FOTOGALERIE

 

Postupem doby od počátku střádání historických informací k obci Hradečná se nám podařilo nahromadit větší množství různých fotografií, které se týkají ať již obecního či hasičského života ve vesnici a to jak z doby dávno minulé, nedávné, tak i té současné, kdy jsem začal sám fotit. Na webových stránkách bylo ve fotogalerii až dosud umístěno jen několik málo fotografií z této sbírky, opravdu jen zlomek a to navíc v mizerném rozlišení z důvodu nedostatečného úložného prostoru stránek. Přitom právě o starší fotografie je mezi lidmi ve vesnici velký zájem o čemž jsem se přesvědčil při vydání fotoknihy "Obec Hradečná a historie z fotografií". Vím sám, jak i já jsem lačně sháněl kdejakou starou fotografii z vesnice a radoval se za jakýkoliv, byť rozmazaný přírůstek do sbírky. Co ale nyní s nimi ? Nechat si je jen pro sebe naskenované v počítači ?

Fotografie jsem sehnal různě po rodinách a lidech ve vesnici. Týkají se obecně společenského a kulturního dění, obecního a hasičského života a mnohdy podávají obraz o životě lidí a též stavu a vzhledu vesnice v různých dobách. V dobré víře rozhodl jsem se, že utvořená sbírka je k ničemu, když je jen pro jednoho člověka, proto jsem zřídil pro Hradečské paměti a dobrovolné hasiče jednu společnou a externí fotogalerii na úložném a prostorném portálu rajče.net.

Upozorňuji, že si na starší, cizí a sesbírané fotografie nedělám žádný nárok, ani práva. Opravdu jsem jich většinu sesbíral napříč celou vesnicí a u některých, těch starších, již snad ani nevím od koho kterou mám. Právě proto je dávám k dispozici jako historickou a komplexní sbírku všem lidem z vesnice - skutečně je škoda si je nechat sám pro sebe. K odlišení jsem novější fotografie mnou nafocené označil logem "fotil gotisek - Hradečské paměti" a ty sesbírané po vesnici "archivní foto - Hradečské paměti" a to ať se jedná o fotografie staré, nebo novodobé, které jsem nefotil já. Níže na rozcestníku je též u některých složek s novými fotografiemi uveden v závorce autor. Pokud by se někdo cítil dotčen umístěním některé z fotografií ve sbírce na portálu rajče.net, dejte mi prosím vědět. Opravdu to nedělám pro sebe, ale pro lidi.

 

Všem, kteří do této sbírky poskytli jakékoliv fotografie, strašně moc děkuji. Veliké poděkování patří rovněž panu Z. Rosenbergovi, který nafotil kompletní dění v naší vesnici za posledních cca 10 let (2007 - 2017) a fotografie mi do sbírky předal. Jen díky Vaší ochotě se podařilo fotky v komplexní sbírce o životě v naší vesnici zpřístupnit všem. 

 

 

Zde je odkaz na vstup do fotogalerie   ► ► ► GOTISKOVO.RAJCE.IDNES.CZ

 

Seznam jednotlivých galerií s přímým odkazem :

l.p. 1835 - 1913 - kaple Panny Marie na návsi v Hradečné
l.p. 1898 - 1920 - Rolnická mlékárna a svoz mléka
l.p. 1899 - dobová pohlednice vesnice Hradečná
l.p. 1900 - 1980 - fotografie z dědiny a ze života z 20. století
l.p. 1901 - sedláci z Hradečné - 13.7.1901
l.p. 1910 - dobová pohlednice vesnice Hradečná
l.p. 1912 - památeční fotografie hasičského sboru a jeho vedení - 29.9.1912
l.p. 1913 - 1949 - ochotnické divadlo v Hradečné
l.p. 1924 - slavnostní odhalení pomníku padlým v první světové válce - 14.7.1924
l.p. 1924 - pomník padlým v první světové válce
l.p. 1925 - sjezd hasičské XXIII. župy Karla Havlíčka Borovského - 14.6.1925
l.p. 1930 - společná fotografie hasičského sboru v černých čamarách
l.p. 1930 - 1975 - z prostředí místních hostinců
l.p. 1936 - dobová pohlednice "Robinsonova restaurace v Hradečné u Litovle"
l.p. 1945 - 1960 - odvody branců k vojenské prezenční službě
l.p. 1953 - pohřeb Josefa Kratochvíla - 14.4.1953
l.p. 1955 - 1960 - oslavy Pražského jezulátka
l.p. 1955 - 1975 - tradiční vynášení Morany a velikonoční klapání
l.p. 1960 - 1980 - bruslení na rybníku Luže v "hliníku"
l.p. 1961 - účast požárníků z Hradečné na akci v Měrotíně
l.p. 1963 - okrsková požární soutěž a cvičení v Pateříně
l.p. 1966 - Mezinárodní družstevní den
l.p. 1967 - Mezinárodní družstevní den - 25.6.1967
l.p. 1967 - Mezinárodní družstevní den - 25.6.1967 - plakát
l.p. 1968 - dobová pohlednice vesnice Hradečná
l.p. 1968 - výročí 60 let založení požárního sboru Hradečná - 30.6.1968
l.p. 1968 - pohřeb Františka Krčka - 19.5.1968
l.p. 1970 - budování cesty z Hradečné do Měrotína
l.p. 1972 - oprava bývalé kovárny a její přestavba na klubovnu
l.p. 1974 - 2017 - "Bělolhotský zpravodaj" a "Naše noviny" - čelní strany
l.p. 1975 - 1985 - požární družstvo Základní organizace Svazu požární ochrany Hradečná
l.p. 1978 - 1985 - diplomy z požárních soutěží
l.p. 1980 - 1986 - úspěchy mladých požárníků v soutěži Plamen - diplomy
l.p. 1981 - 1985 - požární soutěže, dětský den v Hradečné
l.p. 1981 - pohřeb Kristýny Ajgelové - 29.7.1981
l.p. 1982 - Jaroslav Paták na školení velitelů požární ochrany
l.p. 1983 - výročí 75 let založení požárního sboru Hradečná - 29.5.1983
l.p. 1983 - okrskové námětové cvičení v Hradečné
l.p. 1983 - členská schůze Základní organizace Svazu požární ochrany Hradečná
l.p. 1983 - pohřeb Jana Bendu - 12.3.1983
l.p. 1990 - první svobodné volby po sametové revoluci
l.p. 1997 - poděkování za účast na likvidaci povodní na litovelsku
l.p. 1998 - dům čp. 30 u Seifertů po požáru
l.p. 2004 - prověřovací hasičské cvičení v Bílé Lhotě
l.p. 2004 - 2008 - rekonstrukce obecní klubovny (D. Lexmaul, Z. Rosenberg)
l.p. 2004 - 2008 - oprava hasičské zbrojnice a adaptace pro nové vozidlo (D. Lexmaul)
l.p. 2005 - čerpání zatopené studny v Hradečné č. 32 ejektorem - 27.3.2005
l.p. 2005 - okrskové námětové cvičení v Hradečné
l.p. 2005 - okrsková soutěž požárních družstev v Řimicích - 21.5.2005
l.p. 2005 - 2015 - diplomy ze soutěží - požární sport, fotbal, florbal
l.p. 2007 - sběr starého železa - 5.5.2007 (Z. Rosenberg)
l.p. 2008 - okrsková soutěž požárních družstev v Řimicích - 17.5.2008
l.p. 2008 - 2010 - budování kulturního areálu pod obecní klubovnou (Z. Rosenberg)
l.p. 2008 - oslavy výročí 100 let založení hasičů v Hradečné - 21.6.2008 - plakát a pozvánka
l.p. 2008 - oslavy výročí 100 let založení hasičů v Hradečné - 21.6.2008
l.p. 2008 - letecké pohledy - focení z balonu (R. Lahulek)
l.p. 2008 - letecké pohledy - focení z letadla (V. Podivinský)
l.p. 2009 - velikonoční klapání - 9.4.2009 - plakát
l.p. 2009 - požár pilin u Vaňáků na čp. 34 - 25.7.2009
l.p. 2009 - 2017 - rekultivace obecního hřiště (Z. Rosenberg)
l.p. 2011 - grunty chalupy a domky v Hradečné
l.p. 2011 - velikonoční klapání
l.p. 2012 - Mezinárodní den žen - 10.3.2012 - plakát
l.p. 2012 - pohledy na obec Hradečná z okolí - "retuš"
l.p. 2012 - okrskové námětové cvičení v Hradečné - 20.7.2012
l.p. 2013 - bruslení na hřišti - 26.1.2013
l.p. 2013 - sv. Mikuláš a čerti (Z. Rosenberg)
l.p. 2014 - dětský maškarní bál - 8.3.2014 - plakát
l.p. 2014 - tradiční vynášení Morany
l.p. 2014 - velikonoční klapání - 18.4.2014
l.p. 2014 - okrskové námětové cvičení v Pateříně - 13.9.2014
l.p. 2014 - oprava pomníku padlým v první světové válce
l.p. 2014 - hasiči na posledním rozloučení s Františkem Šmoldasem - 22.6.2014 (Z. Rosenberg)
l.p. 2014 - výročí 90 let postavení pomníku padlým v první světové válce - 5.7.2014
l.p. 2014 - výročí 90 let postavení pomníku padlým v první světové válce - 5.7.2014 - plakát
l.p. 2015 - blahopřání hospodáři sboru k 70. narozeninám - 29.9.2015
l.p. 2015 - okrsková soutěž požárních družstev v Řimicích - 10.5.2015
l.p. 2015 - velikonoční klapání - 4.4.2015
l.p. 2015 - tradiční vynášení Morany
l.p. 2015 - hasičská demoliční brigáda v Olomouci - 7.11.2015 (Z. Rosenberg)
l.p. 2016 - nejnovější pohlednice vesnice Hradečná
l.p. 2016 - velikonoční klapání - 24.3.2016
l.p. 2016 - velikonoční klapání - 24.3.2016 - plakát
l.p. 2016 - oslavy výročí 650 let od vzniku obce Hradečná - 2.7.2016
l.p. 2016 - oslavy výročí 650 let od vzniku obce Hradečná - 2.7.2016 - plakát a pozvánka
l.p. 2016 - sv. Mikuláš a čerti
l.p. 2017 - tříkrálová sbírka v Hradečné (Z. Rosenberg)
l.p. 2017 - okrsková soutěž požárních družstev v Řimicích - 30.4.2017
l.p. 2017 - vyšetřování "nehody" hasičského auta v Hradečné - 30.4.2017

 

 

kronikář Jirka Gottvald ml.

 

 

Hasiči * hasičské vozidlo Praga V3S