Hasičské střípky

Stejnokroj dobrovolného hasičstva napříč časem

13.03.2015 03:35
  Od samého počátku dobrovolných hasičských sborů od roku 1864, začali jejich členové používat kroj a odznaky, což mělo dokazovat příslušnost ke sboru. Tyto první hasičské sbory se však vyvíjely a fungovaly samostatně, navzájem mezi nimi nebyl styk ani neexistovala jednotná pravidla. Logicky...

Historie požární ochrany a hasičstva

26.02.2015 04:30
  Proč vůbec hasiči vznikli .. ? Pokud si položíme tuto otázku, je nutné se vrátit do dávné historie, kdy člověk začíná budovat prostředí ve kterém žije, začíná stavět a vylepšovat svá obydlí a obstarávat si majetek. Již brzy pochopil, že vybudované hodnoty je třeba chránit proti požárům,...