Historické odkazy

 

Zde najdete odkazy na webové stránky s historickým nádechem, zajímavou historickou, genealogickou tématikou i odkazy souvicející s hasičstvím a požární ochranou. 

 

Archivy, instituce, ústavy :

Česká archivní společnost

Národní archiv v Praze

Moravský zemský archiv v Brně (jižní Morava)

Zemský archiv v Opavě (severní a střední Morava)

Státní oblastní archiv Zámrsk (východní Čechy)

Státní oblastní archiv Litoměřice (severní a severozápadní Čechy)

Státní oblastní archiv Plzeň (západní Čechy)

Státní oblastní archiv Třeboň (jižní Čechy)

Státní oblastní archiv Praha (hlavní město Praha a střední Čechy)

Ústav pro studium totalitních režimů

Archiv bezpečnostních složek

Vojenský historický ústav

Vojenský ústřední archiv

Vlastivědné muzeum Olomouc

Národní knihovna ČR

Vědecká knihovna Olomouc

Český statistický úřad

Historický ústav akademie věd ČR

 

 

Archivní projekty, sbírky, seznamy, matriky : 

Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů "Porta fontium"

Portál církevních listin střední Evropy "Monasterium"

Portál matrik "Vademecum" (severní a střední Morava)

Portál matrik "Actapublica" (jížní Morava)

Portál matrik a písemností "Family search"

Databáze STB a EZO (státní bezpečnost a evidenčně zájmové osoby)

Dokumentace usmrcených na státních hranicích 1948 - 1989

Dokumentace událostí okupace let 1968 - 1969

Portál paměť národa

Portál sčítání lidu v ČR

Portál volby v ČR

Veřejná databáze ČSÚ

Databáze demografických údajů za obce ČR

Archiv českého webu Národní knihovny - webarchiv

Poškozené a zničené kostely a kaple v ČR

Lidová architektura a památky

Databáze pohlednic Olomoucka

Ikonografie města Litovle

Archiv České televize - ČT24

Ústav pro českou literaturu - digitální archiv časopisů, novin a tisku

 

 

Genealogické weby :

GENEA.cz

GENEBAZE.cz

Diskusní fórum GENEALOGIE.TABY.cz

Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně

 

 

Mapové sbírky a portály :

Mapová díla - I., II. a III. vojenské mapování, Mullerovo mapování

Mapy stabilního katastru

Indikační skici stabilního katastru

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru

Staré a historické mapy Čech, Moravy a Slezska

Staré mapy Moravy

Mapy ČSR a Protektorátu Čechy a Morava

Národní geoportál INSPIRE

Geoportal ČÚZK

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Mapový server Regionálního informačního servisu

Mapový server Olomouckého kraje

Digitální knihovna map Vědecké knihovny Olomouc

Archiv leteckých měřičských snímků

Letecké snímky ČSSR z 50.tých let

Katastr nemovitostí - webová aplikace "ikatastr"

Katastr nemovitostí - plná verze "nahlížení do KN"

 

 

Encyklopedie, slovníky, písmo, heraldika :

Wikipedie

Wikislovník

Seznam německých názvů obcí a osad v Česku (wiki)

Slovník cizích slov

Vícejazyčný slovník (latina, němčina)

Latinský slovník na webu genea.cz

Jak psát kurentem

Interaktivní paleografická čítanka ÚHV

Historická staročeština

Prozatimní heraldická knihovna

Encyklopedie náboženství, filosofie a humanitních oborů

Encyklopedie moderních dějin

Jazyková příručka ÚAV

Věčný kalendář

 

 

Hasičství, požární ochrana :

Hasičský záchranný sbor ČR - profesionální hasiči

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - web dobrovolní hasiči.cz

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - okresní sdružení Olomouc

Požáry.cz - ohnisko žhavých zpráv

Hasičské noviny - list Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

 

 

... další zajímavosti :

České peníze a jejich historie

Česká numismatika a její historie

Hrdelní právo v minulosti

 

 

 

zdroj :
internet :)