Historické soupisy

Místopisné názvy obcí v našem okolí

21.11.2016 12:28
  Na webu Zemského archivu v Opavě jsem sehnal příručku "Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy" od Dr. Adolfa Turka a kol., jež byla vydána Zemský archivem v Opavě v roce 2004. Její text podchycuje v abecedním řazení všechny lokality v tomto regionu, vývoj jejich názvů a...

Soupis poddaných na panství Haňovice z roku 1770

21.11.2016 12:16
  V roce 1770 proběhlo sčítání poddaných na panství /velkostatku/ Haňovice, z nehož jž vzešel soupis, v dnešní době uložený v Zemském archivu Opava. Do tohoto soupisu jsem nedávno v rámci bádání po předcích mohl nahlédnout a čerpat z něj. Jedná se o sešitý arch velikosti cca A3 bez tvrdých...

Lánové rejstříky Olomouckého kraje z let 1675 - 1678

21.11.2016 11:34
  Brzy po skončení třicetileté války v letech 1656 - 1657 byl vypracován tzv. první lánový rejstřík, jako podklad pro zdanění poddaného lidu, který však nebyl podařeným dílem. Nepodařeným proto, že byl vypracován chvatně a s mnohými chybami. Proto vzešla nutnost provést nový soupis poddaných,...

Kdo nás kdy opustil - úmrtní oznámení

21.11.2016 11:03
  Veškeré informace o obyvatelích či rodácích z naší vesnice Hradečná, jsem čerpal z několika soukromých sbírek papírových úmrtních oznámení (parte). Později byl seznam doplněn o další jména zjištěná v rámci pátrání po historii v kronice dobrovolných hasičů, obecní pamětní knize a dalších...