Historie kolem nás

Místopisné názvy obcí v našem okolí

30.03.2017 05:48
  Na webu Zemského archivu v Opavě jsem sehnal příručku "Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy" od Dr. Adolfa Turka a kol., jež byla vydána Zemský archivem v Opavě v roce 2004. Její text podchycuje v abecedním řazení všechny lokality v tomto regionu, vývoj jejich názvů a...

Politický okres Litovel v letech 1850 - 1960

21.11.2016 12:41
  Litovelský okres se rozprostírá ve střední části Moravy. Rozsáhlá nížina, tvořící povodí řeky Moravy, jež protéká územím okresu a městem Litovlí několika rameny od severu k jihu, vyplňuje přibližně jednu třetinu okresu v jeho severovýchodní části. Zbývající střední a jihozápadní část okresu...

Historie velkostatku Haňovice

21.11.2016 11:00
  Proč právě Haňovice ?? Protože historie haňovického velkostatku je neodlučně spjata v letech 1535 - 1848 s naší vesnicí Hradečná. Právě pod nějž totiž v rámci patrimoniální správy patřila naše vesnice jako kapitulní část.   Obec Haňovice leží asi 3 km jihozápadně od...

Římskokatolická farnost Měrotín

21.11.2016 10:48
  Římskokatolická farnost Měrotín se připomíná již v roce 1481. Na přelomu 16. a 17. století byla farnost v rukou nekatolických duchovních správců. Po bitvě na Bílé Hoře v roce 1625 a potom v letech 1653 - 1656 byla spravována z Choliny....