Historie v Hradečné

Odbojová činnost za druhé světové války

27.08.2013 06:18
  Odboj proti nacistickým okupantům na Olomoucku v letech 1939 – 1945 ...   Olomoucko, zejména jeho ústřední část v povodí Moravy, nemělo vhodné přírodní podmínky pro činnost partyzánských oddílů, tzv. lesního typu, jedinou důležitější výjimkou byla oblast Bouzovska a potom ještě...

Památky místního významu v Hradečné

04.06.2013 06:30
    socha sv. Floriána u čp. 8, parc. č. 14 Na odstupněném hranolovém podstavci osazena socha sv. Floriána. Kamenná socha světce v krátké suknici a s pláštěm, na hlavě helmici, v levé ruce drží praporec, pravou ulévá z vědérka vodu na hořící dům. Kamenosochařská práce z 1. poloviny 19....

Obecní pečeti a pečeť obce Hradečná

04.06.2013 05:20
    Úkolem pečeti, s jejichž užíváním se setkáváme již od starověku až do současnosti, bylo především potvrzovat správnost a platnost určitého záznamu, případně uzavírat písemnosti a tím zaručovat jejich správnost a současně bránit možnosti změnit či zneužít obsah...

Hradečná v pohraničí - L.P. 1938 ...

04.06.2013 05:10
    Jak probíhalo naplňování Mnichovské dohody Německa, Itálie, Anglie a Francie ? Jak se vesnice Hradečná ocitla v pohraničí ...   Konečná státní hranice z listopadu 1938 vedla za Lošticemi, Moravičany a Mladčí, dále za Červenkou, Střelicemi, za Pňovicemi, Želechovicemi, před...

Obecná historie vesnice Hradečná

04.06.2013 05:00
Úvodem k nejstaršímu povědomí o Hradečné …   Malá ves Hradečná, jež je tvořena jedinou ulicí, leží v kopcovitém terénu Bouzovské vrchoviny, asi 8 kilometrů západně od Litovle v nadmořské výšce zhruba 340 metrů nad mořem. Název obce sám nás vede na stopu blízkého pravěkého hradiska,...