Soupis poddaných na panství Haňovice z roku 1770

21.11.2016 12:16

 

V roce 1770 proběhlo sčítání poddaných na panství /velkostatku/ Haňovice, z nehož jž vzešel soupis, v dnešní době uložený v Zemském archivu Opava. Do tohoto soupisu jsem nedávno v rámci bádání po předcích mohl nahlédnout a čerpat z něj.

Jedná se o sešitý arch velikosti cca A3 bez tvrdých desek. Soupis je uvnitř rozdělen postupně podle jednotlivých obcí jež byly v dané době v područí velkostatku Haňovice. Pochopitelně jsem zde také nalezl obec Hradečná. Jednotlivé obce jsou dále rozděleny podle společenského postavení do tří skupin - rodiny sedláků, chalupníků a obyvatel /podruhů/. Ve skupinách poté následuje výčet jednotlivých rodin, přičemž zde není uvedeno číselné označení domů, kde která rodina bydlela. Jako první v rodině je zapsán muž a to celým jménem, tedy příjmení a jméno. Samozřejmě pokud v domě nebyl muž, byla na jeho místě žena. Pod tím následují zbylí členové rodiny, kteří jsou však již pojmenováni jen jménem, příjmení se u nich již neopakuje. U každého je poté upřesněno zda se jedná o muže, ženu, syna či dceru s uvedením jejich věku v příslušné číslovce. Členové rodiny jsou taktéž pod sebou vypsáni v témže pořadí jak jsem je jmenoval, tedy muž, žena, synové a dcery.

 

A nyní kompletní přepis poddaných z vesnice Hradečná v roce 1770

 

Obec Hradečná /Gemein Hrödicz/

sedláci /bauern/

 

Mathias Smejkal, 31 let

Uršula, 26 let

Frantz, 10 + 1/3 roku

Victoria, 6 let

Theresia, 3 + 1/4 roku

Barbara, 1/4 roku

 

Martin Gottwald, 45 let

Marianna, 42 let

Andreas, 14 let

Georg, 12 let

Johan, 9 let

Jakob, 3 roky

Mathias, 1 rok

Mariana, 17 let

Katharina, 16 let

 

Andreas Smejkal, 39 let 

Magdalena, 42 let

Jacob, 19 let

Thomas, 17 let

Joseph, 12 let

Barbara, 9 let

Mariana, 4 roky

Anna, 3 roky

 

Johan Smejkal, 36 let

Mariana, 36 let

 

Laurentz Krček, 36 let 

Rosalia, 31 let

Philip, 3 roky

Katharina, 5 let

Mariana, 1 rok

 

Wentzl Kadletz, 25 let 

Katharina, 21 let

 

 

chalupníci /chalupner/

 

Laurentz Nowak, 41 let 

Katharina, 36 let

Johan, 4 roky

Marina, 16 let

Barbara, 12 let

Mariana, 10 let

Magdalena, 1 rok

 

Karl Kadletz, 30 let 

Mariana, 31 let

Mariana, 4 roky

Anna, 2 + 1/3 roku

 

Joseph Prochazka, 29 let 

Mariana, 26 let

Juliana, 1 rok

 

Georg Waniak, 31 let 

Elisabetha, 31 let

Jacob, 3 roky

Philip, 1/2 roku

Johanna, 5 let

 

Jakob Benesh, 46 let 

Johana, 43 let

Johan, 19 let

Martin, 12 let

Mathaus, 6 let

Ursulla, 19 let

Rosina, 3 roky

 

Bartl Gottwald, 35 let

Marina, 31 let

Georg, 10 let

Marina, 4 roky

Katharina, 4 roky

 

Mathias Waniak, 36 let 

Anna, 35 let

Anna, 8 let

Apolonia, 4 roky

Katharina, 2 roky


 

obyvatelé /innmann/

 

Wentzl Oczasek, 29 let

Marina, 29 let

Frantz, 4 roky

 

Dorothea Niemetzin, 40 let 

Marianna, 14 let

 

Bartl Niemetz, 64 let 

Katharina, 68 let

 

Wittib Marina Waniaczkin, 46 let /wittib = vdova/

Magdalena, 20 let

Anna, 18 let

Barbara, 16 let

Johanna, 14 let

Katharina, 12 let

 

Karl Moťka, 34 let

Anna, 45 let

Johan, 27 let

Bartl, 22 let

Georg, 21 let

Joseph, 19 let

Jacob, 12 let

Laurentz, 9 + 1/3 roku

Isidor, 6 + 3/4 roku

Anna, 16 let

 

Anton Ferenck, 36 let 

Magdalena, 41 let

Jacob, 8 let

Rosalia, 13 let

Apolonia, 3 roky

 

Joseph Prochazka, 64 let

Katharina, 31 let

Sebastian, 22 let

Marina, 16 let

Barbara, 14 let

Johana, 12 let

Katharina, 6 + 1/4 roku

Marianna, 3 roky

Rosina, 1 rok

 

Frantz Knobloch, 39 let

Barbara, 59 let

 

Jacob Smejkal, 59 let 

Anna, 44 let

Martin, 23 let

Magdalena, 29 let

Barbara, 14 let

 

Jacob Obratil, 41 let 

Elisabetha, 38 let

Johan, 9 let

Anna, 12 let

Mariana, 7 let

Theresia, 5 let

Veronica, 3 roky

 

Marianna Obratilin, 70 let


Andreas Benesh, 42 let

Apolonia, 44 let

 

Sebastian Niemetz, 27 let 

Barbara, 38 let

Mathaus, 1 rok

Apolonia, 3 roky

 

Wittib Magdalena Niemetz, věk 57 let 

 

Jakob Benesh, 49 let

Marianna, 41 let

Johan, 13 let

Jacob, 8 let

Barbara, 17 let

Mariana, 12 let

Magdalena, 2 + 1/3 roku

 

Georg Benesh, 22 let /Jiří Beneš/

Marianna, 38 let

 

Martin Doležel, 35 let

Katharina, 35 let

Joseph, 4 roky

 

Bartl Benesh, 31 let 

Susanna, 31 let

Josepha, 1 + 3/4 roku


Frantz Schneider, 40 let

Mariana, 40 let

Isidor, 3 roky

Anna, 9 let

Marianna, 4 roky

 

 

 

 

zdroj :

Zemský archiv v Opavě - www.archives.cz

soupis poddaných na panství Haňovice

fond Velkostatek Haňovice, inventární záznam 5, evid. jedn. karton 2