Pro potřebu členů našeho hasičského sboru, jsou níže k dispozici ke stažení zápisy z výročních valných hromad našeho sboru konaných jednou ročně. Zápisy jsem počal pořizovat od roku 2015, kdy jsem byl zvolen kronikářem sboru a to zejména pro pozdější použití informací do naší kroniky.

Jelikož v zápisech jsou uvedeny detailní informace z fungování našeho sboru, ale i samotné schůze, nemyslím si, že by bylo vhodné je všechny veřejně vystavovat a vytrubovat na internetu mimo sbor. Právě proto jsou zápisy za jednotlivé výroční valné hromady přiloženy ve formátu .pdf a jsou zabezpečeny heslem, které jsem předal členům našeho hasičského sboru na které mám e-mail (ostatní či do budoucna noví členové se mi ozvou - heslo předám). Ani tak jsem do zápisů nepsal detailní informace o finančním hospodaření sboru v konkrétních číslech (tyto informace máte u našeho hospodáře).

Jednotlivé zápisy možno stáhnout zde (ve formátu .pdf - zabezpečeno heslem) :

zápis z výroční valné hromady SDH Hradečná - 16.1.2015
zápis z výroční valné hromady SDH Hradečná - 15.1.2016
zápis z výroční valné hromady SDH Hradečná - 20.1.2017

 

 

Obdobně od roku 2015 činím pro své potřeby kronikáře i krátké a strohé zápisky z malých členských a výborových schůzí. K nahlédnutí jsou v jednom společném dokumentu níže, který po každé schůzi průběžně aktualizuji. Ke stažení rovněž ve formátu .pdf zabezpečeno stejným heslem.

zápisy z výborových schůzí SDH Hradečná od roku 2015 - poslední aktualizace 16.12.2017

 

 

 

kronikář SDH Hradečná Jirka Gottvald ml.

 

Z malých výborových schůzí nečiním kompletní zápis, ale pouze kratší zápisky, rovněž za účelem mého pozdějšího použití do kroniky, přičemž tyto zde vystaveny nebudou.