Zápisy z výročních valných hromad SDH Hradečná

 

Pro potřebu členů našeho hasičského sboru, jsou níže k dispozici ke stažení zápisy z výročních valných hromad našeho sboru konaných jednou ročně. Zápisy jsem počal pořizovat od roku 2015, kdy jsem byl zvolen kronikářem sboru a to zejména pro pozdější použití informací do naší kroniky.

Jelikož v zápisech jsou uvedeny detailní informace z fungování našeho sboru, ale i samotné schůze, nemyslím si, že by bylo vhodné je všechny veřejně vystavovat a vytrubovat na internetu mimo sbor. Právě proto jsou zápisy za jednotlivé výroční valné hromady přiloženy ve formátu .pdf a jsou zabezpečeny heslem, které jsem předal členům našeho hasičského sboru na které mám e-mail (ostatní členové se mi mohou ozvat, heslo předám). Ještě navíc, zápisy ani neobsahují detailní informace o finančním hospodaření sboru v konkrétních číslech. Tyto citlivé informace byly k dispozici přímo na schůzi, členům jsou k dispozici u hospodáře, ale zde na internetu nebudou a to ani v zaheslované podobě. Předpokládám, že naši hasiči budou rozumní a heslo samozřejmě nebudou předávat mimo náš sbor :)

Z malých výborových schůzí nečiním kompletní zápis, ale pouze kratší zápisky, rovněž za účelem mého pozdějšího použití do kroniky, přičemž tyto zde vystaveny nebudou. 

 

Jednotlivé zápisy možno stáhnout zde :

 

zápis z výroční valné hromady SDH Hradečná - 16.1.2015 (ve formátu .pdf - zabezpečeno heslem)
zápis z výroční valné hromady SDH Hradečná - 15.1.2016 (ve formátu .pdf - zabezpečeno heslem)
zápis z výroční valné hromady SDH Hradečná - 20.1.2017 (ve formátu .pdf - zabezpečeno heslem)
 

 

kronikář Jirka Gottvald ml.