Tato stránka slouží pouze pro interní potřebu členů Sboru dobrovolných hasičů Hradečná, zejména k uložení písemností, dokumentů a zápisů souvisejících s přímým fungováním našeho sboru, které jako kronikář pořizuji a archivuji a které současně není třeba veřejně ventilovat. Zejména se jedná o zápisy z výborových a členských schůzí sboru, stav členské základny a mimo to dále i několik písemností k záležitostem v poslední době v Hradečné aktuálním. Tyto neveřejné písemnosti jsou zde k dispozici ke stažení ve formátu .pdf zabezpečené jednotným heslem, jež jsem předal členům našeho hasičského sboru prostřednictvím e-mailu (ty na něž nemám e-mail či ostatní do budoucna noví členové se mi ozvou - heslo předám). Logicky předpokládám, že naši hasiči nebudou heslo sdělovat mimo náš sbor.

 

Zápisy z hasičských schůzí (zabezpečeno heslem)

Zde jsou přiloženy jednak samostatné zápisy z výročních valných hromad našeho hasičského sboru konaných jednou ročně, a taktéž souhrné informativní zápisy z výborových a ostatních členských schůzí, jež jsem začal kompletně pořizovat počínaje rokem 2015, kdy jsem byl zvolen kronikářem sboru. I když jsou zápisy zabezpečeny heslem, neobsahují detailní informace o finančním hospodaření našeho sboru v číslech.

Zápis z výroční valné hromady SDH Hradečná - 16.1.2015
Zápis z výroční valné hromady SDH Hradečná - 15.1.2016
Zápis z výroční valné hromady SDH Hradečná - 20.1.2017
 Zápis z výroční valné hromady SDH Hradečná - 19.1.2018

Zápis z výroční valné hromady SDH Hradečná - 25.1.2019
Zápis z výroční valné hromady SDH Hradečná - 24.1.2020
Zápisy z výborových a členských schůzí SDH Hradečná z let 2015 - 2020 (poslední aktualizace 26.1.2020)

 

 

Další interní informace pro naše hasiče (zabezpečeno heslem)

Zde jsou přiloženy další interní informace pro hasiče a stav členské základny sboru. Rovněž protože jsem opakovaně stále dokola dotazován na některé záležitosti jež jsou v poslední době v Hradečné aktuální a "v nichž mám prsty", shrnul jsem tyto informace k těmto několika tématům do následujících zpráv, abych se pořád nemusel opakovat :)

Zpráva kronikáře k průběhu odkupu obecního hřiště (poslední aktualizace 6.1.2019)
Zpráva kronikáře k řešení obnovení sochy sv. Floriana (poslední aktualizace 26.1.2020)
Stav členské základny, vedení a výbor sboru, členové jednotky (poslední aktualizace 25.1.2020)

 

Obecné dokumenty k fungování sboru 

Základní dokumenty a materiály k fungování hasičů, fungování hasičského sboru, stanovy hasičského sdružení, výstrojní předpisy a další je možno stáhnout na webových stránkách Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

 

 

kronikář sboru Jirka Gottvald ml.