Četnictvo - činnost četnictva v kalendářním roce 1934

15.03.2018 05:11

 

Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..

 

 

Ke zhodnocení množství a druhu vykonané činnosti zdejším četnictvem za delší období, následuje přepis zápisů činěných po ukončení konkrétní obchůzky do staniční knihy za celý zbytek kalendářního roku 1934. Jedná se o konkrétní a vlastní řešené věci a důležité poznámky ze služby, vyjma řešených žádostí a dožádání. Zde tedy navazuji na předešlý článek služební obchůzky v měsíci lednu 1934 a pokračuji až do konce kalendářního roku 1934.

 

7.2. F.S. ze Sobáčova pro přestupek proti bezpečnosti těla oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 190
12.2. Vrchní strážmistr Přikryl nastoupil 7mi denní dovolenou.
14.2. F.K., F.V., K.Š. a A.Š. z Řimic oznámeni pro přestupek proti bezpečnosti majetku Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 145
14.2. B.H. a P.M. z Měrotína oznámeni pro přestupek proti bezpečnosti těla Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 223
17.2. M.C. z Řimic - Nové Mlýny a F.R. z Pavlova oznámeni Okresnímu soudu v Litovli pro veřejné násilí a přestupek proti bezpečnosti života, Č.j. 143
18.2. Neznámý pachatel odcizil domkaři Richardu Hájíčkovi v Řimicích z kurníku na dvoře 11 slepic různobarevných a bílého kohouta. Škoda činí asi 200 Kč. Při pátrání prošel Měník, Červenou Lhotu a Hrabí, Č.j. 248
19.2. Za účelem pátrání po odcizených slepicích prošel též Mitrovice, kde u tamního domkaře D.B. provedena prohlídka - bezvýsledně. Vrchní strážmistr Přikryl návrat ze 7mi denní dovolené na zotavenou.
24.2. Vrátil se o 2 hodiny později pro konání asistence Okresnímu úřadu v Litovli při měření silnice, obchůzku po Mladči přerušil. F.N. a L.P. z Haňovic pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámení Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 269
28.2. F.V. z Bílé Lhoty pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 328


3.3. J.H. a M.H. z Měníka pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámeni Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 370
5.3. D.B. z Mitrovic pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 381
7.3. hostince J.Š. navštívil. J.Š. z Nových Zámků pro předražování oznámení Okresnímu úřadu v Litovli, Č.j. 379
9.3. J.Ž. ze Sobáčova pro přestupek proti bezpečnosti těla oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 380
11.3. A.S. z Nasobůrek pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 382
14.3. Domkaři Hynku Šmoldasovi v Červené Lhotě odcizil neznámý pachatel v 12. - 14.3.1934 z neuzamčené pokladny obnos asi 250 Kč, Č.j. 417. R.N. a A.N. z Řimic pro přestupek proti bezpečnosti těla oznámeno Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 418
26.3. Pátrání po odcizené drůbeži bez výsledku.
27.3. Č.j. 388 asistenci při hlavních odvodech vykonal.
27.3. J.L. z Myslichovic, F.L. z Kluzova a J.L. z Kluzova, pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámeni Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 534. J.K. z Litovle a A.W. z Litovle pro přestupek silničního řádu oznámeni Okresnímu úřadu v Litovli, Č.j. 535.
29.3. V.M. z Řimic pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 533.
30.3. Vrchní strážmistr František Přikryl odešel na 5ti denní dovolenou z rodinných důvodů.


1.4. V noci z 31.3.1934 na 1.4.1934 oběsil se v obecním domku v Měníku tulák J.B. z Rybníčku u Uničova a tam příslušný. Případ oznámen Okresnímu soudu a Okresnímu úřadu v Litovli, Č.j. 561
5.4. Vrchní strážmistr František Přikryl návrat z 5 ti denní dovolené.
10.4. Strážmistr Alois Bálek nastoupil 14ti denní dovolenou na zotavenou
14.4. A.N. z Červené Lhoty pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 667.
16.4. T.S. z Nasobůrek pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 665
16.4. J.P., M.D. a F.P. z Měníka pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámeni Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 666
17.4. R.K. z Horního Štěpánova pro tuláctví a žebrotu zatčen a Okresnímu soudu v Litovli dán, Č.z. 1. T.P. z Písařova pro podloudný obchod se sacharinem oznámen důchodkové kontrole v Litovli, Č.j. 668
18.4. A.N. z Újezda pro přestupek proti bezpečnosti majetku zatčen a Okresnímu soudu v Litovli dodán, Č.z. 2.
18.4. J.K. z Řimic pro přestupek proti bezpečnosti těla oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 679. Cikánskou tlupu J.V. kontroloval a z Řimic vyprovodil, závad neshledal, Č.j. 680.
21.4. Obchůzka na kole do Řimic za účelem zjištění a revizi tam protáhnuvší cikánské tlupy. Projel až k Mitrovicím, kde bylo zjištěno, že cikáni odjeli před 1 hodinou směrem k Mohelnici, proti nim nebyly žádné závady v Řimicích zjištěny.
24.4. A.H. z Pateřína pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 721.
26.4. T.S. z Nasobůrek pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 723.

 

2.5. Vrátil se o 3 hodiny dříve následkem telefonického rozkazu okresního četnického velitele a obec Řimice a Červenou Lhotu neobešel.
3.5. Obchůzka státním autobusem do Litovle a dále dle potřeby ke splnění rozkazu Č.j. 746. Vrátili se z hlídání železniční trati v úseku Červenka - Moravičany - Loštice.
4.5. Vrátil se o 3 hodiny později pro dolejší zatčení a předepsaný směr nedodržel. A.M. ze Studené Loučky pro přestupek proti bezpečnosti majetku a žebrotu zatčen a Okresnímu soudu v Litovli dodán, Č.z. 3.
7.5. J.Š. z Řimic pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli,  Č.j. 760.
9.5. F.H. z Hradečné pro zločin těžkého poškození na těle oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 771. T. a F.H. z Hradečné pro přestupek proti bezpečnosti těla oznámeny Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 773.
9.5. J.S. z Hrabí pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 774.
10.5. Vrátil se o 3 hodiny později, prošel 2x Hradečnou a Sladovnu pro dolejší vyšetřování. Domkaři Františku Šemberovi z Hradečné zdánlivě odcizil neznámý pachatel lucerku v ceně asi 100 Kč. Při vyšetřování zjištěno, že způsobená škoda nečiní ani 3 Kč, neznámý pachatel polního pychu obecnímu úřadu v Hradečné oznámen. Josefě Havlíčkové v Pateříně odcizil neznámý pachatel 110 Kč a 10 vajec, oznámeno Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 797.
11.5. P.K. z Pateřína pro přestupek proti bezpečnosti těla oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 804.
15.5. Vrchní strážmistr František Přikryl, odešel na 4 denní dovolenou na zotavenou.
16.5. K.P. a H.M. z Pateřína pro polní pych oznámeny obecnímu úřadu v Pateříně, Č.j. 855.
17.5. F.H. z Hradečné oznámen Okresnímu soudu v Litovli pro zločin podvodu, Č.j. 854.
19.5. B.P. z Pateřína pro polní pych obecnímu úřadu v Pateříně oznámena, Č.j. 855.
21.5. S.S. z Cakova pro přestupek proti bezpečnosti těla oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 856. S.S. z Cakova pro týrání zvířat oznámen Okresnímu úřadu v Litovli, Č.j. 857.
26.5. F.Z., E.Z. a A.G. z Řimic pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámeny Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 916. F.Z. z Řimic pro přestupek proti veřejnému úřadu a opatřením ke společné bezpečnosti oznámena Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 917.
26.5 J.K. z Rimavy pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 719.
27.5. Dělníku Janu Kadlecovi vloupal se dne 26.5.1934 neznámý pachatel do bytu a odcizil mu tam různá šatstva v cen asi 200 Kč, Okresnímu soudu v Litovli oznámeno, Č.j. 718. Dodatečně zjištěno a oznámen J.D. z Prušánek, Č.j. 945.


1.6. J.D. z Prušánek pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 945.
12.6. M.H. z Měníka pro přestupek proti veřejným ústavům a opatřením které k veřejné bezpečnosti přináleží oznámena Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 989.
14.6. Obchůzka do Řimic k pátrání po pachateli krádeže králíků, který na místě činu v Paloníně jízdní kolo zanechal. Vrátil se po bezvýsledném pátrání.
18.6. V.G. z Nové Vsi pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1035. Neznámý pachatel vloupal se do lesního sklepu hostinskému Josefu Novotnému ve Mladči a způsobil tam škodu 160 Kč, oznámeno Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1036.
19.6. Obchůzka státním autobusem a zpět do Olomouce k výslechu F.V. Vrátil se po bezvýsledném výslechu F.V. 
20.6. Asistence komisi při soudním ohledání na nařízení Okresního soudu Litovel Č.j. 1037 v Řimicích. Vrátil se, Č.j. 1037 provedeno.
21.6. Obchůzka na okresních silnicích k zamezení krádeže třešní. Krádeži třešní bylo v Řimicích zabráněno objevivší se hlídkou, prošel silnicí státní, okresní u Řimic, Měníku a Kozílku.
22.6. Krádeži třešní bylo zabráněno. J.K. z Kroměříže pro přečin proti bezpečnosti života oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1075.
23.6. V.S. z Řimic, J.Č. z Řimic, J.B. z Hrabenova a J.N. z Rudy n. M. pro zločin krádeže oznámeni Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1077,1087.
24.6. Vrátil se pro dolejší pátrání o 2 hodiny později a Červenou Lhotu neobešel. Z Nových Zámků do Bílé Lhoty auta použil a od 9 h 20 m se štábním strážmistrem Hamerníkem konal službu společně pro pátrání po odcizených třešních.
25.6. Obchůzka státním autobusem na státní silnici za účelem konfrontace pachatele krádeže třešní. Vrátil se po provedeném vyšetřování a konfrontace J.H. s hostinským J.Š. na Nových Zámcích byla bezvýsledná. V.S. z Řimic pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1079.
25.6. J.S., A.M. a M.V. z Řimic pro polní pych oznámeny obecnímu úřadu v Řimicích ústně.
26.6. Obchůzka k zamezení krádeže třešní na okresní a státní silnici.
26.6. Vrátil se o 2 hodiny později pro dolejší zatčení. J.N. z Rudy n. M. pro zločin krádeže zatčen a Okresnímu soudu v Litovli dodán, Č.z. 4.
27.6. Ž.S. a M.T. z Řimic pro veřejné násilí oznámeny Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1071. Ž.S. a M.T. z Řimic pro lesní pych, Č.j.  1082.
28.6. B.P. a M.K. z Mladče pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámeny Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1113. J.P. z Mladče pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1114.


2.7. B.Š. z Hrabí pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1122.
2.7. A.V., A.K., J.S. z Řimic, J.V. a F.K. z Červené Lhoty pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámeni Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1123.
4.7. Závadná kovářská dílna J.K. v Červené Lhotě obecnímu úřadu v Červené Lhotě oznámena, Č.j. 1135.
6.7. M.P., J.K., F.R. a F.Š. z Olešnice pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1116.
7.7. Neznámý pachatel odcizil dne 29.6.1934 Elišce Lakomé z Hlivic jedno jízdní kolo v ceně 300 Kč, Okresnímu soudu v Litovli oznámeno, Č.j. 1145.
7.7. Obchůzka do Hradečné k vyšetření krádeže třešní. J.V. a K.V. z Hradečné pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámeni Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1146.
17.7. Obchůzka státní silnicí k vyšetření automobilní nehody. Vrátil se od místa nehody příležitostného motorového vozidla, použité auto P 942 řízené J.J. z Prahy následkem mokré silnice dostalo smyk, vjelo na mostní zídku, kde se porouchalo a 3 osoby v autě jedoucí byly lehce zraněny, oznámeno Okresnímu úřadu v Litovli, Č.j. 1181. Štábní strážmistr Josef Hamerník se vrátil z 20ti denní dovolené na zotavenou.
19.7. Vrchní strážmistr František Přikryl nastoupil 20ti denní dovolenou na zotavenou.
24.7. M.K. z Řimic oznámena Okresnímu soudu v Litovli pro přestupek proti bezpečnosti těla, Č.j. 1221. N. C. z Palonína oznámen Okresnímu soudu v Litovli pro přestupek proti bezpečnosti majetku, Č.j. 1222.
25.7. Obchůzka do Řimic za účelem pátrání po pachateli vyloupené mlékárny tamtéž. Neznámý pachatel vloupal se v noci z 24.7.1934 na 25.7.1934 do rolnické mlékárny v Řimicích, kde kromě poškození okenních tabulí, nezpůsobil škody, byl pravděpodobně při činu vyrušen. Při pátrání zjištěno, že v noci na 22.7.1934 bylo odcizeno hostinskému Josefu Špaltovi na Nových Zámcích u Litovle jízdní kolo značky „Such“, které měl postaveno na chodbě jeho hostince. Kolo bylo při pátrání nalezeno na nádraží v Moravičanech, kam je dal pachatel ráno 22.7.1934 do úschovy, Č.j. 1235.
26.7. Obchůzka autobusem do Olomouce, pokračování v pátrání po pachateli vyloupené mlékárny v Řimicích a odcizeného kola v Nových Zámcích. Z vloupání a krádeže podezřelý J.D. z Olomouci, nebyl zastižen. Tento bude za účelem konfrontace dopraven do Bílé Lhoty autem pátrací stanice z Olomouce.
27.7. Při konfrontaci byl J.D. poznán jako pachatel krádeže kola u Josefa Špalta na Nových Zámkách. Pro tuto krádež a podezření z vloupání do Řimické mlékárny byl zatčen a dodán do vazby Okresního soudu v Litovli. Ke konfrontaci užito osobního auta pátrací stanice v Olomouci. K cestě do Litovle státního autobusu, Č.z. 5.
28.7. J.D., F.L. a J.B. z Olomouce oznámeni Okresnímu soudu v Litovli pro zločin krádeže, Č.j. 1235.


3.8. Obchůzka do Červenky za účelem střežení železniční tratě.  Při střežení tratě nebyly zjištěny žádné závady, Č.j. 128/1934. Na zpáteční cestě byl vyslechnut J.D. nacházející se ve vazbě Okresního soudu v Litovli pro krádeže kol a podezření z vloupání do hostinského sklepa v lese Třesén. Krádeže kol a vloupání popírá.
4.8. Obchůzka do Měníka k vyšetření krádeže brambor spáchané z 2.8.1934 na 3.8.1934 ke škodě Františka Nevěřila v Měníku. A.H. z Měníka oznámen Okresnímu soudu v Litovli pro přestupek proti bezpečnosti majetk, Č.j. 1259.
4.8. Obchůzka do Nových zámků k vyšetření krádeže skvostů u důchodního Františka Köhlera na ústní oznámení Jana Zatloukala, hejného z Nových Zámků. Pátrání po pachatelích bylo bezvýsledné, tito odcizili skvosty v ceně asi 3.000 Kč, Č.j. 1258. M.K. a L.N. z Řimic oznámeny obecnímu úřadu pro polní pych, Č.j. 1257.
6.8. Obchůzka k pokračování v pátrání po pachatelích krádeže skvostů na Nových Zámcích. Po pachatelích bylo bezvýsledně pátráno.
8.8. Obchůzka v okolních lesích k pátrání po pachateli, který dne 8.8.1934 J. Vlčkovi v Nových Zámcích peřinu odcizil. Pátrání bylo bezvýsledné, prošel les Třesén, les Doubrava, Nové Mlýny, Bočkovy díry a Měník. Vrchní strážmistr Přikryl návrat z 20ti denní dovolené.
9.8. Vrátil se o 1 hodinu později pro vyšetření krádeže peřin a pachatele, který na řece Moravě ryby otrávil. Krejčímu Felixu Vlčkovi v Nových Zámkách odcizil neznámý pachatel dne 8.8.1934 jednu duchnu, Okresnímu soudu v Litovli oznámeno, Č.j. 1273.
9.8. M.V. z Řimic a H.G. z Moravičan pro přestupek živnostenského řádu oznámení Okresnímu úřadu v Litovli, Č.j. 1274. R.B. z Brna pro přestupek rybářského zákona oznámen Okresnímu úřadu v Litovli, Č.j. 1275. Neznámý pachatel otrávil dne 9.8.1934 asi v 11 h na řece Moravě omamným jedem ryby čímž povstala škoda 400 Kč, Okresnímu soudu v Litovli oznámeno, Č.j. 1276.
9.8. J.S. ze Střemeníčka pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1253.
10.8. Obchůzka kolem toku řeky Moravy k zamezení krádeže ryb. Vrátil se a krádeže byl nebylo pozorováno.
12.8. Vrátil se později o 3 hodiny pro dolejší zadržení, předepsaný směr nedodržel a hlídku nedržel a Pateřín neobešel, od Bílé Lhoty do Litovle auto použito. O.P. z Kostelce u Holešova pro zločin krádeže a urážku stráže zatčen a Okresnímu soudu v Litovli předán, Č.z. 6.
13.8. Obchůzka k pátrání po pachateli krádeže hodinek. Pátrání bylo bezvýsledné. L.V. a O.N. z Pateřína pro zločin bezpečnosti těla oznámeni Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1260.
13.8. Obchůzka na kole do Hrabí k pátrání po pachateli krádeže hodinek. Prošel Palonín, Loštice, Měník a samoty v Měníku, pátrání bylo bezvýsledné. Dělníku Vítu Helekalovi z Řimic odcizil neznámý pachatel niklové hodinky  ceně 40 Kč, Okresnímu soudu v Litovli oznámeno, Č.j. 1292.
15.8. O.V. a R.B. z Brna pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámeni Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 291.
17.8. Strážmistr Bálek nastoupil 14 denní dovolenou na zotavenou.
18.8. Pro větší předepsání obvodu konal službu na kole. F.S. z Hradečné pro polní pych napomenut.
19.8. Obchůzka kolem toku řeky Moravy k zamezení krádeže ryb. Krádeže ryb nebylo při obchůzce pozorováno.
20.8. Obchůzka na polích v obvodě k zamezení polních krádeží. Polní krádeže nebyly nikde při obchůzce pozorovány.
21.8. H.M., F.V. a J.P. pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámeni Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1320.
22.8. Vrátil se o 1 hodinu později pro hlídku u zemákového pole statkáře Riedla.
23.8. R.H. z Mladče pro přestupek rybářského zákona oznámen Okresnímu úřadu v Litovli, Č.j. 1323. A.H. z Litovle a O.S. z Řimic pro přestupek proti bezpečnosti těla oznámeni Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1329.
28.8. M.K. z Pateřína pro přestupek proti veřejným zřízením a opatřením jež přináležejí k veřejné bezpečnosti oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1350.
29.8. Vrátil se o 1 hodinu později pro dolejší pátrání. A.H. z Měníka pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1351. V.K. z Měrotína pro přestupek proti bezpečnosti těla Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1252.
30.8. Obchůzka do Pateřína k vyšetření krádeže zvěře. F.N. z Pateřína pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1353. Strážmistr Bálek navrátil se ze 14 denní dovolené na zotavenou a nastoupil na 14 denní z nutných rodinných důvodů.

 

4.9. J.Č. z Řimic pro zločin zpronevěry oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1365.
7.9. R.L. a F.O. z Bílé Lhoty pro přestupek proti bezpečnosti těla oznámeni Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1386.
9.9. Obchůzka státní silnicí k vyšetření srážky autobusu s cyklistou. Na státní silnici v km 24.800 narazil opilý cyklista na bok státního autobusu, odrazil se, spadl z kola a levý spánek který sobě rozrazil a asi za 10 minut zemřel, cizího zavinění není. Okresnímu úřadu v Litovli oznámeno, opis Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1392.
10.9. F.N. z Hrabí pro přestupek proti bezpečnosti těla oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1420. B.H. z Měrotína pro polní pych oznámen Okresnímu úřadu v Litovli, Č.j. 1421.
10.9. Obchůzka do Olešnice k vyšetření přestupku zpronevěry.  V Olešnici vyšetřoval, zjištěno, že na pohořelé v Olešnici a okolí v měsíci červnu vybrané peníze, byly teprve 7.9.1934 mezi pohořelé rozděleny.
11.9. Obchůzka do Měníka, předvésti k Okresnímu soudu v Litovli L.D. a Ž.T. Vrátil se a L.D. a Ž.T. z Měníka k Okresnímu soudu v Litovli předvedl, Č.j. 1243, 1244.
11.9. Asistence na ústní příkaz okresního soudce Dr. Coufala v Litovli při exhumaci v Bílé Lhotě. Vrátil se po vykonané asistenci.
17.9. Vrchní strážmistr František Přikryl nastoupil 3 denní dovolenou na zotavenou.
20.9. Vrchní strážmistr František Přikryl návrat z 3 denní dovolené na zotavenou.
24.9. Domkaři Janu Berkovi z Bílé Lhoty odcizil neznámý pachatel 2 hodinky v ceně 86 Kč, Okresnímu soudu v Litovli oznámeno, Č.j. 1486. Štábní strážmistr Josef Hamerník nastoupil 3 denní dovolenou na zotavenou.
26.9. V Červené Lhotě případ domnělé urážky četnické stanice v Bílé Lhotě vyšetřoval a zjistil, že udavatelka L.K. st. vůči svojí snaše L.K. ml. sobě údaje, které by urážku tvořily, vymyslela.


1.10. J.N. z Podolí pro přestupek proti bezpečnosti těla oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j.  1516.
3.10.K.Š. z Měrotína pro přestupek živnostenského řádu oznámen Okresnímu úřadu v Litovli, Č.j. 1527.
3.10. Dělníku Josefu Zapalovači z Červené Lhoty odcizil neznámý pachatel 3.10.1934 z uzamčené místnosti obnos 600 Kč, v pátrání se pokračuje, Č.j. 1528.
3.10. Obchůzka do Měníka k vyšetření krádeže dřeva. Vrátil se, krádež dřeva u Ladislava Drlíka vyšetřil a soudu oznámil. Čís.jed. 1529.
4.10. Obchůzka do Červené Lhoty k pokračování ve vyšetřování krádeže a pátrání po pachateli. Pátrání po pachateli krádeže peněz u Josefa Zapalovače zůstalo bez výsledku.
7.10. Vrátil se o 3 hodiny později pro autonehodu na státní silnici a vyšetřování příčiny, prošel též státní silnici.
8.10. V.S. z Řimic pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1558.
8.10. V.S. z Řimic, F.S. a A.S. z Palonína pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámeni Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1557
9.10. Vrátil se o 4 hodiny později pro zjištění v Hradečné proč starosta požaduje pro důchodkovou kontrolu pro eskortu pašeráků pomoci četnictva a zda se nejedná o veřejné násilí.
13.10. F.L. z Bílé Lhoty a J.M. z Pateřína pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámeni Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1592.
14.10. T.K. z Mladče pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1593.
18.10. B.V. z Litovle pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1609.
19.10. Předvedení F.M. nebylo provedeno, jelikož tento bydlí již od května 1934 ve Střelicích v obvodu četnické stanice Litovel. Okresní soud ve věci vyrozuměn,Č.j. 1612.
19.10. D.G. z Košic oznámen okresnímu soudu v Litovli pro zločin podvodu, Č.j. 1458.
22.10. T.K. z Mladče pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1631.
24.10. Obchůzka v Bílé Lhotě k vyšetření případu vraždy. P.N. z Bílé Lhoty pro vraždu zatčen a Zemské nemocnici v Olomouci prostřednictvím záchranné stanice Červeného kříže v Litovli předán. P.N. zavraždil svého zetě F.V. a v úmyslu zavražditi, těžce /:smrtelně:/ zranil A.G. sestru V. Soudní komise na místě činu přítomná.
25.10. Obchůzka státním autobusem do Olomouce a zpět touže cestou k dodatečnému výslechu P.N. vraha F.V. a A.G. Vrátil se a výslech vraha P.N. a těžce zraněné A.G. provedl. V Bílé Lhotě byl při soudní pitvě F.V. přítomen.
25.10. Asistence na ústní nařízení okresního soudce Břetislava Coufala při soudním ohledání zavražděného F.V. v Bílé Lhotě. Po provedené asistenci prošel Měník k pátrání po motivu vraždy.
26.10. A.D. z Pateřína pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámena Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1688. O.L. z Pateřína pro týrání zvířat oznámen Okresnímu úřadu v Litovli, Č.j. 1647.
26.10. Obchůzka v Bílé Lhotě k vyšetření motivu vraždy F.V. Prošel Měník, Řimice, Červenou Lhotu a Hrabí, podstatného nebylo nic zjištěno.
27.10. Obchůzka státním autobusem do Olomouce k výslechu vraha P.N. Vrátil se a P.N. ohledně eventuální pojistky zavražděného F.V. vyslechl.
28.10. Obchůzka do Měrotína k vyšetření případu násilného smilstva. J.L. z Měrotína pro násilné smilstvo zatčen a Okresnímu soudu v Litovli předán, Č.z. 8. Z Litovle do Bílé Lhoty auta použito.
31.10. L.O. z Řimic pro přečin proti bezpečnosti života oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1646. O.S. z Pateřína pro týrání zvířat oznámení Okresnímu úřadu v Litovli, Č.j. 1647.


2.11. A.P. z Měníka pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámena Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1686. A.H. z Měníka pro přestupek proti bezpečnosti těla oznámena Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1687.
2.11. G.G. z Bílé Lhoty pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1691.
3.11. Obchůzka k vyšetření krádeže slepic a medu. Hajnému Šlosnarovi odcizil neznámý pachatel 18 slepic v ceně 260 Kč a rolníku Josefu Žitnému v Řimicích 5 kg medu, škoda s poškozeným včelstvem 150 Kč, Okresnímu soudu v Litovli oznámeno, Č.j. 1689, 1690.
4.11. Nastoupil štábní strážmistr Hamerník 3 denní dovolenou na zotavenou. 
6.11. Štábní strážmistr Hamerník vrátil se z 3 denní dovolené
7.11. Obchůzka k vyšetření krádeže husí. Hajnému Martinu Dobešovi odcizil neznámý pachatel v noci dne 7.11.1934 z neuzamčeného chléva 7 husí a 3 kachny v ceně 260 Kč, v pátrání se pokračuje a výsledek bude Okresnímu soudu v Litovli oznámen.
8.11. Obchůzka státním autobusem do Litovle k pátrání po odcizených husách Martina Dobeše. Prošel Červenku, Litovel, Nové Dvory u B.H. vykonal se strážmistrem Pavličkou domovní prohlídku, pátrání bylo bezvýsledné, Č.j. 1720.
9.11. J.L. z Řimic pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1719.
10.11. L.S. v Řimících až do vyšetření jedno dámské kolo zabavil  a u obecního úřadu v Řimicích uločil, Č.j. 1721.
15.11. Vrátil se později o 5 hodin pro poskytnutí pomoci zde havarujícímu vojenskému letadlu a hlídky u letadla. Hlídání letadla vojenské stráži předal.
15.11. Františku Krškovi z Mladče odcizil neznámý pachatel dne 12.11.1934 při taneční zábavě svetr za 50 Kč, Okresnímu soudu v Litovli oznámeno, Č.j. 1846.
16.11. Při převracení letadla utrpěl vojín Maxmilian Král z cvičné letky leteckého pluku 2 pluku v Olomouci zranění na hlavě, k poskytnutí první pomoci použil štábní strážmistr Hamerník obvazu, Č.j. 1752.
21.11 Obchůzka Hradečnou k vyšetření krádeže husí a pátrání po pachateli. Rolníku Františku Patákovi v Hradečné odcizil neznámý pachatel 3 husy a 5 slepic, škoda 120 Kč, Okresnímu soudu v Litovli oznámeno, Č.j. 1784.
23.11. Obchůzka Řimice k vyšetření krádeže spáchané cikány. Se zatčenou cikánkou do Litovle a zpět státního autobusu použito. K.D. ze Seredu pro přestupek proti bezpečnosti majetku zatčena a Okresnímu soudu v Litovli předána, Č.z. 9.
24.11. Obchůzka státní silnicí a dále k pátrání po vrahu E.Š.  Vrátil se o 12 hodin později pro pátrání po vrahu E.Š. ze Svitav.
27.11.Strážmistr Bálek dopravil zatčeného podezřelého k Okresnímu soudu v Litovli. J.H. z Vekého Týnce pro tuláctví a žebrotu zatčen a Okresnímu soudu v Litovli předán, Č.z. 10.
29.11. Obchůzka v Pateříně k vyšetření krádeže husí. Rolníku Josefu Moťkovi v Pateříně odcizil neznámý pachatel 5 husí v ceně 125 Kč, Okresnímu soudu v Litovli oznámeno, Č.j. 1854
30.11. Obchůzka do Litovle k zesílení tamní stanice, Č.j. 211.


1.12. Obchůzka na Nové Zámky a dále k vyšetření krádeže husí. Richardu Jandovi z Nových zámků odcizil neznámý pachatel 5 husí v ceně 150 Kč, Okresnímu soudu v Litovli oznámeno, Č.j. 1852.
5.12. Anně Mariančíkové v Nových Zámkách odcizil neznámý pachatel 6 husí v ceně 180 Kč, Okresnímu soudu v Litovli oznámeno, Č.j. 1911.
8.12. Krádeži hus zabráněno, Č.j. 1877. K.P. z Pateřína pro přestupek lesního pychu oznámen Okresnímu soudu v Litovli předán, Č.j. 1905.
8.12. J.M. z Řimic srazil se s neznámým autem na státní silnici, přitom mu bylo pravé koleno lehce poškozeno a jízdní kolo úplně zničeno, po majiteli auta se pátrá, Okresnímu soudu v Litovel oznámeno, Č.j. 2025.
10.12. Obchůzka do Litovle k pátrání po odcizených husách. Z Bílé Lhoty do Litovle a odtud do Olomouce státní autobus, z Olomouce do Šternberka vlak a ze Šternberka do Bílé Lhoty státní autobus použit. Pátrání bylo bezvýsledné. J.P. z Nového Hrozenkova pro přestupek zákona na ochranu republiky spáchaný hrubou neslušností oznámen Okresnímu soudu ve Šternberku, Č.j. 1913.
10.12. L.K. a M.V. z Červené Lhoty pro přestupek proti bezpečnosti majetku zatčena oznámeny Okresnímu soudu v Mohelnici, Č.j. 1904.
12.12. Obchůzka k zamezení krádeže vánočních stromků a zamezení krádeže drůbeže. Vrátil se, krádeži vánočních stromků a drůbeže zabráněno.
15.12. Pro vyšetřování autonehody předepsaný směr obchůzky nedodržen.
15.12. Řidič motorového vozidla M 69.441 trestán 30 Kč pokuty.
16.12. Obchůzka Hrabí k vyšetření případu nebezpečného vyhrožování.  V daném případě se jednalo ze strany R.F. z Hrabí o domácí hádku. K.T. z Hrabí pro přestupek proti bezpečnosti těla oznámena Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1938.
17.12. R.M. z Ústína, A.R. z Vrbátek a J.S. ze Žitomira pro zločin krádeže oznámeni Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1939.
18.12. E.L. z Loštic a K.D. z Úsova pro přestupek proti bezpečnosti života oznámeni Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 2026.
22.12. A.J. z Loštic pro veřejné násilí /:nebezpečným vyhrožováním:/ oznámen Okresnímu soudu v Mohelnici, Č.j. 1912.
22.12 H.Š. z Červené Lhoty pro přestupek živnostenského zákona oznámen Okresnímu úřadu v Litovli, Č.j. 1968.
24.12. A.V. z Litovle pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 1928.

 

podepsán v Bílé Lhotě dne 31. prosince 1934 velitel stanice vrchní strážmistr Přikryl

 

 

 

Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..