Četnictvo - seznam velitelů Četnické stanice Bílá Lhota a četníků

15.03.2018 04:49

 

Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..

 

 

Na četnické stanici v Bílé Lhotě se za doby jejího fungování vystřídalo celkem 13 velitelů a nespočet podřízeného mužstva, proto ať na nikoho nezapomeneme, zde je jejich výčet. Zdrojem je archivovaný památník Četnické stanice Bílá Lhota a archivované zařazovací listiny četníků.

 

Velitelé četnické stanice Bílá Lhota s uvedením doby působnosti :

 

titulární závodčí Josef Šléž, v letech 1893 - 20.6.1897 (první velitel i četník)
titulární závodčí Eduard Konečný, v době 20.6.1897 - 25.6.1898
titulární závodčí František Urbánek, v době 16.8.1898 - 30.10.1898
titulární závodčí Ernest Říček, v době 1.11.1898 - 31.12.1898
titulární závodčí Josef Štambera, v době 1.1.1899 - 30.9.1903
titulární závodčí Ladislav Jurán, v době 10.11.1903 - 20.4.1904
titulární závodčí Antonín Urban, v době 20.4.1904 - 15.11.1906
titulární závodčí Jan Cabejšek, v době 7.1.1907 - 4.12.1922 (Rakousko-Uhersko)
vrchní strážmistr Jan Folk, v době 7.12.1922 - 5.1.1925 (Československo)
vrchní strážmistr František Přikryl, v době 5.1.1925 - 4.7.1936
vrchní strážmistr František Šlemín, v době 1.8.1936 - 24.11.1943
vrchní strážmistr Ondřej Baštař, v době 25.11.1943 - 1.9.1948 (SNB)
praporčík Antonín Bábek, v době 20.6.1948 - 1.7.1949 (poslední velitel)

 

Podřízené mužstvo četnické stanice Bílá Lhota s uvedením doby působnosti :

 

četník na zkoušku František Skácel, v době 20.12.1919 - 19.7.1922
četník na zkoušku Josef Petrskovský, v době 5.4.1921 - 30.8.1921
četník na zkoušku Alois Bálek, v době 29.8.1921 - 4.11.1936
četník na zkoušku Benedikt Vaněk, v době 19.7.1922 - 6.11.1922
vrchní strážmistr Jan Cabejšek, v době 4.12.1922 - 1.7.1923 (dříve velitel stanice)
strážmistr Karel Kocman, v době 23.3.1923 - 1.4.1923
strážmistr Alois Tesárek, v době 1.4.1923 - 20.8.1923
strážmistr Jan Bajer, v době 20.8.1923 - 10.8.1925
štábní strážmistr Josef Hamerník, v době 25.2.1927 - 10.11.1935
štábní strážmistr Josef Petrskovský, v době 1.9.1935 - 17.6.1939 (zástupce velitele stanice)
štábní strážmistr Hubert Navrátil, v době 15.3.1936 - 15.1.1938
strážmistr Jan Zeman, v době 29.3.1938 - 1.5.1942
vrchní strážmistr Josef Suchý, v době 27.10.1938 - ? (pasová kontrola)
štábní strážmistr Josef Švejda, v době 27.10.1938 - ? (pasová kontrola)
štábní strážmistr Martin Gargoš, v době 27.10.1938 - ? (pasová kontrola)
štábní strážmistr Karel Laiter, v době 27.10.1938 - ? (pasová kontrola)
štábní strážmistr Karel Valenta, v době 27.10.1938 - ? (pasová kontrola)
strážmistr Ondřej Krumpolc, v době 27.10.1938 - ? (pasová kontrola)
praporčík Karel Cílek, v době 28.11.1938 - 31.1.1939
strážmistr František Zalešák, v době 28.11.1938 - 1.5.1939
strážmistr Alois Sec, v době 28.11.1938 - 31.12.1938
strážmistr Jindřich Kovář, v době 28.11.1938 - 15.12.1943
strážmistr Ladislav Havránek, v době 4.12.1938 - 25.1.1944
strážmistr František Havlík, v době 4.12.1938 - 29.4.1939
štábní strážmistr Alois Pešák, v době 30.12.1938 - 1.2.1939
štábní strážmistr Jindřich Kořený, v době 31.12.1938 - 1.2.1940
štábní strážmistr František Lacina, v době 1.2.1939 - 7.9.1939
štábní strážmistr Josef Rabenseifner, v době 16.3.1939 - 1.7.1947
praporčík Bohumír Vydržel, v době 20.6.1939 - 1.12.1939
štábní strážmistr Antonín Skyva, v době 20.6.1939 - 1.6.1940
štábní strážmistr Josef Hrabčík, v době 1.8.1939 - 1.6.1940
praporčík František Navrátil, v době 1.12.1939 - 30.9.1942  (zástupce velitele stanice)
strážmistr Oldřich Kutálek, v době 1.5.1941 - 20.4.1942
strážmistr Václav Moravec, v době 1.3.1943 - 5.11.1944
štábní strážmistr František Lacina, v době od 20.5.1943 - ? (opětovný nástup)
štábní strážmistr Josef Petrskovský, v době od 20.5.1943 - ? (opětovný nástup)
štábní strážmistr Hubert Navrátil, v době od 20.5.1943 - 1.1.1946 (opětovný nástup)
strážmistr Josef Šmíd, v době 1.7.1943 - ?
štábní strážmistr Vlastimil Procházka, v době 15.12.1943 - 10.3.1944
štábní strážmistr František Nečas, v době 25.1.1944 - 20.10.1945
strážmistr Jindřich Vyhlídal, v době 2.6.1944 - ?
strážmistr Miloslav Svozil, v době 2.6.1944 - ?
strážmistr Tomáš Havlín, v době 11.6.1944 - ?
štábní strážmistr Karel Pohl, v době 15.8.1944 - 1.7.1945
štábní strážmistr Josef Hrabčík, v době 1.8.1945 - 1.9.1948 (opětovný nástup)
štábní strážmistr Eduard Kvapil, v době 1.5.1946 - 1.9.1948
strážmistr František Vrtílek, v době 15.12.1946 - 1.5.1949
strážmistr František Zatloukal, v době 6.5.1948 - 1.7.1949

 

Na stanici s kmenovým stavem tří mužů v průběhu let dle aktuální bezpečnostní potřeby té které doby sloužilo více mužů. Tato zvýšená potřeba mužů byla dána zejména na sklonku třicátých let v souvislosti s politickou a bezpečnostní situací v Evropě, v roce 1938 v souvislosti s obsazením Sudet a s tím, že se četnická stanice v Bílé Lhotě stala stanicí pohraniční a bylo třeba více sil ke střežení hranice, pohraniční i pasové kontrole.

Co se týče hodností a hodnostního označení, docházelo v průběhu let k jeho podstatným změnám. Není však naším cílem všechny tyto změny a vývoj hodností podrobně rozebrat, proto jen několik málo informací k základním hodnostem četníků sloužících na stanici. Za rakouského c.k. četnictva existoval systém titulárních hodností, jejíž nositel měl nárok na distinkce této čestné hodnosti, ale jeho plat byl nižší, tedy na úrovni jeho hodnosti skutečné. Mezi základní a nejnižší hodnosti tehdy náležela označení - četník /Gendarm/, závodčí /Führer/ a strážmistr /Wachtmeister/. Posléze za první republiky a v dalším období se objevily další hodnosti - četník na zkoušku /Probegendarm/, praporčík /Fähnrich/, později vrchní strážmistr /Oberwachtmeister/, štábní strážmistr /Stabswachtmeister/ a další.

 

 

šstrážm. Josef Hamerník

 

prap. Bohumil Vydržel