Četnictvo - služební obchůzky v měsíci lednu 1934

15.03.2018 04:54

 

Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..

 

 

Jako podklad pro komplexní zhodnocení činnosti zdejších četníků nám poslouží archivovaná staniční služební kniha č. 17, jež obsahuje zápisy o činnosti, obchůzkách a průběhu služby od 16. října 1933 do 15. října 1936. Jedná se o úřední sešit velikosti A3 v modrých deskách, nadepsaný názvem stanice. Kniha počíná zápisem č. 432, což je číslo instruktáže v daném roce, ty předcházející jsou v předešlých staničních knihách, jež se bohužel nedochovaly. Zápis jež pořizoval velitel stanice obsahoval : datum, instruktáž - trasu obchůzky a činnost, hodinový rozsah a jméno četníka veleného do služby. Dále po ukončení obchůzky bylo dopsáno : čas návratu z obchůzky a řešené události při obchůzce či zjištěné skutečnosti včetně čísel jednacích.

 

 

Zde je přehled veškeré činnosti, resp. všech obchůzek v obvodu stanice v průběhu jednoho měsíce a to ledna roku 1934. Pro zachování anonymity jsou namísto celého jména osob řešených četníky pro různá protiprávní jednání, uvedeny jen iniciály těchto osob.

 

č. 1, 1. ledna 1934
Obchůzka : státní silnice, hájovna I., nádraží Mladeč, Mladeč, Bočkovy díry, Řimice (Č.j. B/109), Nové Mlýny
Od 24. hodin do 12 hodin s 2 hodinovým odpočinkem (zápis : Od 24 h. do 12 h. s 2 h. odpoč.)
Strážmistr Alois Bálek
vrátil se 2. ledna 1933 ve 12 hodin
V.M. z Řimic, pro veřejné pohoršení oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. B/109 vyřízeno
poznámka : Štábní strážmistr Hamerník nastoupil službu po 8 dnech dovolené, Č.j. 4

 

č.2, 2. ledna 1934
Obchůzka : státní silnice, Sladovna, hájovna I., Měrotín, kamenolom Skalka, Hradečnou, Pateřín, les Rachava
Od 2. hodin do 14 hodin s 3 hodinovým odpočinkem
Štábní strážmistr Josef Hamerník
Vrátil se 2.1.1934 v 14 hodin
J.S., J.S. a C.S. z Drahanovic pro vydírání oznámeni Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 6

 

č. 3, 3. ledna 1934
Obchůzka : Měník, les Třesén, Myslivna, Nové Zámky, les Doubrava, hájovna II., žel. trať, nádraží Mladeč, státní silnice, sladovna
Od 3. hodin do 15 hodin s 3 hodinovým odpočinkem
Strážmistr Alois Bálek
Vrátil se 3. ledna 1934 v 15 hodin

 

č. 4, 4. ledna 1934
Obchůzka : les Boří, Hrabí, Červená Lhota (Č.j. 10), státní silnice, Řimice (Č.j. 1528/33), Nové Mlýny, Měník, les Třesén, Bílou Lhotu
Od 14. hodin do 2 hodin dne 5.1.1934 s 3 hodinovým odpočinkem
Štábní strážmistr Josef Hamerník
Vrátil se 5.1.1934 v 2 hodiny
Č.j. 10 vyřízeno; Č.j. 1528/33 bude pokračováno

 

č. 5, 5. ledna 1934
Obchůzka : Hrabí, Bílou Lhotu, les Rachavu, Pateřín, Hradečnou (Č.j. 8), Měrotín (Č.j. 1301/33),  kamenolom Skalku, Mladeč (Č.j. 1552/33), les Třesen, kamenolom Třesen
Od 1. hodiny do 13 hodin s 3 hodinovým odpočinkem
Strážmistr Alois Bálek
Vrátil se 5.1.1934 v 13 hodin
Č.j. 8, 1301/33 vyřízeno

 

č. 6, 6. ledna 1934
Obchůzka : Pateřín, Bílou Lhotu, státní silnici, kamenolom Třesen, Bočkovy díry, Řimice, Červenou Lhotu, Hrabí, les Boří
Od 2 hodin do 14 hodin 3 hodinovým odpočinkem
Štábní strážmistr Josef Hamerník
Vrátil se 6.1.1934 v 14 hodin

 

č. 7, 7. ledna 1934
Obchůzka : Pateřín k vyšetření krádeže lihovin a pátrání po pachateli
Od 7. hodiny na dobu potřeby
Vrchní strážmistr František Přikryl velitel hlídky, Štábní strážmistr Josef Hamerník
Vrátili se se 7.1.1934 v 13 hodin
Dne 7.1.1934 vloupali se neznámí pachatelé do hostince Jana Dohnala v Pateříně, byli vyplašeni, nic neodcizili, Okresnímu soudu v Litovli oznámeno

 

č. 8, 8. ledna 1934
Obchůzka : Bílá Lhota, Sladovna, hájovna I., nádraží Mladeč, státní silnice, kamenolom Třesén, Měník (Č.j. 12,5), Řimice (Č.j. 1525/33, 12/34), Nové Mlýny
Od 1 hodiny do 13 hodin s 3 hodinovým odpočinkem
Vrchní strážmistr František Přikryl
Vrátil se se 8.1.1934 v  13 hodin
Č.j. 5,12,13 vyřízeno, Č.j. 1525 bude pokračováno

 

č. 9, 8. ledna 1934
Obchůzka : státní silnice, sladovna, Měrotín (Č.j. 14), kamenolom Skalku, Mladeč  (Č.j. 11), hájovnu II., Myslivnu, Bočkovy díry, les Třesen
Od 14 hodiny do 2 hodin dne 9.1.1934 s 3 hodinovým odpočinkem
Strážmistr Alois Bálek
Vrátil se se 9.1.1934 v 2 hodiny
Č.j. 14,11 vyřízeno

 

č. 10, 8. ledna 1934
Obchůzka : les Rachava, les Boří, Hrabí, Červená Lhota, státní silnice, Měník, les Třesen, nádraží Mladeč, hájovnu I., kamenolom Třesen
Od 16 hodiny do 4 hodiny dne 9.1.1934 s 3 hodinovým odpočinkem
Štábní strážmistr Josef Hamerník
Vrátil se se 9.1.1934 v 4 hodiny

 

č. 11, 9. ledna 1934
Obchůzka státním autobusem do Králové k pátrání po zpronevěře kroje selské jízdy a do Olomouce k výslechu K.K.
Od 6 hodin na dobu potřeby
Vrchní strážmistr František Přikryl
Vrátil se se 9.1.1934 v 15 hodin
Výslech K.K. neměl úspěchu. J.H. z Křelova pro přestupek proti bezpečnosti majetku oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 31

 

č. 12, 10. ledna 1934
Obchůzka : les Rachavu, Bílou Lhotu, Měník, státní silnici, Řimice, Červenou Lhotu, Hrabí, les Boří
Od 16 hodiny do 4 hodiny dne 11.1.1934 s 3 hodinovým odpočinkem
Strážmistr Alois Bálek
Vrátil se se 11.1.1934 v 4 hodiny
J.Ž. a R.H. z Řimic pro přestupek silničního zákona oznámeni Okresnímu úřadu v Litovli, Č.j. 35

 

č. 13, 10. ledna 1934
Obchůzka : Řimice, Bílou Lhotu, Měník, státní silnice, kamenolom Skalku, Hradečnou (Č.j. 28)
Od 23 hodiny do 11 hodiny dne 11.1.1934 s 3 hodinovým odpočinkem
Štábní strážmistr Josef Hamerník
Vrátil se se 11.1.1934 v 11 hodin
K.K. a H.S. pro zločin krádeže oznámeni Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 33
Č.j. 32, 28 vyřízeno

 

č. 14, 12. ledna 1934
Obchůzka státním autobusem do Litovel a zpět k Mladči, potom Mladeč, Bočkovy díry, les Třesen, nádraží Mladeč, státní silnici
Od 6 hodin na dobu potřeby
Vrchní strážmistr František Přikryl velitel hlídky a Štábní strážmistr Josef Hamerník
Vrátili se se 12.1.1934 v 16 hodin
J.T. a J.J. z Měníka pro přestupek lesního pychu oznámeni Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 34

 

č. 15, 12. ledna 1934
Obchůzka : státní silnici, les Třesen, nádraží Mladeč, železniční trať Mladeč (Č.j. 11), les Doubrava, Nové Zámky, Řimice, Bílou Lhotu
Od 16 hodin do 4 hodin dne 13.1.1934 s 3 hodinovým odpočinkem
Strážmistr Alois Bálek
Vrátil se se 13.1.1934 v 4 hodiny
Č.j. 11 vyřízeno

 

č. 16, 13. ledna 1934
Obchůzka : les Boří, les Rachavu, Pateřín, Hradečnou, Měrotín, kamenolom Skalku, Sladovnu, Bílou Lhotu, Hrabí, Červenou Lhotu
Od 12 hodin do 24 hodin s 3 hodinovým odpočinkem
Vrchní strážmistr František Přikryl
Vrátil se se 13.1.1934 v 24 hodin
A.T. z Měníka pro přestupek lesního pychu oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 52

 

č. 17, 13. ledna 1934
Obchůzka : Bílá Lhota, Červená Lhota, Měník, Řimice (Č.j. 1325/1933,51), Nové Mlýny, státní silnice
Od 14 hodin do 2 hodin dne 14.1.1934 s 3 hodinovým odpočinkem
Štábní strážmistr Josef Hamerník
Vrátil se 14.1.1934 v 2 hodiny
Č.j. 1325/33, 51 vyřízeno

 

č. 18, 15. ledna 1934
Obchůzka : Pinda za účelem pátrání po pachateli krádeže u Jana Dohnala v Pateříně (Č.j. 30).
Od 5 hodin na dobu potřeby
Štábní strážmistr Josef Hamerník
Vrátil se 16.1.1934 o 3 hodině
Prošel Konice, Řimice, Měrotín, Hradečnou, Pateřín, autobus z Pindy do Konice a zpět použil; pátrání bylo bezvýsledné

 

č. 19, 15. ledna 1934
Obchůzka : Pateřín, Bílou Lhotu, Řimice (Č.j. 55), les Doubrava, Nové Zámky (Č.j. 53), Myslivnu, Mladeč (Č.j. 44,40,29), hájovnu II., železniční trať
Od 8 hodin do 20 hodin s 3 hodinovým odpočinkem
Strážmistr Alois Bálek
Vrátil se 15.1.1934 o 20 hodině
F.B. z Nových Zámků pro přestupek proti bezpečnosti těla oznámen Okresnímu soudu v Litovli. Č.j. 58
Čj. 55,53,44,40,29 vyřízeno

 

č. 20, 16. ledna 1934
Obchůzka : les Třesén, Bočkovy díry, les Doubravu, Nové Zámky, myslivnu, hájovnu II., Mladeč, železniční trať, státní silnici
Od 1 hodiny do 12 hodin s 3 hodinovým odpočinkem.
Vrchní strážmistr František Přikryl
Vrátil se 16.1.1934 v 12 hodin
J.P. z Měníka pro přestupek proti bezpečnosti těla oznámen Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 57
A.J. z Měníka pro přestupek silniční policie Okresnímu úřadu v Litovli, Č.j. 56

č. 21, 16. ledna 1934
Obchůzka : Pateřín, les Rachavu, Hradečnou, Sladovnu, státní silnici, hájovnu I., kamenolom, Třesén, Bílou Lhotu, Řimice
Od 15 hodin do 3 hodin dne 17.1.1934 s 3 hodinovým odpočinkem
Strážmistr Alois Bálek
Vrátil se 17.1.1934 v 3 hodiny

 

Právě na tomto místě ve staniční knize se velitel stanice při psaní instruktáží zmýlil a na nové straně počal číslovat instruktáže číslem 15, nikoliv 22.

 

č. 15, 17. ledna 1934
Obchůzka : státní silnici, kamenolom Třesén, hájovnu I., Měník, Nové Mlýny, Řimice (Č.j. 30), Červenou Lhotu
Od 23 hodin do 11 hodin dne 18.1.1934 s 3 hodinovým odpočinkem
Vrchní strážmistr František Přikryl
Vrátil se 18.1.1934 v 11 hodin
Č.j. 30 vyřízeno

 

č. 16, 18. ledna 1934
Obchůzka : les Boří, les Rachava, Pateřín (Č.j. 54), hájovnu I., nádraží Mladeč, železniční trať, Mladeč, Červenou Lhotu
Od 12 hodin do 24 hodin 3 hodinovým odpočinkem
Strážmistr Alois Bálek
Vrátil se 18.1.1934 v 24 hodin
Č.j. 54 vyřízeno

 

č. 17, 18. ledna 1934
Obchůzka : Bočkovy díry, les Doubravu, Hájovnu II., Nové Zámky, Nové Mlýny, Řimice, Měník, les Třesén
Od 16 hodin do 4 hodin dne 19.1.1934 hodinovým odpočinkem
Štábní strážmistr Josef Hamerník
Vrátil se 19.1.1934 v 4 hodiny

 

č. 18, 19. ledna 1934
Obchůzka : Řimice k vyšetření Č.j. 60,53
Od 17 hodin na dobu potřeby
Vrchní strážmistr František Přikryl velitel hlídky a Štábní strážmistr Josef Hamerník
Vrátili se 19.1.1934 v 23 hodiny
Prošli les Jesinky, drželi hlídku na zloděje dřeva
Č.j. 60 vyřízeno, 53 nevyřízeno, bude na Nových Zámkách pokračováno

 

č. 19, 20. ledna 1934
Obchůzka : Pateřín, státní silnici, Bílou Lhotu, Červenou Lhotu, Hrabí, les Boří (hlídka na zloděje dřeva), les Rachava, les Třesén
Od 10 hodin do 22 hodin 3 hodinovým odpočinkem
Strážmistr Alois Bálek
Vrátil se 20.1.1934 ve 22 hodin
J.S. z Hrabí a A.H. z Pateřína pro přestupek zákona o organizaci politické správy oznámení Okresním úřadu v Litovli, Č.j. 84

 

č. 20, 21. ledna 1934
Obchůzka : les Třesén, železniční trať, Mladeč, hájovnu II., Myslivnu, Nové Zámky, les Doubravu, Nové Mlýny, Řimice
Od 2 hodin do 14 hodin 3 hodinovým odpočinkem
Štábní strážmistr Josef Hamerník
Vrátil se 21.1.1934 v 14 hodin, Č.j. 53 vyřízeno

 

č. 21, 21. ledna 1934
Obchůzka : státní silnici, les Třesen, Bočkovy díry, Myslivnu, hájovnu II., Mladeč, železniční trať, nádraží Mladeč, hájovnu II., Sladovnu
Od 15 hodin do 3 hodin dne 22.1.1934 s 3 hodinovým odpočinkem
Vrchní strážmistr František Přikryl
Vrátil se 22.1.1934 v 3 hodiny

 

č. 22, 22. ledna 1934
Obchůzka : Pateřín, Hradečnou, Měrotín (Č.j. 72), kamenolom Skalka, Pinda, nádraží Mladeč, státní silnici, Měník
Od 14 hodin do 2 hodin dne 23.1.1934 s 3 hodinovým odpočinkem
Štábní strážmistr Josef Hamerník velitel hlídky a Strážmistr Alois Bálek
Vrátili se 23.1.1934 v 2 hodiny
V.M. z Řimic pro přestupek lesního pychu oznámen Okresnímu úřadu v Litovli, Č.j. 116
Č.j. 72 vyřízeno

 

č. 23, 24. ledna 1934
Obchůzka : Hrabí, les Boří, les Rachavu, Pateřín, Hradečnou, Měrotín (Č.j. 75,72), kamenolom Skalka, nádraží Mladeč, Sladovnu, hájovnu I., kamenolom Třesén, Červenou Lhotu
Od 4 hodiny do 15 hodin s 3 hodinovým odpočinkem
Strážmistr Alois Bálek
Vrátil se 24.1.1934 o 16 hodině, později o 1 hodinu pro sníh a náledí
Č.j. 75,72 vyřízeno

 

č. 24, 24. ledna 1934
Obchůzka kontrolní za strážmistrem Bálkem : les Rachavu, Pateřín, sladovnu, Hradečnou, Měrotín, nádraží Mladeč, kamenolom Třesén, státní silnici
Od 6 hodiny do 14 hodin s 2 hodinovým odpočinkem
Vrchní strážmistr František Přikryl
Vrátil se 24.1.1934 o 16 hodině, později o 2 hodiny pro krátké předepsání služby a náledí. Strážmistra Bálka dne 24.1.1934 o 6 h 25 m v lese Rachavy, v Měrotíně, 1 13 h 50 m na nádraží v Mladči a v kamenolomu Třesína v 14 h 45 min službu konati zastihl a závad neshledal

 

č. 25, 24. ledna 1934
Obchůzka do Pateřína, pátrání po pachateli krádeže dřeva v lese chudobínského velkostatku, na oznámení hajného Josefa Kargera z Ješova
Od 11 hodin na dobu potřeby
Štábní strážmistr Josef Hamerník
Vrátil se 24.1.1934 v 13 hodin. J.B. a B.V. z Pateřína oznámeni pro přestupek proti bezpečnosti majetku Okresnímu soudu v Litovli, Č.j. 129

 

č. 26, 24. ledna 1934
Obchůzka : státní silnici, Bočkovy díry, myslivnu, Mladeč, Nové Mlýny, Řimice, Měník
Od 20 hodin do 10 hodin dne 25.1.1934 s 3 hodinovým odpočinkem
Štábní strážmistr Josef Hamerník
Vrátil se 25.1.1934 v 10 hodin
Ž.S. z Řimic pro přestupek organizace politické správy oznámena Okresnímu úřadu v Litovli, Č.j. 130

 

č. 27, 26. ledna 1934
Obchůzka : Řimice, Nové Mlýny, Červenou Lhotu, Hrabí, les Boří, Bílou Lhotu, Měník.
Od 14 hodin na dobu potřeby
Štábní strážmistr Josef Hamerník
Vrátil se 27.1.1934 v 4 hodiny
J.K., V.S., L.F., O.D., L.S., K.S., F.Š. a F.N. z Řimic, Č.j. 145

 

č. 28, 26. ledna 1934
Obchůzka : Řimice (Č.j. 144,127,114,117,89), les Doubravu, Nové Zámky, Myslivnu, hájovnu II., Mladeč, Bočkovy díry, les Třesen, kamenolom Třesen
Od 14 hodin na dobu potřeby
Strážmistr Alois Bálek
Vrátil se 27.1.1934 v 14 hodin
Č.j. 144,127,119,117,89 vyřízeno

 

Zde opět dochází k chybě v číslování instruktáží ve staniční knize - opakuje se číslo 28.

 

č. 28, 27. ledna 1934
Obchůzka : Řimice (Č.j. 132), les Doubravu, Nové Mlýny (Č.j. 143), Nové Zámky , Myslivnu, les Třesen, kamenolom, Třesen, Hrabí
Od 15 hodin do 2 hodin dne 28.1.1934 s 3 hodinovým odpočinkem
Vrchní strážmistr František Přikryl
Vrátil se 28.1.1934 v 2 hodiny
Č.j. 143,152 vyřízeno

 

č. 29, 28. ledna 1934
Obchůzka : státní silnicí, hájovnu I., nádraží, Mladeč, železniční trať, Mladeč (Č.j. 122,121), hájovnu II., Myslivnu, Bočkovy díry, Bílou Lhotu
Od 2 hodin do 14 hodin s 3 hodinovým odpočinkem
Strážmistr Alois Bálek
Vrátil se 28.1.1934 v 14 hodin
Č.j. 122,121 vyřízeno

 

č. 30, 30. ledna 1934
Obchůzka : les Boří, les Rachavu, Pateřín (Č.j. 163), Hradečnou (Č.j. 161,160), Měrotín (Č.j. 164,165,154), kamenolom Skalku, nádraží Mladeč, Sladovnu, hájovnu I., kamenolom Třesen, Bílou Lhotu
Od 10 hodin do 22 hodin s 3 hodinovým odpočinkem
Strážmistr Alois Bálek
Vrátil se 30.1.1934 v 22 hodin
Č.j. 163,161,160,164,165,154 vyřízeno. V Pateříně vyšetřoval zdánlivou krádež dřeva a zjistil, že A.D. J.Z. nesli dřevo ze svého lesa

 

č. 31, 31. ledna 1934
Obchůzka : Řimice, Nové Mlýny, les Doubravu, státní silnici, Červenou Lhotu, Hrabí, les Boří, les Rachavu, Bílou Lhotu
Od 3 hodin do 16 hodin s 3 hodinovým odpočinkem
Štábní strážmistr Josef Hamerník
Vrátil se 31.1.1934 v 16 hodin

 

č. 32, 31. ledna 1934
Obchůzka kontrolní na štábního strážmistra Hamerníka : Nové Mlýny, Červenou Lhotu, státní silnici, Hrabí, les Boří
Od 4 hodin do 15 hodin s 2 hodinovým odpočinkem
Vrchní strážmistr František Přikryl
Vrátil se 31.1.1934 v 15 hodin. Štábního strážmistra Hamerníka dne 31.1.1934 v 5 h 20m v Nových Mlýnech, v 9 h 15 m v Červené Lhotě a v 14 h 10 min v lese Boří službu konati a závad neshledal

 

To byl kompletní přepis a výčet obchůzek a tedy i činnosti zdejších četníků v průběhu jednoho kalendářního měsíce. Opět podotýkám, že se jednalo o měsíc leden a veškerá činnost a pochůzky byly konány pěšky, ve dne i v noci denně a za každého počasí ! Ve výjimečných případech bylo k obchůzce četníky použito jízdní kolo, to se však stalo, co se týče prohledané staniční knihy v průběhu jednoho roku maximálně třikrát vždy to bylo spojeno zejména s nutností něco promptně vyřešit.

 

 

Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..