k soupisům lidu - úmrtní oznámení aneb "Kdo nás kdy opustil"

21.11.2016 11:03

 

Tento článek je součástí uceleného tématu Soupisy a sčítání lidu ..

 

Veškeré informace o obyvatelích či rodácích z naší vesnice Hradečná, jsem čerpal z několika soukromých sbírek papírových úmrtních oznámení (parte). Později byl seznam doplněn o další jména zjištěná v rámci pátrání po historii v kronice dobrovolných hasičů, obecní pamětní knize a dalších soukromých zdrojích (u těchto jmen nemáme k dispozici parte a jsou označena hvězdičkou). Níže je uveden výčet zemřelých - jméno, příjmení, věk, datum úmrtí.

 

1891
Filoména Smékalová, 33 let, 31.8.1891

 

1897
Beáta Knajblová, 57 let, 16.2.1897

 

1898
Josefa Gottvaldová, 80 let, 19.7.1898

 

1908
Jaroslav Paták, 26 let, 23.1.1908
Jan Gottwald, 63 let, 27.2.1908

 

1922
Antonín Gottwald, 71 let, 22.1.1922 *

 

1932
Josef Smékal, 79 let, 6.1.1932

 

1935
František Kuba, 94 let, 27.5.1935 /hostinský „Robinson“/

 

1939
František Smékal, 72 let, 14.5.1939 /rolník/

 

1940
František Knajbl, 74 let, 12.1.1940 /konsistorní rada, farář/
Ludmila Čiklová, 22 let, 6.2.1940
Antonín Gottvald, 54 let, 17.6.1940 /zaměstnanec kamenolomu/ *

 

1941
Čestmír Čikl, 18 let, 28.10.1941

 

1942
Marie Albrechtová, 76 let, 12.5.1942

 

1943
Antonín Řmot, 80 let, 21.5.1943 /starosta, rolník/
Marie Smékalová, 32 let, 14.10.1943
Františka Řmotová, 79 let, 10.11.1943
František Paták, 57 let, 3.12.1943 /rolník/

 

1944
Aloisie Havlíčková, 52 let, 5.8.1944
Vratislav Podivinský 53 let, 2.9.1944 /rolník/

 

1945
Antonín Jaroš, 18 let, 14.6.1945 /obchodní příručí/
Jakub Grézl, 59 let, 27.9.1945

 

1946
Anežka Smékalová, 75 let, 29.10.1946

 

1947
Františka Krčková, 87 let, 5.4.1947
Dobromila Patáková, 59 let, 3.6.1947

 

1948
Václav Smékal, 58 let, 11.5.1948

 

1949
Marie Smékalová, 58 let, 7.2.1949
Františka Rosenbergová, 77 let, 9.3.1949
Františka Gottvaldová, 62 let, 19.4.1949 *

 

1950
Vladimír Gottwald, 27 let, 4.10.1950 /horník, listonoš/

 

1951
Marie Svozilová, 2 roky, 27.1.1951
Emilie Řmotová, 46 let, 13.2.1951
Terezie Haplová, 75 let, 27.2.1951

 

1953
Josef Kratochvíl, 12.4.1953 /kovář a rolník/

 

1957
Josef Krejčí, 57 let, 17.7.1957

 

1958
Jan Sova, 75 let, 14.6.1958

 

1961
František Smékal, 78 let, 25.10.1961
Emílie Grézlová, 65 let, 21.11.1961

 

1962
Marie Svozilová, 78 let, 28.7.1962
Alois Milčický, 31 let, 2.8.1962 /zaměstnanec plemenářské stanice/

 

1963
Rostislav Gallas, 56 let, 4.12.1963
Františka Žouželková, 76 let, 7.1.1963

 

1964
Štěpán Kadlec, 72 let, 4.3.1964

 

1965
Marie Pinkavová, 84 let, 1.7.1965
Justina Gottwaldová, 82 let, 18.7.1965

 

1966
Emilie Seifertová, 78 let, 12.3.1966
Ladislav Valouch, 34 let, 1.4.1966
Jan Procházka, 64 let, 16.12.1966 /kapelník/

 

1967
Ladislav Komárek, 65 let, 24.1.1967
Jenovka Seitlová, 94 let, 25.7.1967

 

1968
Vratislav Krček, 70 let, 17.1.1968
Bohumil Svozil, 85 let, 25.3.1968
František Krček, 43 let, 13.5.1968

 

1969
Marie Procházková, 63 let, 9.3.1969
Ondřej Koch, 83 let, 16.3.1969
Alois Lexmaul, 65 let, 12.6.1969

 

1970
Antonín Jaroš, 67 let, 11.1.1970
Antonín Řmot, 79 let, 8.11.1970
Jan Smékal, 87 let, 1.12.1970

 

1971
Anežka Kopečná, 78 let, 1.5.1971
Josef Pinkava, 91 let, 3.6.1971

 

1972
Filoména Krčková, 78 let, 26.1.1972
Ladislav Havlíček, 84 let, 24.2.1972 /rolník/

 

1973
Marie Václavíková, 61 let, 4.2.1973
Jenovéfa Šmoldasová, 84 let, 30.4.1973

 

1975
Bernadrína Valouchová, 85 let, 17.11.1975
Adolf Žouželka, 88 let, 8.1.1975

 

1977
Štěpánka Kadlecová, 85 let, 20.1.1977
Ludmila Seifertová, 67 let, 3.10.1977

 

1978
Miroslav Havlíček, 58 let, 5.10.1978
Adolf Vaňák, 77 let, 30.12.1978

 

1979
Růžena Vaňáková, 76 let, 25.1.1979
Alois Grézl, 89 let, 8.3.1979
Ladislav Valouch, 78 let, 1.12.1979

 

1980
Emilie Seifertová, 69 let, 29.1.1980
František Seifert, 66 let, 29.2.1980
Leopold Pelikán, 69 let, 9.4.1980 /zaměstnanec Vápenky Měrotín/

 

1981
Marie Jarošová, 73 let, 11.4.1981
Marie Podivínská, 78 let, 30.4.1981
Emil Pazdera, 57 let, 15.6.1981
Růžena Krčková, 84 let, 23.7.1981
Kristina Ajgelová, 92 let, 24.7.1981
Emilie Grézlová, 54 let, 15.8.1981
Stanislav Šmoldas, 61 let, 21.11.1981

 

1982
František Hapl, 76 let, 4.6.1982
Blažena Smékalová, 98 let, 6.7.1982
Antonín Strouhal, 60 let, 3.12.1982

 

1983
Jan Benda, 69 let, 9.3.1983
Jaroslav Rosenberg, 58 let, 6.4.1983
Augusta Prosická, 82 let, 16.5.1983
Marie Malínková, 50 let, 20.12.1983

 

1984
Amálie Komárková, 83 let, 4.5.1984
Marie Haplová, 86 let, 15.7.1984
Štěpánka Pěnčíková, 85 let, 21.9.1984
Anna Gottvaldová, 82 let, 7.11.1984

 

1985
Josef Procházka, 79 let, 17.1.1985
Vlasta Rosenbergová, 60 let, 25.3.1985

 

1986
Jaroslav Sova, 65 let, 17.5.1986
Jaroslav Šmoldas, 53 let, 7.5.1986

 

1987
Miroslav Paták, 70 let, 8.1.1987
Ladislav Bukna, 47 let, 11.11.1987

 

1988
Marie Sovová, 98 let, 20.1.1988
Kateřina Šmoldasová, 81 let, 18.5.1988
Arnošta Kratochvílová, 85 let, 7.11.1988

 

1989
Adolf Dostál, 86 let, 18.9.1989
Jan Vogel, 73 let, 21.9.1989 /zaměstnanec správy silnic v Litovli/
Marie Procházková, 87 let, 30.10.1989

 

1990
Josefa Rosenbergová, 90 let, 11.3.1990
Stanislav Smékal, 83 let, 9.12.1990
Vladimír Soppe st., 66 let, 15.12.1990

 

1991
Emilie Gottvaldová, 78 let, 7.10.1991

 

1992
Eliška Heitlová, 79 let, 29.3.1992
Václav Pěnčík, 95 let, 25.6.1992
Ludmila Lexmaulová, 90 let, 19.4.1992
Zdeněk Podivinský, 66 let, 26.11.1992
František Gottvald, 99 let, 28.12.1992

 

1994
Milan Sova, 24 let, 15.2.1994
Jan Šmoldas, 79 let, 14.3.1994
Antonín Seifert, 85 let, 26.6.1994
Bohumír Kratochvíl, 68 let, 10.9.1994

 

1995
Vratislav Krček, 70 let, 30.11.1995

 

1996
Alois Grézl, 74 let, 28.1.1996

 

1997
Josef Ajgel, 66 let, 24.1.1997
František Malínek, 71 let, 9.2.1997
Oldřich Gallas, 52 let, 1.6.1997
Alžběta Vogelová, 77 let, 5.8.1997

 

1998
Marie Gallasová, 48 let, 18.1.1998
Marie Šmoldasová, 77 let, 19.3.1998
Miroslav Zemánek, 51 let, 7.5.1998
Ludmila Galasová, 85 let, 22.7.1998
Josef Smékal, 91 let, 9.10.1998

 

1999
Ladislav Sova, 67 let, 13.2.1999
Bohuslava Šmoldasová, 70 let, 12.7.1999

 

2000
Štěpánka Kratochvílová, 78 let, 8.5.2000
Vladimír Soppe ml., 53 let, 1.7.2000
Alžběta Smékalová, 88 let, 24.7.2000

 

2001
Ludmila Dostálová, 96 let, 16.6.2001
Marie Dřímalová, 81 let, 26.9.2001

 

2002
Alois Grepl, 61 let, 29.1.2002
Arnošt Gottwald, 96 let, 5.6.2002
Miloslav Gottvald, 76 let, 19.9.2002 /řidič ČSAD/

 

2003

Květoslava Bendová, 73 let, 9.3.2003
Jaroslava Rosenbergová, 52 let, 12.7.2003
Vratislav Krček, 58 let, 26.8.2003
Lubomír Gottvald, 71 let, 15.9.2003

 

2004
Milada Strouhalová, 82 let, 19.9.2004

 

2005
František Šmoldas, 86 let, 20.3.2005
Ludmila Podivinská, 74 let, 6.7.2005
Ludmila Seifertová, 83 let, 26.7.2005
Růžena Smékalová, 92 let, 29.7.2005
Jan Rosenberg, 50 let, 30.9.2005

 

2006
Ladislav Havlíček, 84 let, 14.1.2006
Miloslav Gottvald, 77 let, 12.7.2006

 

2007
Zdeněk Podivinský, 54 let, 25.5.2007

 

2008
Věra Vogelová, 59 let, 20.5.2008
Miroslav Paták, 61 let, 16.11.2008

 

2009
Vladimír Paták, 58 let, 5.8.2009
Alois Lexmaul, 75 let, 19.12.2009

 

2010
Rostislav Gallas, 64 let, 9.10.2010

 

2011
Stanislav Svozil, 96 let, 30.10.2011
Ludmila Krčková, 86 let, listopad 2011
Miroslava Soppeová, 86 let, 29.12.2011

 

2012

Václav Šmoldas, 63 let, 8.3.2012
Patáková Anna, 89 let, 23.5.2012

 

2013

Jaroslav Lexmaul, 72 let, 21.3.2013
Miloslav Hapl, 77 let, 5.7.2013
Marie Weberová, 60 let, 10.9.2013
Emil Kanász, 69 let, 27.9.2013
Zdeněk Gottwald, 78 let, 28.9.2013
Zdenka Vogelová, 53 let, 26.10.2013

 

2014

Marie Havlíčková, 86 let, 3.2.2014
Etela Sovová, 82 let, 7.4.2014
František Šmoldas, 70 let, 22.6.2014
Marie Ajgelová, 85 let, 17.9.2014

 
 

2015

Marie Svozilová, 91 let, 26.2.2015
Lukáš Podivinský, 24 let, 26.3.2015
Miroslav Jaroš, 74 let, 14.4.2015
Věra Greplová, 82 let, 7.12.2015

 

2016

Vlastislav Gottwald, 88 let, 9.3.2016

 

2017

Margita Sovová, 97 let, 23.8.2017

 

2018

Alena Smékalová, 61 let, 5.4.2018

 

 

 

 

2017

Margita Sovová, 97 let, 23.8.2017