Konec let šedesátých

14.12.2018 06:32

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

V roce 1968 opustili nás dva naši požárníci a to náš dlouholetý jednatel br. Bohumil Svozil z č. 36, který zemřel ve věku 85 let a s nímž se naši požárníci rozloučili na jeho poslední cestě 28.3.1968. Dalším zemřelým byl br. Vratislav Krček z č. 19, který nás opustil ve věku 70 let a s nímž se náš sbor rozloučil na jeho pohřbu 21.1.1968.

 

Co se týče preventivní činnosti, lze jako zajímavost zmínit požární žňové hlídky, které fungovaly ve 20. století v celé republice. Jednalo se o preventivní opatření, jež mělo počátek již za protektorátu a jehož význam ještě zesílil v padesátých letech. Právě tehdy odpůrci kolektivizace zemědělství páchali záškodnické akce proti zakládaným zemědělským družstvům. Účast v požárních žňových hlídkách byla povinná pro všechny muže v obci od 18 ti let i když nebyli členy hasičstva. Služby rozepisovala obec vždy v létě po dobu žní, kdy bylo velké nebezpečí rychlého rozšíření ohně v případě požáru a to na každou noc pro 4 muže. Za jednu noc měli od 22.00 do 02.00 hodin službu první dva muži a poté o 02.00 do 06.00 hodin další dva muži.  Během této služby bylo jejich povinností procházet obcí, hlídat a kontrolovat jestli někde nehoří. V případě zjištění požáru měli za úkol co nejrychleji zalarmovat obec a hasiče. Tyto požární hlídky skončily právě v roce 1967.

 

Abychom však při hodnocení činnosti požárního sboru nezapomněli na to nejdůležitější co je jeho posláním, je třeba uvést účast při hašení požárů, kterých bylo v letech 1958 - 1977 po dobu co byl velitelem br. Ladislav Dostál st. díky bohu poskrovnu. V naší obci v roce 1963 se vznítilo hnojiště u Podivinských na č. 11, kde hned nad hnojištěm bylo uskladněné seno. Vše dobře dopadlo, požár se podařilo zavčas uhasit. V témže roce se naše družstvo účastnilo zásahu při velkém požáru stavení rolníka Tomáška v Pateříně, který vypukl v ranních hodinách ve vánoční svátky na svátek sv. Štěpána. Účinnému zásahu však bránil veliký mráz pod - 20°C, voda v hadicích zamrzala, takže dopravit ji z požární nádrže na horní konec obce kde hořelo nemožné. V roce 1964 vypukl požár v Měrotíně u Šmoldasů na kovárně, kde děti při hře zapálili nejprve kovárnu a též celý dům. A v Měrotíně naše družstvo zasahovalo ještě jednou a to v roce 1974 u Vyhnánků, kde časně nad ránem po plese vzplála stodola. Krom požárů též naše družstvo mnohokrát zasahovalo pod Hradečnou v areálu U Robinsona na Basni, kde většinou při velkých deštích došlo k zaplavení areálu a hostince.

 

Ke dni 24.6.1968 došlo u sboru ke změně pokladníka, přičemž tohoto dne předešlý pokladník br. Adolf Dostál z č. 32 předal pokladnu pokladníkovi novému br. Antonínu Seifertovi z č. 42.

 

 

 

 

zdroj :
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

V roce 1968 opustili nás dva naši požárníci a to náš dlouholetý jednatel br. Bohumil Svozil z č. 36, který zemřel ve věku 85 let a s nímž se naši požárníci rozloučili na jeho poslední cestě 28.3.1968. Dalším zemřelým byl br. Vratislav Krček z č. 19, který nás opustil ve věku 70 let a s nímž se náš sbor rozloučil na jeho pohřbu 21.1.1968.

 

Co se týče preventivní činnosti, lze jako zajímavost zmínit požární žňové hlídky, které fungovaly ve 20. století v celé republice. Jednalo se o preventivní opatření, jež mělo počátek již za protektorátu a jehož význam ještě zesílil v padesátých letech. Právě tehdy odpůrci kolektivizace zemědělství páchali záškodnické akce proti zakládaným zemědělským družstvům. Účast v požárních žňových hlídkách byla povinná pro všechny muže v obci od 18 ti let i když nebyli členy hasičstva. Služby rozepisovala obec vždy v létě po dobu žní, kdy bylo velké nebezpečí rychlého rozšíření ohně v případě požáru a to na každou noc pro 4 muže. Za jednu noc měli od 22.00 do 02.00 hodin službu první dva muži a poté o 02.00 do 06.00 hodin další dva muži.  Během této služby bylo jejich povinností procházet obcí, hlídat a kontrolovat jestli někde nehoří. V případě zjištění požáru měli za úkol co nejrychleji zalarmovat obec a hasiče. Tyto požární hlídky skončily právě v roce 1967.

 

Abychom však při hodnocení činnosti požárního sboru nezapomněli na to nejdůležitější co je jeho posláním, je třeba uvést účast při hašení požárů, kterých bylo v letech 1958 - 1977 po dobu co byl velitelem br. Ladislav Dostál st. díky bohu poskrovnu. V naší obci v roce 1963 se vznítilo hnojiště u Podivinských na č. 11, kde hned nad hnojištěm bylo uskladněné seno. Vše dobře dopadlo, požár se podařilo zavčas uhasit. V témže roce se naše družstvo účastnilo zásahu při velkém požáru stavení rolníka Tomáška v Pateříně, který vypukl v ranních hodinách ve vánoční svátky na svátek sv. Štěpána. Účinnému zásahu však bránil veliký mráz pod - 20°C, voda v hadicích zamrzala, takže dopravit ji z požární nádrže na horní konec obce kde hořelo nemožné. V roce 1964 vypukl požár v Měrotíně u Šmoldasů na kovárně, kde děti při hře zapálili nejprve kovárnu a též celý dům. A v Měrotíně naše družstvo zasahovalo ještě jednou a to v roce 1974 u Vyhnánků, kde časně nad ránem po plese vzplála stodola. Krom požárů též naše družstvo mnohokrát zasahovalo pod Hradečnou v areálu U Robinsona na Basni, kde většinou při velkých deštích došlo k zaplavení areálu a hostince.

 

Ke dni 24.6.1968 došlo u sboru ke změně pokladníka, přičemž tohoto dne předešlý pokladník br. Adolf Dostál z č. 32 předal pokladnu pokladníkovi novému br. Antonínu Seifertovi z č. 42.

 

 

 

 

zdroj :
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná