Kronika pionýrského oddílu v Hradečné - úvodní informace

11.01.2019 06:16

 

S radostí zde na webu mohu představit nalezenou úžasnou kroniku dětského pionýrského oddílu z osmdesátých let předešlého století, který zde v Hradečné tehdy fungoval. Ještě než vy starší začnete číst a přemýšlet, dovolím si vyslovit jedno přání. Zůstaňme prosím co se týče tohoto tématu stranou politiky a ideového směřování tehdejšího Československa. I když v této konkrétní době oddíl fungoval v rámci Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže, tak skutečná činnost malého venkovského oddílu s tehdejší politikou měla pramálo společného. Šlo hlavně o práci s dětmi školního věku v jejich volném čase formou her a zábavy - prostě se dělalo to, co děti bavilo. Pro děti to bylo super. Ve vedení oddílu se u nás postupně vystřídalo několik vedoucích - mohu zmínit třeba Hedviku Haplovou, Evu Lexmaulovou, Vlaďku Procházkovou, Hanu Havlíčkovou nebo Jiřinu Gallasovou. Díky za spousty jejich času věnovaného dětem.


Vázaná kronika v tvrdých červených deskách formátu A4 o 100 listech je popsaná téměř do posledního listu. Chronologické zápisky za tři školní roky psané dětskou rukou a písmem doplněné o namalované obrázky, vlepené výstřižky i pohlednice. Každý rok obsahuje v úvodu seznam členů oddílu, zvolenou oddílovou radu (samosprávu), zahájení celoroční práce oddílu a v závěru poté jeho ukončení. Mezitím po celý rok jsou samozřejmě obsaženy zápisky z oddílových schůzek, výletů a akcí. Kroniku jsem kompletně přepsal a rozdělil zde na webu do tří samostatných článků podle jednotlivých školních let : 1985-86, 1986-87 a 1987-88. Články na webu u jednotlivých zápisů též obsahují valnou většinu dětmi malovaných obrázků v kronice,  vlepené umělé obrázky a pohlednice jsem sem nedával.


Po prvním otevření kroniky jsem si docela zavzpomínal a to i když moje jméno v kronice v letech 1985-88 není. Do oddílu jsem začal chodit až ve školním roce 1988-89, ale to už zakrátko přišla změna režimu a činnost oddílu postupně byla ukončena. Je škoda, že dnes v Hradečné nefunguje nějaký oddíl, který by děti sdružoval, bavil a cílil na vyplnění jejích volného času - ať už by se jednalo o oddíl mladých hasičů, Junáka nebo Pionýr ...


Ať se Vám kronika líbí. Zde je :

 

1 - pionýrský rok 1985 - 86

2- pionýrský rok 1986 - 87

3- pionýrský rok 1987 - 88

 

 

 

foto pionýrské kroniky v červených deskách

 

 

ukázka zápisu v pionýrské kronice

 

 

zdroj :

Kronika pionýrského oddílu Hradečná