Místopisné názvy obcí v našem okolí

11.05.2010 02:28

 

Na webu Zemského archivu v Opavě jsem sehnal příručku "Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy" od Dr. Adolfa Turka a kol., jež byla vydána Zemský archivem v Opavě v roce 2004. Její text podchycuje v abecedním řazení všechny lokality v tomto regionu, vývoj jejich názvů a administrativní zařazení. Dovolil jsem si pro své potřeby vybrat pouze obce, jež jsou lokalizovány v okolí naší vesnice cca do 20 km vzdálenosti a jež se nás při bádání potencionálně týkají a to jen jejich dobové názvy. Pod dnešním názvem obce jsou za letopočty /označují uvedené roky/ a za písmeny č, n, l /označují jazyk - česky, latinsky a německy/ uvedeny dobové názvy obce z historických pramenů.

 

BEZDĚKOV NAD TŘEBŮVKOU

č. od 1481 Bezděkov, 1596 Bezdíčkov, od 1924 Bezděkov nad Třebůvkou; n. 1676-1918 Bezdiekow i Bezdiekau, 1939-1945 Besdiekau, 1798 Petikow; l. 1350-1398 Besdiekow, 1771 Bezdiekowium.

 

BÍLÁ LHOTA

č. 1447 Bohušova Lhota, 1447-1536 Lhota, od 1588 Bílá Lhota; n. 1677-1945 Weissölhütten; l. 1356-1464 Lhota, 1672-1771 Alba Lhota.

 

BÍLSKO

č. od 1529 vždy Bílsko; n. 1631 Bilitz, 1672-1945 Bilsko, 1720-1798 Birlitz, 1771 Bielitz; l. 1508 Bielsk, Byelsk.

 

BLAŽOV

č. od 1464 stále Blažov; n. 1382-1918 Blaschow, za okupace Blaschau; l. 1408 Blazow, 1771 Blaziowitium.

 

BOUZOV

č. 1404-1885 Buzov, od 1569 Bouzov, 1633 též Bousov; n. 1317 Buzow, 1382-1945 Busau, Busaw, Buzaw, 1618 Bisau, 1630 Buse, 1716 BauSsaw, 1772 Boussau; l. 1330 Busow, 1349-1672 Buzow, Busov, Busaw, Buzaw, 1771 Bousowium.

 

BŘEZINA

zal. kol. r. 1610; č. vždy Březina; n. 1771-1939 Brzezina, 1939-1945 Birken; l. 1771 Brzezinium.

 

BŘEZOVÉ

č. od 1499 Březové, 1846 Březov, 1872-1906 Březí, 1771-1847 Březová, lidově Březový; n. 1601-1602 Brzese, 1676-1771 Brzescze, 1751-1906 Brzeze, Brzezowi, Břese, 1939-1945 Birken; 1. 1398-1408 Brzezowa, 1448 Brzezowe.

 

CAKOV

č. od 1464 Cakov (Czakow), ale 1525-1539 Velký Cakov, 1547 Žákov, (Ziakow), 1602-1850 Čakov, 1872 Žákov; n. 1553 auf dem Cžakuow, 1602 von Czaka, 1718 Tzakow, 1751-1798 Cžakow, 1787 Cžakhof, 1771, 1847 a 1917 Cakow, 1798-1945 Zakow; l. 1347 Czakow, 1348-1672 Czakow, 1350 Czacau, 1399 Czackaw, 1508-1596 Czakow Maior et Minor, 1771 Czakovium.

 

ČERVENÁ LHOTA

č. 1490-1590 Lhota, od 1596 Červená Lhota, 1599 Černá Lhota; n. 1610 von den Rotten Elhütten, 1771-1918 Roth Oelhütten, 1676-1945 Rotölhutten; l. 1407 Czerwena Lhota, 1672-1772 Rubra Lhota.

 

ČERVENKA

č. 1555 „z Černýho“, od 1590 do 1847 i lidově Černý, 1616-1720 Černá, i 1900, lidově Černová,1834-1850 Červinka, od 1872 Červenka, 1881 též Čermné; n. 1542-1945 Schwarzbach, 1677-1847 Schwartzbach; l. 1287 Swarczpach, 1371 Czirne, 1680 Schwarzbach, 1771 Schwartzbachium. - 1787 založena kolonie Neu Schwarzbach čili Malá nebo Nová Červenka, která splynula záhy s Červenkou.

 

DĚTŘICHOV

č. 1517 a znovu od 1872 Dětřichov, 1591-1612 "Jetřichov blíže Uničova ležící", 1623-1846 Jetřichov, v 19. a 20. stol. i Dětřichov u Uničova, lidově Jestřechov, Jestřechovice; n. 1594-1938 Dittersdorf, Diettersdorf, 1692 Tritterstorf, 1939-1945 Dittersdorf bei Mährisch Neustadt; l. 1399 Dyetrichsdorf, 1508 Ditrichsdorf, 1771 Dittersdorfium.

 

DOLY

č. 1715-1735 Grunt, Hamry, Hutě, 1771 Audolí Dobré Naděje, 1788-1872 Na Dolách, od 1885 Doly; n. 1715-1735 Grund, 1735-1945 Hoffnungsthal; l. 1771 Villa bonae spei.

 

DOUBRAVICE

č. od 1490 Dubravice, od 1541 Doubravice; n. 1669 Doubrawitz, 1677-1945 Daubrawitz, 1692 Dobrawitz, 1798 Dubrawitz; l. 1349 -1448 Dubrawicz, 1672-1771 Daubravitz, Daubravitium.

 

DRAHANOVICE

č. od 1427 Drahanovice, 1594 Drahnov, 1849-1880 Drahaňovice, 1850-1881 Drahonovice; n. 1633-1945 Drahanowitz; l. 1322-1412 Drahanowicz, 1771 Drahanovitium.

 

DRUMPACH

č. 1481 (osedlý), 1490-1556 pustý Drumpach; l. 1365 Dyernpach, 1368-1371 Durrenpach, 1406 Drumpach, 1418 Drunpach, 1437 Durenbach, 1446 Dirinpach, Dirnpach (osedlý), 1497 Grunpach (pusty).

 

DUBČANY

č. od 1412 Dubčany, 1490-1492 Dubany, lidově Dobčany; n. 1676-1751 Dubczian, 1771-1945 Dubtschan, 1692 Tupschan, 1787 Dubschan, 1900 Dubčan; l. 1342-1446 Dubczan, Dubczany, 1771 Dubczanium.

 

HAŇOVICE

č. 1498, 1517 a 1881 Hanějovice, od 1526 Haňovice; n. 1591 Honowitz, 1676-1718 Hannowitz, 1676 Haňowitz, 1692 Anowitz, 1720-1945 Haniowitz, 1787 Hainowitz; l. 1131 Ganeiouici, 1320 Hanowicz, 1384 Hoynauicz, Honowicz, 1403-1408

Hanyeowicz, Hanyowicz, 1440 Haniowicz, 1446 -1459 Haniewicz, 1771 Haniowitium.

 

HRABÍ

č. od 1447 Hrabí, 1569 Hrabá; n. 1677-1918 Hraby, 1939-1945 Hag; l. 1350-1406 Hrabye, 1662 Hraby, 1771 Hrabium.

 

HRADEČNÁ

č. od 1407 Hradečná, 1437 Hradečín; n. 1673-1771 Hradecžna, 1720 Hradeczny, 1846-1945 Hradetschna, 1872 Hradeschna; l. 1365-1437 Hradeczna, 1371 Hradiczna.

 

HVOZDEČKO

č. 1481-1547 a 1846 Hvozdeček, 1542-1599 Vozdečko, od 1695 Hvozdečko, 1771-1846 a 1893-1906 též Vozdečko; n. 1382 Hvozdecz das Kleyne, 1676 Wozdeczko, 1720-1872 Wozdetzko, 1772-1918 Wozdečko, 1846 Wosdietschko, 1939-1945 Wodetzko, l. 1408 Hwozd Parvum, 1464 Hwozdecz, 1771 Wozdeczko.

 

HYNKOV

č. od 1481 Hynkov, lidově Heňkov; n. 1655-1718 Hinckau, 1656 Hünckhe, 1676 Hynkow, 1751-1945 Hinkau; l. 1437 Hinkow, 1644 Hincau, 1691 Hynkow, 1771 Hinkovium.

 

CHOLINA

č. 1407 a 1850-1885 Cholín, od 1463 Cholina, 1621 Choliny, 1720-1798 Kolina, lidově Cholena; n. 1414 von Colein, 1589 Kulein, 1591-1655 Kellein, 1614-1945 Köllein, 1633 Cholen, 1673-1787 Chölein, 1676-1798 Kolein, 1787 Kilain; l. 1131 Na Choline, 1305-1384 Cholina, Cholyna, 1364 Koleyn, 1409 Coleyn, 1639 ex Holyn, 1672-1771 Cholinium, 1782 Cholinow.

 

CHOŘELICE

č. od 1510 Chořelice, 1771 Kořelice, lidově a někdy i ve vlastivědné literatuře Zhořelice; n. 1552 Chrorzelicz, 1588 Kurželitz, 1590 Korzielicz, 1592 von Korelis, Kursilis, 1592-1918 Chorselitz, Chorzelitz, Chorželitz, 1602 von Kürschelitz, 1604 Chorzeletz, 1607 Kürsselitz, 1609 Curselitz, 1669 Korschelitz, 1720-1781 Korzelitz, 1771-1793 Korželetz, 1772-1798 Korželitz, 1846 Chorelitz, 1939-1945 Chorschelitz; l. 1371 Chorzielucz, 1382 Chorelicz, 1672 Chorželicze, 1771 Korzelitium.

 

JAVOŘÍČKO

č. od 1481 Javoříčko, 1771-1846 Gabořicko, 1847 Jaboříčko; n. 1672-1798 Jaborziczko, 1677-1798 Jaborecžko, 1692 Jaborzitzko, 1718-1872 Jaworziczko, 1720 Jaworetzko, 1751 Jaboretzko, 1771 Jaborschitzko, 1846-1918 Jawořitschko, 1847 Jaboržitko, 1850 Javořiško, 1939-1945 Jaworitsch; l. 1348-1392 Jaworowicz, in Jaworowich, 1389-1408 Jaworowe, 1464 Jaworzie, Jaworzieczko, 1466 Jawor, 1771 Jaborziczko.

 

JEŘMAŇ

č. od 1481 Jeřmaň, 1547-1618 Heřmaní, 1664 z Geřzmanie, 1669 pusté Jeřmany, 1677 znovu osazované, 1771 Giřmany, 1798 Krčman(!), Iržman, 1839 Irsmanny, 1846-1850 Iřmany, Germany, 1885-1906 Iřmaň, Jeřmany, od 1872 Jeřman; n. 1677 Heržmani, 1716-1720 Irzman, 1718 Iržmany, 1751-1798 Geržman, 1771 Geržin, Girschman, 1798 Krecžma(!), 1839 Irschmann, 1846 Irchman, 1872-1885 Jerschman, 1885-1918 Irmann, 1939-1945 Jerschmain; l. 1371 Hermannsdorf, 1408-1464 Gerzman, 1771 Girzmanium.

 

JEŠOV

č. 1480-1492 osedlý, 1498-1567 pustý Diessow, Dešov; 1600-1604 ves Děšov s pustým dvorem a s polemi slove Starý Děšov, se Starým Děšovem, 1626 Děšov s dvorem, 1702 pečeť obce iessowske, 1756 Ježov, od 1798 Ješov (Jessov), 1846 Gešow; n. 1676-1939 Jeschow, 1692 Geschow, 1716 Jeschkaw, 1718 Geržoš, 1756-1798 Alttische, 1939-1945 Jeschau; l. 1349 Gessow, 1374 Jessow, 1399 Yessaw, 1672 Pessow (!). - Původní Starý Děšov stával v dnešní trati Staré Ješovy u vsi.

 

KADEŘÍN

č. 1494 Kudeřín, od 1547 Kadeřín (Kaderzin), 1718 Katerziny; n. 1677-1798 Kaderžin, Kateržin, 1846 a 1939-1945 Kaderschin, 1872 Kaderzin, 1881-1918 Kadeřin; l. 1382-1464 Kaderzin, 1771 Kaderzinium.

 

KLUZOV

č. 1590-1604 Dobrní, Dobrň, 1622-1626 Klučov, 1631 Klosůw, 1632-1918 Klusov, od 1657 Kluzov, 1850 Staré Brno, 1885 Klůzov, 1939-1945 Lusov, lidově Klozov nebo Starý Brno; n. 1552 von Kluczen, 1608 von Klosoff, 1676-1918 Klusow, Klussow, 1771-1850 Alt Brünn, 1939-1945 Lusau; l. 1672 Klausow, 1771 Klusovium.

 

KOVÁŘOV

č. od 1481 Kovářov (Kowarzow, Kowaržow); n. 1676-1918 Kowaržow, Kowarschow, Kowarzow, za okupace Kowarschow; l. 1376-1771 Kowarzow.

 

KŘELOV

č. 1517 Chřelov, od 1586 Křelov, 1850-1881 též Křenov; n. 1519 Crena, Crenaw, 1627-1633 Krel, 1655 Krenne, 1656-1676, 1751, 1771 Krenaw, 1716 Krena, 1718-1945 Kronau; l. 1249-1277 Chrelow, 1275 Krelow, 1308, 1498, 1508 a 1673 Crenaw, Krenaw, 1430 Kirnaw, 1508, 1518 a 1691 Krželow, 1771 Krzelovium.

 

LHOTA NAD MORAVOU

č. od 1606 Lhota, 1718 Lhotka, od 1950 Lhota nad Moravou; n. 1677 Lhota, 1718-1918 Oelhütten, 1939-1945 Olhütten; l. 1771 Lhota.

 

LHOTKA

č. Lhotka, v období 1572-1696 při rozdělení panství bouzovského se tak nazývala dolní část Bouzova.

 

LITOVEL

č. od 1458 Litovel, 1517 Litovl, 1588-1846 Litovle; n. 1396-1488 Lutthaw, 1571-1945 Littau, Littaw, 1585-1599 Litten, 1633-1798 Litta; l. 1249, 1391 Luthowl, 1272-1497 Luthovia, 1327 Luthow, 1410-1771 Lithovia, Littavia.

 

LOŠTICE

č. 1480-1642 Loščice, od 1511 Loštice; n.1382 Loscicz, 1607-1611 Locz, Lotz, 1672-1945 Loschitz, 1674 Loschtzitz, 1772 Lossczitz; l. 1267 de Lossicz, 1364 Losschicz, 1365-1397 Losczicz, 1375 Loschczicz, 1771 Loschitium.

 

LOUČKA

č. od 1502 Loučka (Laučka, Laucžka), 1527-1617 Malá Loučka, 1626 Lúčka, 1581 Loučky, 1720 Luczka, 1798 a lidově Ločka; n. 1592 Pürckesdorf, 1614 Burgers dorf, 1676 Lauka, l7l8 Lautcžka, 1720-1771 Burkersdorf, 1751 Lauczka, 1787 Lautzka, 1793-1846 Birkersdorf, 1798 Pirkersdorf, 1846 Birkersdorf, 1846-1872 Lautschka, 1881-1918 Lauczka, 1939-1945 Lautschka; l. 1348 in Lucka, 1350 Louczka alias Burckersdorf, 1393 Birkersdorf, 1399 Parva Luczka, 1508 Purkartsdorf alias Parva Luczka, 1631 Lauczka, 1631 Purkerdorf, 1636 Burksdorf, 1641 Burgstorff, 1672 Lucka.

 

LUKÁ

č. 1409-1609 v Lukých, 1409-1798 Luky, 1544 v Lukeych, 1604 Veliká Luka, 1605 do dědiny Velikých Lukých, 1616-1617, 1798 Louky, 1718-1798 Loučka (Lauczka), 1798 Luké, 1850-1872 Louka, 1898-1918 Luka, odtud Luká; n. 1676-1846 Lauka, 1676-1751 Lauky, 1763-1765 Lucka, 1771 Lukau, 1847-1918 Luka, 1939-1945 Luk; l. 1349-1408 Luke,Lukey, 1365 a 1771 Luka, 1408 ad villa Lukych.

 

LUTÍN

č. od 1414 Lutín (Lutin, Lutyn), 1483 Lučin, lidově Lotin; n. 1671-1718 Lutin, 1751-1945 Lutein, Luttein; l. 1234, 1256 Lutin, Lutyn, 1399 Luthin, 1414 Hlutin, 1508 Lutyn, 1771 Lutinium.

 

MEZICE

č. od 1438 Mezice (Mezycze) ; n. 1484-1847 Mesitz, 1676 Mezytz, Messitz, 1798-1945 Mösitz; l. 1351-1772 Mezicz, 1771 Mezitium.

 

MĚNÍK

č. 1517-1588 Měnínek, 1602 "z Minku", 1771 a 1921-1973 Měník, 1846-1921 Mněník; n. 1676-1771, 1939-1945 Mienik, 1692 Minkn, 1718 Mienekh, 1798-1846 Minke, 1846-1918 Mněnik, Mnienik; l. 1285, 1387-1389 Menes, 1355-1358 Myenin, 1368 Moriyn, 1415-1437 Myenynek, 1771 Mnienik.

 

MĚROTÍN

č. 1437-1536 Mirotín, 1492 Miročín, 1716-1771 Mirotinka, od 1839 Měrotín; n. 1594 Merotinki, 1596 Meretinki, 1604 a 1607 Marotinke, 1601 Maretinke, 1604 Marotzinka, 1606 Merotinke, 1676 a 1847 Mierotin, 1718-1872 a za okupace Mirotein, Mierotein, l893-1918 Měrotein; l. 1365 Miroteyn, 1406-1437 Myrotyn, 1771 Mirotinka.

 

MITROVICE

č. od 1778 Mitrovice; n. 1778-1945 Mittrowitz.

 

MLADEČ

č. od 1408 Mladeč, ale 1418-1885 též Mladec, Mladce, 1460 Mladice, 1460-1505 Mladčí, 1517-1588, 1885-1893 Mladeč, 1533 ves Mladši, 1613 Mlatče, 1771-1895 Mlatcz, Mlacz, Mlač, 1847 Mladž; n. 1676-1734 Lotsch, 1771 Mlatsch, 1718-1945 Lautsch; l. 1350-1371 Mladcz, 1405 de Mladsse, 1771 Mlatsch.

 

MOHELNICE

č. od 1410 Mohelnice; n. v 16. a 17. stol. Miglitz, Miglicz, 1512-1945 Müglitz, 1720 Mohelnitz, 1412 Mueglicz; l. 1131 Mogilnici, 1180 Mogylnicze, 1247 in Moheltz, 1267 circa Mohelniz, 1273-1403 Miglicz, 1275 Mueglitz, 1279 Mohelnitz, 1322 Mogelicz, 1339-1460, 1672 Mugelicz, Muglicz, 1417 Mohilnicz, 1771 Muglitium.

 

MORAVIČANY

č. od 1408 Moravičany; n. 1600 Maritschan, 1669-1945 Morawitschan, 1692 Morabitsan, 1720-1893 Morawiczan, 1847 Morawizschan; l. 1200-1381 Morawiczan, Morawiczany, 1672 in Morawicžan, 1771 Morawiczanium.

 

MYSLECHOVICE

č. od 1517 Myslechovice, ale 1558-1632 Myšlechovice, 1771 Myslešovice, 1839-1872 a 1924 Myslichovice, 1847-1931 Mešlechovice, Myšlichovice, též lidově; n. 1532-1945 Michlowitz, 1676 Misslowitz, 1718 Mirschlowitz; l. 1131 Miglechovice, 1234-1256 Misloschovichi, 1499-1672 Mysslechowicz, 1508 Misschlechowicz prope Luthouia, 1771 Michlovitium.

 

NÁKLO

č. od 1508 Náklo, 1839-1850 Nakly; n. 1601 zu Neclas, Naklas, 1677-1798 Nackli, Nakli, 1751 Neckl, 1771-1850 Nakl, 1872-1945 Nakel, l. 1078-1276 Nakel, 1235 Nackel, 1250 de Naklis, 1374-1379 Nakls, 1376 Naklo, 1388 a 1771 Nakla, 1692 de Nakle.

 

NÁMĚŠŤ NA HANÉ

č. od 1437 Náměšť, 1466-1509 Náměšč (Naniescz), i lidově, 1798 Namiečz, od 1925 Náměšť na Hané; n. 1589 Nämischt, 1676-1918 Namiescht, 1718-1771 Namiesst, 1847 Markt Namescht, 1939-1945 Namiescht an der Hanna, l. 1131 Namesci, 1249-1347 Namescz, 1261 Namesch, 1348-1382 Namiescz, Namyescz, Namyscz, 1508 Namiessczie, 1771 Nemiestium.

 

NASOBŮRKY

č. 1408 Našměřice, od 1437 Nasobůrky, 1447-1657 Velké Nasobůrky, 1464 Nasuborki, 1798 Nasoborek, 1850-1885 Nasoborky; n. 1490 von Nasmeritz, 1587 Gross Asmaricz, 1588-1598 Asmericz, 1592-1596 Atzmeritz, 1600 Besmeritz, 1601 Assmerecz, 1597 Asmeritz, 1677-1846 Aschmeritz, 1718 Oschmeritz, 1771 Ossmeritz, 1597-1945 Asmeritz, Assmeritz, l. 1373 in Naschiborek, 1385-1397 Nasoborki, 1406 Nassoborek, 1447 Nassoburky, 1672 Nassoburky Magnum et Parvum cum Parva Villa vulgo Mühldorf, 1660-a 1828 Osmeritz, 1771 Osmeritium.

 

NOVÁ VES

č. od 1590 Nová Ves; n. 1676-1945 Neudorf, 1720 Neudörfl.

 

NOVÉ DVORY

zal. 1792; č. 1839 Nový Dvůr, od 1847 Nové Dvory, lidově Familie, n. 1792-1945 Neuhof, též Familienhof; l. 1828 Familienhof.

 

NOVÉ MLÝNY

č. 1847 Nemillow, 1869 Nemile, 1839-1880 Nový Mlýn, od 1893 Nové Mlýny; n. 1798 Neumühle, 1847 Neumühl.

 

NOVÉ ZÁMKY

č. 1771-1872 Nový Zámek, od 1893 Nové Zámky; n. 1771 Neu Schloss, 1787-1945 Neuschloss; l. 1771 Nova Arx.

 

OBECTOV

č. od 1480 Obectov, Obečtov, 1586 Gecztow, 1720-1798 Wrchowes; n. 1677 Wobecztow, 1718 Obeczdorf, 1716-1945 Obetzdorf, 1751 Wobeczdorf, 1771 Obetz Dorf, 1798-1847 Obelsdorf, Obezdorf; l. 1353 Ubeycsstow, 1371 Ubicztow, 1382 Ubyczssow, 1408 Ubistow, 1464 Ubicžtow, 1771 Obetztowium.

 

ODRLICE

č. 1406 Wdrlicz, 1407-1526 a 1863-1868 Udrlice, 1609 Oudrlice, od 1614 Odrlice, ale 1663-1771 Uderlice, 1846 a 1906 Oderlice, lidově Hodlece; n. 1601-1945 Oderlitz, 1718-1798 Uderlitz; l. 1236-1251 Udrlice, 1370-1375 de Oderlicz, 1371- 1399 de Uderlicz, Udrlicz, 1508 Odrlicz, 1771 Uderlitium.

 

OLEŠNICE

č. 1547 ves pustá Olešnice, 1586-1617 Volešnice (Volessnicze), 1695 Volesnice pustá (ale už 7 nových usedlíků), 1720-1847 Volešnice, 1846-1906 též Volešnica, od 1872 Olešnice, lidově Olešnica; n. 1718-1945 Wolleschnitz; l. 1358 Olesnicz, 1360 Oleschna, 1382 Olessnycze, 1771 Woleschnitium.

 

OLOMOUC

č. 1403-1885 Olomúc, od 1464 Olomouc, 1519 Holomúc, 1567-1850 Holomouc, 1633 Olmuts, lidově Holomoc; n. 1437-1465 Olomucz, v 15.-17. stol. běžně Olmucz, 1567 -1945 Olmutz, 1618-1650 Juliusberg; l. (1046) 1055-1247 Olomuc, Olomucz, 1201-1235 Olomuch, 1235-1270 Olomunz, 1247-1261 Olomuz, 1268 Olmucz, 1287-1390 Olomucz, Olmuncz, 1459 Julii mons alias Olomutz, v 15. stol. de Ulmicz, 1459-1700 Julimons, Juliomontium, v 16.-18. stol. Olomucium; angl. 1626 Solmitz.

 

PALONÍN

č. od 1481 Palonín (Palonyn), 1850 Polonice, 1872 Polonín, lidově Palojin, Palovín; n. 1599-1771 Polein, 1798 Polain, 1798-1945 Pollein; l. 1365-1406 Polonin, 1353-1412 Palonyn, 1371 Paletin, 1771 Paloninium.

 

PATEŘÍN

č. od 1406 Pateřín, 1437 Pateřník; n. 1677-1918 Paterzin, Pateřin, 1771-1846 a za okupace Paterschin; l. 1351-1355 Paterzin, Paterzyn, 1365 Patersin, 1437 Patherzyn.

 

PAVLOV

č. od 1480 Pavlov, ale 1751-1846 Pavlon, 1798 Babilow; n. 1677 a 1872-1918 Pawlow, 1771-1847 Pawlon, 1788 Bablau, 1798 Bablon, 1939-1945 Pawlau; l. 1355- 1771 Pawlow, 1672 Paulow.

 

PŇOVICE

č. od 1407 Pňovice (Pniowicze), 1572-1850 a 1906 též Piňovice, Pyniowicze apod.; n. 1534-1918 Kniebitz, Knibitz, 1678 Kniwitz, 1720-1798 Knibis, 1939-1945 Kniebnitz; l. 1249 de Pnouicz, 1280 Pnevici, 1302-1368 de Pnyewicz, 1311, 1437 Pnyowicz, 1375 de Ponowicz, 1672 Piňovitz.

 

PODOLÍ

č. 1482-1494 Podole, od 1586 Podolí, 1618 - tvrz a ves Mohoutný Podolí(?); n. 1677-1918 Podoli, 1939-1945 Podol; l. 1349 in Podol, 1382-1464 Podole, 1771 Podolium.

 

PŘÍKAZY

č. od 1466 Příkazy, 1846 Přikaz, 1771 a lidově Přikaze, 1893 Přikaže; n. 1676 Przikass, 1688 Przikazy, 1718-1771 Pržikaz, 1720 Prikas, 1846-1850 Pržikas, 1872-1883 Prikaz, 1893 Přikaz, 1900-1918 Přikas, 1939-1945 Pschikas; l. 1250- 1268 Prekaz, 1291 Pricas, 1305-1318 Precaz, 1355 Pryecaz, 1360 Prziekazy, 1373 a 1513 Przicas, 1391 Prziekaz, 1399-1508 Przykaz, 1565 Prikazy, 1691 Przikaz, 1771 Przikas.

 

RADNICE

č. 1480-1897 Hradnice, od 1839 Radnice; n. 1677-1945 Radnicz, 1692 Rziaditz, 1718 Rädnitz, 1720 Reidnitz, 1771 Hradnitz, l. 1348-1350 Radnicz, 1447 in Hradniczi, 1771 Hradnicium.

 

ROZVADOVICE

č. od 1511 Rozvadovice; n. 1598 Rosawitz, 1600-1607 alle bohmische Bauern aus Rosewitz, 1673-1771 Rozwadowitz, 1720-1945 Roswadowitz; l. 1276 Roswadowich, 1299-1399 Rozwadowicz, 1672 Roziwadowicze, 1771 Rozwadowitium.

 

ŘIMICE

č. 1413-1416 Rymice, 1437-1547 a 1915-1974 Řimice, 1447-1893 Řimnice, 1507 a 1846-1850 Hřimice, 1597 z Hřimnic, 1599 Rimowicze, 1854 Hřivnice; n. 1676-1918 Rzimnitz, Ržimnitz, 1939-1945 Rimnitz; l. 1281 Srimicz, 1311 Hrsimnicz, 1356-1437 de Rzimicz, 1368 Rziuicz, 1371 Hrzimicz, 1771 Rzimnitium.

 

SAVÍN

č. od 1417 Savín (Sawyn), 1464 Slavin, 1604 z Zawyna, 1751 Sawina, 1798 Sobyn; n. 1676 Sawina, 1718-1945 Sawin, 1798 Sowin; l. 1353 Sawyn, 1365 Sauiena, 1368 Zawyn, 1771 Sawinium.

 

SENICE NA HANÉ

č. 1405-1927 Senice, 1407-1901 též Velká Senice, 1669 Zsenicze, 1771-1847 Hrubá Senice, 1927-1930 Senice na Moravě, od 1930 Senice na Hané; n. 1604 von der Symlitz(?), 1677-1915 Gross Senitz, 1915-1918 Grossenitz, 1939-1945 Gross Zinitz; l. 1078 Scennicze, 1261 Syennicza, 1275 Sennichcz, 1276 Sennicze, 1287 de Senich, 1346 in Syenicz, 1351-1399 in Senycz, 1358, 1408 a 1508 in Magna Senicz, 1364 Maior Czynicz, 1374 a 1418 de Syenicz Magno, 1400 in Senicz Maiori, 1771 Magno Senitium.

 

SENIČKA

č. 1447-1657 Malá Senička, 1460-1905 Malá Senice, 1850-1893 Seníčky, od 1905 Senička; n. 1676-1915 Klein Senitz, 1915-1918 Kleinsenitz, 1939-1945 Klein Zinitz; l. 1330, 1354 a 1691 in Parvo Senicz, 1349 Parva Syeniczka, 1364 Parva Czynicz, 1371-1399 Parva Seniczka, 1389-1508 Seniczka, 1508 a 1672 Parva Senicz, 1771 Parvo Senitium.

 

SLAVĚTÍN

č. od 1464 Slavětín; n. 1604 Schlapetin, 1676-1945 Slawietin, 1676 též Lobetein, 1720 Slawetin, 1771 Lobetin; l. 1260 Zlauatin, 1279 Slawetyn, 1359 Slaweczyn, 1406 Slawyetyn, 1771 Slavietinium.

 

SOBÁČOV

č. od 1407 Sobačov, Sobáčov, 1445 Subačov, 1562 Sobařov, 1593 Sobášov, 1632 Sobačuv, 1771-1847 Sobacž, 1850-1905 Sovačov, Sováčov; n. 1539 a 1556 Czobacz, 1588 von Sobacž, 1592 Showatz, 1592 1595 Czowacz, 1596 Zobatsch, 1599 Zuwacz, 1602-1611 Czobatz, 1603-1604 Czobatsch, 1605 Czobaz, 1607-1608 Zobatz, 1611 Sobetzsch, 1639 Sobatz, 1720-1945 Sobatsch; l. 1351-1457 Sobaczow, 1391 Schobaczow, 1631 Sobaczůw, 1632 Sobatz, 1771 Sobeczowium.

 

SPRÁNEK

č . 1411 Zpranek, 1418-1460 Spranek, 1481 z Praneka, někdy i Špránek; l. 1313-1359 Spran, 1359 též Spren, Schpranek, 1365 Spranlek, 1408-1410 Spranek. Hrad zanikl v 15. stol. v místech tzv. Zkamenělého zámku u Javoříčka.

 

STARÉ MĚSTO

č. v 16. a 17. stol. běžné Staré Město; n. 1539-1611 Aldenstadt. Od 18. stol. převládá název Uničovské Předměstí, n. Neustädter Vorstadt. Od 1850 stále s. Litovle.

 

STŘELICE

č. 1479 Střelec, 1486-1864 Střelce, lidově též (1614-1620 ze Strzielec), od 1771 Střelice; n. 1556 Stželicz, 1661 Strielitz, 1674 Strelcze, 1674-1918 Stryelitz, Strželitz, Střelitz, 1692 Strilitz, 1720 a za okupace Strelitz; l. 1131 Strelcih, 1234 Ztrelez, 1255 Strelech, 1771 Strzelitium, 1828 Strölitz.

 

STŘEMENÍČKO

č. od 1413 Střemeníčko, ale 1447 a 1466 Střemení, 1464 Třemeninky, Třemenínek, 1523 Střemení, 1538-1872 Třemeníčko, 1798 Střemenečko; n. 1677 Tržemecžko, 1720 Třemenizko, 1771 Strzemenitsko, 1798 Stržemene, Stržemeine, Tremenitz, Stremenitz, 1798-1847 Strzemeniczko, 1939-1945 Stremenitsch, l. 1384 a 1437 in Strzemy, 1416 in Strzemenye, 1416-1466 Strzemenyn, 1464 Trzemeninky, 1771 Strzemeniczko.

 

STŘEŇ

č. od 1464 Střeň (Stržeň, Strzen, Strežen), 1798-1885 Strženie, Střeně; n. 1601-1945 Schrein, 1676 Strzenie, 1718-1798 Strženitz; l. 1249 usque Wstrene, 1318 Stren, 1390 de Wstrzenye, 1771 Schrainium.

 

SVOJANOV

č. 1464-1494 Swoynow, 1481-1921 Swanow, Svánov, 1552 Svojanov za Loučkou, od 1839 Svojanov; n. 1677-1918 Swanow, 1939-1945 Swanau; l. 1382 Swanow, 1408 Swoyanow, 1447 Swogyanow, 1471 Swoynow, 1771 Swanowium.

 

ŠTERNBERK

č. od 1437 Šternberk, 1580 Štermberk, v 1847 a lidově Štemberk, Štemperk; n. 1577-1945 Sternberg; l. 1269, 1295, 1296 Sternberch, 1274 Starnenberch, 1279-1405 Sternberg, 1290 Sternenberch, 1405 Stermberg, 1771 Sternberga.

 

TKANOVICE

č. 1798-Tkaniowicz, od 1839 Tkanovice; n. 1782-1945 Tkanowitz. Od 1850 osadou Moravičan, s nimiž stavebně splynuly, název zrušen 1965.

 

TŘI DVORY

zal. 1291; č. od 1552 Třídvory, Tři Dvory, 1593 ze Třech Dvorů, 1601 Pečet dědiny Trzidworu, 1618 list odmrtní dědiny Tržedwor, lidově Tředvore; n. 1393 Dreyhof, Dreyhofen, 1542 Dreyhöffe, 1592-1611 von Dreyhoffe, Dreyhof, 1650-1945 Dreihöfen, někdy i Dreyhöfen, 1692 Neyhof, 1771 Drey Höffen; l. 1415 in villa Trzy Dwory, 1658 ex Dreyhofen, 1771 Tri villa.

 

UNČOVICE

č. 1410-1605 Hončovice, 1492 Honšovice, 1561 z Hoňčovic, 1565-1921 Hunčovice, od 1636 Unčovice, lidově Hončevice, Ončovice; n. 1655-1945 Huntschowitz, ale 1678 Huntzewitz, 1716 Hundschowitz, 1720 Hunczowicz, 1798 Hontschowitz; l. 1349-1417 Hoczowitz, 1365 Horziczouicz, 1361 a 1399 Hunschowicz, 1391-1418 Honczowicz, 1398 Honczowicze, 1771 Hunczovitium.

 

UNIČOV

od 1446 stále Uničov, v 16.-17. stol. a 1832-1872 též Unčov, 1771-1847 Hunčov, lidově Hončov; n. 1307 a 1426 Neustadt, 1391 Newenstat, 1399 Neuestete, Neuenstat, 1422 Neustat, 1437 der Newnstat Unyczow, 1454 Neüstädtlein, 1601 von der Mahrischen Neustadt, 1630-1945 Mährisch Neustadt, 1633 Newstatt; l. (1220) Uniczow, 1223 Unisow, 1232-1272 Unichow, 1290-1467 Nova Civitas, 1327 in Nova Civitate circa Olomucz, 1353 Vnicow, 1359 Vniczow, 1381-1407 Unczow, 1407 Uniczovia, 1469-1863 Uniczow, 1771 Neostadium.

 

VESELÍČKO

č. od 1419 Veselíčko (Weseliczko); n. 1382 das Kleine Wesseliczko, 1676-1872 Wesselitzko, 1771-1846 Wesselitschko, 1847 a 1893-1918 Wesselicžko, 1939-1945 Klein Wessel; l. 1349-1416 Vesele, Wessele, 1382-1464 Wesseliczko, 1416-1417 "super tota villa Wes seliczko, qui dicitur Dorfflik", 1771 Wesselicžko.

 

VILÉMOV

č. 1437 a od 1921 Vilémov, 1547-1921 Vilímov, 1850 Vilínov, lidově Velinov; n. 1591 Mellenau, 1597 Mylemaw, 1631 Wylimau, 1676-1751 Willimow, 1771-1945 Willimau; l. 1368-1437 Wilemow, Wylemow, 1392 a 1672 Wilimow, 1418-1420 Wilhemow, 1446-1464 Wilhelmow, 1771 Willimovium.

 

VÍSKA

č. 1479-1480 Veska, v 16. a 17. stol. i Malá Véska, Malá Ves, 1588 z Vízky, od 1619 Víska, 1839-1847 Vísky; n. 1432 Dorfle, 1592 von Wiska, von Mildorf, 1594-1945 Mühldörfel, někdy i Mühdörfel, 1595 Mühldörfle, Mueldörfle, 1596-1602 Mildorfl, 1601 Myldorfl, 1602-1607 Muldorfl, 1720-1771 Mühldorf, 1772 Miehldörfel; l. 1771 Mala Weska.

 

VLČICE

č. od 1850 Vlčice; n. 1859-1945 Wolfsdorf.

 

VOJNICE

č. 1407,1669, 1798, 1863 a oficiálně od 1921 Vojnice, 1485-1529 Ojnice, 1508-1598 Oynice, 1529-1671 a lidově Onice, 1609-1921 Ohnice, 1798 Unice, Uhnice, 1847 Onnice; n. 1641-1720 Onitz, 1677-1945 Ohnitz, 1798 Ognitz; l. 1275-1378 Woynicz, 1336-1350 Woynicze, 1456 Oynitz, 1508 Oynicz, Woynitz, 1595 Onicz, 1771 Onitium.

 

VYŠEHORKY

č. 1407-1949 Vyšehoří, od 1949 Vyšehorky, ale 1418 ve Vyšehoře, l480-1490 to Vyšehoře, 1551 a 1771-1847 Vyšehoř, 1850 Wišší Hoří; n. 1650-1945 Allerheiligen, 1692 Allheiligen; l. 1369 Wyssehors, 1381 Wyschehorz, 1672 Pagus Omnium Sanctorum, 1771 Wischehorzium.

 

ZAVADILKA

č. 1570 Čtyři Lány (?), 1650 Motichov, Motochov, 1771 Motichov, 1784 Zavadilka, 1850 Zavadilka nebo Čtyry Dvory, 1872-1883 Čtyři Dvory, lidově Čtyrdvory, Mutichov, Motichov; n. 1604 von Vierhofen (?), 1750-1945 Vierhöfen, 1774 Motiechow, 1807 Virhof; l. 1771 Mochotowium (!), 1828 Vierhöfen.

 

 

zdroj :

www.archives.cz
Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy, Dr. Adolf Turek a kol., Zemský archiv Opava, 2004

 

 

Na webu Zemského archivu v Opavě jsem sehnal příručku "Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy" od Dr. Adolfa Turka a kol., jež byla vydána Zemský archivem v Opavě v roce 2004. Její text podchycuje v abecedním řazení všechny lokality v tomto regionu, vývoj jejich názvů a administrativní zařazení. Dovolil jsem si pro své potřeby vybrat pouze obce, jež jsou lokalizovány v okolí naší vesnice cca do 20 km vzdálenosti a jež se nás při bádání potencionálně týkají a to jen jejich dobové názvy. Pod dnešním názvem obce jsou za letopočty /označují uvedené roky/ a za písmeny č, n, l /označují jazyk - česky, latinsky a německy/ uvedeny dobové názvy obce z historických pramenů.

 

BEZDĚKOV NAD TŘEBŮVKOU

č. od 1481 Bezděkov, 1596 Bezdíčkov, od 1924 Bezděkov nad Třebůvkou; n. 1676-1918 Bezdiekow i Bezdiekau, 1939-1945 Besdiekau, 1798 Petikow; l. 1350-1398 Besdiekow, 1771 Bezdiekowium.

 

BÍLÁ LHOTA

č. 1447 Bohušova Lhota, 1447-1536 Lhota, od 1588 Bílá Lhota; n. 1677-1945 Weissölhütten; l. 1356-1464 Lhota, 1672-1771 Alba Lhota.

 

BÍLSKO

č. od 1529 vždy Bílsko; n. 1631 Bilitz, 1672-1945 Bilsko, 1720-1798 Birlitz, 1771 Bielitz; l. 1508 Bielsk, Byelsk.

 

BLAŽOV

č. od 1464 stále Blažov; n. 1382-1918 Blaschow, za okupace Blaschau; l. 1408 Blazow, 1771 Blaziowitium.

 

BOUZOV

č. 1404-1885 Buzov, od 1569 Bouzov, 1633 též Bousov; n. 1317 Buzow, 1382-1945 Busau, Busaw, Buzaw, 1618 Bisau, 1630 Buse, 1716 BauSsaw, 1772 Boussau; l. 1330 Busow, 1349-1672 Buzow, Busov, Busaw, Buzaw, 1771 Bousowium.

 

BŘEZINA

zal. kol. r. 1610; č. vždy Březina; n. 1771-1939 Brzezina, 1939-1945 Birken; l. 1771 Brzezinium.

 

BŘEZOVÉ

č. od 1499 Březové, 1846 Březov, 1872-1906 Březí, 1771-1847 Březová, lidově Březový; n. 1601-1602 Brzese, 1676-1771 Brzescze, 1751-1906 Brzeze, Brzezowi, Břese, 1939-1945 Birken; 1. 1398-1408 Brzezowa, 1448 Brzezowe.

 

CAKOV

č. od 1464 Cakov (Czakow), ale 1525-1539 Velký Cakov, 1547 Žákov, (Ziakow), 1602-1850 Čakov, 1872 Žákov; n. 1553 auf dem Cžakuow, 1602 von Czaka, 1718 Tzakow, 1751-1798 Cžakow, 1787 Cžakhof, 1771, 1847 a 1917 Cakow, 1798-1945 Zakow; l. 1347 Czakow, 1348-1672 Czakow, 1350 Czacau, 1399 Czackaw, 1508-1596 Czakow Maior et Minor, 1771 Czakovium.

 

ČERVENÁ LHOTA

č. 1490-1590 Lhota, od 1596 Červená Lhota, 1599 Černá Lhota; n. 1610 von den Rotten Elhütten, 1771-1918 Roth Oelhütten, 1676-1945 Rotölhutten; l. 1407 Czerwena Lhota, 1672-1772 Rubra Lhota.

 

ČERVENKA

č. 1555 „z Černýho“, od 1590 do 1847 i lidově Černý, 1616-1720 Černá, i 1900, lidově Černová,1834-1850 Červinka, od 1872 Červenka, 1881 též Čermné; n. 1542-1945 Schwarzbach, 1677-1847 Schwartzbach; l. 1287 Swarczpach, 1371 Czirne, 1680 Schwarzbach, 1771 Schwartzbachium. - 1787 založena kolonie Neu Schwarzbach čili Malá nebo Nová Červenka, která splynula záhy s Červenkou.

 

DĚTŘICHOV

č. 1517 a znovu od 1872 Dětřichov, 1591-1612 "Jetřichov blíže Uničova ležící", 1623-1846 Jetřichov, v 19. a 20. stol. i Dětřichov u Uničova, lidově Jestřechov, Jestřechovice; n. 1594-1938 Dittersdorf, Diettersdorf, 1692 Tritterstorf, 1939-1945 Dittersdorf bei Mährisch Neustadt; l. 1399 Dyetrichsdorf, 1508 Ditrichsdorf, 1771 Dittersdorfium.

 

DOLY

č. 1715-1735 Grunt, Hamry, Hutě, 1771 Audolí Dobré Naděje, 1788-1872 Na Dolách, od 1885 Doly; n. 1715-1735 Grund, 1735-1945 Hoffnungsthal; l. 1771 Villa bonae spei.

 

DOUBRAVICE

č. od 1490 Dubravice, od 1541 Doubravice; n. 1669 Doubrawitz, 1677-1945 Daubrawitz, 1692 Dobrawitz, 1798 Dubrawitz; l. 1349 -1448 Dubrawicz, 1672-1771 Daubravitz, Daubravitium.

 

DRAHANOVICE

č. od 1427 Drahanovice, 1594 Drahnov, 1849-1880 Drahaňovice, 1850-1881 Drahonovice; n. 1633-1945 Drahanowitz; l. 1322-1412 Drahanowicz, 1771 Drahanovitium.

 

DRUMPACH

č. 1481 (osedlý), 1490-1556 pustý Drumpach; l. 1365 Dyernpach, 1368-1371 Durrenpach, 1406 Drumpach, 1418 Drunpach, 1437 Durenbach, 1446 Dirinpach, Dirnpach (osedlý), 1497 Grunpach (pusty).

 

DUBČANY

č. od 1412 Dubčany, 1490-1492 Dubany, lidově Dobčany; n. 1676-1751 Dubczian, 1771-1945 Dubtschan, 1692 Tupschan, 1787 Dubschan, 1900 Dubčan; l. 1342-1446 Dubczan, Dubczany, 1771 Dubczanium.

 

HAŇOVICE

č. 1498, 1517 a 1881 Hanějovice, od 1526 Haňovice; n. 1591 Honowitz, 1676-1718 Hannowitz, 1676 Haňowitz, 1692 Anowitz, 1720-1945 Haniowitz, 1787 Hainowitz; l. 1131 Ganeiouici, 1320 Hanowicz, 1384 Hoynauicz, Honowicz, 1403-1408

Hanyeowicz, Hanyowicz, 1440 Haniowicz, 1446 -1459 Haniewicz, 1771 Haniowitium.

 

HRABÍ

č. od 1447 Hrabí, 1569 Hrabá; n. 1677-1918 Hraby, 1939-1945 Hag; l. 1350-1406 Hrabye, 1662 Hraby, 1771 Hrabium.

 

HRADEČNÁ

č. od 1407 Hradečná, 1437 Hradečín; n. 1673-1771 Hradecžna, 1720 Hradeczny, 1846-1945 Hradetschna, 1872 Hradeschna; l. 1365-1437 Hradeczna, 1371 Hradiczna.

 

HVOZDEČKO

č. 1481-1547 a 1846 Hvozdeček, 1542-1599 Vozdečko, od 1695 Hvozdečko, 1771-1846 a 1893-1906 též Vozdečko; n. 1382 Hvozdecz das Kleyne, 1676 Wozdeczko, 1720-1872 Wozdetzko, 1772-1918 Wozdečko, 1846 Wosdietschko, 1939-1945 Wodetzko, l. 1408 Hwozd Parvum, 1464 Hwozdecz, 1771 Wozdeczko.

 

HYNKOV

č. od 1481 Hynkov, lidově Heňkov; n. 1655-1718 Hinckau, 1656 Hünckhe, 1676 Hynkow, 1751-1945 Hinkau; l. 1437 Hinkow, 1644 Hincau, 1691 Hynkow, 1771 Hinkovium.

 

CHOLINA

č. 1407 a 1850-1885 Cholín, od 1463 Cholina, 1621 Choliny, 1720-1798 Kolina, lidově Cholena; n. 1414 von Colein, 1589 Kulein, 1591-1655 Kellein, 1614-1945 Köllein, 1633 Cholen, 1673-1787 Chölein, 1676-1798 Kolein, 1787 Kilain; l. 1131 Na Choline, 1305-1384 Cholina, Cholyna, 1364 Koleyn, 1409 Coleyn, 1639 ex Holyn, 1672-1771 Cholinium, 1782 Cholinow.

 

CHOŘELICE

č. od 1510 Chořelice, 1771 Kořelice, lidově a někdy i ve vlastivědné literatuře Zhořelice; n. 1552 Chrorzelicz, 1588 Kurželitz, 1590 Korzielicz, 1592 von Korelis, Kursilis, 1592-1918 Chorselitz, Chorzelitz, Chorželitz, 1602 von Kürschelitz, 1604 Chorzeletz, 1607 Kürsselitz, 1609 Curselitz, 1669 Korschelitz, 1720-1781 Korzelitz, 1771-1793 Korželetz, 1772-1798 Korželitz, 1846 Chorelitz, 1939-1945 Chorschelitz; l. 1371 Chorzielucz, 1382 Chorelicz, 1672 Chorželicze, 1771 Korzelitium.

 

JAVOŘÍČKO

č. od 1481 Javoříčko, 1771-1846 Gabořicko, 1847 Jaboříčko; n. 1672-1798 Jaborziczko, 1677-1798 Jaborecžko, 1692 Jaborzitzko, 1718-1872 Jaworziczko, 1720 Jaworetzko, 1751 Jaboretzko, 1771 Jaborschitzko, 1846-1918 Jawořitschko, 1847 Jaboržitko, 1850 Javořiško, 1939-1945 Jaworitsch; l. 1348-1392 Jaworowicz, in Jaworowich, 1389-1408 Jaworowe, 1464 Jaworzie, Jaworzieczko, 1466 Jawor, 1771 Jaborziczko.

 

JEŘMAŇ

č. od 1481 Jeřmaň, 1547-1618 Heřmaní, 1664 z Geřzmanie, 1669 pusté Jeřmany, 1677 znovu osazované, 1771 Giřmany, 1798 Krčman(!), Iržman, 1839 Irsmanny, 1846-1850 Iřmany, Germany, 1885-1906 Iřmaň, Jeřmany, od 1872 Jeřman; n. 1677 Heržmani, 1716-1720 Irzman, 1718 Iržmany, 1751-1798 Geržman, 1771 Geržin, Girschman, 1798 Krecžma(!), 1839 Irschmann, 1846 Irchman, 1872-1885 Jerschman, 1885-1918 Irmann, 1939-1945 Jerschmain; l. 1371 Hermannsdorf, 1408-1464 Gerzman, 1771 Girzmanium.

 

JEŠOV

č. 1480-1492 osedlý, 1498-1567 pustý Diessow, Dešov; 1600-1604 ves Děšov s pustým dvorem a s polemi slove Starý Děšov, se Starým Děšovem, 1626 Děšov s dvorem, 1702 pečeť obce iessowske, 1756 Ježov, od 1798 Ješov (Jessov), 1846 Gešow; n. 1676-1939 Jeschow, 1692 Geschow, 1716 Jeschkaw, 1718 Geržoš, 1756-1798 Alttische, 1939-1945 Jeschau; l. 1349 Gessow, 1374 Jessow, 1399 Yessaw, 1672 Pessow (!). - Původní Starý Děšov stával v dnešní trati Staré Ješovy u vsi.

 

KADEŘÍN

č. 1494 Kudeřín, od 1547 Kadeřín (Kaderzin), 1718 Katerziny; n. 1677-1798 Kaderžin, Kateržin, 1846 a 1939-1945 Kaderschin, 1872 Kaderzin, 1881-1918 Kadeřin; l. 1382-1464 Kaderzin, 1771 Kaderzinium.

 

KLUZOV

č. 1590-1604 Dobrní, Dobrň, 1622-1626 Klučov, 1631 Klosůw, 1632-1918 Klusov, od 1657 Kluzov, 1850 Staré Brno, 1885 Klůzov, 1939-1945 Lusov, lidově Klozov nebo Starý Brno; n. 1552 von Kluczen, 1608 von Klosoff, 1676-1918 Klusow, Klussow, 1771-1850 Alt Brünn, 1939-1945 Lusau; l. 1672 Klausow, 1771 Klusovium.

 

KOVÁŘOV

č. od 1481 Kovářov (Kowarzow, Kowaržow); n. 1676-1918 Kowaržow, Kowarschow, Kowarzow, za okupace Kowarschow; l. 1376-1771 Kowarzow.

 

KŘELOV

č. 1517 Chřelov, od 1586 Křelov, 1850-1881 též Křenov; n. 1519 Crena, Crenaw, 1627-1633 Krel, 1655 Krenne, 1656-1676, 1751, 1771 Krenaw, 1716 Krena, 1718-1945 Kronau; l. 1249-1277 Chrelow, 1275 Krelow, 1308, 1498, 1508 a 1673 Crenaw, Krenaw, 1430 Kirnaw, 1508, 1518 a 1691 Krželow, 1771 Krzelovium.

 

LHOTA NAD MORAVOU

č. od 1606 Lhota, 1718 Lhotka, od 1950 Lhota nad Moravou; n. 1677 Lhota, 1718-1918 Oelhütten, 1939-1945 Olhütten; l. 1771 Lhota.

 

LHOTKA

č. Lhotka, v období 1572-1696 při rozdělení panství bouzovského se tak nazývala dolní část Bouzova.

 

LITOVEL

č. od 1458 Litovel, 1517 Litovl, 1588-1846 Litovle; n. 1396-1488 Lutthaw, 1571-1945 Littau, Littaw, 1585-1599 Litten, 1633-1798 Litta; l. 1249, 1391 Luthowl, 1272-1497 Luthovia, 1327 Luthow, 1410-1771 Lithovia, Littavia.

 

LOŠTICE

č. 1480-1642 Loščice, od 1511 Loštice; n.1382 Loscicz, 1607-1611 Locz, Lotz, 1672-1945 Loschitz, 1674 Loschtzitz, 1772 Lossczitz; l. 1267 de Lossicz, 1364 Losschicz, 1365-1397 Losczicz, 1375 Loschczicz, 1771 Loschitium.

 

LOUČKA

č. od 1502 Loučka (Laučka, Laucžka), 1527-1617 Malá Loučka, 1626 Lúčka, 1581 Loučky, 1720 Luczka, 1798 a lidově Ločka; n. 1592 Pürckesdorf, 1614 Burgers dorf, 1676 Lauka, l7l8 Lautcžka, 1720-1771 Burkersdorf, 1751 Lauczka, 1787 Lautzka, 1793-1846 Birkersdorf, 1798 Pirkersdorf, 1846 Birkersdorf, 1846-1872 Lautschka, 1881-1918 Lauczka, 1939-1945 Lautschka; l. 1348 in Lucka, 1350 Louczka alias Burckersdorf, 1393 Birkersdorf, 1399 Parva Luczka, 1508 Purkartsdorf alias Parva Luczka, 1631 Lauczka, 1631 Purkerdorf, 1636 Burksdorf, 1641 Burgstorff, 1672 Lucka.

 

LUKÁ

č. 1409-1609 v Lukých, 1409-1798 Luky, 1544 v Lukeych, 1604 Veliká Luka, 1605 do dědiny Velikých Lukých, 1616-1617, 1798 Louky, 1718-1798 Loučka (Lauczka), 1798 Luké, 1850-1872 Louka, 1898-1918 Luka, odtud Luká; n. 1676-1846 Lauka, 1676-1751 Lauky, 1763-1765 Lucka, 1771 Lukau, 1847-1918 Luka, 1939-1945 Luk; l. 1349-1408 Luke,Lukey, 1365 a 1771 Luka, 1408 ad villa Lukych.

 

LUTÍN

č. od 1414 Lutín (Lutin, Lutyn), 1483 Lučin, lidově Lotin; n. 1671-1718 Lutin, 1751-1945 Lutein, Luttein; l. 1234, 1256 Lutin, Lutyn, 1399 Luthin, 1414 Hlutin, 1508 Lutyn, 1771 Lutinium.

 

MEZICE

č. od 1438 Mezice (Mezycze) ; n. 1484-1847 Mesitz, 1676 Mezytz, Messitz, 1798-1945 Mösitz; l. 1351-1772 Mezicz, 1771 Mezitium.

 

MĚNÍK

č. 1517-1588 Měnínek, 1602 "z Minku", 1771 a 1921-1973 Měník, 1846-1921 Mněník; n. 1676-1771, 1939-1945 Mienik, 1692 Minkn, 1718 Mienekh, 1798-1846 Minke, 1846-1918 Mněnik, Mnienik; l. 1285, 1387-1389 Menes, 1355-1358 Myenin, 1368 Moriyn, 1415-1437 Myenynek, 1771 Mnienik.

 

MĚROTÍN

č. 1437-1536 Mirotín, 1492 Miročín, 1716-1771 Mirotinka, od 1839 Měrotín; n. 1594 Merotinki, 1596 Meretinki, 1604 a 1607 Marotinke, 1601 Maretinke, 1604 Marotzinka, 1606 Merotinke, 1676 a 1847 Mierotin, 1718-1872 a za okupace Mirotein, Mierotein, l893-1918 Měrotein; l. 1365 Miroteyn, 1406-1437 Myrotyn, 1771 Mirotinka.

 

MITROVICE

č. od 1778 Mitrovice; n. 1778-1945 Mittrowitz.

 

MLADEČ

č. od 1408 Mladeč, ale 1418-1885 též Mladec, Mladce, 1460 Mladice, 1460-1505 Mladčí, 1517-1588, 1885-1893 Mladeč, 1533 ves Mladši, 1613 Mlatče, 1771-1895 Mlatcz, Mlacz, Mlač, 1847 Mladž; n. 1676-1734 Lotsch, 1771 Mlatsch, 1718-1945 Lautsch; l. 1350-1371 Mladcz, 1405 de Mladsse, 1771 Mlatsch.

 

MOHELNICE

č. od 1410 Mohelnice; n. v 16. a 17. stol. Miglitz, Miglicz, 1512-1945 Müglitz, 1720 Mohelnitz, 1412 Mueglicz; l. 1131 Mogilnici, 1180 Mogylnicze, 1247 in Moheltz, 1267 circa Mohelniz, 1273-1403 Miglicz, 1275 Mueglitz, 1279 Mohelnitz, 1322 Mogelicz, 1339-1460, 1672 Mugelicz, Muglicz, 1417 Mohilnicz, 1771 Muglitium.

 

MORAVIČANY

č. od 1408 Moravičany; n. 1600 Maritschan, 1669-1945 Morawitschan, 1692 Morabitsan, 1720-1893 Morawiczan, 1847 Morawizschan; l. 1200-1381 Morawiczan, Morawiczany, 1672 in Morawicžan, 1771 Morawiczanium.

 

MYSLECHOVICE

č. od 1517 Myslechovice, ale 1558-1632 Myšlechovice, 1771 Myslešovice, 1839-1872 a 1924 Myslichovice, 1847-1931 Mešlechovice, Myšlichovice, též lidově; n. 1532-1945 Michlowitz, 1676 Misslowitz, 1718 Mirschlowitz; l. 1131 Miglechovice, 1234-1256 Misloschovichi, 1499-1672 Mysslechowicz, 1508 Misschlechowicz prope Luthouia, 1771 Michlovitium.

 

NÁKLO

č. od 1508 Náklo, 1839-1850 Nakly; n. 1601 zu Neclas, Naklas, 1677-1798 Nackli, Nakli, 1751 Neckl, 1771-1850 Nakl, 1872-1945 Nakel, l. 1078-1276 Nakel, 1235 Nackel, 1250 de Naklis, 1374-1379 Nakls, 1376 Naklo, 1388 a 1771 Nakla, 1692 de Nakle.

 

NÁMĚŠŤ NA HANÉ

č. od 1437 Náměšť, 1466-1509 Náměšč (Naniescz), i lidově, 1798 Namiečz, od 1925 Náměšť na Hané; n. 1589 Nämischt, 1676-1918 Namiescht, 1718-1771 Namiesst, 1847 Markt Namescht, 1939-1945 Namiescht an der Hanna, l. 1131 Namesci, 1249-1347 Namescz, 1261 Namesch, 1348-1382 Namiescz, Namyescz, Namyscz, 1508 Namiessczie, 1771 Nemiestium.

 

NASOBŮRKY

č. 1408 Našměřice, od 1437 Nasobůrky, 1447-1657 Velké Nasobůrky, 1464 Nasuborki, 1798 Nasoborek, 1850-1885 Nasoborky; n. 1490 von Nasmeritz, 1587 Gross Asmaricz, 1588-1598 Asmericz, 1592-1596 Atzmeritz, 1600 Besmeritz, 1601 Assmerecz, 1597 Asmeritz, 1677-1846 Aschmeritz, 1718 Oschmeritz, 1771 Ossmeritz, 1597-1945 Asmeritz, Assmeritz, l. 1373 in Naschiborek, 1385-1397 Nasoborki, 1406 Nassoborek, 1447 Nassoburky, 1672 Nassoburky Magnum et Parvum cum Parva Villa vulgo Mühldorf, 1660-a 1828 Osmeritz, 1771 Osmeritium.

 

NOVÁ VES

č. od 1590 Nová Ves; n. 1676-1945 Neudorf, 1720 Neudörfl.

 

NOVÉ DVORY

zal. 1792; č. 1839 Nový Dvůr, od 1847 Nové Dvory, lidově Familie, n. 1792-1945 Neuhof, též Familienhof; l. 1828 Familienhof.

 

NOVÉ MLÝNY

č. 1847 Nemillow, 1869 Nemile, 1839-1880 Nový Mlýn, od 1893 Nové Mlýny; n. 1798 Neumühle, 1847 Neumühl.

 

NOVÉ ZÁMKY

č. 1771-1872 Nový Zámek, od 1893 Nové Zámky; n. 1771 Neu Schloss, 1787-1945 Neuschloss; l. 1771 Nova Arx.

 

OBECTOV

č. od 1480 Obectov, Obečtov, 1586 Gecztow, 1720-1798 Wrchowes; n. 1677 Wobecztow, 1718 Obeczdorf, 1716-1945 Obetzdorf, 1751 Wobeczdorf, 1771 Obetz Dorf, 1798-1847 Obelsdorf, Obezdorf; l. 1353 Ubeycsstow, 1371 Ubicztow, 1382 Ubyczssow, 1408 Ubistow, 1464 Ubicžtow, 1771 Obetztowium.

 

ODRLICE

č. 1406 Wdrlicz, 1407-1526 a 1863-1868 Udrlice, 1609 Oudrlice, od 1614 Odrlice, ale 1663-1771 Uderlice, 1846 a 1906 Oderlice, lidově Hodlece; n. 1601-1945 Oderlitz, 1718-1798 Uderlitz; l. 1236-1251 Udrlice, 1370-1375 de Oderlicz, 1371- 1399 de Uderlicz, Udrlicz, 1508 Odrlicz, 1771 Uderlitium.

 

OLEŠNICE

č. 1547 ves pustá Olešnice, 1586-1617 Volešnice (Volessnicze), 1695 Volesnice pustá (ale už 7 nových usedlíků), 1720-1847 Volešnice, 1846-1906 též Volešnica, od 1872 Olešnice, lidově Olešnica; n. 1718-1945 Wolleschnitz; l. 1358 Olesnicz, 1360 Oleschna, 1382 Olessnycze, 1771 Woleschnitium.

 

OLOMOUC

č. 1403-1885 Olomúc, od 1464 Olomouc, 1519 Holomúc, 1567-1850 Holomouc, 1633 Olmuts, lidově Holomoc; n. 1437-1465 Olomucz, v 15.-17. stol. běžně Olmucz, 1567 -1945 Olmutz, 1618-1650 Juliusberg; l. (1046) 1055-1247 Olomuc, Olomucz, 1201-1235 Olomuch, 1235-1270 Olomunz, 1247-1261 Olomuz, 1268 Olmucz, 1287-1390 Olomucz, Olmuncz, 1459 Julii mons alias Olomutz, v 15. stol. de Ulmicz, 1459-1700 Julimons, Juliomontium, v 16.-18. stol. Olomucium; angl. 1626 Solmitz.

 

PALONÍN

č. od 1481 Palonín (Palonyn), 1850 Polonice, 1872 Polonín, lidově Palojin, Palovín; n. 1599-1771 Polein, 1798 Polain, 1798-1945 Pollein; l. 1365-1406 Polonin, 1353-1412 Palonyn, 1371 Paletin, 1771 Paloninium.

 

PATEŘÍN

č. od 1406 Pateřín, 1437 Pateřník; n. 1677-1918 Paterzin, Pateřin, 1771-1846 a za okupace Paterschin; l. 1351-1355 Paterzin, Paterzyn, 1365 Patersin, 1437 Patherzyn.

 

PAVLOV

č. od 1480 Pavlov, ale 1751-1846 Pavlon, 1798 Babilow; n. 1677 a 1872-1918 Pawlow, 1771-1847 Pawlon, 1788 Bablau, 1798 Bablon, 1939-1945 Pawlau; l. 1355- 1771 Pawlow, 1672 Paulow.

 

PŇOVICE

č. od 1407 Pňovice (Pniowicze), 1572-1850 a 1906 též Piňovice, Pyniowicze apod.; n. 1534-1918 Kniebitz, Knibitz, 1678 Kniwitz, 1720-1798 Knibis, 1939-1945 Kniebnitz; l. 1249 de Pnouicz, 1280 Pnevici, 1302-1368 de Pnyewicz, 1311, 1437 Pnyowicz, 1375 de Ponowicz, 1672 Piňovitz.

 

PODOLÍ

č. 1482-1494 Podole, od 1586 Podolí, 1618 - tvrz a ves Mohoutný Podolí(?); n. 1677-1918 Podoli, 1939-1945 Podol; l. 1349 in Podol, 1382-1464 Podole, 1771 Podolium.

 

PŘÍKAZY

č. od 1466 Příkazy, 1846 Přikaz, 1771 a lidově Přikaze, 1893 Přikaže; n. 1676 Przikass, 1688 Przikazy, 1718-1771 Pržikaz, 1720 Prikas, 1846-1850 Pržikas, 1872-1883 Prikaz, 1893 Přikaz, 1900-1918 Přikas, 1939-1945 Pschikas; l. 1250- 1268 Prekaz, 1291 Pricas, 1305-1318 Precaz, 1355 Pryecaz, 1360 Prziekazy, 1373 a 1513 Przicas, 1391 Prziekaz, 1399-1508 Przykaz, 1565 Prikazy, 1691 Przikaz, 1771 Przikas.

 

RADNICE

č. 1480-1897 Hradnice, od 1839 Radnice; n. 1677-1945 Radnicz, 1692 Rziaditz, 1718 Rädnitz, 1720 Reidnitz, 1771 Hradnitz, l. 1348-1350 Radnicz, 1447 in Hradniczi, 1771 Hradnicium.

 

ROZVADOVICE

č. od 1511 Rozvadovice; n. 1598 Rosawitz, 1600-1607 alle bohmische Bauern aus Rosewitz, 1673-1771 Rozwadowitz, 1720-1945 Roswadowitz; l. 1276 Roswadowich, 1299-1399 Rozwadowicz, 1672 Roziwadowicze, 1771 Rozwadowitium.

 

ŘIMICE

č. 1413-1416 Rymice, 1437-1547 a 1915-1974 Řimice, 1447-1893 Řimnice, 1507 a 1846-1850 Hřimice, 1597 z Hřimnic, 1599 Rimowicze, 1854 Hřivnice; n. 1676-1918 Rzimnitz, Ržimnitz, 1939-1945 Rimnitz; l. 1281 Srimicz, 1311 Hrsimnicz, 1356-1437 de Rzimicz, 1368 Rziuicz, 1371 Hrzimicz, 1771 Rzimnitium.

 

SAVÍN

č. od 1417 Savín (Sawyn), 1464 Slavin, 1604 z Zawyna, 1751 Sawina, 1798 Sobyn; n. 1676 Sawina, 1718-1945 Sawin, 1798 Sowin; l. 1353 Sawyn, 1365 Sauiena, 1368 Zawyn, 1771 Sawinium.

 

SENICE NA HANÉ

č. 1405-1927 Senice, 1407-1901 též Velká Senice, 1669 Zsenicze, 1771-1847 Hrubá Senice, 1927-1930 Senice na Moravě, od 1930 Senice na Hané; n. 1604 von der Symlitz(?), 1677-1915 Gross Senitz, 1915-1918 Grossenitz, 1939-1945 Gross Zinitz; l. 1078 Scennicze, 1261 Syennicza, 1275 Sennichcz, 1276 Sennicze, 1287 de Senich, 1346 in Syenicz, 1351-1399 in Senycz, 1358, 1408 a 1508 in Magna Senicz, 1364 Maior Czynicz, 1374 a 1418 de Syenicz Magno, 1400 in Senicz Maiori, 1771 Magno Senitium.

 

SENIČKA

č. 1447-1657 Malá Senička, 1460-1905 Malá Senice, 1850-1893 Seníčky, od 1905 Senička; n. 1676-1915 Klein Senitz, 1915-1918 Kleinsenitz, 1939-1945 Klein Zinitz; l. 1330, 1354 a 1691 in Parvo Senicz, 1349 Parva Syeniczka, 1364 Parva Czynicz, 1371-1399 Parva Seniczka, 1389-1508 Seniczka, 1508 a 1672 Parva Senicz, 1771 Parvo Senitium.

 

SLAVĚTÍN

č. od 1464 Slavětín; n. 1604 Schlapetin, 1676-1945 Slawietin, 1676 též Lobetein, 1720 Slawetin, 1771 Lobetin; l. 1260 Zlauatin, 1279 Slawetyn, 1359 Slaweczyn, 1406 Slawyetyn, 1771 Slavietinium.

 

SOBÁČOV

č. od 1407 Sobačov, Sobáčov, 1445 Subačov, 1562 Sobařov, 1593 Sobášov, 1632 Sobačuv, 1771-1847 Sobacž, 1850-1905 Sovačov, Sováčov; n. 1539 a 1556 Czobacz, 1588 von Sobacž, 1592 Showatz, 1592 1595 Czowacz, 1596 Zobatsch, 1599 Zuwacz, 1602-1611 Czobatz, 1603-1604 Czobatsch, 1605 Czobaz, 1607-1608 Zobatz, 1611 Sobetzsch, 1639 Sobatz, 1720-1945 Sobatsch; l. 1351-1457 Sobaczow, 1391 Schobaczow, 1631 Sobaczůw, 1632 Sobatz, 1771 Sobeczowium.

 

SPRÁNEK

č . 1411 Zpranek, 1418-1460 Spranek, 1481 z Praneka, někdy i Špránek; l. 1313-1359 Spran, 1359 též Spren, Schpranek, 1365 Spranlek, 1408-1410 Spranek. Hrad zanikl v 15. stol. v místech tzv. Zkamenělého zámku u Javoříčka.

 

STARÉ MĚSTO

č. v 16. a 17. stol. běžné Staré Město; n. 1539-1611 Aldenstadt. Od 18. stol. převládá název Uničovské Předměstí, n. Neustädter Vorstadt. Od 1850 stále s. Litovle.

 

STŘELICE

č. 1479 Střelec, 1486-1864 Střelce, lidově též (1614-1620 ze Strzielec), od 1771 Střelice; n. 1556 Stželicz, 1661 Strielitz, 1674 Strelcze, 1674-1918 Stryelitz, Strželitz, Střelitz, 1692 Strilitz, 1720 a za okupace Strelitz; l. 1131 Strelcih, 1234 Ztrelez, 1255 Strelech, 1771 Strzelitium, 1828 Strölitz.

 

STŘEMENÍČKO

č. od 1413 Střemeníčko, ale 1447 a 1466 Střemení, 1464 Třemeninky, Třemenínek, 1523 Střemení, 1538-1872 Třemeníčko, 1798 Střemenečko; n. 1677 Tržemecžko, 1720 Třemenizko, 1771 Strzemenitsko, 1798 Stržemene, Stržemeine, Tremenitz, Stremenitz, 1798-1847 Strzemeniczko, 1939-1945 Stremenitsch, l. 1384 a 1437 in Strzemy, 1416 in Strzemenye, 1416-1466 Strzemenyn, 1464 Trzemeninky, 1771 Strzemeniczko.

 

STŘEŇ

č. od 1464 Střeň (Stržeň, Strzen, Strežen), 1798-1885 Strženie, Střeně; n. 1601-1945 Schrein, 1676 Strzenie, 1718-1798 Strženitz; l. 1249 usque Wstrene, 1318 Stren, 1390 de Wstrzenye, 1771 Schrainium.

 

SVOJANOV

č. 1464-1494 Swoynow, 1481-1921 Swanow, Svánov, 1552 Svojanov za Loučkou, od 1839 Svojanov; n. 1677-1918 Swanow, 1939-1945 Swanau; l. 1382 Swanow, 1408 Swoyanow, 1447 Swogyanow, 1471 Swoynow, 1771 Swanowium.

 

ŠTERNBERK

č. od 1437 Šternberk, 1580 Štermberk, v 1847 a lidově Štemberk, Štemperk; n. 1577-1945 Sternberg; l. 1269, 1295, 1296 Sternberch, 1274 Starnenberch, 1279-1405 Sternberg, 1290 Sternenberch, 1405 Stermberg, 1771 Sternberga.

 

TKANOVICE

č. 1798-Tkaniowicz, od 1839 Tkanovice; n. 1782-1945 Tkanowitz. Od 1850 osadou Moravičan, s nimiž stavebně splynuly, název zrušen 1965.

 

TŘI DVORY

zal. 1291; č. od 1552 Třídvory, Tři Dvory, 1593 ze Třech Dvorů, 1601 Pečet dědiny Trzidworu, 1618 list odmrtní dědiny Tržedwor, lidově Tředvore; n. 1393 Dreyhof, Dreyhofen, 1542 Dreyhöffe, 1592-1611 von Dreyhoffe, Dreyhof, 1650-1945 Dreihöfen, někdy i Dreyhöfen, 1692 Neyhof, 1771 Drey Höffen; l. 1415 in villa Trzy Dwory, 1658 ex Dreyhofen, 1771 Tri villa.

 

UNČOVICE

č. 1410-1605 Hončovice, 1492 Honšovice, 1561 z Hoňčovic, 1565-1921 Hunčovice, od 1636 Unčovice, lidově Hončevice, Ončovice; n. 1655-1945 Huntschowitz, ale 1678 Huntzewitz, 1716 Hundschowitz, 1720 Hunczowicz, 1798 Hontschowitz; l. 1349-1417 Hoczowitz, 1365 Horziczouicz, 1361 a 1399 Hunschowicz, 1391-1418 Honczowicz, 1398 Honczowicze, 1771 Hunczovitium.

 

UNIČOV

od 1446 stále Uničov, v 16.-17. stol. a 1832-1872 též Unčov, 1771-1847 Hunčov, lidově Hončov; n. 1307 a 1426 Neustadt, 1391 Newenstat, 1399 Neuestete, Neuenstat, 1422 Neustat, 1437 der Newnstat Unyczow, 1454 Neüstädtlein, 1601 von der Mahrischen Neustadt, 1630-1945 Mährisch Neustadt, 1633 Newstatt; l. (1220) Uniczow, 1223 Unisow, 1232-1272 Unichow, 1290-1467 Nova Civitas, 1327 in Nova Civitate circa Olomucz, 1353 Vnicow, 1359 Vniczow, 1381-1407 Unczow, 1407 Uniczovia, 1469-1863 Uniczow, 1771 Neostadium.

 

VESELÍČKO

č. od 1419 Veselíčko (Weseliczko); n. 1382 das Kleine Wesseliczko, 1676-1872 Wesselitzko, 1771-1846 Wesselitschko, 1847 a 1893-1918 Wesselicžko, 1939-1945 Klein Wessel; l. 1349-1416 Vesele, Wessele, 1382-1464 Wesseliczko, 1416-1417 "super tota villa Wes seliczko, qui dicitur Dorfflik", 1771 Wesselicžko.

 

VILÉMOV

č. 1437 a od 1921 Vilémov, 1547-1921 Vilímov, 1850 Vilínov, lidově Velinov; n. 1591 Mellenau, 1597 Mylemaw, 1631 Wylimau, 1676-1751 Willimow, 1771-1945 Willimau; l. 1368-1437 Wilemow, Wylemow, 1392 a 1672 Wilimow, 1418-1420 Wilhemow, 1446-1464 Wilhelmow, 1771 Willimovium.

 

VÍSKA

č. 1479-1480 Veska, v 16. a 17. stol. i Malá Véska, Malá Ves, 1588 z Vízky, od 1619 Víska, 1839-1847 Vísky; n. 1432 Dorfle, 1592 von Wiska, von Mildorf, 1594-1945 Mühldörfel, někdy i Mühdörfel, 1595 Mühldörfle, Mueldörfle, 1596-1602 Mildorfl, 1601 Myldorfl, 1602-1607 Muldorfl, 1720-1771 Mühldorf, 1772 Miehldörfel; l. 1771 Mala Weska.

 

VLČICE

č. od 1850 Vlčice; n. 1859-1945 Wolfsdorf.

 

VOJNICE

č. 1407,1669, 1798, 1863 a oficiálně od 1921 Vojnice, 1485-1529 Ojnice, 1508-1598 Oynice, 1529-1671 a lidově Onice, 1609-1921 Ohnice, 1798 Unice, Uhnice, 1847 Onnice; n. 1641-1720 Onitz, 1677-1945 Ohnitz, 1798 Ognitz; l. 1275-1378 Woynicz, 1336-1350 Woynicze, 1456 Oynitz, 1508 Oynicz, Woynitz, 1595 Onicz, 1771 Onitium.

 

VYŠEHORKY

č. 1407-1949 Vyšehoří, od 1949 Vyšehorky, ale 1418 ve Vyšehoře, l480-1490 to Vyšehoře, 1551 a 1771-1847 Vyšehoř, 1850 Wišší Hoří; n. 1650-1945 Allerheiligen, 1692 Allheiligen; l. 1369 Wyssehors, 1381 Wyschehorz, 1672 Pagus Omnium Sanctorum, 1771 Wischehorzium.

 

ZAVADILKA

č. 1570 Čtyři Lány (?), 1650 Motichov, Motochov, 1771 Motichov, 1784 Zavadilka, 1850 Zavadilka nebo Čtyry Dvory, 1872-1883 Čtyři Dvory, lidově Čtyrdvory, Mutichov, Motichov; n. 1604 von Vierhofen (?), 1750-1945 Vierhöfen, 1774 Motiechow, 1807 Virhof; l. 1771 Mochotowium (!), 1828 Vierhöfen.

 

 

zdroj :

www.archives.cz
Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy, Dr. Adolf Turek a kol., Zemský archiv Opava, 2004

 

 

Na webu Zemského archivu v Opavě jsem sehnal příručku "Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy" od Dr. Adolfa Turka a kol., jež byla vydána Zemský archivem v Opavě v roce 2004. Její text podchycuje v abecedním řazení všechny lokality v tomto regionu, vývoj jejich názvů a administrativní zařazení. Dovolil jsem si pro své potřeby vybrat pouze obce, jež jsou lokalizovány v okolí naší vesnice cca do 20 km vzdálenosti a jež se nás při bádání potencionálně týkají a to jen jejich dobové názvy. Pod dnešním názvem obce jsou za letopočty /označují uvedené roky/ a za písmeny č, n, l /označují jazyk - česky, latinsky a německy/ uvedeny dobové názvy obce z historických pramenů.

 

BEZDĚKOV NAD TŘEBŮVKOU

č. od 1481 Bezděkov, 1596 Bezdíčkov, od 1924 Bezděkov nad Třebůvkou; n. 1676-1918 Bezdiekow i Bezdiekau, 1939-1945 Besdiekau, 1798 Petikow; l. 1350-1398 Besdiekow, 1771 Bezdiekowium.

 

BÍLÁ LHOTA

č. 1447 Bohušova Lhota, 1447-1536 Lhota, od 1588 Bílá Lhota; n. 1677-1945 Weissölhütten; l. 1356-1464 Lhota, 1672-1771 Alba Lhota.

 

BÍLSKO

č. od 1529 vždy Bílsko; n. 1631 Bilitz, 1672-1945 Bilsko, 1720-1798 Birlitz, 1771 Bielitz; l. 1508 Bielsk, Byelsk.

 

BLAŽOV

č. od 1464 stále Blažov; n. 1382-1918 Blaschow, za okupace Blaschau; l. 1408 Blazow, 1771 Blaziowitium.

 

BOUZOV

č. 1404-1885 Buzov, od 1569 Bouzov, 1633 též Bousov; n. 1317 Buzow, 1382-1945 Busau, Busaw, Buzaw, 1618 Bisau, 1630 Buse, 1716 BauSsaw, 1772 Boussau; l. 1330 Busow, 1349-1672 Buzow, Busov, Busaw, Buzaw, 1771 Bousowium.

 

BŘEZINA

zal. kol. r. 1610; č. vždy Březina; n. 1771-1939 Brzezina, 1939-1945 Birken; l. 1771 Brzezinium.

 

BŘEZOVÉ

č. od 1499 Březové, 1846 Březov, 1872-1906 Březí, 1771-1847 Březová, lidově Březový; n. 1601-1602 Brzese, 1676-1771 Brzescze, 1751-1906 Brzeze, Brzezowi, Břese, 1939-1945 Birken; 1. 1398-1408 Brzezowa, 1448 Brzezowe.

 

CAKOV

č. od 1464 Cakov (Czakow), ale 1525-1539 Velký Cakov, 1547 Žákov, (Ziakow), 1602-1850 Čakov, 1872 Žákov; n. 1553 auf dem Cžakuow, 1602 von Czaka, 1718 Tzakow, 1751-1798 Cžakow, 1787 Cžakhof, 1771, 1847 a 1917 Cakow, 1798-1945 Zakow; l. 1347 Czakow, 1348-1672 Czakow, 1350 Czacau, 1399 Czackaw, 1508-1596 Czakow Maior et Minor, 1771 Czakovium.

 

ČERVENÁ LHOTA

č. 1490-1590 Lhota, od 1596 Červená Lhota, 1599 Černá Lhota; n. 1610 von den Rotten Elhütten, 1771-1918 Roth Oelhütten, 1676-1945 Rotölhutten; l. 1407 Czerwena Lhota, 1672-1772 Rubra Lhota.

 

ČERVENKA

č. 1555 „z Černýho“, od 1590 do 1847 i lidově Černý, 1616-1720 Černá, i 1900, lidově Černová,1834-1850 Červinka, od 1872 Červenka, 1881 též Čermné; n. 1542-1945 Schwarzbach, 1677-1847 Schwartzbach; l. 1287 Swarczpach, 1371 Czirne, 1680 Schwarzbach, 1771 Schwartzbachium. - 1787 založena kolonie Neu Schwarzbach čili Malá nebo Nová Červenka, která splynula záhy s Červenkou.

 

DĚTŘICHOV

č. 1517 a znovu od 1872 Dětřichov, 1591-1612 "Jetřichov blíže Uničova ležící", 1623-1846 Jetřichov, v 19. a 20. stol. i Dětřichov u Uničova, lidově Jestřechov, Jestřechovice; n. 1594-1938 Dittersdorf, Diettersdorf, 1692 Tritterstorf, 1939-1945 Dittersdorf bei Mährisch Neustadt; l. 1399 Dyetrichsdorf, 1508 Ditrichsdorf, 1771 Dittersdorfium.

 

DOLY

č. 1715-1735 Grunt, Hamry, Hutě, 1771 Audolí Dobré Naděje, 1788-1872 Na Dolách, od 1885 Doly; n. 1715-1735 Grund, 1735-1945 Hoffnungsthal; l. 1771 Villa bonae spei.

 

DOUBRAVICE

č. od 1490 Dubravice, od 1541 Doubravice; n. 1669 Doubrawitz, 1677-1945 Daubrawitz, 1692 Dobrawitz, 1798 Dubrawitz; l. 1349 -1448 Dubrawicz, 1672-1771 Daubravitz, Daubravitium.

 

DRAHANOVICE

č. od 1427 Drahanovice, 1594 Drahnov, 1849-1880 Drahaňovice, 1850-1881 Drahonovice; n. 1633-1945 Drahanowitz; l. 1322-1412 Drahanowicz, 1771 Drahanovitium.

 

DRUMPACH

č. 1481 (osedlý), 1490-1556 pustý Drumpach; l. 1365 Dyernpach, 1368-1371 Durrenpach, 1406 Drumpach, 1418 Drunpach, 1437 Durenbach, 1446 Dirinpach, Dirnpach (osedlý), 1497 Grunpach (pusty).

 

DUBČANY

č. od 1412 Dubčany, 1490-1492 Dubany, lidově Dobčany; n. 1676-1751 Dubczian, 1771-1945 Dubtschan, 1692 Tupschan, 1787 Dubschan, 1900 Dubčan; l. 1342-1446 Dubczan, Dubczany, 1771 Dubczanium.

 

HAŇOVICE

č. 1498, 1517 a 1881 Hanějovice, od 1526 Haňovice; n. 1591 Honowitz, 1676-1718 Hannowitz, 1676 Haňowitz, 1692 Anowitz, 1720-1945 Haniowitz, 1787 Hainowitz; l. 1131 Ganeiouici, 1320 Hanowicz, 1384 Hoynauicz, Honowicz, 1403-1408

Hanyeowicz, Hanyowicz, 1440 Haniowicz, 1446 -1459 Haniewicz, 1771 Haniowitium.

 

HRABÍ

č. od 1447 Hrabí, 1569 Hrabá; n. 1677-1918 Hraby, 1939-1945 Hag; l. 1350-1406 Hrabye, 1662 Hraby, 1771 Hrabium.

 

HRADEČNÁ

č. od 1407 Hradečná, 1437 Hradečín; n. 1673-1771 Hradecžna, 1720 Hradeczny, 1846-1945 Hradetschna, 1872 Hradeschna; l. 1365-1437 Hradeczna, 1371 Hradiczna.

 

HVOZDEČKO

č. 1481-1547 a 1846 Hvozdeček, 1542-1599 Vozdečko, od 1695 Hvozdečko, 1771-1846 a 1893-1906 též Vozdečko; n. 1382 Hvozdecz das Kleyne, 1676 Wozdeczko, 1720-1872 Wozdetzko, 1772-1918 Wozdečko, 1846 Wosdietschko, 1939-1945 Wodetzko, l. 1408 Hwozd Parvum, 1464 Hwozdecz, 1771 Wozdeczko.

 

HYNKOV

č. od 1481 Hynkov, lidově Heňkov; n. 1655-1718 Hinckau, 1656 Hünckhe, 1676 Hynkow, 1751-1945 Hinkau; l. 1437 Hinkow, 1644 Hincau, 1691 Hynkow, 1771 Hinkovium.

 

CHOLINA

č. 1407 a 1850-1885 Cholín, od 1463 Cholina, 1621 Choliny, 1720-1798 Kolina, lidově Cholena; n. 1414 von Colein, 1589 Kulein, 1591-1655 Kellein, 1614-1945 Köllein, 1633 Cholen, 1673-1787 Chölein, 1676-1798 Kolein, 1787 Kilain; l. 1131 Na Choline, 1305-1384 Cholina, Cholyna, 1364 Koleyn, 1409 Coleyn, 1639 ex Holyn, 1672-1771 Cholinium, 1782 Cholinow.

 

CHOŘELICE

č. od 1510 Chořelice, 1771 Kořelice, lidově a někdy i ve vlastivědné literatuře Zhořelice; n. 1552 Chrorzelicz, 1588 Kurželitz, 1590 Korzielicz, 1592 von Korelis, Kursilis, 1592-1918 Chorselitz, Chorzelitz, Chorželitz, 1602 von Kürschelitz, 1604 Chorzeletz, 1607 Kürsselitz, 1609 Curselitz, 1669 Korschelitz, 1720-1781 Korzelitz, 1771-1793 Korželetz, 1772-1798 Korželitz, 1846 Chorelitz, 1939-1945 Chorschelitz; l. 1371 Chorzielucz, 1382 Chorelicz, 1672 Chorželicze, 1771 Korzelitium.

 

JAVOŘÍČKO

č. od 1481 Javoříčko, 1771-1846 Gabořicko, 1847 Jaboříčko; n. 1672-1798 Jaborziczko, 1677-1798 Jaborecžko, 1692 Jaborzitzko, 1718-1872 Jaworziczko, 1720 Jaworetzko, 1751 Jaboretzko, 1771 Jaborschitzko, 1846-1918 Jawořitschko, 1847 Jaboržitko, 1850 Javořiško, 1939-1945 Jaworitsch; l. 1348-1392 Jaworowicz, in Jaworowich, 1389-1408 Jaworowe, 1464 Jaworzie, Jaworzieczko, 1466 Jawor, 1771 Jaborziczko.

 

JEŘMAŇ

č. od 1481 Jeřmaň, 1547-1618 Heřmaní, 1664 z Geřzmanie, 1669 pusté Jeřmany, 1677 znovu osazované, 1771 Giřmany, 1798 Krčman(!), Iržman, 1839 Irsmanny, 1846-1850 Iřmany, Germany, 1885-1906 Iřmaň, Jeřmany, od 1872 Jeřman; n. 1677 Heržmani, 1716-1720 Irzman, 1718 Iržmany, 1751-1798 Geržman, 1771 Geržin, Girschman, 1798 Krecžma(!), 1839 Irschmann, 1846 Irchman, 1872-1885 Jerschman, 1885-1918 Irmann, 1939-1945 Jerschmain; l. 1371 Hermannsdorf, 1408-1464 Gerzman, 1771 Girzmanium.

 

JEŠOV

č. 1480-1492 osedlý, 1498-1567 pustý Diessow, Dešov; 1600-1604 ves Děšov s pustým dvorem a s polemi slove Starý Děšov, se Starým Děšovem, 1626 Děšov s dvorem, 1702 pečeť obce iessowske, 1756 Ježov, od 1798 Ješov (Jessov), 1846 Gešow; n. 1676-1939 Jeschow, 1692 Geschow, 1716 Jeschkaw, 1718 Geržoš, 1756-1798 Alttische, 1939-1945 Jeschau; l. 1349 Gessow, 1374 Jessow, 1399 Yessaw, 1672 Pessow (!). - Původní Starý Děšov stával v dnešní trati Staré Ješovy u vsi.

 

KADEŘÍN

č. 1494 Kudeřín, od 1547 Kadeřín (Kaderzin), 1718 Katerziny; n. 1677-1798 Kaderžin, Kateržin, 1846 a 1939-1945 Kaderschin, 1872 Kaderzin, 1881-1918 Kadeřin; l. 1382-1464 Kaderzin, 1771 Kaderzinium.

 

KLUZOV

č. 1590-1604 Dobrní, Dobrň, 1622-1626 Klučov, 1631 Klosůw, 1632-1918 Klusov, od 1657 Kluzov, 1850 Staré Brno, 1885 Klůzov, 1939-1945 Lusov, lidově Klozov nebo Starý Brno; n. 1552 von Kluczen, 1608 von Klosoff, 1676-1918 Klusow, Klussow, 1771-1850 Alt Brünn, 1939-1945 Lusau; l. 1672 Klausow, 1771 Klusovium.

 

KOVÁŘOV

č. od 1481 Kovářov (Kowarzow, Kowaržow); n. 1676-1918 Kowaržow, Kowarschow, Kowarzow, za okupace Kowarschow; l. 1376-1771 Kowarzow.

 

KŘELOV

č. 1517 Chřelov, od 1586 Křelov, 1850-1881 též Křenov; n. 1519 Crena, Crenaw, 1627-1633 Krel, 1655 Krenne, 1656-1676, 1751, 1771 Krenaw, 1716 Krena, 1718-1945 Kronau; l. 1249-1277 Chrelow, 1275 Krelow, 1308, 1498, 1508 a 1673 Crenaw, Krenaw, 1430 Kirnaw, 1508, 1518 a 1691 Krželow, 1771 Krzelovium.

 

LHOTA NAD MORAVOU

č. od 1606 Lhota, 1718 Lhotka, od 1950 Lhota nad Moravou; n. 1677 Lhota, 1718-1918 Oelhütten, 1939-1945 Olhütten; l. 1771 Lhota.

 

LHOTKA

č. Lhotka, v období 1572-1696 při rozdělení panství bouzovského se tak nazývala dolní část Bouzova.

 

LITOVEL

č. od 1458 Litovel, 1517 Litovl, 1588-1846 Litovle; n. 1396-1488 Lutthaw, 1571-1945 Littau, Littaw, 1585-1599 Litten, 1633-1798 Litta; l. 1249, 1391 Luthowl, 1272-1497 Luthovia, 1327 Luthow, 1410-1771 Lithovia, Littavia.

 

LOŠTICE

č. 1480-1642 Loščice, od 1511 Loštice; n.1382 Loscicz, 1607-1611 Locz, Lotz, 1672-1945 Loschitz, 1674 Loschtzitz, 1772 Lossczitz; l. 1267 de Lossicz, 1364 Losschicz, 1365-1397 Losczicz, 1375 Loschczicz, 1771 Loschitium.

 

LOUČKA

č. od 1502 Loučka (Laučka, Laucžka), 1527-1617 Malá Loučka, 1626 Lúčka, 1581 Loučky, 1720 Luczka, 1798 a lidově Ločka; n. 1592 Pürckesdorf, 1614 Burgers dorf, 1676 Lauka, l7l8 Lautcžka, 1720-1771 Burkersdorf, 1751 Lauczka, 1787 Lautzka, 1793-1846 Birkersdorf, 1798 Pirkersdorf, 1846 Birkersdorf, 1846-1872 Lautschka, 1881-1918 Lauczka, 1939-1945 Lautschka; l. 1348 in Lucka, 1350 Louczka alias Burckersdorf, 1393 Birkersdorf, 1399 Parva Luczka, 1508 Purkartsdorf alias Parva Luczka, 1631 Lauczka, 1631 Purkerdorf, 1636 Burksdorf, 1641 Burgstorff, 1672 Lucka.

 

LUKÁ

č. 1409-1609 v Lukých, 1409-1798 Luky, 1544 v Lukeych, 1604 Veliká Luka, 1605 do dědiny Velikých Lukých, 1616-1617, 1798 Louky, 1718-1798 Loučka (Lauczka), 1798 Luké, 1850-1872 Louka, 1898-1918 Luka, odtud Luká; n. 1676-1846 Lauka, 1676-1751 Lauky, 1763-1765 Lucka, 1771 Lukau, 1847-1918 Luka, 1939-1945 Luk; l. 1349-1408 Luke,Lukey, 1365 a 1771 Luka, 1408 ad villa Lukych.

 

LUTÍN

č. od 1414 Lutín (Lutin, Lutyn), 1483 Lučin, lidově Lotin; n. 1671-1718 Lutin, 1751-1945 Lutein, Luttein; l. 1234, 1256 Lutin, Lutyn, 1399 Luthin, 1414 Hlutin, 1508 Lutyn, 1771 Lutinium.

 

MEZICE

č. od 1438 Mezice (Mezycze) ; n. 1484-1847 Mesitz, 1676 Mezytz, Messitz, 1798-1945 Mösitz; l. 1351-1772 Mezicz, 1771 Mezitium.

 

MĚNÍK

č. 1517-1588 Měnínek, 1602 "z Minku", 1771 a 1921-1973 Měník, 1846-1921 Mněník; n. 1676-1771, 1939-1945 Mienik, 1692 Minkn, 1718 Mienekh, 1798-1846 Minke, 1846-1918 Mněnik, Mnienik; l. 1285, 1387-1389 Menes, 1355-1358 Myenin, 1368 Moriyn, 1415-1437 Myenynek, 1771 Mnienik.

 

MĚROTÍN

č. 1437-1536 Mirotín, 1492 Miročín, 1716-1771 Mirotinka, od 1839 Měrotín; n. 1594 Merotinki, 1596 Meretinki, 1604 a 1607 Marotinke, 1601 Maretinke, 1604 Marotzinka, 1606 Merotinke, 1676 a 1847 Mierotin, 1718-1872 a za okupace Mirotein, Mierotein, l893-1918 Měrotein; l. 1365 Miroteyn, 1406-1437 Myrotyn, 1771 Mirotinka.

 

MITROVICE

č. od 1778 Mitrovice; n. 1778-1945 Mittrowitz.

 

MLADEČ

č. od 1408 Mladeč, ale 1418-1885 též Mladec, Mladce, 1460 Mladice, 1460-1505 Mladčí, 1517-1588, 1885-1893 Mladeč, 1533 ves Mladši, 1613 Mlatče, 1771-1895 Mlatcz, Mlacz, Mlač, 1847 Mladž; n. 1676-1734 Lotsch, 1771 Mlatsch, 1718-1945 Lautsch; l. 1350-1371 Mladcz, 1405 de Mladsse, 1771 Mlatsch.

 

MOHELNICE

č. od 1410 Mohelnice; n. v 16. a 17. stol. Miglitz, Miglicz, 1512-1945 Müglitz, 1720 Mohelnitz, 1412 Mueglicz; l. 1131 Mogilnici, 1180 Mogylnicze, 1247 in Moheltz, 1267 circa Mohelniz, 1273-1403 Miglicz, 1275 Mueglitz, 1279 Mohelnitz, 1322 Mogelicz, 1339-1460, 1672 Mugelicz, Muglicz, 1417 Mohilnicz, 1771 Muglitium.

 

MORAVIČANY

č. od 1408 Moravičany; n. 1600 Maritschan, 1669-1945 Morawitschan, 1692 Morabitsan, 1720-1893 Morawiczan, 1847 Morawizschan; l. 1200-1381 Morawiczan, Morawiczany, 1672 in Morawicžan, 1771 Morawiczanium.

 

MYSLECHOVICE

č. od 1517 Myslechovice, ale 1558-1632 Myšlechovice, 1771 Myslešovice, 1839-1872 a 1924 Myslichovice, 1847-1931 Mešlechovice, Myšlichovice, též lidově; n. 1532-1945 Michlowitz, 1676 Misslowitz, 1718 Mirschlowitz; l. 1131 Miglechovice, 1234-1256 Misloschovichi, 1499-1672 Mysslechowicz, 1508 Misschlechowicz prope Luthouia, 1771 Michlovitium.

 

NÁKLO

č. od 1508 Náklo, 1839-1850 Nakly; n. 1601 zu Neclas, Naklas, 1677-1798 Nackli, Nakli, 1751 Neckl, 1771-1850 Nakl, 1872-1945 Nakel, l. 1078-1276 Nakel, 1235 Nackel, 1250 de Naklis, 1374-1379 Nakls, 1376 Naklo, 1388 a 1771 Nakla, 1692 de Nakle.

 

NÁMĚŠŤ NA HANÉ

č. od 1437 Náměšť, 1466-1509 Náměšč (Naniescz), i lidově, 1798 Namiečz, od 1925 Náměšť na Hané; n. 1589 Nämischt, 1676-1918 Namiescht, 1718-1771 Namiesst, 1847 Markt Namescht, 1939-1945 Namiescht an der Hanna, l. 1131 Namesci, 1249-1347 Namescz, 1261 Namesch, 1348-1382 Namiescz, Namyescz, Namyscz, 1508 Namiessczie, 1771 Nemiestium.

 

NASOBŮRKY

č. 1408 Našměřice, od 1437 Nasobůrky, 1447-1657 Velké Nasobůrky, 1464 Nasuborki, 1798 Nasoborek, 1850-1885 Nasoborky; n. 1490 von Nasmeritz, 1587 Gross Asmaricz, 1588-1598 Asmericz, 1592-1596 Atzmeritz, 1600 Besmeritz, 1601 Assmerecz, 1597 Asmeritz, 1677-1846 Aschmeritz, 1718 Oschmeritz, 1771 Ossmeritz, 1597-1945 Asmeritz, Assmeritz, l. 1373 in Naschiborek, 1385-1397 Nasoborki, 1406 Nassoborek, 1447 Nassoburky, 1672 Nassoburky Magnum et Parvum cum Parva Villa vulgo Mühldorf, 1660-a 1828 Osmeritz, 1771 Osmeritium.

 

NOVÁ VES

č. od 1590 Nová Ves; n. 1676-1945 Neudorf, 1720 Neudörfl.

 

NOVÉ DVORY

zal. 1792; č. 1839 Nový Dvůr, od 1847 Nové Dvory, lidově Familie, n. 1792-1945 Neuhof, též Familienhof; l. 1828 Familienhof.

 

NOVÉ MLÝNY

č. 1847 Nemillow, 1869 Nemile, 1839-1880 Nový Mlýn, od 1893 Nové Mlýny; n. 1798 Neumühle, 1847 Neumühl.

 

NOVÉ ZÁMKY

č. 1771-1872 Nový Zámek, od 1893 Nové Zámky; n. 1771 Neu Schloss, 1787-1945 Neuschloss; l. 1771 Nova Arx.

 

OBECTOV

č. od 1480 Obectov, Obečtov, 1586 Gecztow, 1720-1798 Wrchowes; n. 1677 Wobecztow, 1718 Obeczdorf, 1716-1945 Obetzdorf, 1751 Wobeczdorf, 1771 Obetz Dorf, 1798-1847 Obelsdorf, Obezdorf; l. 1353 Ubeycsstow, 1371 Ubicztow, 1382 Ubyczssow, 1408 Ubistow, 1464 Ubicžtow, 1771 Obetztowium.

 

ODRLICE

č. 1406 Wdrlicz, 1407-1526 a 1863-1868 Udrlice, 1609 Oudrlice, od 1614 Odrlice, ale 1663-1771 Uderlice, 1846 a 1906 Oderlice, lidově Hodlece; n. 1601-1945 Oderlitz, 1718-1798 Uderlitz; l. 1236-1251 Udrlice, 1370-1375 de Oderlicz, 1371- 1399 de Uderlicz, Udrlicz, 1508 Odrlicz, 1771 Uderlitium.

 

OLEŠNICE

č. 1547 ves pustá Olešnice, 1586-1617 Volešnice (Volessnicze), 1695 Volesnice pustá (ale už 7 nových usedlíků), 1720-1847 Volešnice, 1846-1906 též Volešnica, od 1872 Olešnice, lidově Olešnica; n. 1718-1945 Wolleschnitz; l. 1358 Olesnicz, 1360 Oleschna, 1382 Olessnycze, 1771 Woleschnitium.

 

OLOMOUC

č. 1403-1885 Olomúc, od 1464 Olomouc, 1519 Holomúc, 1567-1850 Holomouc, 1633 Olmuts, lidově Holomoc; n. 1437-1465 Olomucz, v 15.-17. stol. běžně Olmucz, 1567 -1945 Olmutz, 1618-1650 Juliusberg; l. (1046) 1055-1247 Olomuc, Olomucz, 1201-1235 Olomuch, 1235-1270 Olomunz, 1247-1261 Olomuz, 1268 Olmucz, 1287-1390 Olomucz, Olmuncz, 1459 Julii mons alias Olomutz, v 15. stol. de Ulmicz, 1459-1700 Julimons, Juliomontium, v 16.-18. stol. Olomucium; angl. 1626 Solmitz.

 

PALONÍN

č. od 1481 Palonín (Palonyn), 1850 Polonice, 1872 Polonín, lidově Palojin, Palovín; n. 1599-1771 Polein, 1798 Polain, 1798-1945 Pollein; l. 1365-1406 Polonin, 1353-1412 Palonyn, 1371 Paletin, 1771 Paloninium.

 

PATEŘÍN

č. od 1406 Pateřín, 1437 Pateřník; n. 1677-1918 Paterzin, Pateřin, 1771-1846 a za okupace Paterschin; l. 1351-1355 Paterzin, Paterzyn, 1365 Patersin, 1437 Patherzyn.

 

PAVLOV

č. od 1480 Pavlov, ale 1751-1846 Pavlon, 1798 Babilow; n. 1677 a 1872-1918 Pawlow, 1771-1847 Pawlon, 1788 Bablau, 1798 Bablon, 1939-1945 Pawlau; l. 1355- 1771 Pawlow, 1672 Paulow.

 

PŇOVICE

č. od 1407 Pňovice (Pniowicze), 1572-1850 a 1906 též Piňovice, Pyniowicze apod.; n. 1534-1918 Kniebitz, Knibitz, 1678 Kniwitz, 1720-1798 Knibis, 1939-1945 Kniebnitz; l. 1249 de Pnouicz, 1280 Pnevici, 1302-1368 de Pnyewicz, 1311, 1437 Pnyowicz, 1375 de Ponowicz, 1672 Piňovitz.

 

PODOLÍ

č. 1482-1494 Podole, od 1586 Podolí, 1618 - tvrz a ves Mohoutný Podolí(?); n. 1677-1918 Podoli, 1939-1945 Podol; l. 1349 in Podol, 1382-1464 Podole, 1771 Podolium.

 

PŘÍKAZY

č. od 1466 Příkazy, 1846 Přikaz, 1771 a lidově Přikaze, 1893 Přikaže; n. 1676 Przikass, 1688 Przikazy, 1718-1771 Pržikaz, 1720 Prikas, 1846-1850 Pržikas, 1872-1883 Prikaz, 1893 Přikaz, 1900-1918 Přikas, 1939-1945 Pschikas; l. 1250- 1268 Prekaz, 1291 Pricas, 1305-1318 Precaz, 1355 Pryecaz, 1360 Prziekazy, 1373 a 1513 Przicas, 1391 Prziekaz, 1399-1508 Przykaz, 1565 Prikazy, 1691 Przikaz, 1771 Przikas.

 

RADNICE

č. 1480-1897 Hradnice, od 1839 Radnice; n. 1677-1945 Radnicz, 1692 Rziaditz, 1718 Rädnitz, 1720 Reidnitz, 1771 Hradnitz, l. 1348-1350 Radnicz, 1447 in Hradniczi, 1771 Hradnicium.

 

ROZVADOVICE

č. od 1511 Rozvadovice; n. 1598 Rosawitz, 1600-1607 alle bohmische Bauern aus Rosewitz, 1673-1771 Rozwadowitz, 1720-1945 Roswadowitz; l. 1276 Roswadowich, 1299-1399 Rozwadowicz, 1672 Roziwadowicze, 1771 Rozwadowitium.

 

ŘIMICE

č. 1413-1416 Rymice, 1437-1547 a 1915-1974 Řimice, 1447-1893 Řimnice, 1507 a 1846-1850 Hřimice, 1597 z Hřimnic, 1599 Rimowicze, 1854 Hřivnice; n. 1676-1918 Rzimnitz, Ržimnitz, 1939-1945 Rimnitz; l. 1281 Srimicz, 1311 Hrsimnicz, 1356-1437 de Rzimicz, 1368 Rziuicz, 1371 Hrzimicz, 1771 Rzimnitium.

 

SAVÍN

č. od 1417 Savín (Sawyn), 1464 Slavin, 1604 z Zawyna, 1751 Sawina, 1798 Sobyn; n. 1676 Sawina, 1718-1945 Sawin, 1798 Sowin; l. 1353 Sawyn, 1365 Sauiena, 1368 Zawyn, 1771 Sawinium.

 

SENICE NA HANÉ

č. 1405-1927 Senice, 1407-1901 též Velká Senice, 1669 Zsenicze, 1771-1847 Hrubá Senice, 1927-1930 Senice na Moravě, od 1930 Senice na Hané; n. 1604 von der Symlitz(?), 1677-1915 Gross Senitz, 1915-1918 Grossenitz, 1939-1945 Gross Zinitz; l. 1078 Scennicze, 1261 Syennicza, 1275 Sennichcz, 1276 Sennicze, 1287 de Senich, 1346 in Syenicz, 1351-1399 in Senycz, 1358, 1408 a 1508 in Magna Senicz, 1364 Maior Czynicz, 1374 a 1418 de Syenicz Magno, 1400 in Senicz Maiori, 1771 Magno Senitium.

 

SENIČKA

č. 1447-1657 Malá Senička, 1460-1905 Malá Senice, 1850-1893 Seníčky, od 1905 Senička; n. 1676-1915 Klein Senitz, 1915-1918 Kleinsenitz, 1939-1945 Klein Zinitz; l. 1330, 1354 a 1691 in Parvo Senicz, 1349 Parva Syeniczka, 1364 Parva Czynicz, 1371-1399 Parva Seniczka, 1389-1508 Seniczka, 1508 a 1672 Parva Senicz, 1771 Parvo Senitium.

 

SLAVĚTÍN

č. od 1464 Slavětín; n. 1604 Schlapetin, 1676-1945 Slawietin, 1676 též Lobetein, 1720 Slawetin, 1771 Lobetin; l. 1260 Zlauatin, 1279 Slawetyn, 1359 Slaweczyn, 1406 Slawyetyn, 1771 Slavietinium.

 

SOBÁČOV

č. od 1407 Sobačov, Sobáčov, 1445 Subačov, 1562 Sobařov, 1593 Sobášov, 1632 Sobačuv, 1771-1847 Sobacž, 1850-1905 Sovačov, Sováčov; n. 1539 a 1556 Czobacz, 1588 von Sobacž, 1592 Showatz, 1592 1595 Czowacz, 1596 Zobatsch, 1599 Zuwacz, 1602-1611 Czobatz, 1603-1604 Czobatsch, 1605 Czobaz, 1607-1608 Zobatz, 1611 Sobetzsch, 1639 Sobatz, 1720-1945 Sobatsch; l. 1351-1457 Sobaczow, 1391 Schobaczow, 1631 Sobaczůw, 1632 Sobatz, 1771 Sobeczowium.

 

SPRÁNEK

č . 1411 Zpranek, 1418-1460 Spranek, 1481 z Praneka, někdy i Špránek; l. 1313-1359 Spran, 1359 též Spren, Schpranek, 1365 Spranlek, 1408-1410 Spranek. Hrad zanikl v 15. stol. v místech tzv. Zkamenělého zámku u Javoříčka.

 

STARÉ MĚSTO

č. v 16. a 17. stol. běžné Staré Město; n. 1539-1611 Aldenstadt. Od 18. stol. převládá název Uničovské Předměstí, n. Neustädter Vorstadt. Od 1850 stále s. Litovle.

 

STŘELICE

č. 1479 Střelec, 1486-1864 Střelce, lidově též (1614-1620 ze Strzielec), od 1771 Střelice; n. 1556 Stželicz, 1661 Strielitz, 1674 Strelcze, 1674-1918 Stryelitz, Strželitz, Střelitz, 1692 Strilitz, 1720 a za okupace Strelitz; l. 1131 Strelcih, 1234 Ztrelez, 1255 Strelech, 1771 Strzelitium, 1828 Strölitz.

 

STŘEMENÍČKO

č. od 1413 Střemeníčko, ale 1447 a 1466 Střemení, 1464 Třemeninky, Třemenínek, 1523 Střemení, 1538-1872 Třemeníčko, 1798 Střemenečko; n. 1677 Tržemecžko, 1720 Třemenizko, 1771 Strzemenitsko, 1798 Stržemene, Stržemeine, Tremenitz, Stremenitz, 1798-1847 Strzemeniczko, 1939-1945 Stremenitsch, l. 1384 a 1437 in Strzemy, 1416 in Strzemenye, 1416-1466 Strzemenyn, 1464 Trzemeninky, 1771 Strzemeniczko.

 

STŘEŇ

č. od 1464 Střeň (Stržeň, Strzen, Strežen), 1798-1885 Strženie, Střeně; n. 1601-1945 Schrein, 1676 Strzenie, 1718-1798 Strženitz; l. 1249 usque Wstrene, 1318 Stren, 1390 de Wstrzenye, 1771 Schrainium.

 

SVOJANOV

č. 1464-1494 Swoynow, 1481-1921 Swanow, Svánov, 1552 Svojanov za Loučkou, od 1839 Svojanov; n. 1677-1918 Swanow, 1939-1945 Swanau; l. 1382 Swanow, 1408 Swoyanow, 1447 Swogyanow, 1471 Swoynow, 1771 Swanowium.

 

ŠTERNBERK

č. od 1437 Šternberk, 1580 Štermberk, v 1847 a lidově Štemberk, Štemperk; n. 1577-1945 Sternberg; l. 1269, 1295, 1296 Sternberch, 1274 Starnenberch, 1279-1405 Sternberg, 1290 Sternenberch, 1405 Stermberg, 1771 Sternberga.

 

TKANOVICE

č. 1798-Tkaniowicz, od 1839 Tkanovice; n. 1782-1945 Tkanowitz. Od 1850 osadou Moravičan, s nimiž stavebně splynuly, název zrušen 1965.

 

TŘI DVORY

zal. 1291; č. od 1552 Třídvory, Tři Dvory, 1593 ze Třech Dvorů, 1601 Pečet dědiny Trzidworu, 1618 list odmrtní dědiny Tržedwor, lidově Tředvore; n. 1393 Dreyhof, Dreyhofen, 1542 Dreyhöffe, 1592-1611 von Dreyhoffe, Dreyhof, 1650-1945 Dreihöfen, někdy i Dreyhöfen, 1692 Neyhof, 1771 Drey Höffen; l. 1415 in villa Trzy Dwory, 1658 ex Dreyhofen, 1771 Tri villa.

 

UNČOVICE

č. 1410-1605 Hončovice, 1492 Honšovice, 1561 z Hoňčovic, 1565-1921 Hunčovice, od 1636 Unčovice, lidově Hončevice, Ončovice; n. 1655-1945 Huntschowitz, ale 1678 Huntzewitz, 1716 Hundschowitz, 1720 Hunczowicz, 1798 Hontschowitz; l. 1349-1417 Hoczowitz, 1365 Horziczouicz, 1361 a 1399 Hunschowicz, 1391-1418 Honczowicz, 1398 Honczowicze, 1771 Hunczovitium.

 

UNIČOV

od 1446 stále Uničov, v 16.-17. stol. a 1832-1872 též Unčov, 1771-1847 Hunčov, lidově Hončov; n. 1307 a 1426 Neustadt, 1391 Newenstat, 1399 Neuestete, Neuenstat, 1422 Neustat, 1437 der Newnstat Unyczow, 1454 Neüstädtlein, 1601 von der Mahrischen Neustadt, 1630-1945 Mährisch Neustadt, 1633 Newstatt; l. (1220) Uniczow, 1223 Unisow, 1232-1272 Unichow, 1290-1467 Nova Civitas, 1327 in Nova Civitate circa Olomucz, 1353 Vnicow, 1359 Vniczow, 1381-1407 Unczow, 1407 Uniczovia, 1469-1863 Uniczow, 1771 Neostadium.

 

VESELÍČKO

č. od 1419 Veselíčko (Weseliczko); n. 1382 das Kleine Wesseliczko, 1676-1872 Wesselitzko, 1771-1846 Wesselitschko, 1847 a 1893-1918 Wesselicžko, 1939-1945 Klein Wessel; l. 1349-1416 Vesele, Wessele, 1382-1464 Wesseliczko, 1416-1417 "super tota villa Wes seliczko, qui dicitur Dorfflik", 1771 Wesselicžko.

 

VILÉMOV

č. 1437 a od 1921 Vilémov, 1547-1921 Vilímov, 1850 Vilínov, lidově Velinov; n. 1591 Mellenau, 1597 Mylemaw, 1631 Wylimau, 1676-1751 Willimow, 1771-1945 Willimau; l. 1368-1437 Wilemow, Wylemow, 1392 a 1672 Wilimow, 1418-1420 Wilhemow, 1446-1464 Wilhelmow, 1771 Willimovium.

 

VÍSKA

č. 1479-1480 Veska, v 16. a 17. stol. i Malá Véska, Malá Ves, 1588 z Vízky, od 1619 Víska, 1839-1847 Vísky; n. 1432 Dorfle, 1592 von Wiska, von Mildorf, 1594-1945 Mühldörfel, někdy i Mühdörfel, 1595 Mühldörfle, Mueldörfle, 1596-1602 Mildorfl, 1601 Myldorfl, 1602-1607 Muldorfl, 1720-1771 Mühldorf, 1772 Miehldörfel; l. 1771 Mala Weska.

 

VLČICE

č. od 1850 Vlčice; n. 1859-1945 Wolfsdorf.

 

VOJNICE

č. 1407,1669, 1798, 1863 a oficiálně od 1921 Vojnice, 1485-1529 Ojnice, 1508-1598 Oynice, 1529-1671 a lidově Onice, 1609-1921 Ohnice, 1798 Unice, Uhnice, 1847 Onnice; n. 1641-1720 Onitz, 1677-1945 Ohnitz, 1798 Ognitz; l. 1275-1378 Woynicz, 1336-1350 Woynicze, 1456 Oynitz, 1508 Oynicz, Woynitz, 1595 Onicz, 1771 Onitium.

 

VYŠEHORKY

č. 1407-1949 Vyšehoří, od 1949 Vyšehorky, ale 1418 ve Vyšehoře, l480-1490 to Vyšehoře, 1551 a 1771-1847 Vyšehoř, 1850 Wišší Hoří; n. 1650-1945 Allerheiligen, 1692 Allheiligen; l. 1369 Wyssehors, 1381 Wyschehorz, 1672 Pagus Omnium Sanctorum, 1771 Wischehorzium.

 

ZAVADILKA

č. 1570 Čtyři Lány (?), 1650 Motichov, Motochov, 1771 Motichov, 1784 Zavadilka, 1850 Zavadilka nebo Čtyry Dvory, 1872-1883 Čtyři Dvory, lidově Čtyrdvory, Mutichov, Motichov; n. 1604 von Vierhofen (?), 1750-1945 Vierhöfen, 1774 Motiechow, 1807 Virhof; l. 1771 Mochotowium (!), 1828 Vierhöfen.

 

 

zdroj :

www.archives.cz
Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy, Dr. Adolf Turek a kol., Zemský archiv Opava, 2004

 

 

Na webu Zemského archivu v Opavě jsem sehnal příručku "Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy" od Dr. Adolfa Turka a kol., jež byla vydána Zemský archivem v Opavě v roce 2004. Její text podchycuje v abecedním řazení všechny lokality v tomto regionu, vývoj jejich názvů a administrativní zařazení. Dovolil jsem si pro své potřeby vybrat pouze obce, jež jsou lokalizovány v okolí naší vesnice cca do 20 km vzdálenosti a jež se nás při bádání potencionálně týkají a to jen jejich dobové názvy. Pod dnešním názvem obce jsou za letopočty /označují uvedené roky/ a za písmeny č, n, l /označují jazyk - česky, latinsky a německy/ uvedeny dobové názvy obce z historických pramenů.

 

 

BEZDĚKOV NAD TŘEBŮVKOU

č. od 1481 Bezděkov, 1596 Bezdíčkov, od 1924 Bezděkov nad Třebůvkou; n. 1676-1918 Bezdiekow i Bezdiekau, 1939-1945 Besdiekau, 1798 Petikow; l. 1350-1398 Besdiekow, 1771 Bezdiekowium.

 

BÍLÁ LHOTA

č. 1447 Bohušova Lhota, 1447-1536 Lhota, od 1588 Bílá Lhota; n. 1677-1945 Weissölhütten; l. 1356-1464 Lhota, 1672-1771 Alba Lhota.

 

BÍLSKO

č. od 1529 vždy Bílsko; n. 1631 Bilitz, 1672-1945 Bilsko, 1720-1798 Birlitz, 1771 Bielitz; l. 1508 Bielsk, Byelsk.

 

BLAŽOV

č. od 1464 stále Blažov; n. 1382-1918 Blaschow, za okupace Blaschau; l. 1408 Blazow, 1771 Blaziowitium.

 

BOUZOV

č. 1404-1885 Buzov, od 1569 Bouzov, 1633 též Bousov; n. 1317 Buzow, 1382-1945 Busau, Busaw, Buzaw, 1618 Bisau, 1630 Buse, 1716 BauSsaw, 1772 Boussau; l. 1330 Busow, 1349-1672 Buzow, Busov, Busaw, Buzaw, 1771 Bousowium.

 

BŘEZINA

zal. kol. r. 1610; č. vždy Březina; n. 1771-1939 Brzezina, 1939-1945 Birken; l. 1771 Brzezinium.

 

BŘEZOVÉ

č. od 1499 Březové, 1846 Březov, 1872-1906 Březí, 1771-1847 Březová, lidově Březový; n. 1601-1602 Brzese, 1676-1771 Brzescze, 1751-1906 Brzeze, Brzezowi, Břese, 1939-1945 Birken; 1. 1398-1408 Brzezowa, 1448 Brzezowe.

 

CAKOV

č. od 1464 Cakov (Czakow), ale 1525-1539 Velký Cakov, 1547 Žákov, (Ziakow), 1602-1850 Čakov, 1872 Žákov; n. 1553 auf dem Cžakuow, 1602 von Czaka, 1718 Tzakow, 1751-1798 Cžakow, 1787 Cžakhof, 1771, 1847 a 1917 Cakow, 1798-1945 Zakow; l. 1347 Czakow, 1348-1672 Czakow, 1350 Czacau, 1399 Czackaw, 1508-1596 Czakow Maior et Minor, 1771 Czakovium.

 

ČERVENÁ LHOTA

č. 1490-1590 Lhota, od 1596 Červená Lhota, 1599 Černá Lhota; n. 1610 von den Rotten Elhütten, 1771-1918 Roth Oelhütten, 1676-1945 Rotölhutten; l. 1407 Czerwena Lhota, 1672-1772 Rubra Lhota.

 

ČERVENKA

č. 1555 „z Černýho“, od 1590 do 1847 i lidově Černý, 1616-1720 Černá, i 1900, lidově Černová,1834-1850 Červinka, od 1872 Červenka, 1881 též Čermné; n. 1542-1945 Schwarzbach, 1677-1847 Schwartzbach; l. 1287 Swarczpach, 1371 Czirne, 1680 Schwarzbach, 1771 Schwartzbachium. - 1787 založena kolonie Neu Schwarzbach čili Malá nebo Nová Červenka, která splynula záhy s Červenkou.

 

DĚTŘICHOV

č. 1517 a znovu od 1872 Dětřichov, 1591-1612 "Jetřichov blíže Uničova ležící", 1623-1846 Jetřichov, v 19. a 20. stol. i Dětřichov u Uničova, lidově Jestřechov, Jestřechovice; n. 1594-1938 Dittersdorf, Diettersdorf, 1692 Tritterstorf, 1939-1945 Dittersdorf bei Mährisch Neustadt; l. 1399 Dyetrichsdorf, 1508 Ditrichsdorf, 1771 Dittersdorfium.

 

DOLY

č. 1715-1735 Grunt, Hamry, Hutě, 1771 Audolí Dobré Naděje, 1788-1872 Na Dolách, od 1885 Doly; n. 1715-1735 Grund, 1735-1945 Hoffnungsthal; l. 1771 Villa bonae spei.

 

DOUBRAVICE

č. od 1490 Dubravice, od 1541 Doubravice; n. 1669 Doubrawitz, 1677-1945 Daubrawitz, 1692 Dobrawitz, 1798 Dubrawitz; l. 1349 -1448 Dubrawicz, 1672-1771 Daubravitz, Daubravitium.

 

DRAHANOVICE

č. od 1427 Drahanovice, 1594 Drahnov, 1849-1880 Drahaňovice, 1850-1881 Drahonovice; n. 1633-1945 Drahanowitz; l. 1322-1412 Drahanowicz, 1771 Drahanovitium.

 

DRUMPACH

č. 1481 (osedlý), 1490-1556 pustý Drumpach; l. 1365 Dyernpach, 1368-1371 Durrenpach, 1406 Drumpach, 1418 Drunpach, 1437 Durenbach, 1446 Dirinpach, Dirnpach (osedlý), 1497 Grunpach (pusty).

 

DUBČANY

č. od 1412 Dubčany, 1490-1492 Dubany, lidově Dobčany; n. 1676-1751 Dubczian, 1771-1945 Dubtschan, 1692 Tupschan, 1787 Dubschan, 1900 Dubčan; l. 1342-1446 Dubczan, Dubczany, 1771 Dubczanium.

 

HAŇOVICE

č. 1498, 1517 a 1881 Hanějovice, od 1526 Haňovice; n. 1591 Honowitz, 1676-1718 Hannowitz, 1676 Haňowitz, 1692 Anowitz, 1720-1945 Haniowitz, 1787 Hainowitz; l. 1131 Ganeiouici, 1320 Hanowicz, 1384 Hoynauicz, Honowicz, 1403-1408

Hanyeowicz, Hanyowicz, 1440 Haniowicz, 1446 -1459 Haniewicz, 1771 Haniowitium.

 

HRABÍ

č. od 1447 Hrabí, 1569 Hrabá; n. 1677-1918 Hraby, 1939-1945 Hag; l. 1350-1406 Hrabye, 1662 Hraby, 1771 Hrabium.

 

HRADEČNÁ

č. od 1407 Hradečná, 1437 Hradečín; n. 1673-1771 Hradecžna, 1720 Hradeczny, 1846-1945 Hradetschna, 1872 Hradeschna; l. 1365-1437 Hradeczna, 1371 Hradiczna.

 

HVOZDEČKO

č. 1481-1547 a 1846 Hvozdeček, 1542-1599 Vozdečko, od 1695 Hvozdečko, 1771-1846 a 1893-1906 též Vozdečko; n. 1382 Hvozdecz das Kleyne, 1676 Wozdeczko, 1720-1872 Wozdetzko, 1772-1918 Wozdečko, 1846 Wosdietschko, 1939-1945 Wodetzko, l. 1408 Hwozd Parvum, 1464 Hwozdecz, 1771 Wozdeczko.

 

HYNKOV

č. od 1481 Hynkov, lidově Heňkov; n. 1655-1718 Hinckau, 1656 Hünckhe, 1676 Hynkow, 1751-1945 Hinkau; l. 1437 Hinkow, 1644 Hincau, 1691 Hynkow, 1771 Hinkovium.

 

CHOLINA

č. 1407 a 1850-1885 Cholín, od 1463 Cholina, 1621 Choliny, 1720-1798 Kolina, lidově Cholena; n. 1414 von Colein, 1589 Kulein, 1591-1655 Kellein, 1614-1945 Köllein, 1633 Cholen, 1673-1787 Chölein, 1676-1798 Kolein, 1787 Kilain; l. 1131 Na Choline, 1305-1384 Cholina, Cholyna, 1364 Koleyn, 1409 Coleyn, 1639 ex Holyn, 1672-1771 Cholinium, 1782 Cholinow.

 

CHOŘELICE

č. od 1510 Chořelice, 1771 Kořelice, lidově a někdy i ve vlastivědné literatuře Zhořelice; n. 1552 Chrorzelicz, 1588 Kurželitz, 1590 Korzielicz, 1592 von Korelis, Kursilis, 1592-1918 Chorselitz, Chorzelitz, Chorželitz, 1602 von Kürschelitz, 1604 Chorzeletz, 1607 Kürsselitz, 1609 Curselitz, 1669 Korschelitz, 1720-1781 Korzelitz, 1771-1793 Korželetz, 1772-1798 Korželitz, 1846 Chorelitz, 1939-1945 Chorschelitz; l. 1371 Chorzielucz, 1382 Chorelicz, 1672 Chorželicze, 1771 Korzelitium.

 

JAVOŘÍČKO

č. od 1481 Javoříčko, 1771-1846 Gabořicko, 1847 Jaboříčko; n. 1672-1798 Jaborziczko, 1677-1798 Jaborecžko, 1692 Jaborzitzko, 1718-1872 Jaworziczko, 1720 Jaworetzko, 1751 Jaboretzko, 1771 Jaborschitzko, 1846-1918 Jawořitschko, 1847 Jaboržitko, 1850 Javořiško, 1939-1945 Jaworitsch; l. 1348-1392 Jaworowicz, in Jaworowich, 1389-1408 Jaworowe, 1464 Jaworzie, Jaworzieczko, 1466 Jawor, 1771 Jaborziczko.

 

JEŘMAŇ

č. od 1481 Jeřmaň, 1547-1618 Heřmaní, 1664 z Geřzmanie, 1669 pusté Jeřmany, 1677 znovu osazované, 1771 Giřmany, 1798 Krčman(!), Iržman, 1839 Irsmanny, 1846-1850 Iřmany, Germany, 1885-1906 Iřmaň, Jeřmany, od 1872 Jeřman; n. 1677 Heržmani, 1716-1720 Irzman, 1718 Iržmany, 1751-1798 Geržman, 1771 Geržin, Girschman, 1798 Krecžma(!), 1839 Irschmann, 1846 Irchman, 1872-1885 Jerschman, 1885-1918 Irmann, 1939-1945 Jerschmain; l. 1371 Hermannsdorf, 1408-1464 Gerzman, 1771 Girzmanium.

 

JEŠOV

č. 1480-1492 osedlý, 1498-1567 pustý Diessow, Dešov; 1600-1604 ves Děšov s pustým dvorem a s polemi slove Starý Děšov, se Starým Děšovem, 1626 Děšov s dvorem, 1702 pečeť obce iessowske, 1756 Ježov, od 1798 Ješov (Jessov), 1846 Gešow; n. 1676-1939 Jeschow, 1692 Geschow, 1716 Jeschkaw, 1718 Geržoš, 1756-1798 Alttische, 1939-1945 Jeschau; l. 1349 Gessow, 1374 Jessow, 1399 Yessaw, 1672 Pessow (!). - Původní Starý Děšov stával v dnešní trati Staré Ješovy u vsi.

 

KADEŘÍN

č. 1494 Kudeřín, od 1547 Kadeřín (Kaderzin), 1718 Katerziny; n. 1677-1798 Kaderžin, Kateržin, 1846 a 1939-1945 Kaderschin, 1872 Kaderzin, 1881-1918 Kadeřin; l. 1382-1464 Kaderzin, 1771 Kaderzinium.

 

KLUZOV

č. 1590-1604 Dobrní, Dobrň, 1622-1626 Klučov, 1631 Klosůw, 1632-1918 Klusov, od 1657 Kluzov, 1850 Staré Brno, 1885 Klůzov, 1939-1945 Lusov, lidově Klozov nebo Starý Brno; n. 1552 von Kluczen, 1608 von Klosoff, 1676-1918 Klusow, Klussow, 1771-1850 Alt Brünn, 1939-1945 Lusau; l. 1672 Klausow, 1771 Klusovium.

 

KOVÁŘOV

č. od 1481 Kovářov (Kowarzow, Kowaržow); n. 1676-1918 Kowaržow, Kowarschow, Kowarzow, za okupace Kowarschow; l. 1376-1771 Kowarzow.

 

KŘELOV

č. 1517 Chřelov, od 1586 Křelov, 1850-1881 též Křenov; n. 1519 Crena, Crenaw, 1627-1633 Krel, 1655 Krenne, 1656-1676, 1751, 1771 Krenaw, 1716 Krena, 1718-1945 Kronau; l. 1249-1277 Chrelow, 1275 Krelow, 1308, 1498, 1508 a 1673 Crenaw, Krenaw, 1430 Kirnaw, 1508, 1518 a 1691 Krželow, 1771 Krzelovium.

 

LHOTA NAD MORAVOU

č. od 1606 Lhota, 1718 Lhotka, od 1950 Lhota nad Moravou; n. 1677 Lhota, 1718-1918 Oelhütten, 1939-1945 Olhütten; l. 1771 Lhota.

 

LHOTKA

č. Lhotka, v období 1572-1696 při rozdělení panství bouzovského se tak nazývala dolní část Bouzova.

 

LITOVEL

č. od 1458 Litovel, 1517 Litovl, 1588-1846 Litovle; n. 1396-1488 Lutthaw, 1571-1945 Littau, Littaw, 1585-1599 Litten, 1633-1798 Litta; l. 1249, 1391 Luthowl, 1272-1497 Luthovia, 1327 Luthow, 1410-1771 Lithovia, Littavia.

 

LOŠTICE

č. 1480-1642 Loščice, od 1511 Loštice; n.1382 Loscicz, 1607-1611 Locz, Lotz, 1672-1945 Loschitz, 1674 Loschtzitz, 1772 Lossczitz; l. 1267 de Lossicz, 1364 Losschicz, 1365-1397 Losczicz, 1375 Loschczicz, 1771 Loschitium.

 

LOUČKA

č. od 1502 Loučka (Laučka, Laucžka), 1527-1617 Malá Loučka, 1626 Lúčka, 1581 Loučky, 1720 Luczka, 1798 a lidově Ločka; n. 1592 Pürckesdorf, 1614 Burgers dorf, 1676 Lauka, l7l8 Lautcžka, 1720-1771 Burkersdorf, 1751 Lauczka, 1787 Lautzka, 1793-1846 Birkersdorf, 1798 Pirkersdorf, 1846 Birkersdorf, 1846-1872 Lautschka, 1881-1918 Lauczka, 1939-1945 Lautschka; l. 1348 in Lucka, 1350 Louczka alias Burckersdorf, 1393 Birkersdorf, 1399 Parva Luczka, 1508 Purkartsdorf alias Parva Luczka, 1631 Lauczka, 1631 Purkerdorf, 1636 Burksdorf, 1641 Burgstorff, 1672 Lucka.

 

LUKÁ

č. 1409-1609 v Lukých, 1409-1798 Luky, 1544 v Lukeych, 1604 Veliká Luka, 1605 do dědiny Velikých Lukých, 1616-1617, 1798 Louky, 1718-1798 Loučka (Lauczka), 1798 Luké, 1850-1872 Louka, 1898-1918 Luka, odtud Luká; n. 1676-1846 Lauka, 1676-1751 Lauky, 1763-1765 Lucka, 1771 Lukau, 1847-1918 Luka, 1939-1945 Luk; l. 1349-1408 Luke,Lukey, 1365 a 1771 Luka, 1408 ad villa Lukych.

 

LUTÍN

č. od 1414 Lutín (Lutin, Lutyn), 1483 Lučin, lidově Lotin; n. 1671-1718 Lutin, 1751-1945 Lutein, Luttein; l. 1234, 1256 Lutin, Lutyn, 1399 Luthin, 1414 Hlutin, 1508 Lutyn, 1771 Lutinium.

 

MEZICE

č. od 1438 Mezice (Mezycze) ; n. 1484-1847 Mesitz, 1676 Mezytz, Messitz, 1798-1945 Mösitz; l. 1351-1772 Mezicz, 1771 Mezitium.

 

MĚNÍK

č. 1517-1588 Měnínek, 1602 "z Minku", 1771 a 1921-1973 Měník, 1846-1921 Mněník; n. 1676-1771, 1939-1945 Mienik, 1692 Minkn, 1718 Mienekh, 1798-1846 Minke, 1846-1918 Mněnik, Mnienik; l. 1285, 1387-1389 Menes, 1355-1358 Myenin, 1368 Moriyn, 1415-1437 Myenynek, 1771 Mnienik.

 

MĚROTÍN

č. 1437-1536 Mirotín, 1492 Miročín, 1716-1771 Mirotinka, od 1839 Měrotín; n. 1594 Merotinki, 1596 Meretinki, 1604 a 1607 Marotinke, 1601 Maretinke, 1604 Marotzinka, 1606 Merotinke, 1676 a 1847 Mierotin, 1718-1872 a za okupace Mirotein, Mierotein, l893-1918 Měrotein; l. 1365 Miroteyn, 1406-1437 Myrotyn, 1771 Mirotinka.

 

MITROVICE

č. od 1778 Mitrovice; n. 1778-1945 Mittrowitz.

 

MLADEČ

č. od 1408 Mladeč, ale 1418-1885 též Mladec, Mladce, 1460 Mladice, 1460-1505 Mladčí, 1517-1588, 1885-1893 Mladeč, 1533 ves Mladši, 1613 Mlatče, 1771-1895 Mlatcz, Mlacz, Mlač, 1847 Mladž; n. 1676-1734 Lotsch, 1771 Mlatsch, 1718-1945 Lautsch; l. 1350-1371 Mladcz, 1405 de Mladsse, 1771 Mlatsch.

 

MOHELNICE

č. od 1410 Mohelnice; n. v 16. a 17. stol. Miglitz, Miglicz, 1512-1945 Müglitz, 1720 Mohelnitz, 1412 Mueglicz; l. 1131 Mogilnici, 1180 Mogylnicze, 1247 in Moheltz, 1267 circa Mohelniz, 1273-1403 Miglicz, 1275 Mueglitz, 1279 Mohelnitz, 1322 Mogelicz, 1339-1460, 1672 Mugelicz, Muglicz, 1417 Mohilnicz, 1771 Muglitium.

 

MORAVIČANY

č. od 1408 Moravičany; n. 1600 Maritschan, 1669-1945 Morawitschan, 1692 Morabitsan, 1720-1893 Morawiczan, 1847 Morawizschan; l. 1200-1381 Morawiczan, Morawiczany, 1672 in Morawicžan, 1771 Morawiczanium.

 

MYSLECHOVICE

č. od 1517 Myslechovice, ale 1558-1632 Myšlechovice, 1771 Myslešovice, 1839-1872 a 1924 Myslichovice, 1847-1931 Mešlechovice, Myšlichovice, též lidově; n. 1532-1945 Michlowitz, 1676 Misslowitz, 1718 Mirschlowitz; l. 1131 Miglechovice, 1234-1256 Misloschovichi, 1499-1672 Mysslechowicz, 1508 Misschlechowicz prope Luthouia, 1771 Michlovitium.

 

NÁKLO

č. od 1508 Náklo, 1839-1850 Nakly; n. 1601 zu Neclas, Naklas, 1677-1798 Nackli, Nakli, 1751 Neckl, 1771-1850 Nakl, 1872-1945 Nakel, l. 1078-1276 Nakel, 1235 Nackel, 1250 de Naklis, 1374-1379 Nakls, 1376 Naklo, 1388 a 1771 Nakla, 1692 de Nakle.

 

NÁMĚŠŤ NA HANÉ

č. od 1437 Náměšť, 1466-1509 Náměšč (Naniescz), i lidově, 1798 Namiečz, od 1925 Náměšť na Hané; n. 1589 Nämischt, 1676-1918 Namiescht, 1718-1771 Namiesst, 1847 Markt Namescht, 1939-1945 Namiescht an der Hanna, l. 1131 Namesci, 1249-1347 Namescz, 1261 Namesch, 1348-1382 Namiescz, Namyescz, Namyscz, 1508 Namiessczie, 1771 Nemiestium.

 

NASOBŮRKY

č. 1408 Našměřice, od 1437 Nasobůrky, 1447-1657 Velké Nasobůrky, 1464 Nasuborki, 1798 Nasoborek, 1850-1885 Nasoborky; n. 1490 von Nasmeritz, 1587 Gross Asmaricz, 1588-1598 Asmericz, 1592-1596 Atzmeritz, 1600 Besmeritz, 1601 Assmerecz, 1597 Asmeritz, 1677-1846 Aschmeritz, 1718 Oschmeritz, 1771 Ossmeritz, 1597-1945 Asmeritz, Assmeritz, l. 1373 in Naschiborek, 1385-1397 Nasoborki, 1406 Nassoborek, 1447 Nassoburky, 1672 Nassoburky Magnum et Parvum cum Parva Villa vulgo Mühldorf, 1660-a 1828 Osmeritz, 1771 Osmeritium.

 

NOVÁ VES

č. od 1590 Nová Ves; n. 1676-1945 Neudorf, 1720 Neudörfl.

 

NOVÉ DVORY

zal. 1792; č. 1839 Nový Dvůr, od 1847 Nové Dvory, lidově Familie, n. 1792-1945 Neuhof, též Familienhof; l. 1828 Familienhof.

 

NOVÉ MLÝNY

č. 1847 Nemillow, 1869 Nemile, 1839-1880 Nový Mlýn, od 1893 Nové Mlýny; n. 1798 Neumühle, 1847 Neumühl.

 

NOVÉ ZÁMKY

č. 1771-1872 Nový Zámek, od 1893 Nové Zámky; n. 1771 Neu Schloss, 1787-1945 Neuschloss; l. 1771 Nova Arx.

 

OBECTOV

č. od 1480 Obectov, Obečtov, 1586 Gecztow, 1720-1798 Wrchowes; n. 1677 Wobecztow, 1718 Obeczdorf, 1716-1945 Obetzdorf, 1751 Wobeczdorf, 1771 Obetz Dorf, 1798-1847 Obelsdorf, Obezdorf; l. 1353 Ubeycsstow, 1371 Ubicztow, 1382 Ubyczssow, 1408 Ubistow, 1464 Ubicžtow, 1771 Obetztowium.

 

ODRLICE

č. 1406 Wdrlicz, 1407-1526 a 1863-1868 Udrlice, 1609 Oudrlice, od 1614 Odrlice, ale 1663-1771 Uderlice, 1846 a 1906 Oderlice, lidově Hodlece; n. 1601-1945 Oderlitz, 1718-1798 Uderlitz; l. 1236-1251 Udrlice, 1370-1375 de Oderlicz, 1371- 1399 de Uderlicz, Udrlicz, 1508 Odrlicz, 1771 Uderlitium.

 

OLEŠNICE

č. 1547 ves pustá Olešnice, 1586-1617 Volešnice (Volessnicze), 1695 Volesnice pustá (ale už 7 nových usedlíků), 1720-1847 Volešnice, 1846-1906 též Volešnica, od 1872 Olešnice, lidově Olešnica; n. 1718-1945 Wolleschnitz; l. 1358 Olesnicz, 1360 Oleschna, 1382 Olessnycze, 1771 Woleschnitium.

 

OLOMOUC

č. 1403-1885 Olomúc, od 1464 Olomouc, 1519 Holomúc, 1567-1850 Holomouc, 1633 Olmuts, lidově Holomoc; n. 1437-1465 Olomucz, v 15.-17. stol. běžně Olmucz, 1567 -1945 Olmutz, 1618-1650 Juliusberg; l. (1046) 1055-1247 Olomuc, Olomucz, 1201-1235 Olomuch, 1235-1270 Olomunz, 1247-1261 Olomuz, 1268 Olmucz, 1287-1390 Olomucz, Olmuncz, 1459 Julii mons alias Olomutz, v 15. stol. de Ulmicz, 1459-1700 Julimons, Juliomontium, v 16.-18. stol. Olomucium; angl. 1626 Solmitz.

 

PALONÍN

č. od 1481 Palonín (Palonyn), 1850 Polonice, 1872 Polonín, lidově Palojin, Palovín; n. 1599-1771 Polein, 1798 Polain, 1798-1945 Pollein; l. 1365-1406 Polonin, 1353-1412 Palonyn, 1371 Paletin, 1771 Paloninium.

 

PATEŘÍN

č. od 1406 Pateřín, 1437 Pateřník; n. 1677-1918 Paterzin, Pateřin, 1771-1846 a za okupace Paterschin; l. 1351-1355 Paterzin, Paterzyn, 1365 Patersin, 1437 Patherzyn.

 

PAVLOV

č. od 1480 Pavlov, ale 1751-1846 Pavlon, 1798 Babilow; n. 1677 a 1872-1918 Pawlow, 1771-1847 Pawlon, 1788 Bablau, 1798 Bablon, 1939-1945 Pawlau; l. 1355- 1771 Pawlow, 1672 Paulow.

 

PŇOVICE

č. od 1407 Pňovice (Pniowicze), 1572-1850 a 1906 též Piňovice, Pyniowicze apod.; n. 1534-1918 Kniebitz, Knibitz, 1678 Kniwitz, 1720-1798 Knibis, 1939-1945 Kniebnitz; l. 1249 de Pnouicz, 1280 Pnevici, 1302-1368 de Pnyewicz, 1311, 1437 Pnyowicz, 1375 de Ponowicz, 1672 Piňovitz.

 

PODOLÍ

č. 1482-1494 Podole, od 1586 Podolí, 1618 - tvrz a ves Mohoutný Podolí(?); n. 1677-1918 Podoli, 1939-1945 Podol; l. 1349 in Podol, 1382-1464 Podole, 1771 Podolium.

 

PŘÍKAZY

č. od 1466 Příkazy, 1846 Přikaz, 1771 a lidově Přikaze, 1893 Přikaže; n. 1676 Przikass, 1688 Przikazy, 1718-1771 Pržikaz, 1720 Prikas, 1846-1850 Pržikas, 1872-1883 Prikaz, 1893 Přikaz, 1900-1918 Přikas, 1939-1945 Pschikas; l. 1250- 1268 Prekaz, 1291 Pricas, 1305-1318 Precaz, 1355 Pryecaz, 1360 Prziekazy, 1373 a 1513 Przicas, 1391 Prziekaz, 1399-1508 Przykaz, 1565 Prikazy, 1691 Przikaz, 1771 Przikas.

 

RADNICE

č. 1480-1897 Hradnice, od 1839 Radnice; n. 1677-1945 Radnicz, 1692 Rziaditz, 1718 Rädnitz, 1720 Reidnitz, 1771 Hradnitz, l. 1348-1350 Radnicz, 1447 in Hradniczi, 1771 Hradnicium.

 

ROZVADOVICE

č. od 1511 Rozvadovice; n. 1598 Rosawitz, 1600-1607 alle bohmische Bauern aus Rosewitz, 1673-1771 Rozwadowitz, 1720-1945 Roswadowitz; l. 1276 Roswadowich, 1299-1399 Rozwadowicz, 1672 Roziwadowicze, 1771 Rozwadowitium.

 

ŘIMICE

č. 1413-1416 Rymice, 1437-1547 a 1915-1974 Řimice, 1447-1893 Řimnice, 1507 a 1846-1850 Hřimice, 1597 z Hřimnic, 1599 Rimowicze, 1854 Hřivnice; n. 1676-1918 Rzimnitz, Ržimnitz, 1939-1945 Rimnitz; l. 1281 Srimicz, 1311 Hrsimnicz, 1356-1437 de Rzimicz, 1368 Rziuicz, 1371 Hrzimicz, 1771 Rzimnitium.

 

SAVÍN

č. od 1417 Savín (Sawyn), 1464 Slavin, 1604 z Zawyna, 1751 Sawina, 1798 Sobyn; n. 1676 Sawina, 1718-1945 Sawin, 1798 Sowin; l. 1353 Sawyn, 1365 Sauiena, 1368 Zawyn, 1771 Sawinium.

 

SENICE NA HANÉ

č. 1405-1927 Senice, 1407-1901 též Velká Senice, 1669 Zsenicze, 1771-1847 Hrubá Senice, 1927-1930 Senice na Moravě, od 1930 Senice na Hané; n. 1604 von der Symlitz(?), 1677-1915 Gross Senitz, 1915-1918 Grossenitz, 1939-1945 Gross Zinitz; l. 1078 Scennicze, 1261 Syennicza, 1275 Sennichcz, 1276 Sennicze, 1287 de Senich, 1346 in Syenicz, 1351-1399 in Senycz, 1358, 1408 a 1508 in Magna Senicz, 1364 Maior Czynicz, 1374 a 1418 de Syenicz Magno, 1400 in Senicz Maiori, 1771 Magno Senitium.

 

SENIČKA

č. 1447-1657 Malá Senička, 1460-1905 Malá Senice, 1850-1893 Seníčky, od 1905 Senička; n. 1676-1915 Klein Senitz, 1915-1918 Kleinsenitz, 1939-1945 Klein Zinitz; l. 1330, 1354 a 1691 in Parvo Senicz, 1349 Parva Syeniczka, 1364 Parva Czynicz, 1371-1399 Parva Seniczka, 1389-1508 Seniczka, 1508 a 1672 Parva Senicz, 1771 Parvo Senitium.

 

SLAVĚTÍN

č. od 1464 Slavětín; n. 1604 Schlapetin, 1676-1945 Slawietin, 1676 též Lobetein, 1720 Slawetin, 1771 Lobetin; l. 1260 Zlauatin, 1279 Slawetyn, 1359 Slaweczyn, 1406 Slawyetyn, 1771 Slavietinium.

 

SOBÁČOV

č. od 1407 Sobačov, Sobáčov, 1445 Subačov, 1562 Sobařov, 1593 Sobášov, 1632 Sobačuv, 1771-1847 Sobacž, 1850-1905 Sovačov, Sováčov; n. 1539 a 1556 Czobacz, 1588 von Sobacž, 1592 Showatz, 1592 1595 Czowacz, 1596 Zobatsch, 1599 Zuwacz, 1602-1611 Czobatz, 1603-1604 Czobatsch, 1605 Czobaz, 1607-1608 Zobatz, 1611 Sobetzsch, 1639 Sobatz, 1720-1945 Sobatsch; l. 1351-1457 Sobaczow, 1391 Schobaczow, 1631 Sobaczůw, 1632 Sobatz, 1771 Sobeczowium.

 

SPRÁNEK

č . 1411 Zpranek, 1418-1460 Spranek, 1481 z Praneka, někdy i Špránek; l. 1313-1359 Spran, 1359 též Spren, Schpranek, 1365 Spranlek, 1408-1410 Spranek. Hrad zanikl v 15. stol. v místech tzv. Zkamenělého zámku u Javoříčka.

 

STARÉ MĚSTO

č. v 16. a 17. stol. běžné Staré Město; n. 1539-1611 Aldenstadt. Od 18. stol. převládá název Uničovské Předměstí, n. Neustädter Vorstadt. Od 1850 stále s. Litovle.

 

STŘELICE

č. 1479 Střelec, 1486-1864 Střelce, lidově též (1614-1620 ze Strzielec), od 1771 Střelice; n. 1556 Stželicz, 1661 Strielitz, 1674 Strelcze, 1674-1918 Stryelitz, Strželitz, Střelitz, 1692 Strilitz, 1720 a za okupace Strelitz; l. 1131 Strelcih, 1234 Ztrelez, 1255 Strelech, 1771 Strzelitium, 1828 Strölitz.

 

STŘEMENÍČKO

č. od 1413 Střemeníčko, ale 1447 a 1466 Střemení, 1464 Třemeninky, Třemenínek, 1523 Střemení, 1538-1872 Třemeníčko, 1798 Střemenečko; n. 1677 Tržemecžko, 1720 Třemenizko, 1771 Strzemenitsko, 1798 Stržemene, Stržemeine, Tremenitz, Stremenitz, 1798-1847 Strzemeniczko, 1939-1945 Stremenitsch, l. 1384 a 1437 in Strzemy, 1416 in Strzemenye, 1416-1466 Strzemenyn, 1464 Trzemeninky, 1771 Strzemeniczko.

 

STŘEŇ

č. od 1464 Střeň (Stržeň, Strzen, Strežen), 1798-1885 Strženie, Střeně; n. 1601-1945 Schrein, 1676 Strzenie, 1718-1798 Strženitz; l. 1249 usque Wstrene, 1318 Stren, 1390 de Wstrzenye, 1771 Schrainium.

 

SVOJANOV

č. 1464-1494 Swoynow, 1481-1921 Swanow, Svánov, 1552 Svojanov za Loučkou, od 1839 Svojanov; n. 1677-1918 Swanow, 1939-1945 Swanau; l. 1382 Swanow, 1408 Swoyanow, 1447 Swogyanow, 1471 Swoynow, 1771 Swanowium.

 

ŠTERNBERK

č. od 1437 Šternberk, 1580 Štermberk, v 1847 a lidově Štemberk, Štemperk; n. 1577-1945 Sternberg; l. 1269, 1295, 1296 Sternberch, 1274 Starnenberch, 1279-1405 Sternberg, 1290 Sternenberch, 1405 Stermberg, 1771 Sternberga.

 

TKANOVICE

č. 1798-Tkaniowicz, od 1839 Tkanovice; n. 1782-1945 Tkanowitz. Od 1850 osadou Moravičan, s nimiž stavebně splynuly, název zrušen 1965.

 

TŘI DVORY

zal. 1291; č. od 1552 Třídvory, Tři Dvory, 1593 ze Třech Dvorů, 1601 Pečet dědiny Trzidworu, 1618 list odmrtní dědiny Tržedwor, lidově Tředvore; n. 1393 Dreyhof, Dreyhofen, 1542 Dreyhöffe, 1592-1611 von Dreyhoffe, Dreyhof, 1650-1945 Dreihöfen, někdy i Dreyhöfen, 1692 Neyhof, 1771 Drey Höffen; l. 1415 in villa Trzy Dwory, 1658 ex Dreyhofen, 1771 Tri villa.

 

UNČOVICE

č. 1410-1605 Hončovice, 1492 Honšovice, 1561 z Hoňčovic, 1565-1921 Hunčovice, od 1636 Unčovice, lidově Hončevice, Ončovice; n. 1655-1945 Huntschowitz, ale 1678 Huntzewitz, 1716 Hundschowitz, 1720 Hunczowicz, 1798 Hontschowitz; l. 1349-1417 Hoczowitz, 1365 Horziczouicz, 1361 a 1399 Hunschowicz, 1391-1418 Honczowicz, 1398 Honczowicze, 1771 Hunczovitium.

 

UNIČOV

od 1446 stále Uničov, v 16.-17. stol. a 1832-1872 též Unčov, 1771-1847 Hunčov, lidově Hončov; n. 1307 a 1426 Neustadt, 1391 Newenstat, 1399 Neuestete, Neuenstat, 1422 Neustat, 1437 der Newnstat Unyczow, 1454 Neüstädtlein, 1601 von der Mahrischen Neustadt, 1630-1945 Mährisch Neustadt, 1633 Newstatt; l. (1220) Uniczow, 1223 Unisow, 1232-1272 Unichow, 1290-1467 Nova Civitas, 1327 in Nova Civitate circa Olomucz, 1353 Vnicow, 1359 Vniczow, 1381-1407 Unczow, 1407 Uniczovia, 1469-1863 Uniczow, 1771 Neostadium.

 

VESELÍČKO

č. od 1419 Veselíčko (Weseliczko); n. 1382 das Kleine Wesseliczko, 1676-1872 Wesselitzko, 1771-1846 Wesselitschko, 1847 a 1893-1918 Wesselicžko, 1939-1945 Klein Wessel; l. 1349-1416 Vesele, Wessele, 1382-1464 Wesseliczko, 1416-1417 "super tota villa Wes seliczko, qui dicitur Dorfflik", 1771 Wesselicžko.

 

VILÉMOV

č. 1437 a od 1921 Vilémov, 1547-1921 Vilímov, 1850 Vilínov, lidově Velinov; n. 1591 Mellenau, 1597 Mylemaw, 1631 Wylimau, 1676-1751 Willimow, 1771-1945 Willimau; l. 1368-1437 Wilemow, Wylemow, 1392 a 1672 Wilimow, 1418-1420 Wilhemow, 1446-1464 Wilhelmow, 1771 Willimovium.

 

VÍSKA

č. 1479-1480 Veska, v 16. a 17. stol. i Malá Véska, Malá Ves, 1588 z Vízky, od 1619 Víska, 1839-1847 Vísky; n. 1432 Dorfle, 1592 von Wiska, von Mildorf, 1594-1945 Mühldörfel, někdy i Mühdörfel, 1595 Mühldörfle, Mueldörfle, 1596-1602 Mildorfl, 1601 Myldorfl, 1602-1607 Muldorfl, 1720-1771 Mühldorf, 1772 Miehldörfel; l. 1771 Mala Weska.

 

VLČICE

č. od 1850 Vlčice; n. 1859-1945 Wolfsdorf.

 

VOJNICE

č. 1407,1669, 1798, 1863 a oficiálně od 1921 Vojnice, 1485-1529 Ojnice, 1508-1598 Oynice, 1529-1671 a lidově Onice, 1609-1921 Ohnice, 1798 Unice, Uhnice, 1847 Onnice; n. 1641-1720 Onitz, 1677-1945 Ohnitz, 1798 Ognitz; l. 1275-1378 Woynicz, 1336-1350 Woynicze, 1456 Oynitz, 1508 Oynicz, Woynitz, 1595 Onicz, 1771 Onitium.

 

VYŠEHORKY

č. 1407-1949 Vyšehoří, od 1949 Vyšehorky, ale 1418 ve Vyšehoře, l480-1490 to Vyšehoře, 1551 a 1771-1847 Vyšehoř, 1850 Wišší Hoří; n. 1650-1945 Allerheiligen, 1692 Allheiligen; l. 1369 Wyssehors, 1381 Wyschehorz, 1672 Pagus Omnium Sanctorum, 1771 Wischehorzium.

 

ZAVADILKA

č. 1570 Čtyři Lány (?), 1650 Motichov, Motochov, 1771 Motichov, 1784 Zavadilka, 1850 Zavadilka nebo Čtyry Dvory, 1872-1883 Čtyři Dvory, lidově Čtyrdvory, Mutichov, Motichov; n. 1604 von Vierhofen (?), 1750-1945 Vierhöfen, 1774 Motiechow, 1807 Virhof; l. 1771 Mochotowium (!), 1828 Vierhöfen.

 

 

zdroj :

www.archives.cz
Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy, Dr. Adolf Turek a kol., Zemský archiv Opava, 2004