Mladí požárníci „svazáci“ zachraňují klubovnu pro další generace

01.02.2019 19:21

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

Když v roce 1972 končilo svou činnost Jednotné zemědělské družstvo Hradečná a přecházelo pod správu Jednotného zemědělského družstva Doubrava Mladeč, byla jako již dále nepotřebná uvolněna přístavba u nevyužité obecní kovárny, která dosud sloužila jako družstevní sběrna mléka. Jako zajímavost uvádím, že v minulosti v kovárni pracoval mistr kovář p. Bohumír Kratochvíl z čp. 25 a v roce 1962 jej zde v práci vystřídal br. Miroslav Havlíček z čp. 16. Právě když končilo JZD, byla kovárna nepoužívaná, zchátralá a v havarijním stavu a proto bylo místním národním výborem rozhodnuto o její demolici. Měla být „uklizena“ do hliníku, který byl hned v jejím sousedství a kam se tehdy vozila navážka a odpad. Mladí požárníci tehdy chtěli budovu zchátralé kovárny zachránit a přestavět ji na klubovnu. Tehdy se br. Ladislav Havlíček, br. Stanislav Seifert a br. Vladimír Paták a později též František Malínek vydali na Místní národní výbor do Bílé Lhoty, požádat o zastavení rozhodnutí o demolici a současně požádat o předání budovy na klubovnu požárníkům. Předseda místního národního výboru soudruh Květoslav Blechta toto tehdy odmítl s vysvětlením, že budovu může mít jen organizace začleněná do Národní fronty ČSSR, nikoliv však požárníci, kteří tehdy byli v Hradečné jedinou organizací a ani dle předsedy nebyli schopni dodělat požární zbrojnici, jejíž rekonstrukce se zrovna v této době protahovala. Místní národní výbor tehdy stanovil jako podmínku - založení místní odbočky Svazu socialistické mládeže SSM. Jelikož to bylo podmínkou, kterou nebylo možno obejít, stalo se a místní odbočka SSM byla v Hradečné založena pod vedením předsedy br. Vladimíra Patáka. I nadále se však vše řešilo pod taktovkou požárníků.

 

I když se mladí a odhodlaní požárníci na záchraně klubovny tehdy domluvili, podařilo se jim založit SSM a získat povolení MNV, nikdo tehdy nevěřil, že ze zchátralého stavení ještě něco udělají. Vše potřebné ohledně rekonstrukce klubovny tehdy mladí svazáci domlouvali na schůzích u Malínků. Pan Podivinský jim tehdy řekl ,,kluci hoďte to do Luže." Přesto se to podařilo. Na celou opravu MNV přispěl pouze zaplacením nových oken, veškeré další finanční náklady museli mladí požárníci získat z různých akcí jako bylo pečení ryb, práce ve vápence a podobně. Odbornou zednickou práci dělali br. Pavel Vogel, br. Jiří Gottvald a br. Lubomír Podivinský, elektroinstalaci zapojil br. Vladimír Paták, dřevo na střechu zajistil br. Jaroslav Paták, podlahu položil podlahář Ladislav Dostál z Měrotína a pomocné a nádenické práce dělali snad všichni zbývající mladí požárníci z Hradečné, kterým ještě pomáhal Vladimír Vaněk z Měrotína. Odhodlání mladých práci dokončit bylo vidět například když br. Pavel Vogel tehdy na stavbě zdil i se zlomenou nohou v sádře. Na kulturní akce, které dělali za účelem výdělku na opravu klubovny chodila celá dědina, všichni jim fandili a i při práci je mnoho lidí podporovalo. Nebýt tehdy tohoto úsilí mladých požárníků a svazáků v jedné osobě, tak by v Hradečné klubovna nikdy nebyla, na což se bohužel postupem času jaksi zapomnělo.

 

 

 

 

zdroj :
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

V roce 1968 opustili nás dva naši požárníci a to náš dlouholetý jednatel br. Bohumil Svozil z č. 36, který zemřel ve věku 85 let a s nímž se naši požárníci rozloučili na jeho poslední cestě 28.3.1968. Dalším zemřelým byl br. Vratislav Krček z č. 19, který nás opustil ve věku 70 let a s nímž se náš sbor rozloučil na jeho pohřbu 21.1.1968.

 

Co se týče preventivní činnosti, lze jako zajímavost zmínit požární žňové hlídky, které fungovaly ve 20. století v celé republice. Jednalo se o preventivní opatření, jež mělo počátek již za protektorátu a jehož význam ještě zesílil v padesátých letech. Právě tehdy odpůrci kolektivizace zemědělství páchali záškodnické akce proti zakládaným zemědělským družstvům. Účast v požárních žňových hlídkách byla povinná pro všechny muže v obci od 18 ti let i když nebyli členy hasičstva. Služby rozepisovala obec vždy v létě po dobu žní, kdy bylo velké nebezpečí rychlého rozšíření ohně v případě požáru a to na každou noc pro 4 muže. Za jednu noc měli od 22.00 do 02.00 hodin službu první dva muži a poté o 02.00 do 06.00 hodin další dva muži.  Během této služby bylo jejich povinností procházet obcí, hlídat a kontrolovat jestli někde nehoří. V případě zjištění požáru měli za úkol co nejrychleji zalarmovat obec a hasiče. Tyto požární hlídky skončily právě v roce 1967.

 

Abychom však při hodnocení činnosti požárního sboru nezapomněli na to nejdůležitější co je jeho posláním, je třeba uvést účast při hašení požárů, kterých bylo v letech 1958 - 1977 po dobu co byl velitelem br. Ladislav Dostál st. díky bohu poskrovnu. V naší obci v roce 1963 se vznítilo hnojiště u Podivinských na č. 11, kde hned nad hnojištěm bylo uskladněné seno. Vše dobře dopadlo, požár se podařilo zavčas uhasit. V témže roce se naše družstvo účastnilo zásahu při velkém požáru stavení rolníka Tomáška v Pateříně, který vypukl v ranních hodinách ve vánoční svátky na svátek sv. Štěpána. Účinnému zásahu však bránil veliký mráz pod - 20°C, voda v hadicích zamrzala, takže dopravit ji z požární nádrže na horní konec obce kde hořelo nemožné. V roce 1964 vypukl požár v Měrotíně u Šmoldasů na kovárně, kde děti při hře zapálili nejprve kovárnu a též celý dům. A v Měrotíně naše družstvo zasahovalo ještě jednou a to v roce 1974 u Vyhnánků, kde časně nad ránem po plese vzplála stodola. Krom požárů též naše družstvo mnohokrát zasahovalo pod Hradečnou v areálu U Robinsona na Basni, kde většinou při velkých deštích došlo k zaplavení areálu a hostince.

 

Ke dni 24.6.1968 došlo u sboru ke změně pokladníka, přičemž tohoto dne předešlý pokladník br. Adolf Dostál z č. 32 předal pokladnu pokladníkovi novému br. Antonínu Seifertovi z č. 42.

 

 

 

 

zdroj :
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :