Obnovení společenského a kulturního života po válce

06.11.2017 17:46

 

.. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

Po osvobození a ukončení války v roce 1945 prakticky ihned došlo k oživení veškeré společenské a kulturní činnosti. Hasiči začali opět v obci pořádat taneční zábavy, divadla, výlety a další podniky, díky čemuž  se již  v průběhu následující krátké doby vyvinutým úsilím dokázali dostat finančně mnohem dále, než byli před samotnou měnovou reformou.

 

První akcí pořádanou našimi hasiči byla hodová zábava konaná v listopadu (11.11.) 1945. Jako dříve byla uspořádána na sále v restauraci pí. Rosenbergové. Na vstupném tehdy bylo vybráno 1.765,- Kčs, hudebníkům bylo vyplaceno 1.300,- Kč, za výlohy pí. Rosenbergové vyplaceno 100,- Kčs, za plakáty fa. Roleder z Litovle vydáno 86,- Kč a dávka ze vstupenek činila 123,- Kč. Čistý zisk pro hasiče tak činil pouhých 156,- Kč.

 

V březnu (3.3.) 1946 byla hasiči v obci na sále pí. Rosenbergové pořádána ostatková zábava při níž bylo jen na vstupném vybráno 7.659,- Kčs a za občerstvení dalších 1.190,- Kčs. Následovala v listopadu (17.11.) opět v restauraci u Rosenbergů hodová zábava s výdělkem 3.890,- Kčs. Na počátku dalšího roku v únoru (2.2.) 1947 byl pořádán hasičský ples v restauraci Robinson u p. Prosického s výdělkem 1.520,- Kčs na vstupném a 4.923,- Kčs na občerstvení. Celkový čistý zisk z těchto akcí po odečtení nákladů na hudbu, občerstvení pro hudebníky, vylepení plakátů, pronájem sálu, prodloužení policejní hodiny při konaném plese a poplatek autorskému svazu činil 12.000,- Kčs. Tyto vydělané peníze si hasiči v roce 1947 uložili v nové měně na novou vkladní knížku v záložně v Litovli. Ke dni 16.2.1947 tak sbor disponoval částkou 12.084,- Kčs na tomto novém vkladu, dále pokladní hotovostí 148,- Kčs a vázanými vklady ve staré měně se kterými však nemohl disponovat a o které o několik let později přišel, jak již bylo uvedeno.

 

V březnu 1947 bylo místními ochotníky, vesměs hasiči, v obci pořádáno divadelní představení „Gorali“, jehož čistý zisk v částce 1.918,- Kčs byl odveden hasičskému sboru. Další divadlo s názvem „Jeho nejkrásnější den“ konáno bylo téhož roku v prosinci před vánočními svátky s čistým ziskem 1.837,- Kčs rovněž ku prospěchu hasičů. Tyto výdělky byly použity na výrobu nového divadelního jeviště. V tomto roce bylo od p. Staroštíka zakoupeno za částku 2.776,- Kčs řezivo, práce na výrobě jeviště provedl stolář Bernard Verner z Litovle za částku 2.625,- Kčs a malování jeviště bylo svěřeno p. Flašarovi z Červenky za částku 2.965,- Kčs. Divadelní představení „Jeho nejkrásnější den" nacvičil pan řídící Dvořák z Měrotína. Jednalo se o velice citovou hru se zpěvy s důrazem na lásku k mamince. Hra sklidila veliký úspěch a jako herci excelovali především Miroslav Havlíček, Antonín Seifert, sestry Kopkovy z Měrotína a další herci. Toto divadlo však bylo bohužel posledním vystoupením našich ochotníků v těchto letech.  Zajímavostí je, že v tomto roce do obce též přijelo dvakráte i Vesnické divadlo z Prahy, aby zde s úspěchem a vysokou uměleckou úrovní odehrálo dvě své hry. Skutečnou hvězdou mezi umělci byl představitel mnoha filmových rolí Raoul Schránil.

 

zdroj : 
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná

 

.. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

Z

 

 

.. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :