Památky místního významu v Hradečné

04.06.2011 06:30

 

 

socha sv. Floriána u čp. 8, parc. č. 14

Na odstupněném hranolovém podstavci osazena socha sv. Floriána. Kamenná socha světce v krátké suknici a s pláštěm, na hlavě helmici, v levé ruce drží praporec, pravou ulévá z vědérka vodu na hořící dům. Kamenosochařská práce z 1. poloviny 19. století. Socha sv. Floriána byla bohužel na konci 20. století odcizena. Zůstal jen zbytek podstavce.

 

sousoší sv. Cyrila a Metoděje za obcí, u silnice do Mladče, parc. č. 275/1

Sousoší sv. Cyrila a Metoděje osazeno na podstavci hranolového tvaru s nápisem v mělké nice a volutovým ornamentem po stranách rizalitové středové části. profilovaná římsa vytváří na čelní straně drobný štítek, je lemována plastickou šňůrou listovce ve vrcholu kamenné sochy světců. Sv. Metoděj drží v levé ruce desku s výjevem Posledního soudu, pravá ruka pozvednuta v žehnajícím gestu. Sv. Cyril drží v levé ruce knihu, pravou přidržuje kříž. Kamenosochařská práce datována na soklu letopočtem 1878.

 

kamenný kříž na návsi, parc. č. 435/13

Kamenný kříž s korpusem Ukřižovaného krista na dvoudílném podstavci hranolového tvaru. Ten je v dolní části členěn půlkruhově zakončenou nikou s reliéfem Panny Marie. Nad přesahující profilovanou římsou zúžená část podstavce s reliéfem hořícího srdce. Nad drobnou profilovanou římsou soklík s probodnutým hořícím srdcem v nízkém refiéfu. Kamenická práce z roku 1830, datováno na zadní straně podstavce.

 

kamenný kříž za obcí u silnice do Měrotína, par. č. 257/1

Kamenný kříž s korpusem Ukřižovaného krista osazen na dvoudílném podstavci hranolového tvaru. Ten je v dolní části členěn půlkruhově zaklenutými nikami s reliéfy Panny Marie Bolestné, sv. Barbory a sv. Františka z Assisi. Nad profilovanou římsou s drobným štítkem na čelní straně horní část podstavce. Ta je v patě volutově rozšířena, mezi volutami reliéf lilie. Na čelní straně dříku reliéfní symboly eucharistie. Drobná zvlněná římsa podstavec uzavírá. Kamenická práce z roku 1860. Kamenný kříž byl na konci 20. století v důsledku povětrnostních vlivů opravován. Celá horní část kříže na podstavci vznikla nově.

 

arkádové náspí u čp. 17, parc. č. 17

Ve dvoře statku zachováno arkádové náspí klenuté stlačenými oblouky na čtyři pískovcové sloupy a dva pilíře z režného zdiva. Doklad lidové architektury z 2. poloviny 19. století.

 

arkádové náspí u čp. 11, parc. č. 6

K obytné části statku přistavěno hospodářské přízemní křídlo, které se otevírá do dvora arkádovou chodbou z režného zdiva se segmentovými záklenky na čtyřech osmihranných sloupech z pískovce s hranolovými, částečně okosenými podnožemi a s nízkými hlavicemi. Arkádové náspí z konce 19. století.

 

arkádové náspí u čp. 5, parc. č. 29

Stlačenými oblouky klenuté arkádové náspí na půdorysu varu písmene L. Je neseno sedmi pískovcovými sloupy na nízkých, částečně okosených podnožích a s nízkými havicemi. Arkádové náspí z 19. století.

 

pomník obětem 1. světové války na návsi, parc. č. 435/13

Na skalce, vytvořené umělým navršením lomového kamene, hranolová stéla s nízkými bočními pilířky. V popředí ženská figura, v levé ruce drží vavřínový věnec, pravá ruka vzpažená. Po stranách kamenné sochy piniové šišky. Pomník je osazen pamětní deskou se jmény a fotografiemi obětí. Kamenosochařská práce z roku 1924.

 

 

 

zdroj :

Seznam nemovitých památek místního a regionálního významu okresu Olomouc
Národní památkový ústav Olomouc

vlastní poznatky