Pohlednice "Pozdrav z Hradečné"

21.11.2016 16:48

 

 

V sobotu 2.7.2016 proběhly oslavy výročí 650 let od založení obce Hradečná. Po oslavě jsem byl Stanislavem Dostálem, rodákem z Hradečné, osloven za účelem vytvoření návrhu pamětní pohlednice k této hradečské události s tím, že on by rád místním hasičům vydání této pohlednice sponzoroval. Poslední pohlednice s motivem vesnice Hradečná vyšla v roce 1968. Po proběhnuté domluvě se mi podařilo vytvořit návrh pohlednice do které jsem zakomponoval dvě aktuální fotografie z proběhnuté oslavy 2.7.2016, které jsem fotil já, a jednu fotografii leteckého pohledu na Hradečnou z roku 2008 za souhlasu jejího autora Romana Lahulka. Myšlenka byla dokončena a pohlednici se podařilo vydat nákladem 250 ks. Sbor dobrovolných hasičů děkuje Stanislavu Dostálovi za sponzoring tisku této pohlednice. 

Na pohlednici jest uvedeno "výročí 650 let od založení obce" a poté též "založeno l.p. 1365". A lidi se ptají - umíte počítat ? Nespletli jste se ? Nespletli ! Samotné výročí založení připadlo již na rok 2015, ovšem po celý tento rok probíhala v obci výstavba kanalizace a množství výkopových prací znemožnilo konání oslav právě tohoto roku. Hasiči proto oslavu z těchto pochopitelných důvodů odložili až na rok 2016. Data vytištěná na pohlednici jsou tedy správná.

Po domluvě na hasičské výborové schůzi 18.11.2016 se nejprve distribuce pohlednic ujal pokladník sboru mezi naše hasiče a občany při jeho pochůzce spojené s vybíráním členských poplatků. Podařilo se takto prodat cca 100 kusů. V současné době jsou pohlednice k dispozici všem k zakoupení u mě, tedy u hasičského kronikáře, kompletní výtěžek z prodeje pohlednic jde do naší hasičské pokladny, cena za pohlednici je 10,- Kč

K dispozici k prodeji je k 24.1.2018 nadále 60 kusů pohlednic.

 

 

 

čelní strana pohlednice

 

rub pohlednice

 

 

pohlednici vydal SDH Hradečná u Bílé Lhoty

sponzor - Stanislav Dostál z Přerova, rodák z Hradečné

fotografie letecký pohled - Roman Lahulek, 2008

fotografie oslav výročí - Jirka Gottvald ml., 2016

cena za pohlednici 10,- Kč (do pokladny SDH Hradečná)