Pořízení první motorové stříkačky

01.09.2017 19:05

 

.. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

Za válečných let byla hasební technika velice zastaralá. Vesnické hasičské sbory měli až na nepatrné výjimky k dispozici ruční hasičské stříkačky, jejichž stáří mnohdy převyšovalo 50 let. I další vybavení tehdy odpovídalo době, k dispozici byly háky, hasičské žebříky, hadice, přilby, sekyrky a jiné. Nejinak tomu bylo i u nás a i naši hasiči měli pouze ruční stříkačku, která byla zakoupena rok po založení našeho sboru v roce 1909. Po třiceti letech jejího užívání však již její výkon a stav k hašení větších požárů nedostačoval. K jejímu provozu bylo třeba mnoho lidské fyzické síly, hasit velký požár byla veliká dřina a též hasičů, kteří musili stříkačku obsluhovat, bylo třeba hlavně jinde. Hasiči proto velice uvítali rozhodnutí obecního zastupitelstva, zakoupit novou motorovou stříkačku PS-6. Byla pořízena v roce 1943 za 23.000,- K v hasičské továrně s prodejnou v Čechách pod Kosířem. V dochované pokladní knize nákup stříkačky není uveden, neboť ji platila obec Hradečná, nikoliv samotný hasičský sbor.

I když v hasičské pokladní knize není zápis o koupi motorové stříkačky zanesen, jsou zde v těchto letech oproti těm předešlým, záznamy o výrazně větších výdajích na pořizování dalšího vybavení. Již rok předešle ke dni 20.4.1942 je datován výdaj „za výzbroj, hadice a jiné“ v částce tehdejších 3.330,- K. Dle pokladní knihy v tomto roce začalo býti pořizováno i další vybavení a to přechody, spojky, hadice a další zejména z hasičské prodejny v Čechách pod Kosířem a dalšího roku 1943 též poprvé olej od p. Hyánka z Litovle, což pořízení motorové stříkačky potvrzuje. V roce 1942 činily výdaje na pořízenou výzbroj 3.530,- K, v roce 1943 částku 430,- K, v roce 1944 částku 187,- K a v roce 1945 další větší částku 3.058,- K s uvedením „převody, spojky a jiné vybavení“. Další výdaje v Čechách pod Kosířem za vybavení činily v roce 1947 částku 120,- Kčs.

 

Pořízením motorové stříkačky se naše obec a hasičský sbor stali v tomto směru jistým  průkopníkem, neboť v širokém okolí měl motorovou stříkačku pouze hasičský sbor z Řimic a to se ještě jednalo o starý dosluhující stroj, byť s vlastním pohonem. Naše nová stříkačka byla přivezena zástupci hasičské továrny z Čech pod Kosířem do naší obce, zde byla slavnostně předána a předvedena veřejnosti u rybníka v zahradě čp. 11 u Podivinských. Její výkon předčil všechna očekávání a stará původní ruční stříkačka tak mohla jít do výsluhy. I poté však původní ruční a stále funkční stříkačka zůstala společně s novou motorovou umístěna v hasičské  zbrojnici.

Stříkačka se v této době tahala koňmi, které vždy někdo z hasičů, kteří koně doma měli, zapřahoval. Později k pojezdu motorové stříkačky sloužil traktor zn. Farmal od Havlíčků z čp. 16 a to v době, kdy byl zrovna br. Miroslav Havlíček velitelem našeho sboru, později po zřízení Jednotného zemědělského družstva se stříkačka tahala družstevním traktorem zn. Zetor 3011 Major se kterým jezdil Jaroslav Lexmaul z č. 17. Bylo to v době, kdy automobil v dědině neměl nikdo. Až mnohem později v roce 1963 se zakoupilo první hasičské vozidlo.

Krom hasičské továrny v Čechách pod Kosířem, která byla kdysi nejstarší továrnou na hasičské stříkačky v celém Rakousku Uhersku a po válce se přejmenovala na Hasičské výrobní družstvo, naši hasiči též využívali firmu Sigmund Chema v Lutíně po ukončení války přejmenovanou na Sigma Pumpy, kde například v roce 1947 nechali vyspravit poškozené hadice v částce 763,- Kčs a v roce 1948 pořídili savice v hodnotě 108,- Kčs.

Zajímavostí je, že například v srpnu 1941 sbor pořídil do hasičské zbrojnice světlo v hodnotě 173,- K.

 

 

zdroj : 
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná