Předseda br. Jaroslav Paták absolvuje kurz a stává se velitelem okrsku

09.10.2019 09:34

 

.. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

Předseda sboru br. Jaroslav Paták byl v roce 1982 na návrh okresního výboru požární ochrany vyslán do Ústřední školy Československé požární ochrany v Bílých Poličanech, kde absolvoval šestitýdenní výcvik, školení a cvičení. Pro zajímavost uvádím, že škola byla otevřena v roce 1954 v zámku bývalého rytíře Xavera Cecinkara z Birnitzu  a byly zde pořádány odborné kurzy pro velitele, strojníky, preventisty i další funkcionáře požární ochrany. Režim ve škole byl v podstatě jako na vojně a v hasičských uniformách. Bylo třeba dodržovat kázeň, řád a směrnice, což bylo podmínkou pro refundování výcviku, jinak v případě provinění proti řádu či směrnicích, by bylo nutné náklady na výcvik, ubytování i stravu uhradit. Obsahem výcviku a školení byla bojová technika, dálková doprava vody, výpočty sil a prostředků k lokalizaci, k hašení, lineární rychlosti šíření požárů, zpracovávání plánů k hašení a další. Účastníci během výcviku drželi pohotovost, absolvovali mnoho cvičení a to jak v noci, tak i ve dne, přičemž některé cvičení například trvalo i den a půl. Měli možnost vyzkoušet si a pracovat s různou požární technikou a též shlédnout filmy s požární tématikou. Celý výcvik byl zakončen zkouškami, po jejichž zdárném absolvování získal br. Jaroslav Paták osvědčení „velitel zásahu“. Díky absolvování tohoto výcviku a kurzu byl následně na výroční okrskové schůzi v únoru 1983 náš předseda br. Jaroslav Paták zvolen velitelem místního okrsku Bílá Lhota, kde ve funkci vystřídal br. Würbala. 

.. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

 

 

 

zdroj :
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná

 

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :