Předsedou sboru se stává br. František Šmoldas

20.11.2019 19:38

 

.. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

Ještě před výroční okrskovou schůzí se však 26.11.1982 konala výroční volební členská schůze našeho sboru. Právě tehdy navštívil výroční schůzi našeho sboru odstupující velitel okrsku br. Würbal, který navrhl, aby předsedou našeho sboru na místo dosavadního br. Jaroslava Patáka byl zvolen někdo jiný, protože ten se již tehdy připravoval na místo velitele okrsku a aby tak nedocházelo ke zdvojování funkcí. Novým předsedou sboru tak byl zvolen dosavadní místopředseda br. František Šmodas z čp. 51 a jeho novým místopředsedou se stal br. Ladislav Havlíček z čp. 52. Na místo velitele sboru byl navržen br. Jaroslav Lexmaul ml., ale jelikož se do schůze nedostavil, zvolen nebyl. Místo velitele bylo obsazeno dodatečně volbou na výborové schůzi konané 3.12.1982, kdy jím byl zvolen dosavadní předseda br. Jaroslav Paták.

 

Nové vedení sboru a výbor ke konci roku 1982 :

předseda - br. František Šmoldas č. 51
místopředseda - br. Ladislav Havlíček č. 52
velitel - br. Jaroslav Paták č. 4
referent materiálně techn. zabezpečení - br. Jiří Gottvald č. 43
referent mládeže - br. Dostál Ladislav č. 32
referent kulturně organizační - br. Stanislav Svozil č. 1
referent prevence - br. Jaroslav Podivinský č. 11
jednatel - br. Bohumír Kratochvíl č. 25
hospodář - br. Jaroslav Sova č. 20
referent politicko-výchovný - br. Milan Hapl č. 21
revisoři účtů - br. Jaroslav Lexmaul č. 17 a br. Jan Procházka č. 6
člen výboru - br. Antonín Kocián

 

Ve dnech 9.12.1983 a 14.12.1984 se konaly výroční členské schůze našeho sboru.

V květnu 15.5.1983 se naše družstvo zúčastnilo okrskové požární soutěže v Řimicích a hned po jejím absolvování konala se členská schůze za účelem přípravy dvoudenních oslav 75. výročí založení našeho požárního sboru. Oslavy k výročí konaly se v sobotu 28.5. a v neděli 29.5.1983. První sobotní den uskutečnilo se velké okrskové námětové cvičení, při které se domnělým požářištěm staly stejné domy, které v roce 1908 při velkém požáru lehly popelem. Součástí cvičení byla soutěž s požární technikou následovaná vyhodnocením celé akce s občerstvením na hřišti. Poté byl zde na hřišti zapálen „mírový oheň“ a za hudební produkce pokračovaly oslavy volnou zábavou. Následující den v neděli započalo se v 10.00 hodin slavnostní schůzí požárního sboru a projevem bývalého velitele br. Ladislava Dostála st. o historii sboru až po tehdejší dobu. Proběhlo vyhodnocení zasloužilých požárníků, pietním průvodem byly položeny věnce k pomníku padlým v první světové válce. Odpoledne patřilo dětem a požárníci jim na hřišti opět uspořádali dětský den. Zisk z celé akce do pokladny sboru byl 1.300,- Kčs.

Dále dne 18.6.1983 uskutečnilo se okrskové námětové cvičení při kterém byl proveden zásah na domnělý požár vepřína JZD Doubrava.

V témže roce v červnu se požárníci vrhli na úpravu pomníku a okolí zbrojnice. Později v září byl proveden nátěr střechy zbrojnice a údržba techniky s agregátem.

 

Zásahové družstvo ZO SPO Hradečná v roce 1983 :

br. Jaroslav Paták - velitel
br. František Šmoldas
br. Jaroslav Sova – strojník
br. Ladislav Havlíček - strojník
br. Jaroslav Lexmaul č. 17 - strojník
br. Ladislav Dostál – velitel mladých požárníků
br. Stanislav Svozil
br. Jiří Weber
br. Miroslav Skopal
br. Jan Procházka
br. Miroslav Vaňák
br. Antonín Kocián
br. Vratislav Podivinský
br. Jaroslav Podivinský
br. Miroslav Smékal
br. Jaroslav Lexmaul ml.
br. Jiří Gottvald

 

V květnu (19.5.) 1984 zúčastnilo se naše družstvo 1. kola požární soutěže v Řimicích.

V září (3.9.) 1984 bylo pořádáno sportovní odpoledne, jehož výtěžek byl 1.036,- Kčs.

Dne 8.6.1985 se v Hradečné konala soutěž o nejlepší požární družstvo a současně se u klubovny pekly ryby, které se den předtím vykuchaly a naložily.

 

Dne 13.9.1985 proběhlo v Hradečné opět požární cvičení s následným odpoledním krátkým kulturním a sportovním programem. Je nutné uvést, že v tehdejší době v rámci každé obce, ve které byla prodejna spotřebního družstva Jednota, fungoval dohlížecí výbor žen, který měl mít jakousi kontrolu nad prodejnou Jednoty. Tak i u nás byl ustaven ženský dohlížecí výbor, který poté samozřejmě vypomáhal požárníkům s některými kulturními akcemi. U nás takto ve výboru fungovaly v tehdejší době jako předsedkyně dohlížecího výboru Vlasta Procházková a dále Marie Soppeová, Jaroslava Havlíčková, Alena Gallasová, Božena Sovová a další. Krom dohlížecího výboru vypomáhaly na akcích i další manželky našich požárníků.

.. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

 

 

zdroj :
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná