Přichází léta padesátá

07.02.2018 21:01

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 
 
 

V letech 1951 - 1952 kulturní dění v obci téměř utichlo a až opět v listopadu (16.11.) 1952 hasiči uspořádali tradiční hodovou zábavu, ovšem finančně se nic nezměnilo. Na zábavě bylo vybráno 2.350,- Kčs, naopak hudebníkům bylo uhrazeno 2.790,- Kč a dále za úklid, plakáty a večeři hudebníků bylo zaplaceno dalších 760,- Kč. Sbor tak s pořádáním této akce zůstal s částkou 1.200,- Kčs v mínusu. V roce 1953 opět žádný kulturní podnik nebyl pořádán.

V této době se jmění hasičského sboru nevlastní vinou opět zúžilo. Dne 1.6.1953 přišla další měnová reforma, prezentovaná tehdejší komunistickou mocí jako vítězství pracujícího lidu. Skutečností však bylo znehodnocení dosavadní měny, znehodnocení úspor, propadnutí vázaných vkladů od předešlé měnové reformy z roku 1945 a celkového poklesu životní úrovně obyvatelstva. Před reformou disponoval sbor jměním 879,- Kčs na pokladní hotovosti a částkou 8.485,- Kč v nové měně na vkladní knížce v Hospodářské záložně v Litovli. Dále měl sbor  v téže záložně ještě vázané vklady ve výši 7.568,- Kč ve staré měně, které však vlivem této měnové reformy zcela propadly státu. Podle stanovených kurzů podle zákona č. 41/1953 Sb. o peněžní reformě byla hotovost sboru 879,- Kčs přepočtena na částku 16,- Kč a vklad na knížce 8.485,- Kč přepočten na částku 1.558,- Kčs. Celkové jmění sboru tak po reformě ke dni 25.12.1953 činilo pouhých 1.575,- Kčs.

 

Dne 14.4.1953 doprovodili naši hasiči na poslední cestě na měrotínský hřbitov zemřelého br. Josefa Kratochvíla, kováře a rolníka a též starostu našeho sboru, který byl hasičem tělem i duší. Tehdy při pohřbu bylo běžné, že rakev se zemřelým hasičem vynášeli bratři hasiči z jeho domu, poté se rakev nesla pěšky průvodem až do měrotínského kostela a po mši na tamní hřbitov. Josef Kratochvíl jako starosta sboru měl na rakvi položenou stříbrnou starostenskou přilbu. V minulosti též byl trubačem sboru a to až do doby než byl zaveden obecní rozhlas.

V listopadu (14.11.) 1954 opět byla hasiči pořádána hodová zábava, leč výdělky se nijak nezměnily. Vybráno bylo 515,- Kčs, kdežto hudebníkům bylo zaplaceno 666,- Kč a za další výdaje 62,- Kčs, tedy opět byl sbor s pořádáním akce hluboce v mínusu. V listopadu (1.11.) 1955  konána hodová zábava s čistým a nepatrným ziskem 105,- Kč, v březnu (3.3.) 1957 hasiči pořádali ples s čistým ziskem 331,- Kčs a poté ještě v listopadu (16.11.) 1958 opět hodovou zábavu, na které hasiči opět prodělali. Mezitím v roce 1956 se žádná kulturní akce nekonala.

Od měnové reformy se jmění našich hasičů vlivem špatné hospodářské situace zmenšilo a k 31.12.1958 měli celkem 8,- Kčs na pokladní hotovosti a na vkladní knížce 641,- Kčs. Po krátkém úspěchu v hospodářské činnosti v poválečných letech 1946 a 1947 se sbor v následujících deseti letech od roku 1948 až do roku 1958 potýkal s nevalnými výdělky při pořádaných akcích. Krom toho tehdy sbor nevyvíjel žádnou mimořádnou činnost ani aktivitu.

V roce 1958 sbor na členských příspěvcích vybral částku 260,- Kčs. V lednu (18.1.) 1958 se deset našich hasičů zúčastnilo hasičského plesu v Luké.

 

 

 

zdroj :
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :