Přichází nový výbor a předseda br. Jaroslav Paták

11.05.2019 06:26

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

Velitel sboru br. Ladislav Dostál st. se ke konci roku 1977 z Hradečné odstěhoval do Olomouce a svoji funkci tak již mohl stěží vykonávat. Bylo proto třeba zvolit nového velitele, a jelikož ten předešlý vykonával neformálně práci i za tehdejšího dlouholetého předsedu sboru br. Arnošta Gottwalda, současně došlo i k volbě nového předsedu a taktéž celého výboru. V prosinci 1977 byl na výroční schůzi zvolen do funkce předsedy našeho sboru br. Jaroslav Paták a velitelem sboru Stanislav Svozil.

Předseda sboru br. Jaroslav Paták vstoupil do sboru již v roce 1969 zrovna v době probíhající  přestavby požární zbrojnice. Bylo to ještě za doby předešlého vedení sboru. Po vstupu k činnému hasičstvu se tito mladí hned zapojili do akce přestavby požární zbrojnice a družstevním traktorem Z-25 K od Patáků z č. 4 společně s dalšími mladými hasiči odváželi vždy odpoledne ze staré požární zbrojnice nabourané zdivo na vlečce do hliníku, což byl dřívější název nynějšího areálu pod klubovnou, později osázeného okrasnými stromy. Krátce po vstupu do sboru br. Jaroslav Paták v dubnu 1970 narukoval k povinné tehdy dvouleté vojenské službě. Po návratu z vojny v dubnu 1972 převzal po br. Jaroslavu Sovovi ml., který dělal strojníka po svém otci, jeho funkci a stal se novým strojníkem. V témže roce 1972 byl zvolen do okrsku, kde vykonával funkci sportovního referenta.

 


Přehled složení vedení sboru a výboru při odchodu br. Ladislava Dostála st. :

vedení sboru a výbor před rokem 1977 :
předseda - Arnošt Gottvald z č. 5
velitel - Ladislav Dostál z č. 32
jednatel - Bohumír Kratochvíl z č. 25
hospodář - Antonín Seifert z č. 42
revizní a kontrolní komise - Alois Grézl z č. 7
strojník - Jaroslav Paták z č. 4

 

vedení sboru a výbor po zvolení nového vedení v roce 1977 :
předseda - Jaroslav Paták z č. 4
místopředseda - František Šmoldas z č. 51
velitel - Stanislav Svozil z č. 1
jednatel - Bohumír Kratochvíl z č. 25
hospodář - Jaroslav Sova z č. 20
referent mládeže - Ladislav Dostál ml. z č. 32
revizní a kontrolní komise - Jaroslav Lexmaul st. z č. 17, a Jan Procházka z č. 6
strojník - Jaroslav Paták z č. 4

 

Ke dni 26.4.1978 došlo u sboru po volbě a obměně výboru k předání pokladny novému pokladníkovi br. Jaroslavu Sovovi ml. z č. 24. Pokladní hotovost 328,- Kčs a vklad na knížce 5.665,- Kčs mu předal předešlý pokladník br. Antonín Seifert z č. 42.

Po zvolení br. Jaroslava Patáka do funkce předsedy nastala nová etapa působení sboru. Bylo třeba získat finance na zakoupení nových uniforem a potřebného technického vybavení. Nové vedení si vzalo za příklad předešlé úspěchy z počátku šedesátých let a za účelem získání peněz, bylo rozhodnuto, že se pokusí opět uspořádat několik kulturních akcí. Jak bylo předešle psáno, od roku 1969 po následujících devět let se již u nás žádné kulturní podniky nekonaly, bylo tedy třeba začít prakticky od ničeho.

V únoru (2.2.) 1979 zúčastnili se naši požárníci okrskového plesu v Pateříně.

V červnu (6.6.) 1979 byla uspořádána brigáda, při které byla čištěna požární nádrž.

V témže měsíci (10.6.) 1979 konalo se okrskové požární cvičení.

V říjnu (8.10.) 1979 se konalo požárníky pořádané obyčejné pečení ryb spojené se sousedským posezením, jež sboru vyneslo čistého příjmu 700,- Kčs.

 

 

 

zdroj :
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná