Přichází velitel br.Ladislav Dostál st. a vojenská kázeň s výcvikem

13.04.2018 09:48

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

Právě v této době koncem padesátých let došlo k výrazným změnám i u našeho požárního sboru. V prosinci roku 1958 na výroční členské schůzi byl na místo velitele sboru za odstupujícího br. Bohumíra Kratochvíla z čp. 25 zvolen br. Ladislav Dostál st. z čp. 32 přezdívaný „čkén“. I nadále předsedou sboru zůstal dosavadní br. Arnošt Gottwald, jednatelem sboru zůstal br. Bohumil Svozil a pokladníkem zůstal br. Adolf Dostál, otec nového velitele.

 

Pokud mapujeme období, po nějž zastával funkci velitele sboru br. Ladislav Dostál st., hodí se uvést, že do našeho sboru vstoupil v roce 1947 a poté až do nástupu vojenské základní služby v roce 1951 byl pouhým řadovým členem sboru. Po aktivní činnosti u Československé lidové armády, kde působil jako důstojník, byl po více jak šesti letech propuštěn do zálohy a vrátil se ke sboru.

 

Již bylo uvedeno, že aktivita sboru tehdy byla malá a zvláště výcvik byl nedostatečný. Po nástupu br. Ladislava Dostála do velitelské funkce došlo k zásadnímu obratu ve sboru, frekvenci výcviku, činností a pořádaných kulturních akcích. Jako záložní armádní důstojník měl nový velitel pro výkon této funkce podle nového směřování potřebné předpoklady. Hned po výroční schůzi bylo bez otálení započato s výcvikem zásahové družstva - velitel br. Ladislav Dostál, zástupce velitele br. Alois Milčický, čp. 9, strojník br. Jaroslav Sova čp. 20 a členové družstva br. Milan Hapl čp. 21, br. Bohumír Kratochvíl čp. 25, br. Jaroslav Lexmaul čp. 16, br. Zdeněk Podivinský st. čp. 11, br. Stanislav Šmodas st., br. František Šmoldas, br. Stanislav Seifert a br. Jan Procházka čp. 6. Velitel družstva stanovil tvrdé podmínky, které se týkaly především kázně a zájmu dosáhnout co nejlepší úrovně při výcviku. Cílem bylo vyhrát okrskovou soutěž v následujícím roce 1959 a postoupit do okresního kola a za tím účelem se pravidelně cvičilo.

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

 

 

zdroj :
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná