Rekapitulace doby velitelování br. Ladislava Dostála st.

11.04.2019 06:02

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

V této době se blížil konec funkčního období našeho velitele br. Ladislava Dostála st., jenž za předešlých dvacet let našemu sboru věnoval spousty volného času, byl obětavým iniciátorem soutěží a kulturních akcí a dokázal se sborem pod svým velením toliko, co se mnohým nepodařilo. Za svoji dlouholetou a příkladnou práci pro sbor obdržel v průběhu let několik ocenění a to zejm. čestný odznak v krajském měřítku, medaili za příkladnou práci, medaili za zásluhy a při výročí 100 let našeho sboru též zlatou medaili za mimořádné zásluhy. Tato ocenění byla současně oceněním obětavé práce všech aktivních členů sboru a zejména požárního družstva. Jest třeba zmínit br. Jaroslava Sovu st., obětavého a zodpovědného strojníka, který mnoho hodin trávil ve zbrojnici u opravy vozidla a stříkačky, kterou měl velice pečlivě seštelovanou a vždy v naprostém pořádku připravenou. Jak již bylo předešle uvedeno, byl též iniciátorem zakoupení hasičského vozidla Tatra 805, které bylo z dezolátního stavu přeměněno na krásný automobil zejména za pomoci dalších obětavých členů a to br. Miroslava Havlíčka, br. Stanislava Šmoldase, br. Ladislava Komárka, br. Jaroslava Sovu ml., br. Antonína Strouhala a dalších. Je dále třeba vzpomenout na některé obětavé a zasloužilé hasiče, zejm. dlouholetého starostu sboru br. Arnošta Gottwalda, dále druhého strojníka br. Aloise Lexmaula, rovněž br. Aloise Milčického, který měl dobrý vztah k mládeži a dětem, dále obětavého kronikáře a nadšeného historika br. Antonína Řmota, ale i jednatele br. Bohumíra Kratochvíla, dlouhodobého jednatele br. Bohumila Svozila i další požárníky. Nesmíme zapomenout ani na zásluhu tehdejších mladých požárníků, kteří pod hlavičkou SSM svépomocí přeměnili zchátralou kovárnu v zbrusu novou klubovnu.

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

 

 

zdroj :
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná