rok 1910 - první hasičský ples a výlet, postavena hasičská zbrojnice

16.03.2015 04:50

 

Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..

 

Sbor v tomto roce čítá 26 činných a 22 přispívajících členů. Do sboru přistoupili jako činní členové Frant. Smékal čís. 1 a Frant. Lexmaul čís. 2. Vystoupil Alois Grézl čís. 7 byl povolán k vojsku - nahradil jej však bratr Adolf.

Počátkem ledna pořádal sbor svůj první hasičský ples na sále br. Jos. Smékala. Účast byla poměrně velká - navštívili nás příslušníci pěti okolních hasičských sborů - my zase oplátkou navštívili jsme jejich plesy v Měrotíně, Mladči a Slavětíně. 

Župní valné hromady, která se odbývala na sále Rol. Záložny v Litovli zúčastnili se jako delegáti bři. Jos. Smékal - Ant. Řmot a Ant. Horák. Náš sbor zúčastnil se též župního hasičského sjezdu, který se odbýval v tomto roce ve Slavětíně v zahradě br. Frant. Snášela.

V květnu pořádali naši hasiči svůj první hasičský výlet „v Rokytí“, kde do programu zařazeny byly pěkné zpěvy a kuplety, které nacvičil s místními ochotníky p. Vl. Juráš z Měrotína.

Sbor se zúčastnil korporativně slavnosti „Božího Těla“ v našem kostele. K věčnému odpočinku doprovodil sbor svého přispívajícího člena Jakuba Rosenberka.

V tomto roce pořídil sbor - ve snaze pořádáním divadel získat alespoň částečnou úhradu na svoje vydání - divadelní jeviště. Vymaloval nám jej malíř A. Mach z Litovle za obnos 193 Koruny. Kostru zhotovil br. hostinský Boh. Svozil, vyučený stolař, za částečné pomoci divadelních ochotníků. Dřevo na kostru daroval p. J. Havlíček, desky na podium br. Ant. Řmot. Na zaplacení jeviště jsme sháněli po korunkách a přece jsme mezi sebou vybrali 82 Koruny.

Na dluh do záložny zaplatil sbor 300 K a na úroky 160 K 50 hal.

Poprvé na našem jevišti jsme si zahráli na Silvestra 31/12. Na pořadu byly kuplety a veselé jednoaktovky. Největší potlesk za svoje vystoupení sklízel student a budoucí učitel Václav Smékal z čísla 30. Svoje komické úlohy sehrál jako rozený herec. Do hasičské pokladny z toho však mnoho nepřibylo - pouhé 2 K 66 hal. Hlavně ale že jsme se pěkně pobavili.

V tomto roce zbudoval hasič. sbor svoji zbrojnici. Stavbu provedl stavitel Josef Sova z Loštic. Dříve než zbrojnice byla postavena - byla stříkačka umístěna na mlatě stodoly čís. 36 - Jan Lexmaul. Náklady se stavbou spojené hradil místní obecní výbor.