rok 1912 - slavnostní focení na památku budoucím ..

31.05.2015 14:46

 

Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..

 

Hned první neděli po novém roce pořádali naši hasiči svůj ples. S našimi přišli se poveselit hasiči z Měrotína a Slavětína. Tehdy náš Sbor udržoval zvlášť přátelskou družbu se slavětínskými hasiči. Jejich velitel br. Frant. Vogl byl chlap jak hora, 190 cm vysoký a vážil 130 kg. Ve Slavětíně o něm říkali, že padesátku obilí si vyhodil z mlatu stodoly až na patro. U nás při jednom okrskovém cvičení se stříkačkou postavili naši hasiči stříkačku daleko od rybníka, takže savice nedosáhla vodu. Naši se s tím mordovali - nemohli však stříkačkou pohnout. Přítomný slavětínský velitel se chvilku usmívá a potom zakřičí „Ôhnite klôce“. Obrátil se ke stříkačce zády a v mžiku ji přihrnul až k rybníku. Tenkrát od shora jmenované muziky šel domů až k ránu a stavěl se u nás (u Řmotů). Když se posadil, ptá se maminka: „Pane Vogl nechtěl byste černé kávy ?“ A on nato. „No když mi dáte tak se napiju, ale nejmíň hrotek.“ Maminka mu posloužila - i když ji tím přivedl hodně do rozpaků. Rád si časem “koupil“ - jinak to byl ale dobrý člověk. Umřel poměrně mladý - prý na rakovinu ve věku 59 roků.

21 ního ledna jsme slavětínským hasičům jejich návštěvu u nás oplatili.

25 února odbývala se v Litovli „na Střelnici“ župní valná hromada které se od nás zúčastnili bři náčelník Ant. Horák, Mořic Dostál a Frant. Gottvald.

18 tého března seřadil se na dolním konci dědiny celý hasičský sbor se svým velitelem a pak za zvuků měrotínské kapely pochodoval blahopřát svému předsedovi k zítřejším jmeninám.

6 tého dubna zúčastnilo se 16 mužů Sboru „Vzkříšení Páně“.

19 května pořádal Sbor výlet v zahradě p. Frant. Kuby - v dolní hospodě. Návštěva byla velice pěkná, jak okolních hasičských sborů tak i přátel hasičů. Zúčastnily se sbory - Měrotín, Mladeč, Pateřín, Bílá Lhota, Savín, Slavětín a hodně návštěvníků z Litovle. Mimo hudby p. Hlavinky z Měrotína zpestřily zábavu na výletě sborové zpěvy, které naše „mladé“ nacvičil p. nadučitel Juráš z Měrotína. Večer se odbývala na sále br. Jos. Smékala taneční zábava.

Dne 6 tého června zúčastnilo se 23 mužů Sboru „Božího Těla“.

9 tého června byli jsme na výletě ve Slavětíně.

12 června seřadil předseda „svoje hasiče“ v hostinci, kde teď vládl hostinský Boh. Svozil a zde jak předseda tak všichni shromáždění hasiči stiskem ruky blahopřáli Antonínům - veliteli Ant. Horákovi a podveliteli Ant. Řmotovi. Po společném provolání - Ať žijí Antoníni, připájelo se na jejich zdraví a také na zdraví přítomných Antonínů - zbrojíře Ant. Krajce, trubače Ant. Seiferta a revisora účtů Ant. Gottvalda.

9.tého července o 11 hodině večer troubeno na poplach - Sbor měl noční cvičení. Dostavilo se ihned 19 hasičů, takže stříkačka stála u vody v pěti minutách.

16 tého července o 9 hodině dopoledne vypukl požár ve Slavětíně. Do stříkačky zapřáhl koně br. Frant. Paták a potom připřáhl druhou páru br. Ant. Řmot, takže ani ne za půl hodiny jsme byli na požářišti, kde upotřebili jsme všechny naše hadice. Vyhořelo tehdy pět čísel - Rozmanovo naproti hospodě - Skopalovo - Krylovo - Kvapilovo a Sloukovo.

21 ho července světil Savinský sbor svoji stříkačku. Této slavnosti se zúčastnilo od nás 16 mužů.

Na den 29 tého září svolal předseda všechny zakládající členy do své místnosti, kde přítomný fotograf p. Vopat z Litovle - pro památku budoucím - přítomné vyfotografoval

Ze Sboru vystoupil br. Alois Paták - odešel k vojsku. 

Po finanční stránce byl tento rok pro náš Sbor poměrně příznivý. Sešly se do naší pokladny částky se kterými jsme nepočítali. Od zemské Jednoty hasičské obdrželi jsme podporu v částce 15 Korun - lamači kamene v „brodkách“ nám darovali 13 K 40 hal. - slečna Tiefenbachová z Řimic nám poslala 20 K. Z obecní honitby za rok 1912 jsme obdrželi 25 K. Ve zprávě za rok 1911 jest poznamenáno, že do roku 1912 šli jsme s dluhem 199 K 27 hal. Tento dluh nás však nijak netížil - poněvadž jej vyrovnal za levný úvěr br. Frant. Gottvald, ve kterém později náš Sbor měl pokladníka a nečistého věřitele a podporovatele našich hasičů.   

 

Připojuji fotografie ze dne 29.9.1912 od mistra forografa p. Vopata z Litovle, 
které se však v samotné kronice nenacházejí :

 

foto - Sbor dobrovolných hasičů /dat. 29.9.1912 - foto Vopat Litovel/
stojící zleva - Josef Pinkava, František Grézl, František Vaňák č. 22, Ladislav Havlíček,  Adolf Lexmaul č. 2, Alois Paták č. 4, Hynek Krček, František Rosenberg, František Komárek, Jan Příkopa č. 18
uprostřed zleva - Antonín Krajc, Štěpán Kadlec
sedící zleva - Mořic Dostál, Antonín Řmot st., Josef Smékal č. 17, Antonín Horák, František Paták č. 4, František Gottwald č. 5, Bohumil Svozil
ležící zleva - Adolf Vaňák č. 22, František Gottwald č. 40, Antonín Gottwald č. 43, Antonín Seifert č. 42  

 

foto - vedení Sboru dobrovolných hasičů /dat. 29.9.1912 - foto Vopat Litovel/
sedící zleva - náčelník Antonín Horák, starosta Josef Smékal č. 17, František Paták
stojící zleva - František Gottwald č. 5, Mořic Dostál