rok 1915 - hasiči mizí na frontu

10.08.2015 05:20

 

Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..

 

Řádná valná hromada, která se konala 24tého ledna byla už poznamenána válkou – vždyť přítomno bylo pouze 10 členů. Předseda Sboru mezi jinými navrhuje, aby příspěvek 20 haléřů ze člena na pohřební pojištění platili pouze členové, kteří zůstanou doma. Také do Sboru mají být přijímáni mladí chlapci od 16ti roků. Oba návrhy schváleny.

Ze Sboru vystoupil Adofl Lexmaul a přijat byl Smékal Stanislav.

Během tohoto roku prováděla  vojenská správa přehlídky branců a domobranců. Těch přehlídek bylo celkem šest. Při první přehlídce odveden z našich řad Grézl Adolf – bylo to v lednu. Při druhé v únoru – Svozil Bohumil, Havlíček Ladislav, Vaňák Adolf. Při třetí v dubnu : Lexmaul Adolf, při čtvrté v červnu Šulák Frant. Při páté v červenci – po předchozím propuštění opět Bohumil Svozil. A konečně při šesté v srpnu – Smékal Jaromír a Horák Josef – tito však nebyli členami hasičského sboru.

V tomto roce padl na bojišti ten, který na tu vojnu šel rád – Smékal Em.

28 února odbývala se v Rol. Záložně v Litovli župní valná hromada, které se zúčastnili bři : Smékal Jos., Gottvald Frant. a Paták Frant.
Třetího dubna šli jsme ve stejnokroji na „Vzkříšení“. Bylo nás je 9.

24tého května uskutečnilo se cvičení se stříkačkou na dvoře p. Havlíčka. Tohoto cvičení zúčastnili se prakticky též místní občané – mezi nimi i ženy. Byli zde poučeni – jak se má v případě požáru se stříkačkou pracovat za nepřítomnosti mužů.
Slavnosti „Božího Těla“ dne 3tího června se zúčastnilo 11 hasičů. Pokud finančního hospodářství se týče – znamenali jsme do příjmů – 20Korun od Hasičské pojišťovny – 20 Korun z obecní honitby a Ústřední jednota hasičská podpořila nás částkou 150 Korun. Z půjčky v Rol. Záložně zaplatili jsme 156 Korun úroků a 74 Koruny jsme uložili do střádanky.

Končím tento rok smutným záznamem, že v ruském zajetí zemřel dne sedmnáctého března náš výborný trubač br. Ant. Seifert (na okraji listu vepsána poznámka - oprava na straně  27). Byl to hornista, kterého nám okolní hasičské sbory záviděly. Když byl trochu v náladě – ta jeho horna přímo zpívala. Byl také vyhlášen za nejlepšího sekáče v Hradečné. Byl střední sazelé postavy – před válkou se u nás vyučil tesařem. Měl rád veselost – hlavu ale měl sukovitou. Jeho syn – téhož jména, obývá u nás číslo 42.

 

Následně na straně 27 je uvedena  oprava shora podtrženého textu :
Oprava ze strany 25 : Br. Ant. Seifert zemřel v ruském zajetí dne 1.2.1917.