rok 1917 - činných hasičů doma je jen 10, zbylí jsou na bojišti

27.10.2015 09:28

 

Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..

 

V tento předposlední válečný rok činnost hasičského Sboru skoro úplně ustala. Omezila se skoro jen na záznam občasných menších příjmů či vydání do pokladní knihy. Vždyť činných členů čítal Sbor pouze 10 mužů ostatní pokud zůstali na živu byli na bojišti.

Kvůli úplnosti zaznamenávám, že 12tého ledna doprovodilo 12 členů včetně přispívajících, přispívajícího člena p. Melichara Knajbla rol. výměníka na čísle 16 – na měrotínský hřbitov.

Třetího června provedl přehlídku členů a prohlídku stříkačky a hadic okrskový dozorce br. Peregrin Němeček z Bílé Lhoty. Jelikož našel při této prohlídce hodně závad, které se musely odstranit, byla stříkačka tak i hadice dne 9 tého června na zahradě br. Frant. Patáka členy Sboru očištěny – vyzkoušeny a uvedeny do nejlepšího pořádku.

I když to nemá přímou souvislost s činností hasičského Sboru uvádím, že v tomto roce provedla vojenská správa ještě pět přehlídek domobranců.
Při dvanácté odveden Jos. Valouch z čísla 20 – a při třinácté 19ého února poslední válečný rekrut- náš nejmladší hasič br. Stan. Smékal z čís. 17. K pracovnímu oddílu na italské bojiště byl povolán člen hasič. Sboru skoro padesátník br. Frant. Rosenberg z čísla 37.
Ku konci roku opustili naši dědinu italští vystěhovalci, kteří byli ubytování na sále hostince čís. 37 a na čísle 31 – hostinec p. Frant. Kuby – bývalá sladovna. O této záležitosti je podrobněji napsáno v místní obecní kronice.

Pokud příjmů do naší pokladny se týče – tak větší obnos 50 K. dostali jsme  od místních střelců – a 70 Korun darovali naši občané. Na úrok do Rol. Záložny jsme zaplatili 158 Korun.