rok 1919 - první výroční valná hromada v osvobozené vlasti

14.12.2015 04:54

 

Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..

 

První výroční valná hromada v osvobozené vlasti se odbývala 23března. Po zapsání do presenční listiny vítá předseda přítomné a žádá je, aby povstáním uctili památku našich padlých bratří – což uskutečněno. Zapisovatelem na této výroční schůzi zvolen br. Laď. Havlíček. Po přečtení zprávy jednatele, pokladníka a revisorů účtů – které byly schváleny, táže se předseda, chceli se někdo z přítomných přispívajících členů přihlásit mezi členy činné. Nato se přihlásili – Čikl Rudolf – Příkopa Jan a Vaňák Adolf. Poněvadž bylo třeba volit nové představenstvo a výbor, schválen byl podaný návrh aby se volilo lístky. Volba pak dopadla následovně. Starostou Sboru zvolen jednohlasně br. Jos. Smékal – náčelníkem br. Ant. Horák – prvním podnáčelníkem br. Frant. Paták a druhým podnáčelníkem br. Frant. Smékal. Do výboru zvoleni bři: Frant. Gottvald z čís. 5 – Lad. Havlíček z čísla 16 a Dostál Mořic z čís. 32. Za náhradníky zvoleni bři: Svozil Bohumil a Ant. Gottvald z čís. 43. Revisory účtů zvoleni Čikl Rudolf a Pinkava Josef. Nově zvolené představenstvo a výbor zvolilo poté ze svého středu jako místopředsedu br. Boh. Svozila, za jednatele br. Moř. Dostála a pokladníka br. Laď. Havlíčka. Za četaře zvoleni bři: Mořic Dostál, Svozil Boh., Pinkava Jos. a Havlíček Laď. Za zbrojíře zvolen br. Ant. Gottvald z čís. 43. Všichni zvolení volbu přijali. Přáním hodně zdaru Sboru a naší mladé československé republice předseda Jos. Smékal tuto významnou valnou hromadu končí.

 

Zpráva jednatelská za rok 1919 zaznamenává : 
Dne 19tého ledna pořádal Sbor svůj ples na sále br. Rudolfa Čikla. 
11tého května odbývána župní valná hromada na Jeskyních ve Mladči, kterém se od nás sůčastnilo 11 členů.
28tého května zazněl signál „hoří“ – bylo to cvičení ku kterému se dostavilo 9 hasičů. Vyzkoušena stříkačka a všechny hadice z nichž nalezena jedna poškozená.
2.června hořelo skutečně ve Slavětíně. Oheň vypukl o 1hodině v noci a strávil střechy stavení p. Rozmana, Skopala, Kryla a Slouky. Do stříkačky zapřáhl koně br. Frant. Gottvald a nahoře připřáhl druhou páru Ant. Řmot. Při požáru pomáhalo 20 našich hasičů.

Na svátek M.J.Husa šestého července odebral se průvod hasičů a místních občanů ku hranici, která byla zapálena nad dědinou – na poli Ant. Řmota. Řečníkem zde byl mladý rolník Vrať. Podivinský z čís. 11.
Dne 24tého srpna pořádal Sbor výlet v zahradě p. Frant. Kuby - dolní hospoda. Večer v hostinci br. Čikla taneční zábava.
27 srpna doprovodilo 11 hasičů k věčnému odpočinku stařenku Františku Haplovou.
16tého listopadu – hodová zábava, kterou též pořádali hasiči.

 

Pokud finanční stránky se týče, je vidět ze záznamů v pokladní knize, že peníze začínají být lacinější – pokladna se počala plnit. Celkový náš příjem za tento rok činil 2137.09 K takže jsme mohli do Rol. Záložny mimo 74 Korun na úrocích zaplatit 1800 Korun na splátkách – čímž jsme náš dluh v Rol. Záložně úplně umořili. Mimo to začali jsme si ukládat na střádankovou knížku. Náš první byl 100 Korun. Divadelní ochotníci odložili přo hasičskou pokladnu 420 Korun. Za dvanáct roků od založení Sboru setřásli jsme se sebe velké břemeno – splatili jsme všecek dluh v Rol. Záložně. 

 

Chtěl bych ještě pro tento rok poznamenat, že znamenán byl poválečnými nepokoji na Slovensku. Bojů které se tam odehrávaly zúčastnil se z činných našich členů br. Kadlec Šť. a z přispívajících Krček Vrať. a Valouch Jos.