soupisy lidu - Sčítání a soupisy lidu v číslech

03.07.2018 17:59

 

Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.

 

 

Územní členění veřejné správy v českých zemích v letech 1850 - 1855
Záměrně v tabulce uvádím jen sumární čísla za České země, poté celkové stavy z jednotlivých zemích a u Moravy dále zaostřujeme i na oba tehdejší moravské kraje - Brněnský a Olomoucký. Čechy a Slezsko zde blíže pitvat nebudeme.

země/kraj výměra v km 2 přítomné obyvatelstvo okresní hejtmanství soudní okresy katastrální obce města městyse vesnice
České země 79 339 6 624 318 112 310 11 925 435 423 15 796
Čechy 51 959 4 385 894 80 210 8 920 318 237 12 105
Morava 22 230 1 799 838 25 78 2 431 90 181 3 029
Brněnský 11 544 874 528 12 38 1 196 36 123 1 626
Olomoucký 10 686 925 310 13 40 1 235 54 58 1 403
Slezsko 5 150 438 586 7 22 574 27 5 662

 

 

Územní členění veřejné správy na Moravěv v letech 1855 - 1867
Přítomné obyvatelstvo jest uvedeno k roku 1857, kdy proběhlo ščítání lidu.

země/kraj výměra v km 2 přítomné obyvatelstvo okresní úřady katastrální obce města městyse vesnice
Morava 22 196 1 867 094 77 3 145 89 191 3 027
Jihlava 3 090 219 046 8 562 10 30 545
Znojmo 3 073 193 620 9 388 7 42 345
Brno 4 753 466 570 18 737 16 54 684
Olomouc 4 351 434 818 17 682 20 26 732
Hradiště 3 741 291 501 12 419 17 28 381
Nový Jičín 3 188 261 539 13 357 19 11 340

 

 

Územní členění veřejné správy na Moravě v letech 1921 - 1927
Přítomné obyvatelstvo jest uvedeno ke dni 15.2.1921.
Pro srovnání s Moravou doplňuji, že Čechy měly 6 670 582 obyvatel a Slezsko 672 268.

země/župa výměra v km 2 přítomné obyvatelstvo politické okresy soudní okresy obce osady
Morava 22 315 2 662 884 42 83 2876 3285
Jihlava 5 409 432 081 10 17 709 809
Brno 5 246 756 083 8 20 768 896
Olomouc 5 822 716 080 12 23 840 991
Uh.Hradiště 3 394 380 904 6 13 322 329
Mor.Ostrava 2 444 377 736 6 10 237 260

 

 

Vývoj počtu obyvatel v Hradečné a zdejších obcích v letech 1869 - 2001 
Data v položce "Bílá Lhota" jsou za kompletní dnešní obec Bílá Lhota i se všemi místními částmi, kdežto položka "Bílá Lhota" zahrnuje jen místní část Bílá Lhota.

obec / rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921
Okres Olomouc 162 637 178 851 188 345 200 687 208 968 213 246
Bílá Lhota 1 852 1 933 2 004 2 102 2 041 2 130
Bílá Lhota 301 316 309 322 333 352
Červená Lhota 259 244 270 263 255 289
Hrabí 187 209 204 213 192 211
Hradečná 229 250 225 235 224 215
Měník 245 207 227 251 248 258
Pateřín 179 259 245 251 225 228
Řimice 452 448 524 567 564 577

 

obec / rok 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
Okres Olomouc 227 776 190 624 203 334 213 463 226 081 227 981 229 061
Bílá Lhota 2 046 1 653 1 821 1 488 1 295 1 119 1 117
Bílá Lhota 337 268 257 202 204 167 154
Červená Lhota 314 255 274 227 190 174 202
Hrabí 197 185 184 174 137 112 125
Hradečná 222 178 200 182 173 167 151
Měník 226 200 221 191 136 115 113
Pateřín 203 123 140 118 107 70 76
Řimice 547 444 429 394 348 314 296

 

 

Výsledky "Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001" v obci Hradečná

obec / část obyvatel z toho ženy věk 0-14 věk nad 60 domy  byty
Bílá Lhota 1 117 568 181 245 437 507
Hradečná 151 79 25 28 55 67

 

 

Počet obyvatel k 1.1.2013 v obci Bílá Lhota a pohyb v roce 2012

  obyvatel příchozí odchozí narození úmrtí
Bílá Lhota 1 125 24 24 14 13
Bílá Lhota 182 - - - -
Červená Lhota 202 - - - -
Hrabí 133 - - - -
Hradečná 147 - - - -
Měník 108 - - - -
Pateřín 89 - - - -
Řimice 264 - - - -


 

 

 zdroje informací jsou uvedeny v nadřazeném článku Soupisy a sčítání lidu ... 

 

Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.