soupisy lidu - Sčítání lidu v Československu (1921)

03.07.2018 17:44

 

Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.

 

 

Po vzniku Československé republiky tato, stejně jako další nástupnické státy z rozpadlého Rakouska-Uherska, z většiny převzala sčítací systém a metody. K prvnímu československému sčítání bylo přistoupeno v roce 1921 a to zejména pro potřebu nové Československé republiky znát demografická data nově vytvořeného státu. Již předtím v roce 1919 byl založen Státní statistický úřad, jenž byl pověřen statistickými šetřeními a tedy i sčítáním lidu, které mělo při zachování rakouského desetiletého odstupu mezi sčítáními proběhnout již v roce 1920. To však nebylo možné zejména kvůli dosud neustálené státní hranici a bylo odsunuto o rok později.

Při sčítání uskutečněném k datu 15. února 1921 bylo sčítáno obyvatelstvo přítomné ve sčítaném místě, nikoliv jako předešle obyvatelstvo veškeré s rozdělením na přítomné a nepřítomné. Bylo zjišťováno hlavní povolání ke zmapování ekonomické aktivity a též bylo porovnáváno současné povolání s povoláním před první světovou válkou, což mělo zjistit sociální a profesní přesuny, k nimž došlo během války. Bylo zjišťováno náboženské vyznání i národnost, přičemž šetření k národnosti se považovalo za politicky nejdůležitější a mělo ospravedlnit vznik samostatného Československa.

První prvorepublikové sčítání bylo považováno za velice úspěšné jak po stránce organizace, která po vzniku republiky a ustalování státní hranice nebyla jednoduchá, i po stránce správnosti provedení a zjištěných výsledků.

Obsah sčítačích operátů pro obec Hradečná v roce 1921 :

 

číslo popisné - 1
byt č. 1
Vařeka František * 28.1.1877 - ženatý, majitel domu a bytu, samostatný rolník, původem z Olešnice
Marie * 29.3.1881 - jeho manželka, vede domácnost, původem ze Hvozdu
byt č. 2
Smékal Jan * 12.7.1838 - ženatý, majitel bytu, výměník
Jenovéfa * 27.9.1837 - jeho manželka, vede domácnost
byt č. 3
Kadlecová Julie * 14.9.1869 - vdova, majitelka bytu, zemědělská dělnice, původem z Ješova

 

číslo popisné - 2
Lexmaulová Filoména * 28.11.1856 - vdova, majitelka domu, samostatná rolnice

 

číslo popisné - 3
Smékalová Blažena * 22.8.1884 - vdova, majitelka domu, samostatná rolnice, původem z Řimic
Stanislav * 13.11.1907 - syn
Malínková Marie * 17.1.1897 - svobodná, služebná, původem z Olešnice

 

číslo popisné - 4
byt č. 1
Paták František * 26.4.1886 - ženatý, majitel domu, samostatný rolník, původem z Mitrovic
Dobromila * 20.8.1889 - jeho manželka, vede domácnost, původem z Řimic
Zdeněk * 3.10.1814, Miroslav * 23.6.1916 - synové
Vydrželová Marie * 14.9.1901 - svobodná, služebná, původem z Luké
Machačová Marie * 10.5.1902 - svobodná, služebná, původem z Konice
Pudil Ferdinand * 15.5.1903 - svobodný, čeledín, původem z Olomouce
byt č. 2
Paták František * 3.12.1850 - vdovec, majitel bytu a výměník, původem z Mitrovic

 

číslo popisné - 5
byt č. 1
Gottvald František * 26.2.1876 - ženatý, majitel domu, samostatný rolník, původem z Měrotína
Justýna * 30.5.1883 - jeho manželka, vede domácnost, původem z Kovářova
Arnošt * 2.1.1906 - svobodný syn, pomáhá při hospodářství
Solovská Antonie * 29.12.1846 - vdova a výměnice, matka Justýny Gottvaldové, původem z Olbramic
Žofie * 11.1.1877 - svobodná sestra Justýny Solovské, pomáhá při hospodářství
Kadlecová Anna * 9.6.1899 - svobodná, služka
byt č. 2
Gottvald Antonín * 13.2.1886 - ženatý, majitel bytu, tesař, pomocník u lanové dráhy u Mladče Františka * 16.12.1886 - jeho manželka, vede domácnost, služka, původem z Olešnice
Antonín * 1.3.1912, Marie * 6.12.1919 - děti

 

číslo popisné - 6
Procházková Anna * 10.3.1864 - vdova, samostatná rolnice, původem z Řimic
Josef * 16.3.1905 - svobodný syn, pomáhá při hospodářství

 

číslo popisné - 7
byt č. 1
Grézl Alois * 18.5.1889 - ženatý, majitel domu, samostatný rolník
Marie 3.9.1893 - jeho manželka, vede domácnost
byt č. 2
Grézlová Anna * 15.6.1854 - vdova, majitelka bytu, samostatná rolnice
Jakub * 29.5.1886 - svobodný syn, pomáhá při hospodářství

 

číslo popisné - 8
byt č. 1
Solovský Antonín * 24.4.1872 - ženatý, majitel domu, kovářský mistr, původem ze Šlapanova
Anna * 8.1.1875 - jeho manželka, vede domácnost, původem z Rovenska
Marie * 6.11.1902, Cecílie * 8.2.1905 - svobodné dcery, pomáhají při hospodářství
Antonín * 27.3.1906 - svobodný syn, kovářský učeň u otce v dílně
Rostislav * 14.4.1907, Stanislav * 18.2.1910, Josef * 15.5.1911, Jindřich * 13.8.1912, Anna * 3.3.1914 - děti
Rýznar Jan * 6.9.1903 - svobodný, kovářský učeň
byt č. 2
Saitlová Jenovéfa * 15.5.1875 - svobodná, majitelka bytu, výměnkářka
Růžena * 6.1.1914 - neteř, původem z Vídně

 

číslo popisné - 9
Krček Josef * 26.6.1859 - ženatý, majitel domu, samostatný rolník
Františka * 10.6.1860 - jeho manželka, vede domácnost, původem z Bystřice u Lanškrouna
Alžběta * 19.11.1896, Františka * 25.1.1899, Ludmila * 3.11.1901 - svobodné dcery, pomáhají

 

číslo popisné - 10
Smékal Valerián * 14.4.1835 - vdovec, majitel domu, samostatný rolník,
František * 3.12.1884 - svobodný syn, pomáhá při hospodářství
Martin * 30.11.1848 - vdovec, bratr Valeriána Smékala, pomáhá při hospodářství
Františka * 20.3.1886 - svobodná dcera, vede domácnost 

 

číslo popisné - 11
byt č. 1
Podivinský František * 16.11.1857 - ženatý, majitel domu, samostatný rolník, původem ze Senice
Cecilie * 16.9.1851 - jeho manželka, vede domácnost, původem z Kozova
Vratislav * 16.3.1891 -  svobodný syn, pomáhá při živnosti
Tichý Alois * 17.3.1903 - svobodný, slouží při hospodářství, původem z Rovenska
Vařeková Augusta * 5.9.1901 - svobodná, služka, původem z Jeřmaně
Skyvová Marie * 21.6.1902 - svobodná, kuchařka, původem z Mladče
Hejtmanová Emilie * 14.11.1903 - svobodná, služka, původem z Rovenska
Poláček Bohumil * 29.9.1905 -  svobodný, služka, původem z Prostějova
byt č. 2
Gottvald Antonín * 22.3.1850 - ženatý, majitel bytu, samostatný hospodář
Františka * 6.6.1859 - jeho manželka, vede domácnost, původem z Hlivic
Anežka * 28.11.1891 - svobodná dcera, pomáhá v domácnosti
František * 6.12.1893 - svobodný syn, zednický pomocník, dělník v kamenolomu v Měníku
Zdenka * 21.10.1913 - vnučka
byt č. 3
Pinkava Josef * 8.1.1880 - ženatý, majitel bytu, lamač kamene vápenka Vitoul, původem z Kovářova
Marie * 15.7.1881 - jeho manželka, vede domácnost, dcera Antonína Gottvalda
Eliška * 7.8.1912 - dcera
byt č. 4
Valouch František * 31.7.1896 - ženatý, majitel bytu, čeledín a cestář
Terezie * 15.8.1896 - jeho manželka, původem z Loučky, vede domácnost
František * 2.12.1918, Stanislav * 4.11.1920 - synové

 

číslo popisné - 12
byt č. 1
Smékal František * 10.10.1884 - ženatý, majitel domu, samostatný rolník
Marie * 19.12.1898 - jeho manželka, vede domácnost
Marie * 27.6.1911, Ludmila * 13.2.1913 - dcery
Halouzková - Holoušková Žofie * 18.1.1900 - svobodná, služka, původem ze Slavětína
byt č. 2
Juřička Pavel * 9.8.1836 - vdovec, majitel bytu, výměník, původem z Polomí

 

číslo popisné - 13
byt č. 1
Eigl Jan * 21.10.1871 - ženatý, majitel domu, samostatný rolník
Kristýna * 12.1.1889 - jeho manželka, vede domácnost
Bernardina * 20.5.1910, Hedvika * 10.10.1912, Jan * 30.1.1921 - děti
Rosenberková Anna * 24.5.1915 - dcera
byt č. 2
Eiglová Filoména * 8.10.1873 - svobodná, majitelka bytu, samostatná rolnice

 

číslo popisné - 14
byt č. 1
Smékal František * 6.7.1878 - ženatý, majitel domu, samostatný rolník
Františka * 18.11.1867 - jeho manželka, , vede domácnost, původem z Palonína
Josef * 16.7.1907, Drahomila * 1.10.1910 - děti
Evžena * 1.6.1905 - svobodná dcera, pomáhá v domácnosti
byt č. 2
Šulák František * 5.4.1874 - ženatý, majitel bytu, stavební polír, původem z Prostějova
Amálie * 15.1.1881 - jeho manželka, vede domácnost původem z Držovic
Marie * 10.1.1910, Vlastimila * 7.3.1914 - dcery
Anna * 2.6.1906 - svobodná dcera, pomáhá v domácnosti

 

číslo popisné - 15
byt č. 1
Krajc Antonín * 14.12.1863 - ženatý, majitel domu, samostatný rolník
Žofie * 22.5.1870 - jeho manželka, vede domácnost, původem z Hrabí
Anna * 7.6.1896, Arnošta * 10.1.1904  - svobodné dcery, pomáhají v domácnosti
byt č. 2
Kadlec Štěpán * 2.312.1892 - ženatý, majitel bytu, čeledín a lamač kamene vápenka Vitoul
Štěpánka * 24.12.1891 - jeho manželka, vede domácnost, původem z Olešnice
byt č. 3
Seifertová Emilie * 12.11.1888 - vdova, v podnájmu, dělnice, sestra Štěpánky, původem z Olešnice
Antonín * 9.4.1909, Emilie * 5.8.1910, Josef * 15.3.1912, František * 24.2.1914 - děti

 

číslo popisné - 16
byt č. 1
Havlíček Ladislav * 28.11.1888 - ženatý, majitel domu, rolník
Marie * 8.9.1887 - jeho manželka, vede domácnost původem z Olbramic
Miroslav * 20.3.1920 - syn
Jakub * 7.8.1861 - vdovec, výměník, rolník, původem z Olbramic
Marie * 19.1.1900 - svobodná sestra Ladislava, pomáhá s vedením domácnosti
Hroch Josef * 7.7.1900 - svobodný, čeledín, původem z Václavova
Unzeitigová Amálie * 26.10.1900 - svobodná, služka, původem ze Zvole
Unzeitigová Terezie * 2.11.1905 - svobodná, služka, původem ze Zvole
Macková Marie * 22.2.1904 - svobodná, služka, původem z Krumpachu u Zábřeha
byt č. 2
Knajbl František * 4.6.1866 - svobodný, majitel bytu, duchovní farář ve výslužbě
Albrechtová Marie * 15.10.1866 - svobodná, služka, sestřenice Františka Knajbla, původem z Loštic

 

číslo popisné - 17
Smékal Josef * 1.5.1853 - vdovec, majitel domu, samostatný rolník
Stanislav * 8.5.1899 - svobodný syn, pomáhá při hospodářství
Rosenberková Kateřina * 12.11.1869 - svobodná, služka, vede domácnost
Popravová Žofie * 5.8.1902 - svobodná, služka, původem z Pateřína
Navrátilová Anna * 14.1.1906 - svobodná, služka, původem z Pateřína
Zezula Tomáš * 2.11.1856 - svobodný, čeledín, původem z Kladek

 

číslo popisné - 18
Příkopa Jan * 15.2.1874 - ženatý, majitel domu, lamač kamene v kamenolomu, původem z Hrabí
Marie * 8.9.1869 - jeho manželka, vede domácnost
Marie * 2.10.1908 - dcera
Jan * 2.10.1901 - svobodný syn, lamač kamene vápenka Vitoul

 

číslo popisné - 19
Krček Hynek * 2.4.1855 - ženatý, majitel domu, lamač kamene vápenka Vitoul
Josefka * 20.7.1858 - 12.4.1857 - jeho manželka, vede domácnost, původem z Kamenné
Vratislav * 4.9.1897 - svobodný syn, zednický učedník v Lošticích

 

číslo popisné - 20
Rosenberk Antonín * 14.6.1863 - ženatý, majitel domu, dělník strojního drtění ve vápence
Františka * 16.6.1872 - jeho manželka, vede domácnost
Valouch Josef * 21.8.1898 - svobodný syn Františky z předešlého manželství, dělník, zedník
Valouch Jaroslav * 3.4.1908 - syn Františky z předešlého manželství

 

číslo popisné - 21
Hapl Jan * 26.11.1875 - ženatý, majitel domu, čeledín, lamač kamene a palič vápna vápenka Vitoul
Terezie * 3.3.1876 - jeho manželka, vede domácnost, původem z Milkova
Jan * 15.1.1907, Marie * 17.12.1911 - děti
Filipka * 5.1.1904 - svobodná dcera, pomáhá při domácnosti
František * 19.9.1905 - svobodný syn, zemědělský dělník v domácnostech
František * 23.3.1840 - vdovec, otec Jana, výměník

 

číslo popisné - 22
Vaňák Adolf * 28.4.1890 - ženatý, majitel domu, samostatný obchodník se smíšeným zbožím
Berta * 18.6.1890 - jeho manželka, vede domácnost, původem z Olešnice
Aloisie * 12.1.1864 - vdova, matka Adolfa Vaňáka, hokynářka, původem z Blážova

 

číslo popisné - 23
Komárek František * 13.9.1870 - vdovec, majitel domu, lamač kamene v kapitulním lomu Brodka
Františka * 20.12.1898 - svobodná dcera, vede domácnost
Josef * 16.8.1908 - syn
Ladislav * 13.1.1902 - svobodný syn, tesařský učedník u Antonína Řmota
František * 11.3.1904 - svobodný syn, čeledín

 

číslo popisné - 24
Sova Jan * 19.10.1883 - ženatý, majitel domu, tesař, původem z Mladče
Marie * 14.8.1889 - jeho manželka, vede domácnost
Marie * 18.6.1914, Jaroslav * 24.12.1920 - děti

 

číslo popisné - 25
Rosenberk František * 12.5.1871 - ženatý, majitel domu, lamač kamene vápenka Vitoul
Antonie * 8.9.1874 - jeho manželka, vede domácnost, původem z Haček
František * 12.12.1900 - svobodný syn, lamač kamene vápenka Vitoul

 

číslo popisné - 26
Krček Oldřich * 13.8.1872 - ženatý, majitel domu, samostatný hospodář
Marie * 28.10.1881 - jeho manželka, vede domácnost, původem z Hartinkova
Františka * 4.6.1908, Alžběta * 31.10.1911, Zdenka * 4.3.1915 - dcery
Rudolf * 15.4.1904 - svobodný syn, pomáhá při hospodářství

 

číslo popisné - 27
Horák Antonín * 16.12.1869 - ženatý, majitel domu, malířský mistr, původem z Pivonína
Žofie * 22.4.1872 - jeho manželka, vede domácnost
Josef 30.4.1897 - svobodný syn, malířský pomocník

 

číslo popisné - 28
Řmot Antonín * 15.8.1863 - ženatý, majitel domu, samostatný rolník, původem z Řimic
Františka * 30.11.1864 - jeho manželka, vede domácnost
Antonín * 19.12.1891 - svobodný syn, pomáhá při hospodářství
Lexmaul Rudolf * 15.10.1904 - svobodný, synovec Antonína Řmota, pomáhá při hospodářství
Rozmanová Růžena * 21.1.1897 - svobodná, služka, původem ze Slavětína

 

číslo popisné - 29
Šmoldas Jan * 14.5.1869 - ženatý, majitel domu, samostatný rolník
Jenovéfa * 4.7.1888 - jeho manželka, vede domácnost, původem ze Savína
Kateřina * 9.5.1907, Jan * 10.5.1914, Ludmila * 17.5.1916, František * 8.6.1918, Stanislav * 5.6.1920 - děti
Anna * 18.8.1901 - svobodná dcera, dělnice v rolnické mlékárně v obci

 

číslo popisné - 30
byt č. 1
Smékal Jan * 29.8.1883 - ženatý, majitel domu, samostatný rolník
Žofie * 1.4.1890 - jeho manželka, vede domácnost, původem z Kovářova
Marie * 30.1.1913, Milada 4.2.1920 - dcery
byt č. 2
Kadlecová Františka * 2.2.1854 - vdova, majitelka bytu, samostatná rolnice

 

číslo popisné - 31
byt č. 1
Kuba František * 2.1.1842 - ženatý, majitel domu, hostinský, původem z Rádnice
Františka * 20.9.1854 - jeho manželka, vede domácnost
Skřepská Marie * 12.8.1877 - svobodná, služka, původem z Bohdalova
Vaňák Arnošt * 12.9.1869 - svobodný, v nájmu, čeledín a podomek
byt č. 2
Kořeňáková Františka * 9.10.1888 - vdova, majitelka bytu, dělnice, původem z Bolechovic v Polsku
Františka * 12.7.1909 - dcera
Smítal František * 18.8.1871 - svobodný, v nájmu, pomocník v lomu Mladeč, původem z Mladče

 

číslo popisné - 32
Dostál Mořic * 22.9.1870 - ženatý, majitel domu, samostatný rolník
Marie * 8.9.1878 - jeho manželka, vede domácnost, původem z Kovářova
Josef * 9.2.1909, František * 22.1.1917 - synové
Adolf * 29.10.1903 - svobodný syn, pomáhá při hospodářství

 

číslo popisné - 33 /majitel - obec Hradečná/
byt č. 1
Kadlec Jan * 13.9.1895 - ženatý, majitel bytu, lamač kamene vápenka Vitoul
Alžběta * 19.11.1896 - jeho manželka, vede domácnost, původem z Loučan
Libuše * 25.11.1899 - svobodná ?
Snášelová Františka * 9.3.1898 - svobodná, sestra Alžběty Kadlecové, pomáhá v domácnosti
Marie * 2.2.1921 - dcera
byt č. 2
Vintr Bartoloměj * 1858 - ženatý, majitel bytu, zemědělský dělník, původem z Horky u Olomouce
Barbora - jeho manželka, vede domácnost

 

číslo popisné - 34
byt č. 1
Vaňák František * 11.2.1867 - vdovec, majitel domu, trestanec ve vězení na Borech - 12 let
byt č. 2
Krček Adolf * 26.12.1888 - ženatý, majitel bytu, čeledín a dělník ve vápence Vitoul
Marie * 31.3.1883 - jeho manželka, původem z Bezděkova, vede domácnost

 

číslo popisné - 35
neobydlený byt na mlékárně

 

číslo popisné - 36
Svozil Bohumil * 24.9.1882 - ženatý, majitel domu, samostatný rolník, původem z Litovle
Marie * 8.12.1888 - jeho manželka, vede domácnost, původem z Chudobína
Bohumil * 8.10.1910, Stanislav * 12.11.1914 - synové
Vaňák Jan * 24.3.1865 - vdovec, čeledín
Navrátilová Jenovéfa * 2.2.1898 - svobodná děvečka, původem z Velkého Týnce

 

číslo popisné - 37
Čikl Rudolf * 8.4.1892 - ženatý, majitel domu, hostinský, původem ze Slavětína
Ludmila * 22.4.1891 - jeho manželka, vede domácnost
Emilie * 11.7.1912, Jaromíra * 17.3.1914, Ludmila * 12.9.1917 - dcery
Zezulová Marie * 13.1.1872 - vdaná, služebná, původem z Rádnice

 

 

 zdroje informací jsou uvedeny v nadřazeném článku Soupisy a sčítání lidu ... 

 

Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.