soupisy lidu - Sčítání lidu v Rakousku Uhersku (1857)

03.07.2018 16:33

 

Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.

 

 

Historie sčítání obyvatelstva před rokem 1857 byla stručně a obecně popsána v úvodním článku k tomuto tématu. Konskripce konané počínaje rokem 1857 jsem zařadil již do samostatných článků, neboť k těmto již máme na rozdíl od předešlých konkrétní data, jména, podrobnosti a budeme se jim věnovat šířeji. Jak tedy již bylo v obecném pojednání uvedeno, v polovině 18. století přineslo, co se sčítání obyvatel týče, změny císařské nařízení Františka Josefa I. z roku 1857. Právě toto sčítání se stalo jakýmsi přechodem mezi předešle konanými soupisy obyvatelstva a moderními sčítáními lidu. Předešlé soupisy byly konány zejména za účelem jednoduchých potřeb tehdejší společnosti a to daňové povinnosti, branné služby či církevním účelů. Sčítání počínaje rokem 1857 se ovšem stala základním pramenem všech statistických dat, nejen o obyvatelstvu, jeho počtu a složení, ale i celé ekonomice monarchie. Oproti předešlé době byly nově sčítáním pověřeny představenstva obcí a tehdejší politické okresy, resp. jejich úřady. Nařízením bylo rovněž stanoveno, že sčítání bude dále konáno pravidelně vždy k 31. říjnu příslušného roku a to vždy po šesti letech. Bylo sčítání nejen domácí obyvatelstvo bez rozdílu přítomných či nepřítomných, ale i cizinci.

Sčítací archy vyplňované a vzešlé ze sčítání v jednotlivých obcích jsou v originálech uloženy v příslušných archivech jako tzv. sčítací operáty. Ve Státním okresním archivu v Olomouci jsou poté uloženy sčítací operáty obce Hradečná ve fondu Okresní úřad Litovel, inv.č. 869, fascikly 125, 245, 382, 383, 476, 568, 653. Ve složkách opatřených nadpisem „31. october 1857, ves Hradečná, gezirt Littau, rests Olmütz, land Mahren“ se dostáváme k prvému roku 1857.

 

 

svazek sčítacích archů

 

 

Na tomto místě před zveřejněním seznamů obyvatel chci ještě doplnit několik málo provozních informací. Pokud je za jménem uvedeno například bratr, sestra nebo dcera bez dalšího upřesnění, jedná se o vztah k majiteli domu nebo bytu a příjmení je totožné jako u předešle uvedené osoby s příjmením. Data narození se u totožných osob mezi jednotlivými sčítáními mnohdy liší - už jsem to psal jinde, ale bylo prostě normální, že lidé sami mnohdy nevěděli, kdy se přesně narodili a někdy se tak věk odhadoval.


Obsah sčítačích operátů pro obec Hradečná v roce 1857 :


číslo domovní - 1
byt č. 1
Hajíček Pavel * 1808 - majitel domu
Kateřina * 1808 - manželka
Jenovéfa * 1836 - dcera
byt č. 2
Lexmaul Jan * 1782
František *1820 - syn
Kateřina * 1812, Barbora * 1814, Františka * 1818, Josefa * 1824 - dcery
Vaňáková Jana * 1794
byt č. 3
Lexmaul Šimon * 1815
Jan * 1852, Helena * 1846, Anastasia * 1851 - děti

 

číslo domovní - 2
byt č. 1
Slouková Kateřina * 1809 - majitelka domu
Josef * 1846 - syn
byt č. 2
Slouková Antonie * 1812
Františka * 1839, Helena * 1844 - dcery
Jan * 1816 - bratr

 

číslo domovní - 3
Šperlík Jan * 1796 - majitel domu
Marie * 1814 - manželka
František * 1824, Jan * 1826, Ignác * 1829, Petr *10.5.1842, Tomáš * 23.12.1837, Rudolf * 1844 - synové
Tereza * 1832, Jenovéfa * 1833, Antonia * 1836, Františka * 1841 , Marie * 1840, Josefa * 1851 - dcery

 

číslo domovní - 4
byt č. 1
Smékal Jan * 1812 - majitel domu
Magdalena * 1829 - manželka
Jan * 1852, Helena * 1851 - děti
byt č. 2
Jan Smékal * 1793
Kateřina * 1790 - manželka
Anna * 1816, Helena * 1819 - dcery

 

číslo domovní - 5
byt č. 1
Smékal Josef * 1801 - majitel domu
Eleonora * 1812 - manželka
Valerián * 1834, Jan * 12.7.1838, Josef * 1843 - synové
Anna * 1825, Eleonora * 1836, Jana * 1840 - dcery
byt č. 2
Šmoldas Josef * 1772
František * 1813, Anton * 1818, Rudolf * 1820, Jan * 1823, Jiří * 1826 - synové
Marie * 1831 - dcera
Josef * 1857 - syn Marie
byt č. 3
Šmoldasová Marie * 1824
Barbora * 1847 - dcera
Šmoldasová Marie * 1814
byt č. 4
Smejkal Rudolf * 1817
Eleonora * 1821 - manželka
Jan * 1844, Josef * 1846, František * 1855 - synové
Aloisie * 1848, Cecílie * 1850, Žofie * 1853 - dcery

 

číslo domovní - 6
byt č. 1
Procházka Šimon * 1827 - majitel domu
Marie * 1837 - manželka
byt č. 2
Procházková Barbora * 1788
Jan * 1815, Šimon * 1827 - synové
Antonie * 1808, Anna * 1814, Františka * 1829, Marie * 1818 - dcery
Agáta * 1846 - dcera Marie
byt č. 3
Procházka František * 1823
Tereza * 1823 - manželka
Anna * 1851, Tereza * 1852, Kateřina * 1853 - dcery
byt č. 4
Procházka Martin * 1810
Karolína * 1813 - manželka
Pospíšilová Tereza * 1837 -  nemanželská dcera Karolíny

 

číslo domovní - 7
byt č. 1
Juřička Pavel * 1833 - majitel domu
Františka * 1829 - manželka
Valouchová Františka * 1850, Anna * 1853, Marie * 1856 - nemanželské dcery Františky
byt č. 2
Valouch Ignác * 1799
Klára * 1802 - manželka

 

číslo domovní - 8
Kadlec Martin * 1811 - majitel domu
Josefa * 1820 - manželka
Josef * 1845, Anna * 1846, Barbora * 1849, Antonie * 1851, Františka * 1854 - děti

 

číslo domovní - 9
Vařeka František * 1810 - majitel domu
Anna * 1804 - manželka
Smékalová Tereza * 1836, Františka * 1838, Anna * 1841 - nemanželské dcery Anny
Smékal Matouš *1788 - otec Anny

 

číslo domovní - 10
Smékal Tomáš * 1790 - majitel domu
Anna * 1807 - manželka
Jan * 1832, Valerián * 1832, Martin * 1849 - synové
Anna * 1837, Helena * 1845 - dcery

 

číslo domovní - 11
byt č. 1
Gottwald Ignác * 1818 - majitel domu
Anna * 1816 - manželka
Jan * 1847, Anna * 1842, Tereza * 1844, Kateřina * 1850 - děti
byt č. 2
Gottwald Matouš * 1800
Františka * 1814 - manželka
Antonín * 1850 - syn
Barbora * 1851, Františka * 1854 - dcery
Hrazdil Ignác * 1839 - nemanželský syn Františky

 

číslo domovní - 12
byt č. 1
Krček Josef * 1808 - majitel domu
Josefa * 1822 - manželka
byt č. 2
Krčková Juliana * 1793 - svobodná
Ignác * 1828 - syn
Anna * 1830 - dcera
Filip * 1798 - bratr Juliany

 

číslo domovní - 13
Eigel Leonard * 1807 - majitel domu
Eleonora * 1811 - manželka
František * 1836 - syn

 

číslo domovní - 14
Vaňák Jakub * 1793 - majitel domu
Tereza * 1807 - manželka
Josef * 1828, František * 1831 - synové
Anna * 1823, Jenovéfa * 1839, Josefa * 1845 - dcery
Vaňáková Marinna * 1790 - sestra Jakuba ?

 

číslo domovní - 15
byt č. 1
Meitnerová Helena * 1831 - majitelka domu
Barbora * 1851, Anna * 1854 - dcery
Gottwaldová Marie * 1836, Jana * 1839, Rosálie * 1842 - sestry Heleny
byt č. 2
Kadlec František * 1830
Františka * 1825 - manželka
Františka * 1850 - dcera
byt č. 3
Gottwald František * 1820
František * 1842, Jan * 1844 - synové

 

číslo domovní - 16
byt č. 1
Melhuba František * 1803 - majitel domu
Barbora * 1805 - manželka
Anna * 1831, Františka * 1835, Beata * 1841, Barbora * 1847, Tereza * 1848, Jenovéfa * 1848 - dcery
byt č. 2
Valouchová Apolena * 1807
Franz * 1830 - syn
byt č. 3
Procházková Magdalena * 1827
Františka * 1854, Kazina ? * 1857 - dcery
Ocásek Ignác * 1808, Jakub * 1823, František * 1818, Antonie * 1831 - sourozenci Magdaleny

 

číslo domovní - 17
byt č. 1
Smékal Jan * 1823 - majitel domu
Františka * 1830 - manželka
Josef * 1853, František * 1855 - synové
byt č. 2
Smékal Filip * 1785
Marie * 1803 - manželka
Jan * 1823, Josef * 1828, František * 29.3.1837, Ignác * 1844, Pavel * 1848 - synové
Marie * 1823, Františka * 1832, Antonie * 1839, Eleonora * 1841, Johana * 1846 - dcery

 

číslo domovní - 18
Kroutil František * 1811 - majitel domu
Marie * 1808 - manželka
Anna * 1833, Kateřina * 1836, Antonie * 1839, Marie * 1845, Františka * 1848 - dcery

 

číslo domovní - 19
byt č. 1
Vogelová Marie * 1829 - majitelka domu
Anna * 1833 - sestra
byt č. 2
Eigelová Kateřina * 1827
Františka * 1853, Johanna * 1856 - dcery

 

číslo domovní - 20 /majitel domu - Šimon Lexmaul/
byt č. 1
Ocásková Marie * 1780 - svobodná
Tomáš * 1800, Antonín * 1812 - synové
Viktorie * 1808, Josefa * 1821, Apolena * 1824, Anna * 1803 - dcery
byt č. 2
Gottwald František * 1821
Veronika * 1821 - manželka
Vincenc * 1827, Marie * 1816 - sourozenci Františka

 

číslo domovní - 21
byt č. 1
Haplová Antonie * 1808 - majitelka domu
František * 23.3.1840 - syn
Marie * 1836, Františka * 1837 - dcery
byt č. 2
Krejčířová Marie * 1797
Ignác * 1831 - syn
Marie * 1823, Františka * 1825 - dcery

 

číslo domovní - 22
Vaňák Josef * 1828 - majitel domu
Marie * 1831 - manželka
Ignác * 1853, Emilie * 1857 - děti

 

číslo domovní - 23
byt č. 1
Vaňáková Kateřina * 1810 - majitelka domu, svobodná
Jan * 12.8.1840, Josefa * 1845 - děti
byt č. 2
Vaňáková Kateřina * 1737
Vincenc * 1808 - syn

 

číslo domovní - 24 /majitel domu - Šmoldas Josef/
Šmoldasová Marie * 1804
Eleonora * 1836 - dcera
František * 1827, Josef * 1829 - synové
Ignác * 1842 - syn Josefa

 

číslo domovní - 25
byt č. 1
Škop František * 1824 - majitel domu
Anna * 1831 - manželka
byt č. 2
Vaňák Josef * 1802
Kateřina * 1793 - manželka
Anna * 1831, Josefa * 1834 - dcery

 

číslo domovní - 26 /majitel domu - Ignác Krček/
Kadlec Matouš * 1796
Barbora * 1804 - manželka
František * 1830, Fabian * 20.12.1840 - synové

 

číslo domovní - 27
Strupek Antonín * 1832
Anna * 1831 - manželka
Marie * 1855, Filomena * 1856 - dcery

 

číslo domovní - 28
byt č. 1
Rosenberg František * 1836 - majitel domu
Jan * 8.8.1838, Ignác  4.10.1840, Josef * 8.8. 1842, Anna * 1844 - sourozenci Františka
byt č. 2
Rosenberg Jakub * 1816
Amálie * 1819 - manželka
Alois * 1854, Anna * 1848 - děti
Přidal Antonín * 1844 - nemanželský syn Amálie
Juřička Jakub 25.7.1839, František * 30.7.1841
byt č. 3
Rosenbergová Anna *1815 - svobodná
Barbora * 1838, Františka * 1853 - dcery
Ignác * 1845, Antonín * 1849 - synové
Petronilla * 1822, Eleonora * 1825 - sestry Anny

 

číslo domovní - 29
byt č. 1
Šmoldas Jan * 1823 - majitel domu
byt č. 2
Šmoldasová Antonie * 1794
Jan * 1823 - syn
Tereza * 1817, Helena * 1818, Jenovéfa * 1832, Barbora * 1821, Františka * 1827 - dcery
Eleonora * 1850 - dcera Barbory
? * 1849 - dcera Františky

 

Toť vše. Vícero domů v Hradečné v roce 1857 nestálo, proto zde ani nemohou býti uvedeny.


 

zdroje informací jsou uvedeny v nadřazeném článku Soupisy a sčítání lidu ...

 

Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.