soupisy lidu - Sčítání lidu v Rakousku Uhersku (1869)

03.07.2018 16:41

 

Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.

 

 

Jestliže předešlé sčítání bylo označováno jako přechod mezi soupisy lidu a moderními sčítáními, musíme sčítání uskutečněné v roce 1869 oprávněně nazvat prvním moderním sčítáním, které započalo nové období moderních cenzů. Zákonem z roku 1869 byla opravena perioda konání pravidelných sčítání na deset let a samotný akt sčítání měl proběhnout k jednotému okamžiku, jímž byla půlnoc z 31. prosince na 1. ledna nového roku. Desetiletý interval byl ponechán až do zániku rakouskouherské monarchie. Jako zajímavost lze uvést, že tento interval mezi jednotlivými sčítáními byl navržen již na prvním statistickém kongresu konaném v Bruselu v roce 1853.

Při sčítání byl zaznamenáván jmenovitý počet obyvatelstva přítomného v rozhodném okamžiku ve sčítaném místě a rovněž se zaznamenávalo trvale a dočasně nepřítomné obyvatelstvo, jež však mělo v obci domovskou příslušnost. Zjišťoval se věk a pohlaví, zaznamenávaly se fyzické vady jako slepota a hluchota, při pozdějších sčítáních dokonce i mentální vady.

Sčítací archy obce Hradečná jsou datovány 19.1.1870.

 

 

sčítací arch

 

 

Obsah sčítačích operátů pro obec Hradečná v roce 1869 :

 

číslo domovní - 1
byt č. 1
Smékal Jan * 1838 - ženatý, majitel domu, rolník
Jenovéfa * 1839 - jeho manželka, dcera Pavla Hájíčka
Jenovéfa * 1869 - svobodná dcera
Montazy Tekla * 1848 - svobodná, služka
Šinclová Františka * 1853 - svobodná, chůva, původem z Kovářova
byt č. 2
Hajíček Pavel * 1808 - ženatý, výměnkář, původem z Řimic
Kateřina * 1808 - jeho manželka
Havlíčková Františka * 1853 - svobodná, služka, původem z Kovářova
U domu též evidován dobytek - 4 krávy, 1 koza, 2 vepři, 4 úly.

 

číslo domovní - 2
byt č. 1
Lexmaul František * 1820 - ženatý, hofer a nádeník
Magdalena * 1827 - jeho manželka, nádenice
Františka * 1855, Aloisie * 1859, Josef * 1867 - děti
Vocásek Ignác * 1818 - svobodný, nádeník a žebrák
byt č. 2
Slouka Jan * 1816 - svobodný, nádeník
U domu není evidován žádný dobytek.

 

číslo domovní - 3
byt č. 1
Papajk František * 1840 - ženatý, majitel domu, rolník, původem z Měrotína
Eleonora * 1845 - jeho manželka, původem z Chudobína
Jan * 1866, Jenovéfa * 1869 - děti
Papajk Ignác * 1810 - otec Františka, vdovec, výměnkář, původem z Měrotína
Sedlářová Kateřina * 1852 - svobodná, služka, původem ze Slavětína
byt č. 2
Šperlíková Marie * 1814 - vdova, výměnkářka, původem z Vilémova
Marie * 1840, Josefa * 1851 - svobodné dcery
Petr * 1842 - svobodný syn, účtovník při záložně v Olomouci
Rudolf * 1844 - ženatý syn, kupec
Viktorie * 1845 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství
Rudolf * 1869 - syn
Šperlík František * 1824 - svobodný bratr Marie, kočí
Šperlík Ignác * 1829 - ženatý bratr Marie, krejčí, tovaryš
Marianna * 1842 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství
Anna * 1865, Karolína * 1867 - dcery
U domu též evidován dobytek - 3 krávy, 2 vepři.

 

číslo domovní - 4
byt č. 1
Smékal Jan * 1812 - ženatý, majitel domu, rolník
Magdalena * 1829 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství
Jan * 1852, Alois * 1866, Helena * 1854, Terezie * 1859 - děti
Havlíčková Františka * 1850 - svobodná, služka, původem z Kovářova
Havlíčková Marie * 1846 - svobodná, služka, původem z Kovářova
byt č. 2
Jan Smékal * 1793 - ženatý výměnkář
Kateřina * 1790 - jeho manželka
Leharová Terezie * 1838 - svobodná, služka
U domu též evidován dobytek - 5 krav, 2 telata, 2 vepři a 2 kobyly.

 

číslo domovní - 5
byt č. 1
Smékal Valerián * 1834 - ženatý, majitel domu, rolník
Marianna * 1832 - jeho manželka
Jan * 1863, Stanislav * 1869, Růžena * 1866 - děti
Mazánková Marie * 1819 - svobodná, služka, původem z Mladče
Novotná Františka * 1847 - svobodná, služka, původem z Měrotína
Seifert František * 1839 - svobodný, pacholek, původem ze Slavětína
Krčál Jan * 1851 - svobodný, pacholek, původem z Pateřína
byt č. 2
Smékal Josef * 1801 - ženatý výměnkář
Eleonora * 1812 - jeho manželka
Josef * 1843 - svobodný syn
Josefa * 1843 – svobodná, služka
byt č. 3
Šmoldas Jan * 1823 - ženatý, kovář, tovaryš
byt č. 4
Eigel Ignác * 1857 - svobodný, krejčovský učeň
U domu též evidován dobytek - 6 krav, 2 vepřů, 2 valaši, 1 kobyla a 4 úly.

 

číslo domovní - 6
byt č. 1
Procházka Šimon * 1827 - ženatý, majitel domu, rolník
Marianna * 1837 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství, původem ze Savína
Františka * 1858, Julianna * 1860, Filoména * 1865, Jan * 1868 - děti
byt č. 2
Kadlec František *1830 - ženatý hofer
Františka * 1825 - jeho manželka, nádenice
Františka * 1850, Filoména * 1864, Marie * 1869, Osvald * 1860, František * 1862, Josef * 1867 - děti
Matouš * 1796 - otec Františka, vdovec, hofer
byt č. 3
Procházková Marianna * 1817 - svobodná hoferka
Agáta * 1846 - svobodná dcera, služka
František * 1867 - syn Agáty
U domu též evidován dobytek - 2 krávy.

 

číslo domovní - 7
Valouch Ignác * 1799 - ženatý výměnkář, původem z Vilémova
Klára * 1802 - jeho manželka
Františka * 1851 - svobodná schovanka
U domu není evidován žádný dobytek.

 

číslo domovní - 8
Kadlec Martin * 1811 - vdovec, domkař, pomocník
Josef * 1845 - svobodný syn, zlatník
Anna * 1846, Barbora * 1849, Františka * 1854, Antonie * 1851 - svobodné dcery
Antonie * 1867 - dcera Anny
U domu není evidován žádný dobytek.

 

číslo domovní - 9
byt č. 1
Vaňák Jan * 1838 - ženatý, majitel domu, rolník, původem ze Savína
Anna * 1840 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství
Jan * 1865, František * 1867, Arnošt * 1869 - děti
Vorbergerová Jenovéfa * 1840 - svobodná, služka, původem ze Hvozdu
byt č. 2
Vařeka František * 1810 - výměnkář
Anna * 1804 - manželka, matka Anny Vaňákové
Smékal Matouš *1788 - otec Anny Vařekové, vdovec
U domu též evidován dobytek - 2 krávy.

 

číslo domovní - 10
byt č. 1
Smékal Jan * 1832 - ženatý, domkař, mistr obuvník
Antonie * 1834 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství, původem z Palonína
Partz (Parč ?) Alois * 1856 - svobodný, obuvník, učeň, původem z Měrotína
byt č. 2
Smékalová Anna * 1807 - vdova, výměnkářka
Valerián * 1835 - svobodný syn, pacholek, slouží v Nasobůrkách
Martin * 1849 - svobodný syn, jest na vojně
Helena * 1845, Anna * 1837 - svobodné dcery
Cyriakus * 1860, Jan * 1864, Basil * 1867 - děti Anny
U domu též evidován dobytek - 2 krávy.

 

číslo domovní - 11
byt č. 1
Gottvaldová Anna * 1816 - vdova, majitelka domu, rolnice
Jan * 1847 - svobodný syn
Kateřina * 1850, Filoména * 1857 - svobodné dcery
Šperlík Jan * 1826 - svobodný, pacholek
Kadlecová Josefa * 1834 - svobodná, služka, původem ze Slavětína
byt č. 2
Gottwald Matouš * 1800 - ženatý výměnkář
Františka * 1814 - jeho manželka, původem z Kovářova
Antonín * 1850, Josef * 1858 - svobodní synové
Barbora * 1851, Františka * 1854 - svobodné dcery, služky
Koupilová Antonie * 1804 - svobodná služka, původem z Kovářova
U domu též evidován dobytek - 5 krav, 2 kobyly, 3 vepři a 3 úly.

 

číslo domovní - 12
byt č. 1
Melhuba František * 1846 - ženatý majitel domu, rolník, původem z Měníka
Kateřina * 1844 - jeho manželka, původem z Řimic
Marianna * 1867, František * 1869 - děti
Skopal Leopold ? * 1851 - svobodný, pacholek, původem ze Slavětína
Aplová Františka * 1834 - svobodná, služka
Hájíčková Josefa * 1855 - svobodná, služka, původem z Řimic
byt č. 2
Krčková Josefa * 1822 - vdova, výměnkářka
Přidalová Marie * 1836 - vdova, sestra Josefy
Dorota * 1865 - dcera Marie
U domu též evidován dobytek - 5 krav, 2 telata, 2 kobyly a 4 vepři.

 

číslo domovní - 13 
byt č. 1
Eigel  František * 1836 - ženatý, majitel domu
Amálie * 1837 - jeho manželka, nádenice, původem z Moravičan
Amálie * 1863, František * 1864, Josef * 1866, Josefa * 1868, Filoména * 1869 - děti
byt č. 2
Eigel Leonard * 1807 - vdovec, výměník
U domu též evidován dobytek - 2 krávy.

 

číslo domovní - 14
byt č. 1
Smékal Josef * 1829 - ženatý majitel domu, rolník
Terezie * 1840 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství, původem z Blážova
Antonín * 1861, František * 1868 - děti
Kočí Tekla * 1815 - vdova, matka Terezie
byt č. 2
Vaňáková Tereza * 1807 - vdova, výměnkářka
byt č. 3
Procházka František * 1824 - ženatý, mistr obuvník
Terezie * 1824 - jeho manželka, pomáhá v domácnosti, původem ze Savína
Anna * 1852, Terezie * 1853, Kateřina * 1855 - dcery
Kincl ? Antonín * 1856 - svobodný, obuvník, učen, původem z Pateřína
Havlíček Antonín * 1857 - svobodný, obuvník, učen, původem z Pateřína
U domu též evidován dobytek - 2 krávy.

 

číslo domovní - 15
byt č. 1
Kreuc Josef * 1833 - ženatý, majitel domu, rolník
Helena * 1831 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství
Meitnerová Barbora * 1851 - dcera Heleny z předešlého manželství
Jan * 1862, Antonín * 1863, Marianna * 1869 - děti
byt č. 2
Gottvaldová Jana * 1839, Kateřina * 1842 - svobodné sestry Heleny, služky
U domu též evidován dobytek - 2 krávy.

 

číslo domovní - 16
byt č. 1
Kneibl Melichar * 1834 - ženatý majitel domu, rolník, původem z Cakova
Beata * 1841 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství
Anna * 1862, František * 1866 - děti
Seitl ? * 1843 - svobodný, pacholek, původem z Mladče
Bártová Josefa * 1847 - svobodná, služka, původem z Podolí
? Anna * 1857 - svobodná, služka
byt č. 2
Melhubová Barbora * 1805 - vdova, výměnkářka
Tereza * 1848, Jenovéfa * 1848 - svobodné dcery
U domu též evidován dobytek - 4 krávy, 2 telata, 2 kobyly, 1 vepř.

 

číslo domovní - 17
byt č. 1
Smékal Jan * 1823 - ženatý majitel domu, rolník
Františka * 1830 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství
Josef * 1853, František * 1855, Jan * 1867, Justýna * 1860, Žofie * 1865 - děti
Novotný Alois * 1845 - svobodný, pacholek, původem ze Slavětína
Skopalová Marianna * 1847 - svobodná služka, původem z Měrotína
Sedlářová Anna * 1836 - svobodná služka, původem ze Savína
Smékal Ignác * 1844 - ženatý, hofer, tovaryš
Anna * 1846 - jeho manželka, původem z Pateřína
byt č. 2
Šincl Jan * 1842 - ženatý, hofer, původem z Milkova
Eleonora * 1841 - jeho manželka
Terezie * 1867, František * 1869 - děti
U domu též evidován dobytek - 5 krav, 2 telata, 3 kobyly, 4 vepři a 4 úly.

 

číslo domovní - 18
Kroutil František * 1811 - ženatý, domkař, nádeník, původem ze Střemeníčka
Marie * 1808 - jeho manželka, nádenice
Marie * 1845 - svobodná dcera
František * 1867 - syn Marie
Vaňák Josef * 1838 - ženatý, nádeník, původem z Měníku
Františka * 1848 - jeho manželka, nádenice, dcera Františka Kroutila
U domu též evidován dobytek - 2 krávy.

 

číslo domovní - 19
Žváček Jan * 1829 - ženatý domkař, nádeník, původem z Litovle
Marianna * 1829 - jeho manželka
František * 1861 - syn
U domu není evidován žádný dobytek.

 

číslo domovní - 20
byt č. 1
Lexmaul Šimon * 1816 - ženatý, domkař, nádeník
Kateřina * 1820 - jeho manželka, původem z Kovářova
Jan * 1853, Řehoř * 1856 - svobodní synové, učni
Anastázie * 1851 - svobodná dcera
Izidor * 1869 - syn Anastázie
byt č. 2
Lexmaulová Barbora * 1813 - svobodná sestra Šimona, nádenice
Lexmaulová Františka * 1817 - svobodná sestra Šimona, nádenice
U domu není evidován žádný dobytek.

 

číslo domovní - 21
byt č. 1
Hapl František * 1840 - ženatý, domkař, obuvník, tovaryš
Františka * 1840 - jeho manželka, nádenice
Hillarius * 1859, Jan * 1868 - děti
Antonie * 1808 - vdova, výměnkářka, matka Františka
byt č. 2
Krejčířová Marianna * 1797 - vdova, výměnkářka
Ignác * 1831 - svobodný syn, nádeník
Marie * 1823 - svobodná dcera, nádenice
U domu není evidován žádný dobytek.

 

číslo domovní - 22
Šmoldasová Terezie * 1816 - majitelka domu, svobodná, nádenice
Helena * 1818, Barbora * 1821, Jenovéfa * 1832, Františka * 1828 - svobodné sestry Terezie
Rozálie * 1849 - nemanželská dcera Františky, svobodná, služka
Eleonora * 1854 - nemanželská dcera Barbory
U domu není evidován žádný dobytek.

 

číslo domovní - 23
Vaňáková Kateřina * 1810 - domkařka, vdova, nádenice
Jan * 1840 - svobodný syn, nádeník
Josefa * 1845 - svobodná dcera, nádenice
U domu není evidován žádný dobytek.

 

číslo domovní - 24
byt č. 1
Vaňák Josef * 1828 - ženatý, domkař, nádeník
Marianna * 1831 - jeho manželka, nádenice, původem z Měrotína
Ignác * 1853, Amálie * 1860, Filoména * 1865 - děti
byt č. 2
Šmoldas Ignác * 1842 - svobodný, krejčí, tovaryš
U domu též evidován dobytek - 2 krávy.

 

číslo domovní - 25
Škop František * 1824 - ženatý, domkař, nádeník, původem z Měníku
Jenovéfa * 1835 - jeho manželka, nádenice
Haicová Terezie * 1854 - svobodná schovanka, původem z Hrabí
U domu též evidován dobytek - 2 krávy.

 

číslo domovní - 26
Krček Ignác * 1828 - ženatý, domkař, nádeník
Marianna * 1830 - jeho manželka, nádenice, původem z Kovářova
Ignác * 1855, Benedikt * 1857, Josef * 1859, Petr * 1863, Františka * 1868 - děti
U domu není evidován žádný dobytek.

 

číslo domovní - 27
Hrazdil Ignác * 1838 - ženatý, hofer a mistr kovář, původem z Kovářova
Barbora * 1839 - jeho manželka, pomáhá při domě, původem ze Zvole
Anna * 1865, Ignác * 1868 - děti
U domu není evidován žádný dobytek.

 

číslo domovní - 28
byt č. 1
Rosenberg František * 1836 - ženatý, domkař, nádeník
Apolonie * 1822 - jeho manželka, nádenice, původem z Nasobůrek
Antonín * 1864, Helena * 1862, Františka * 1866, Kateřina * 1868 - děti
Ocásková Josefa * 1820 - svobodná, nádenice
Rozálie * 1859 - dcera Josefy
byt č. 2
Rosenberg Jakub * 1839 - ženatý, hofer a krejčí, tovaryš, původem z Vilémova
Helena * 1845 - jeho manželka, nádenice
Marianna * 1868 - dcera
František * 1841 - svobodný bratr Jakuba, krejčí, tovaryš, původem z Vilémova
Alois * 1855 - svobodný bratr Jakuba, tkadlec, učeň, původem z Kluzova
byt č. 3
Rosenbergová Anna *1819 - svobodná, hoferka a nádenice
Františka * 1852 - nemanželská dcera Anny, služka
Antonín * 1849 - svobodný a nemanželský syn Anny, krejčí, tovaryš
Krejčíř Matyáš * 1835 - ženatý, nádeník, původem z Měrotína
Barbora * 1838 - jeho manželka, nádenice
Rosenberg Hynek * 1865 - nemanželský syn Barbory
U domu není evidován žádný dobytek.

 

číslo domovní - 29
Šmoldas Jan * 1823 - ženatý, domkař a nádeník
Františka * 1835 - jeho manželka, nádenice
Kristýna * 1867, Jan * 1869 - děti
U domu není evidován žádný dobytek.

 

 

 

zdroje informací jsou uvedeny v nadřazeném článku Soupisy a sčítání lidu ...

 

Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.