soupisy lidu - Sčítání lidu v Rakousku Uhersku (1880)

03.07.2018 16:49

 

Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.

 

 

S příchodem dalších sčítání se zvyšoval počet zjišťovaných a zaznamenávaných znaků. V dalším sčítání provedeném opět po deseti letech v roce 1880 byla zaznamenávána obcovací řeč, díky čemuž se nepřímo zjišťovala národnostní struktura jed¬notlivých regionů Rakouska-Uherska. Jednalo se o důležitá data, neboť na poměr národností byly vázány další právní předpisy. Z výsledků sčítání se rovněž daly vyčíst směry migrace. Již tedy nešlo jen o zjišťování po¬čtu přítomného obyvatelstva, ale i o včasné podchycení rych¬lých a výrazných strukturálních změn, kterými tehdejší společnost procházela. Rozsah požadovaných údajů zjišťovaných při sčítání se zvětšoval. Zjišťovala se gramotnost (znalost čtení a psaní), náboženské vyznání a v dalších letech přibývaly další otázky.

Sčítací archy Hradečné jsou datovány 31.12.1880.

Zajímavostí je, že jsem v archivu nenalezl všechny operáty, resp. sčítací archy ke všem domům. Chybějící byly posléze doplněny ze záložního archivu webu Familly Tree.

 

Obsah sčítačích operátů pro obec Hradečná v roce 1880 :

 

číslo domovní - 1
byt č. 1
Smékal František * 17.11.1855 - ženatý, chalupník, rolník
Kateřina * 14.11.1854 - jeho žena, v domácnosti, původem z Kozova
Josef * 22.8.1880 - syn
Havelková Marie * 1859 - svobodná, děvečka, původem z Blážova
byt č. 2
Seifert František * 1839 - ženatý, podruh, nádeník, původem ze Slavětína
Františka * 1855 - jeho žena, nádenice, v domácnosti
Marianna * 22.9.1874, Anna * 16.7.1880, Antonín * 16.1.1879 - děti
Lexmaul Maxmilian * 9.10.1876 - nemanželský syn Františky
byt č. 3
Lexmaul František * 1820 - ženatý, podruh, nádeník
Magdalena * 1827 - jeho žena, nádenice
Aloisie * 14.12.1859 - svobodná dcera, služebná v Myslechovicích
Josef * 17.3.1867 - svobodný syn
Ocásek Ignác * 1818 - svobodný, nádeník a žebrák
U domu též evidován dobytek - 1 kůň, 2 krávy, 2 telata a 1 úl.

 

číslo domovní - 2
Lexmaul Řehoř * 24.5.1856 - ženatý, domkař, obuvník
Filomena * 28.11.1857 - jeho žena, v domácnosti
Jan * 10.4.1877, Alois * 12.11.1878, Filomena * 13.6.1880 - děti
Šimon * 1816 - ženatý výměník, rolnický nádeník
Kateřina * 1820 - jeho žena, výměnice, původem z Kovářova
U domu též evidován dobytek - 3 krávy.

 

číslo domovní - 3
byt č. 1
Juřička Pavel * 1832 - ženatý, chalupník, rolník, původem z Polomí
Františka * 1830 - jeho žena, v domácnosti
František * 19.10.1864, Ignác * 23.6.1870, Filoména * 8.7.1868, Žofie * 25.7.1872 - děti
Josef - svobodný syn, vojín v c.k. stanici hřebců v Hačanech
Helena * 1858 - svobodná dcera, děvečka v Unčovicích
Františka * 1850, Amálie * 1862 - svobodné dcery, pomáhají při hospodářství
byt č. 2
Šperlíková Marie * 1814 - vdova, výměnkářka, původem z Vilémova
Marianna * 1849 - svobodná dcera, klášterní panna v Přerově, Josefa * 1851 - svobodné dcery
Josefa * 1851 - svobodná dcera, pomáhá matce s hospodářstvím
U domu též evidován dobytek - 2 koně, 5 krav, 1 tele, 2 prasata.

 

číslo domovní - 4
byt č. 1
Smékal Jan * 30.11.1812 - ženatý, majetník půllánu, rolník
Magdalena * 15.8.1829 - jeho žena, hospodyně, pomáhá při hospodářství
Jan * 22.11.1852 - svobodný syn, pomáhá při hospodářství
Alois * 16.2.1866 - svobodný syn, studuje na hospodářské škole v Hradisku
Helena * 8.8.1854, Terezie * 28.2.1859 - svobodné dcery
Leharová Terezie * 1838 - svobodná, děvečka, původem z Rudolfova u Zábřeha
U domu též evidován dobytek - 9 krav, 2 telata, 5 prasat, 3 úly.

 

číslo domovní - 5
byt č. 1
Smékal Valerián * 14.4.1834 - ženatý, nájemník, hostinský
Marianna * 1832 - jeho žena, pomáhá při živnosti, v domácnosti
Jan * 24.6.1863 - svobodný syn, pomáhá při živnosti hostinské
Stanislav * 17.7.1869, Jaroslav * 26.2.1871, Růžena * 1867, Karolína * 29.11.1872 - děti
byt č. 2
Smékal Josef * 1801 - ženatý výměnkář
Eleonora * 1812 - jeho žena, výměnice
Josef * 1843 - svobodný syn, spravuje výměnu, má své věno
Šmoldasová Marianna * 1825 - svobodná služebná
Smékal Jan * 1838 - ženatý, hospodářský správce v Haliči
Jenovéfa * 1838 - jeho žena, živí se u rodičů
Jenovéfa * 1869 - dcera, školačka v Nezamyslicích
U domu též evidován dobytek - 3 krávy a 6 úlů.

číslo domovní - 6
byt č. 1
Procházková Marianna * 26.12.1836 - vdova, majitelka chalupy, rolnice, původem ze Savína
Jan * 8.2.1868, Josef * 3.3.1871 - synové
Františka * 4.10.1858 - svobodná dcera, služebná v Savíně
Julianna * 21.2.1860, Filoména * 25.5.1864 - svobodné dcery, pomáhají při hospodářství
byt č. 2
Kadlec František * 3.7.1830 - ženatý, podruh, nádeník
Františka * 1828 - jeho žena, rolnická nádenice, spravuje domácnost
Filoména * 10.11.1864, Josef * 12.2.1867 - děti, pomáhají u rodičů
Osvald * 23.2.1861 - svobodný syn, uzenář, tovaryš v Uničově
František * 15.11.1862 - svobodný syn, pacholek v Nasobůrkách
Procházková Marianna * 1820 - svobodná, podruh, švadlena
U domu též evidován dobytek - 6 krav.

 

číslo domovní - 7
Grézl Alois * 18.11.1852 - ženatý, chalupník, rolník
Anna * 25.5.1854 - jeho žena, pomáhá při polních pracích, v domácnosti
U domu též evidován dobytek - 1 kůň, 2 krávy, 2 prasata.

 

číslo domovní - 8
Seitl Vincenc * 1843 - ženatý, domkař, dělník, původem z Mladče
Anna * 1846 - jeho žena, nádenice
Jenovéfa * 15.5.1873, Anna * 1878 - dcery
Kadlecová Antonie * 10.6.1867 - svobodná nemanželská dcera Anny Seitlové
Kadlec Martin * 1809 - vdovec, výměník, nádeník, otec Anny Seitlové
Barbora * 1849, Antonína * 1851 - svobodné dcery, obě děvečky ve Vídni
Františka * 1854 - svobodná dcera, por. bába v Bílé Lhotě
U domu též evidován dobytek - 1 kráva, 1 tele.

 

číslo domovní - 9
byt č. 1
Vaňák Jan * 23.6.1838 - ženatý, chalupník, rolník, původem ze Savína
Anna * 1841 - jeho žena, pomáhá při hospodářství, v domácnosti
František * 11.2.1867, Arnošt * 12.10.1869, Bohumil * 6.11.1874, Anna * 14.10.1872 - děti
Jan * 25.2.1865 - svobodný syn, kupecký učeň v Nákle
byt č. 2
Vařeka František * 1810 - ženatý výměnkář, původem ze Savína
Anna * 1804 - jeho žena, výměnkářka
U domu též evidován dobytek - 3 krávy, 1 prase a 4 úly.

 

číslo domovní - 10 
byt č. 1
Smékal Jan * 21.12.1831 - ženatý, majetník domkař, rolník
Antonína * 16.5.1828 - jeho žena, spravuje domácnost, původem z Palonína
Rozehnal Jakub * 1815 - vdovec, penzionovaný horník, bratr Antoníny, původem z Palonína
byt č. 2
Smékalová Anna * 1.1.1837 - svobodná sestra Jana, podruh, nádenice
Basil * 13.8.1867, Petronila 2.8.1872 - děti
Cyriak * 8.8.1860, Januar * 16.9.1864 - svobodní synové, pacholci v Nasobůrkách
Valerián * 1835 - svobodný bratr Anny, pacholek, slouží v Březové
U domu též evidován dobytek - 2 krávy a 1 prase.

 

číslo domovní - 11
byt č. 1
Gottvald Jan * 2.5.1847 - ženatý, majetník půllánu, rolník
Cecílie * 18.9.1851 - jeho žena, pomáhá při hospodářství, původem z  Kozova
Králová Marianna * 2.1.1877 - nemanželská dcera Cecílie
Josef ? * 14.3.1858 - svobodný, pacholek  
Linetová Anna * 7.7.1860 - svobodná, děvečka, původem z Bílé Lhoty
Meixnerová Marianna * 1859 - svobodná děvečka, původem z Hochštýna
byt č. 2
Gottvald Anton * 20.3.1850 - ženatý, podruh, nádeník, bratr Jana
Františka * 10.6.1859 - jeho žena, nádenice, spravuje domácnost, původem z Hlivic
Františka * 1814 - vdova, matka Jana a Antona, původem z Kovářova
U domu též evidován dobytek - 4 koně, 9 krav, 1 býk, 4 telata, 1 koza, 7 prasat a 7 úlů.

 

číslo domovní - 12
byt č. 1
Melhuba František * 5.6.1846 - ženatý, majetník půllánu, rolník, původem z Měníka
Kateřina * 6.12.1844 - jeho žena, hospodyně, původem z Řimic
Marie * 20.9.1867, Ladislav * 11.5.1873, Josef * 26.7.1875, Karel 30.8.1878 - děti
Zbořil Antonín * 1856 - svobodný, pacholek, původem z Tovačova
Tylová Marianna * 1856 - svobodná, děvečka z Olešnice
Dostálová Karolína * 1857 - svobodná, děvečka z Pateřína
byt č. 2
Krčková Josefa * 1.5.1822 - vdova, výměnice, původem z Police u Zábřeha
Krejčí Ignác * 4.1.1833 - svobodný, nádeník, podruh
U domu též evidován dobytek - 5 koní, 8 krav, 6 telat, 1 koza, 3 ovce, 2 prasata a 3 úly.

 

číslo domovní - 13
Ajgl František * 15.6.1834 - ženatý, domkař, nádeník
Amálie * 1833 - jeho žena, nádenice, původem z Moravičan
Josefa * 20.8.1867, Jan * 29.9.1871, Filoména * 18.101873, Helena * 6.1.1876 - děti
Amálie * 15.8.1862 - svobodná dcera, služebná v Měníku
František * 7.12.1863 - svobodný syn, kovářský učeň v Savíně
Josef * 28.9.1865 - svobodný syn, zámečnický učeň v Litovli
U domu není evidován žádný dobytek.

 

číslo domovní - 14
byt č. 1
Smékal Josef * 24.12.1828 - ženatý chalupník, rolník
Terezie * 1840 - jeho žena, spravuje domácnost, původem z Blážova
František * 18.11.1867, Jan * 12.2.1871, Magdalena 21.7.1874 - děti
Antonín * 13.6.1860 - svobodný syn, pomáhá při hospodářství
Kočí Tekla * 1820 - vdova, výměnice, matka Terezie, původem z Blážova
byt č. 2
Marková Barbora * 1858 - vdova, podruh, nádenice, hoferka, původem z Březiny
Josef * 31.12.1879 - syn
Gottvaldová Cecílie * 31.3.1873, Gottvald Jan * 15.11.1877 - nemanželské děti Barbory
U domu též evidován dobytek - 1 kůň, 3 krávy a 1 tele.

 

číslo domovní - 15
byt č. 1
Řmot František * 1.8.1851 - ženatý, chalupník, rolník, původem z Řimic
Barbora * 1851 - jeho žena, pomáhá při hospodářství
František * 8.3.1878, Marie * 6.5.1879 - děti
byt č. 2
Kreuz Josef * 1833 - ženatý, výměník, původem z Černé
Helena * 1831 - jeho žena, výměnice, matka Barbory
Jan * 21.11.1862 - svobodný syn, knihařský učeň
Antonín * 14.12.1863 - svobodný syn, kovářský učeň
U domu též evidován dobytek - 7 krav a 3 prasata.

 

číslo domovní - 16
byt č. 1
Knajbl Melichar * 31.12.1834 - ženatý, majitel domu, půlláník, rolník, původem z Cakova
Beáta * 1841 - jeho žena, manželka, hospodyně
Josef * 1.1.1871 - syn
Anna * 25.8.1862 - svobodná dcera, pomáhá při hospodářství
František * 4.6.1866 - svobodný syn, student v Olomouci
Krčková Antonie * 20.2.1861 - svobodná, děvečka, původem ze Savína
Dostálová Marianna * 1864 - svobodná, děvečka, původem z Měrotína
byt č. 2
Melhubová Barbora * 1802 - vdova, výměnice, původem z Třeštiny
U domu též evidován dobytek - 3 koně, 9 krav, 4 telata, 2 kozy, 4 prasata.

 

číslo domovní - 17
byt č. 1
Smékal Josef * 1.5.1853 - ženatý, půlláník
Filoména * 17.4.1858 - jeho žena, řídí domácnost
Marie * 3.1.1878, Filipina * 1.5.1880 - děti
Pecha Bertold * 1856 - svobodný, pacholek, původem z Písařova
Vlčková Marianna * 1848 - svobodná, děvečka, původem z Blážova
Pelcová Frantška * 1857 - svobodná, děvečka, původem z Maletína
byt č. 2
Smékal Jan * 1823 - ženatý, výměník
Františka * 1830 - jeho žena, řídí domácnost, původem ze Slavětína
Jan * 5.9.1866 - svobodný syn, košíkářský učeň v Litovli
Justýna * 17.5.1861 - svobodná dcera, pomáhá při hospodářství
U domu též evidován dobytek - 3 koně, 10 krav, 2 telata, 2 kozy, 10 prasat a 6 úlů.

 

číslo domovní - 18
Vaňák Josef * 29.6.1838 - ženatý, domkař, rolník, původem z Měníku
Františka * 14.8.1848 - jeho žena, spravuje domácnost
Kateřina * 25.4.1874, Marie * 9.6.1876, Ferdinand * 24.5.1879 - děti
U domu též evidován dobytek - 3 krávy.

 

číslo domovní - 19
Žváčková Marianna * 1828 - vdova, majetnice domku, nádenice
František * 21.7.1861 - svobodný syn, pacholek
Eiglová Kateřina * 1825 - svobodná, nádenice
Františka * 9.3.1873 - vnučka Kateřiny
Hlošek František * 14.12.1857 - ženatý, podruh a rolník, původem z Podolí
Johana * 24.8.1855 - jeho žena, spravuje domácnost
Anna * 17.1.1880 - dcera
Eiglová Marie * 11.11.1876 - nemanželská dcera Johany ?
U domu též evidován dobytek - 1 kráva.

 

číslo domovní - 20
Šmoldas Hynek * 27.1.1842 - ženatý domkař, krejčí
Anastázie * 1851 - jeho žena, nádenice, dcera Šimona Lexmaula
Jan * 16.6.1871, Františka * 14.6.1872, Antonín * 5.1.1875, Josef * 12.12.1876, Hynek * 9.3.1879 - děti
Izidor * 16.6.1869 - syn Anastázie
Lexmaulová Františka * 1818 - svobodná, žije z almužny, teta Anastázie
U domu též evidován dobytek - 1 kráva.

 

číslo domovní - 21
byt č. 1
Hapl František * 23.3.1840 - ženatý, domkař, rolník
Františka * 1837 - jeho manželka, vede domácnost, původem z Nasobůrek
Beáta * 29.7.1870, František * 19.12.1871, Jan * 24.11.1875 - děti
byt č. 2
Procházka František * 1822 - ženatý, podruh, obuvník
Terezie * 1822 - jeho žena, vede domácnost, prodává hrnce, původem ze Savína
Hapl Hillarius - c.k. vojín v moravském pluku dragounů, syn Františka Hapla
U domu též evidován dobytek - 3 krávy.

 

číslo domovní - 22
Šincl Jan * 1842 - ženatý, domkař, nádeník, v továrni v Litovli, původem z Milkova
Eleonora * 1841 - jeho žena, nádenice, spravuje domácnost, neteř Terezie Šmoldasové
František * 10.10.1868, Marianna * 8.9.1870, Filoména * 6.5.1873, Anna * 4.3.1875, Josef * 20.3.1879 - děti
Terezie * 10.12.1866 - svobodná dcera, chůva
U domu též evidován dobytek - 1 kráva a 1 tele.

 

číslo domovní - 23
byt č. 1
Vaňák Jan * 1840 - ženatý, domkař a tesař
Háta * 5.2.1845 - jeho žena, nádenice, spravuje domácnost
František * 11.12.1866, Filoména * 21.8.1879 - děti
byt č. 2
Krček Jan * 1848 - ženatý, podruh, nádeník, původem ze Savína
Josefa * 1845 - jeho žena, nádenice, původem z Měrotína
Marianna * 9.4.1879 - dcera
U domu též evidován dobytek - 1 kráva a 1 koza.

 

číslo domovní - 24
Vaňák Josef * 2.2.1828 - ženatý, domkař, v továrni v Litovli
Marianna * 15.8.1832 - jeho žena, spravuje domácnost, původem z Měrotína
Filoména * 1865, Inocenc * 22.6.1875 - děti
Ignác * 31.7.1853 - svobodný syn, dělník v továrni v Litovli
Amálie * 28.3.1860 - svobodná dcera, děvečka v Litovli
U domu též evidován dobytek - 2 krávy.

 

číslo domovní - 25
Škop František * 2.4.1822 - ženatý, domkař, rolník a nádeník, původem z Měníku
Jenovéfa * 1835 - jeho žena, nádenice
Haicová Terezie * 1854 - svobodná, služebná, původem z Hrabí
Šperlík Jan * 1828 - svobodný, hofer, nádeník
U domu též evidován dobytek - 2 krávy.

 

číslo domovní - 26
Krček Ignác * 11.12.1829 - ženatý, domkař, nádeník
Marianna * 1830 - jeho žena, nádenice, původem z Kovářova
Oldřich * 11.7.1873 - syn
Ignác * 2.4.1855 - svobodný syn, nádeník a pacholek, slouží v Benkově
Benedikt * 8.4.1857 - svobodný syn, krejčovský tovaryš
Josef - svobodný syn, c.k. myslivec u 4. batalionu  myslivců polních v Brně
Petr * 23.2.1863 - svobodný syn, pacholek v Myslechovicích
U domu též evidován dobytek - 1 kráva.

 

číslo domovní - 27
Hrazdil Ignác * 1839 - ženatý, domkař, mistr kovář, původem z Kovářova
Barbora * 1837 - jeho žena, spravuje domácnost, původem ze Zvole
Anna * 31.7.1865, Ignác * 30.11.1867, Helena * 6.12.1876 - děti
U domu též evidován dobytek - 1 kráva.

 

číslo domovní - 28
byt č. 1
Rozenberk František * 28.10.1836 - ženatý, domkař, nádeník
Apolonie * 22.7.1836 - jeho žena, nádenice, původem z Nasobůrek
Kateřina * 8.11.1869, Marianna * 1.2.1871 - děti
Helena * 18.8.1860 - svobodná dcera, služebná v Náměšti
Antonín * 19.2.1862 - svobodný syn, zámečnický tovaryš v Litovli
Františka * 21.11.1864 - svobodná dcera, děvečka, pomáhá při hospodářství
byt č. 2
Prucek František * 2.4.1839 - ženatý, nádeník a podruh, původem z Bílska
Eva * 24.12.1838 - jeho žena, nádenice, původem ze Slavětína
Školastika * 10.2.1867, František * 12.4.1874, Antonín * 12.1.1877 - děti
Amálie * 30.3.1863 - svobodná dcera, děvečka na Bouzově
byt č. 3
Nimr Johan * 1832 - ženatý, podruh, nádeník, původem z Jestřebí
Eleonora * 10.11.1836 - jeho žena, nádenice
Šmoldasová Juliana * 16.6.1858 - svobodná a nemanželská dcera Eleonory, služebná v Ostravě
Šmoldas Julius * 3.5.1861 - svobodný a nemanželský syn Eleonory, krejčovský tovaryš v Olomouci
byt č. 4
Rozenberk Jakub * 25.7.1839 - ženatý, podruh, nádeník, původem z Vilémova
Helena * 1845 - jeho žena, nádenice, spravuje domácnost
Marianna * 11.9.1869, František * 6.5.1871, Anna * 13.5.1875, Filoména * 28.2.1878 - děti
František * 1841 - svobodný bratr Jakuba, nádeník, podruh, původem z Vilémova
Alois * 1855 - svobodný bratr Jakuba, tkadlec, učeň, původem z Kluzova
Ocásek Antonín * 1812 - vdovec, nádeník, původem ze Slavětína
U domu též evidován dobytek - 1 kráva, 1 tele a 7 koz.

 

číslo domovní - 29
Šmoldas Jan * 8.12.1823 - ženatý, domkař a rolník
Františka * 8.12.1829 - jeho žena, spravuje domácnost, původem z Březiny
Kristýna * 11.10.1867, Jan * 14.5.1869, Hynek * 2.2.1873 - děti
U domu též evidován dobytek - 2 krávy.

 

číslo domovní - 30
byt č. 1
Smékal Martin * 30.11.1848 - ženatý, domkař, rolník
Rozálie * 19.5.1849 - jeho žena, spravuje domácnost
Šmoldasová Františka * 22.2.1828 - svobodná, pomáhá při hospodářství, matka Rozálie
Šmoldasová Jenovéfa * 8.6.1832 - svobodná, pomáhá při hospodářství, sestra Františky
Šmoldasová Eleonora * 1854 - svobodná, děvečka v Olomouci, sestra Františky
byt č. 2
Kroutilová Marianna * 1804 - vdova, výměnice
U domu též evidován dobytek - 3 krávy, 1 tele, 2 prasata.

 

číslo domovní - 31
byt č. 1
Štipl Jan * 1834 - ženatý, sládek a ředitel sladovny, původem z Klatonoh u Chlumce
Františka * 1830 - jeho žena, zaopatruje domácnost, původem odtamtéž jako manžel
Táborská Marianna * 1855 - svobodná děvečka, původem z Mladče
Koláček František * 1845 - ženatý, sladovnický pomocník, původem z Bílé Lhoty
Doležel Pelegrin * 25.3.1861 - svobodný, sladovnický pomocník, původem z Bílé Lhoty
Jedelský František * 1843 - ženatý, sladovnický pomocník, původem ze Zábřeha
Pospíšil Josef * 1845 - ženatý, sladovnický pomocník, původem z Nové Vsi
U domu též evidován dobytek - 2 krávy a 2 prasata.

 

číslo domovní - 32
Dostál František * 28.9.1846 - ženatý, domkař, rolník, původem ze Slavětína
Terezie * 1852 - jeho žena, pomáhá při hospodářství
Mořic * 29.9.1870, Žofie * 23.2.1873, František * 1874 - děti
U domu též evidován dobytek - 2 krávy.

 

 

zdroje informací jsou uvedeny v nadřazeném článku Soupisy a sčítání lidu ...

 

Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.