soupisy lidu - Sčítání lidu v Rakousku Uhersku (1900)

03.07.2018 17:24

 

Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.

 

 

Obsah sčítačích operátů pro obec Hradečná v roce 1900 :

 

číslo domovní - 1
byt č. 1
Smékal František * 17.11.1855 - ženatý, majetník bytu, rolník, mlékař v Rolnické mlékárně v Hradečné
Kateřina * 15.11.1854 - jeho manželka, v domácnosti, původem z Kozova
Emilie * 15.11.1882, František * 11.10.1884, Jan * 3.1.1888, Františka * 3.10.1890 - děti
Josef * 22.8.1880 - svobodný syn, studující teolog v Olomouci
byt č. 2
Kadlec František * 3.7.1830 - ženatý, majetník bytu, nádeník
Františka * 2.2.1854 - jeho manželka, nádenice
Štěpán * 23.12.1892, Ludmila 27.5.1891 - děti
Svršková Františka * 10.8.1850 - ovdovělá dcera, nádenice
Seifert Antonín - svobodný syn, vojín u vojska
Seifertová Alžběta * 8.8.1882 - svobodná dcera, služka ve Vídni
byt č. 3
Rosenberg František * 6.5.1871 - ženatý, majitel bytu, nádeník
Antonie * 8.10.1875 - jeho manželka, nádenice, původem z Haček
František 12.12.1900 - syn
U domu též evidován dobytek - 5 krav, 4 kozy, 3 prasata, 20 slepic, 1 husa.

 

číslo domovní - 2
byt č. 1
Lexmaul Řehoř * 24.5.1856 - ženatý, majetník bytu, mistr obuvník
Filoména * 28.11.1856 - jeho manželka, v domácnosti
Jan, Alois - svobodní synové, oba vojíni u vojska
František * 8.6.1886 - svobodný syn, obuvnický učeň
Adolf * 17.6.1896 - syn
byt č. 2
Jansa Karel * 2.8.1846 - ženatý, majetník bytu, mistr klempíř, původem z Čermné u Lanškrouna
U domu též evidován dobytek - 2 krávy, 2 prasata, 13 slepic, 1 husa.

 

číslo domovní - 3
byt č. 1
Juřička Ignác * 20.6.1870 - ženatý, majetník bytu, rolník
Anna * 30.7.1871 - jeho manželka, původem z Mitrovic, v domácnosti
Aloisie * 26.12.1895, Ludmila 25.8.1900 - děti
byt č. 2
Juřička Pavel * 15.8.1831 - ženatý, majetník bytu, tel bytu, rolník, původem z Polomí, otec Ignáce
Františka * 4.2.1828 - jeho manželka, v domácnosti
František * 10.8.1864 - svobodný syn, pomáhá při hospodářství
Valouchová Františka * 4.5.1850 - svobodná dcera Františky, pomáhá matce v domácnosti
Vaňák František * 15.6.1866 - svobodný, nádeník
U domu též evidován dobytek - 4 koně,  8 krav, 1 býk, 4 telata, 3 prasata, 45 slepic, 2 husy a 3 kachny.

 

číslo domovní - 4
byt č. 1
Paták František * 2.12.1850 - ženatý, majetník bytu, rolník, původem z Mitrovic
Helena * 18.8.1854 - jeho manželka, obstarává domácí hospodářství
Jaroslav * 8.8.1882 - svobodný syn, pomáhá při hospodářství
Adolf * 22.10.1884, František * 28.4.1886, Alois * 3.3.1891 - synové
Podhorný Michal * 5.12.1883 - Valouch František * 10.11.1868 - svobodný, čeledín a pacholek, původem z Kladek
Vařeková Josefa * 16.4.1862 - svobodná, služka a děvečka, původem ze Střemeníčka
Müllerová Božena * 1.11.1883 - svobodná, služka a děvečka, původem z Bouzova
Krčková Anna * 1.4.1884 - svobodná, služka a děvečka, původem z Heřmanovic u Lanškrouna
byt č. 2
Příkopa Jan * 15.2.1874 - ženatý, majetník bytu, nádeník, původem z Hrabí
Marie * 14.10.1869 - jeho manželka, nádenice
Josef * 10.7.1895, František * 6.2.1898  - synové
U domu evidován dobytek - 4 koně, 10 krav, 2 telata,  2 kozy, 11 prasat, 44 slepic, 2 husy, 3 kachny a 6 úlů.

číslo domovní - 5
byt č. 1
Gottvald Josef * 28.3.1828 - vdovec, majetník bytu, rolník, původem z Měrotína
Gottvaldová Anna * 18.2.1845 - svobodná, služka a děvečka, původem z Měrotína
Vébrová Helena * 28.8.1848 - svobodná, pomocnice v domácnosti, původem ze Savína
byt č. 2
Horák Antonín * 15.12.1869 - ženatý, malíř pokojů, původem z Pivonína
Žofie * 22.4.1872 - jeho manželka
Růžena * 18.10.1894, Josef 1.5.1897 - děti
byt č. 3
Šmoldasová Marianna * 27.9.1824 - svobodná, podnájemnice, opatruje děti
U domu též evidován dobytek - 1 kráva, 2 kozy, 1 prase, 5 slepic.

 

číslo domovní - 6
byt č. 1
Procházka Jan * 8.2.1868 - ženatý, majetník bytu, rolník
Anna * 10.3.1864 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství, původem z Řimic
Marie * 3.9.1893 - dcera
byt č. 2
Procházková Marie * 28.12.1837 - vdova, majetnice bytu, výměnice, původem ze Savína
Josef * 8.3.1892 - vnuk
U domu též evidován dobytek - 3 krávy, 2 kozy, 2 prasata a 20 slepic.

 

číslo domovní - 7
Grézlová Anna * 25.5.1854 - vdova, majetnice bytu, rolnice
Anna * 26.7.1881 - svobodná dcera, děvečka
František * 9.2.1883, Jakub * 29.5.1886, Alois * 18.5.1889, Adolf * 20.1.1893 - synové
U domu též evidován dobytek - 1 kůň, 2 krávy, 1 tele, 1 prase, 20 slepic a 2 husy.

 

číslo domovní - 8
Seidl Čeněk * 15.11.1843 - ženatý, majitel bytu, rolník a nádeník, původem z Mladče
Anna * 26.5.1847 - jeho manželka, nádenice
Anna * 28.7.1878 - svobodná dcera, děvečka
Josef * 28.2.1882 - svobodný syn, holičský tovaryš v Dolních Rakousích
U domu též evidován dobytek - 2 krávy, 4 prasata, 7 slepic a 2 husy.

 

číslo domovní - 9
Vaňáková Anna * 5.8.1841 - vdova, majetnice bytu, rolnice
Arnošt * 12.10.1869, Bohumír * 6.12.1874 - svobodní synové, pomáhají při hospodářství
Anna * 24.9.1871 - svobodná dcera, pomáhá při hospodářství
U domu též evidován dobytek - 1 kůň, 3 krávy, 3 prasata, 8 slepic.

 

číslo domovní - 10
Smékal Valerián * 14.4.1835 - ženatý, majetník bytu, rolník a nádeník
Josefa * 1.10.1850 - jeho manželka, nádenice
František * 3.12.1884, Jan * 21.12.1831 - svobodní synové, nádeníci
Emanuel * 25.3.1890 - syn
U domu též evidován dobytek - 2 krávy, 2 prasata, 4 slepice.

 

číslo domovní - 11
byt č. 1
Podivinský František * 16.11.1857 - ženatý, majitel bytu, rolník, původem ze Senice
Cecilie * 16.8.1851 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství, původem z Kozova
Vratislav * 16.3.1891 -  syn
Pospíšilová Klára * 27.2.1835 - svobodná, děvečka, původem z Kozova
Slouková Filoména * 6.5.1882 - svobodná, děvečka, původem z Milkova
Rosenbergová Anna * 13.5.1876 - svobodná, děvečka
byt č. 2
Gottvald Antonín * 22.3.1850 - ženatý, majetník bytu, nádeník
Františka * 4.6.1859 - jeho manželka, nádenice, původem z Hlivic
Vojtěch * 11.1.1890, František * 6.12.1893, Anežka * 28.11.1891 - děti
Marie * 15.7.1881 - svobodná dcera, děvečka,
Antonín * 13.2.1886 - svobodný syn, nádeník
U domu též evidován dobytek - 2 koně, 9 krav, 1 koza, 7 prasat, 6 úlů, 50 slepic a 3 kachny.

 

číslo domovní - 12
byt č. 1
Melhuba Josef * 25.7.1875 - ženatý, majetník bytu, rolník
Ludmila * 16.11.1874 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství
Ludmila * 10.9.1900 - dcera
Pinkava Josef * 8.1.1879 - svobodný, čeledín a pacholek, původem z Kovářova
Vaňák Josef * 20.5.1886 - svobodný, čeledín a pacholek
Šmoldasová Jenovéfa * 11.11.1882 - svobodná, děvečka
Rosenberková Františka * 24.10.1881 - svobodná, děvečka
Čiklová Marie * 7.3.1880 - svobodná, děvečka, původem z Měníku
byt č. 2
Melhubová Kateřina * 6.12.1844 - vdova, majitelka bytu, výměnice, matka Josefa
Anna * 24.4.1884 - svobodná dcera, pomáhá při hospodářství v Olomouci
Hrazdilová Helena * 15.12.1876 - svobodná děvečka
U domu též evidován dobytek - 3 koně, 10 krav, 2 telata, 14 prasat, 5 úlů, 60 slepic, 3 husy a 1 kachna.

 

číslo domovní - 13
Eigel František * 15.6.1835 - ženatý, majitel bytu, rolník
Amálie * 10.7.1834 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství, původem z Moravičan
Filoména * 8.10.1874 - svobodná dcera, děvečka
U domu též evidován dobytek - 1 kráva, 1 prase a 4 slepice.

 

číslo domovní - 14
Smékal Josef * 24.12.1828 - ženatý, majetník bytu, rolník
Terezie * 15.5.1838 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství, původem z Blážova
Antonín * 13.6.1860, František * 11.11.1867 - svobodní synové, pomáhají při hospodářství
Kočí Tekla * 23.9.1819 - vdova, výměnkářka, matka Terezie, původem z Blážova
U domu též evidován dobytek - 1 kůň, 3 krávy, 1 koza, 3 prasata, 17 slepic a 2 kachny.

 

číslo domovní - 15
byt č. 1
Kreüz Antonín * 14.12.1863 - ženatý, majitel bytu, rolník
Žofie * 22.5.1870 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství, původem z Hrabí
Marie * 8.4.1892, Anna * 15.2.1896, Žofie * 28.9.1898 - dcery
byt č. 2
Kreüzová Helena * 10.7.1832 - vdova, majetnice bytu, výměnice, matka Antonína
U domu též evidován dobytek - 2 krávy, 2 kozy, 3 prasata, 25 slepic a 1 husa.

 

číslo domovní - 16
byt č. 1
Havlíček Jakub * 7.8.1861 - ženatý, majetník bytu, rolník, původem z Olbramic
Marie * 5.8.1865 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství, původem z Pavlova
Josef * 21.10.1893, Marie * 19.1.1900, Hynek * 17.7.1887, Ladislav * 28.11.1888 - děti
Havlíčková Františka * 14.2.1879 - svobodná, děvečka, původem z Kovářova
Gottvaldová Marie * 16.7.1881 - svobodná, děvečka
Skopal Ignác * 5.10.1864 - svobodný, čeledín a pacholek, původem z Bílé Lhoty
byt č. 2
Knajbl Melichar * 31.12.1834 - vdovec, majetník bytu, výměník, původem z Cakova
Šmídová Blažena * 22.8.1884 - svobodná, služka a děvečka, původem z Řimic
U domu též evidován dobytek - 2 koně, 10 krav, 1 tele, 6 prasat, 45 slepic a 3 husy.

 

číslo domovní - 17
byt č. 1
Smékal Josef * 1.5.1853 - ženatý, majetník bytu, rolník, hostinský a trafikant
Marie * 2.2.1863 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství, původem z Kozova
Anna * 28.7.1889, Ludmila * 22.4.1891, Jaromír * 9.4.1897, Stanislav * 7.5.1899 - děti
Ludvík * 30.8.1881 - svobodný syn, pomáhá při hospodářství
Zatloukal Josef * 16.11.1877 - svobodný, čeledín a pacholek, původem z Kovářova
Šinclová Anna * 4.3.1877 - svobodná, děvečka
Havlíčová Terezie * 15.5.1878 - svobodná, děvečka, původem z Kovářova
Lexmaul Josef * 17.3.1867 - svobodný, ošetřovanec, v kolonce postavení uvedeno „blbý“
byt č. 2
Smékalová Františka * 30.11.1830 - vdova, matka Josefa, výměnice, původem ze Slavětína
Svozil František * 10.10.1886 - vnuk, původem ze Štěpánova
Malínková Marie * 26.9.1865 - svobodná, děvečka, původem ze Střemeníčka
U domu též evidován dobytek - 2 koně, 8 krav, 2 telata, 1 koza, 8 prasat, 3 úly a 60 slepic.

 

číslo domovní - 18
Rosenberk Jakub * 25.7.1839 - ženatý, majetník bytu, rolník, původem z Vilémova
Helena * 14.5.1844 - jeho manželka, nádenice
Anna * 13.5.1876,  Filoména * 1.3.1878, Františka * 24.10.1881 - svobodné dcery, děvečky
Kristina * 12.1.1889 - dcera
U domu též evidován dobytek - 1 kráva, 8 slepic a 1 husa.

 

číslo domovní - 19
Krček Ignác * 2.4.1855 - ženatý, majetník bytu, rolník
Josefa * 15.7.1856 - jeho manželka, nádenice, původem ze Svinova u Zábřeha
Adolf 16.12.1888, Josef * 5.7.1895, Vratislav * 5.8.1897 - děti
Hynek * 19.10.1886 - svobodný syn, nádeník
Josefa * 13.12.1883 - svobodná dcera, děvečka v Chořelicích
U domu též evidován dobytek - 2 krávy, 1 prase, 7 slepic a 1 husa.

 

číslo domovní - 20
byt č. 1
Valouch Jan * 24.6.1865 - ženatý, majetník bytu, nádeník, původem z Bězděkova
Františka * 16.7.1872 - jeho manželka, nádenice
Jan * 30.6.1894, František * 30.7.1896, Josef * 21.8.1898, Žofie * 27.5.1900 - děti
Lexmaulová Ludmila * 7.7.1892 - ošetřovaná
Šmoldas Hynek * 15.2.1879 - svobodný, čeledín v Odrlicích, bratr Františky
byt č. 2
Komárek František * 13.9.1870 - ženatý, majetník bytu, nádeník, původem z Vojtěchova
Julie * 16.5.1867 - jeho manželka, nádenice, původem z Bezděkova
Františka 22.12.1898, Albína * 24.9.1900 - děti
Emilie * 11.11.1885 - sestra Františka, původem z Vojtěchova
U domu též evidován dobytek - 2 krávy, 3 kozy, 2 prasata, 9 slepic a 2 husy.

 

číslo domovní - 21
Hapl František * 23.3.1840 - ženatý, majetník bytu, rolník
Františka * 14.11.1836 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství, původem z Nasobůrek
Jan * 24.11.1875 - svobodný syn, čeledín
U domu též evidován dobytek - 3 krávy a 15 slepic.

 

číslo domovní - 22
Vaňák Paškal * 23.5.1860 - ženatý, majetník bytu, rolník, nádeník a kramář
Aloisie * 12.1.1863 - jeho manželka, nádenice, původem z Blážova
Adolf * 28.4.1890, Marie * 24.5.1888, František * 1.3.1895, Anežka * 29.3.1893 - děti
Josef * 27.5.1886 - svobodný syn, čeledín
U domu též evidován dobytek - 4 prasata, 5 slepic a 2 husy.

 

číslo domovní - 23
byt č. 1
Eigl František * 6.12.1863 - ženatý, majetník bytu, mistr kovář
Františka * 6.1.1867 - jeho manželka, původem z Mírova
František * 24.11.1890, Anežka * 20.7.1897 - děti
byt č. 2
Vaňák Jan * 16.5.1840 - vdovec, majetník bytu, výměnkář
U domu též evidován dobytek - 2 krávy, 2 prasata, 4 slepice a 2 husy.

 

číslo domovní - 24
Krček Josef * 26.6.1859 - ženatý, majetník bytu, rolník, obchodník s máslem
Františka * 10.6.1860 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství, původem z Heřmanic
Marie * 15.8.1889, Alžběta * 16.11.1896, Františka * 25.1.1899 - děti
Anna * 1.4.1884 - svobodná dcera, děvečka
U domu též evidován dobytek - 2 krávy, 1 prase, 5 slepic a 1 husa.

 

číslo domovní - 25
Vaňák Jan * 25.2.1865 - ženatý, majetník bytu, nádeník
Terezie * 3.6.1855 - jeho manželka, nádenice, původem z Hrabí
Škop František * 2.4.1823 - vdovec, nádeník, strýc schovanky Terezie
U domu též evidován dobytek - 2 krávy a 3 slepice.

 

číslo domovní - 26
Krček Oldřich * 26.8.1872 - svobodný, majetník domu, krejčovský tovaryš v Litovli
Krček Ignác * 11.12.1829 - vdovec, výměník, otec Oldřicha
U domu není evidován žádný dobytek.

 

číslo domovní - 27
Hrazdil Ignác * 7.3.1839 - ženatý, majetník bytu, rolník, původem z Kovářova
Barbora * 6.9.1837 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství
Helena * 15.12.1876 - svobodná dcera, děvečka
U domu též evidován dobytek - 1 kráva, 1 koza, 1 prase a 12 slepic.

 

číslo domovní - 28
byt č. 1
Řmot Antonín * 11.8.1864 - ženatý, majetník bytu, rolník
Františka * 12.11.1865 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství
Antonín * 19.12.1891, Ladislav * 12.12.1897 - synové
byt č. 2
Hloušek František * 14.12.1857 - ženatý, majetník bytu, dělník v mlékárně, původem z Podolí
Johana * 24.8.1856 - jeho manželka, nádenice
František * 7.5.1892, Josef 24.3.1896, Aloisie * 24.12.1890 - děti
Ajglová Marie * 8.11.1876 - svobodná nemanželská dcera Johany, děvečka
Rosenberk František * 31.7.1841 - svobodný, nádeník, původem z Vilémova, strýc Františky
U domu též evidován dobytek - 2 krávy, 1 tele, 2 prasata a 10 slepic.

 

číslo domovní - 29
byt č. 1
Šmoldas Jan * 8.12.1823 - ženatý, majetník bytu, rolník
Františka * 8.12.1828 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství, původem z Březiny
byt č. 2
Jan * 14.5.1869 - ženatý syn, majetník bytu, nádeník
Anna * 17.1.1880 - jeho manželka, nádenice, původem z Palonína
Vrtalová Štěpánka * 7.10.1899 - nemanželská dcera Anny
Hlubinová Anna * 4.3.1820 - vdova, stařenka Anny, původem z Palonína
U domu též evidován dobytek - 2 krávy, 2 prasata a 1 slepice.

 

číslo domovní - 30
byt č. 1
Smékal Martin * 30.11.1848 - ženatý, majetník bytu, rolník
Rozálie * 19.5.1849 - jeho manželka, pomáhá s hospodářstvím
Jan * 29.8.1883, Františka * 20.3.1886, Václav - Martin * 18.9.1890 - děti
Šmoldasová Františka * 20.2.1828 - svobodná, pomáhá při hospodářství, matka Rozálie
byt č. 2
Šmoldasová Jenovéfa * 8.6.1832 - svobodná, majetnice bytu, výměnice
U domu též evidován dobytek - 2 krávy, 1 tele, 1 koza, 3 prasata a 8 slepic.

 

číslo domovní - 31
byt č. 1
Kuba František * 2.1.1842 - ženatý, majetník bytu, hospodský, původem z Rádnice
Františka * 9.3.1858 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství
Kadlecová Antonie * 28.5.1867 - svobodná, děvečka
Bock Jan - Leopold * 14.4.1887 - ošetřovanec, původem z Uničova
Tyl Josef * 15.7.1837 - vdovec, nádeník, původem z Olešnice
byt č. 2
Schultes Jan * 22.7.1859 - ženatý, majetník bytu, lesní hospodář, původem z Mistelbachu v Rakousích
Marie * 27.4.1861 - jeho manželka, původem odtamtéž jako manžel
Terezie * 27.9.1891, Marie * 20.1.1893, Rozálie * 31.8.1895, Hermina * 6.4.1897, Jan * 10.10.1889, Magdalena * 13.7.1888 - děti
Josefa * 13.3.1886 - svobodná dcera, děvečka
Magdalena * 13.7.1888 - svobodná dcera, studuje v Dolních Rakousích
U domu též evidován dobytek - 5 krav, 1 tele, 5 prasat, 40 slepic, 3 husy a 3 kachny.

 

číslo domovní - 32
byt č. 1
Dostál Mořic * 22.9.1870 - ženatý, majetník bytu, rolník a kolářský mistr
Marie * 13.9.1878 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství, původem z Kovářova
byt č. 2
Dostál František * 28.9.1846 - ženatý, majetník bytu, výměník, otec Mořice, původem ze Slavětína
Terezie * 12.5.1850 - jeho manželka, pomáhá při hospodářství
Emilie * 6.3.1884, Anna * 27.8.1887 - dcery
František * 12.2.1874 - svobodný syn, pomáhá při hospodářství
U domu též evidován dobytek - 3 krávy, 3 prasata, 3 slepice a 1 husa.

 

číslo domovní - 33 -5 chybí byt č, 2
byt č. 1
Vinter Bartoloměj * 24.8.1858 - ženatý, majitel bytu, nádeník, původem z Horky u Olomouce
Barbora * 4.12.1852 - jeho manželka, nádenice
Anežka * 24.12.1894 - dcera
Marek Jan - svobodný syn Barbory z předešlého manželství, vojín u vojska
Marek Josef  * 1.1.1880 - svobodný syn Barbory z předešlého manželství, čeledín v Mladči
Gottvald Antonín * 15.4.1883 - svobodný syn Barbory po jejím ovdovění, kominický učeň v Litovli
Gottvaldová Žofie * 18.8.1888 - dcera Barbory po jejím ovdovění
Krejčík Ignác * 6.1.1831 - v ošetřování
byt č. 3
Kadlec František * 15.11.1862 - ženatý, majetník bytu, nádeník
Julie * 22.5.1867 - jeho manželka, nádenice, původem z Ješova
Josef * 22.10.1893, Jan * 14.9.1895, Anna * 10.7.1899 - děti
U domu též evidován dobytek - 3 kozy.

 

číslo domovní - 34
Vaňák František * 11.2.1867 - ženatý, majetník bytu, nádeník
Filoména * 8.7.1868 - jeho manželka, nádenice, původem z Kovářova
Jan * 23.4.1895 - syn
U domu též evidován dobytek - 1 kráva, 1 prase a 4 slepice.

 

číslo domovní - 35
neobydlená mlékárna

 

 

 

zdroje informací jsou uvedeny v nadřazeném článku Soupisy a sčítání lidu ...

 

 

Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.