Společenské akce a karneval na „Pindě“

24.08.2019 08:27

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

Právě v této době se začala činnost požárního sboru v Hradečné příznivě rozvíjet. Lidé opět projevili zájem něco v obci dělat a tím místním požárníkům pomoci získat nějaké peníze. Protože zisk z akcí konaných v Hradečné byl poměrně malý, rozhodli se požárníci, že uspořádají velký karneval na Pindě, který by do pokladny sboru vydělal peníze. Dne 28.7.1980 se konala schůze, na které bylo dohodnuto, že se nejprve uspořádá požárnický a dětský sportovní den a jeho výtěžek se použije k zajištění plánovaného karnevalu. Tento dětský den se konal 3.8.1980 na místním hřišti, zúčastnilo se několik okolních sborů, sešla se celá vesnice, lidé se pobavili, nechyběly pečené makrely ani pivo. Děti si měli možnost zahrát a zasoutěžit si například ve skocích v pytlích a přes švihadlo, přetahování, střelbě ze vzduchovky či jízdě zručnosti na jízdním kole. Na akci se přijel podívat bývalý velitel br. Ladislav Dostál, který se hned po příjezdu ujal moderování a uvádění celé akce. Jeho vystupování, vyřídilka a schopnost vést tyto akce byla výborná a obdivuhodná. Jednalo se o jednu z nejhezčích akcí konaných u nás. Výtěžek z akce činil do pokladny sboru 868,- Kčs. Hned následujícího dne 4.8.1980 byla opět schůze, na které byla pořádaná akce vyhodnocena a bylo definitivně rozhodlo o konání karnevalu. Stále však nebylo dostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů na pořádání karnevalu, proto každý člen výboru vložil tehdy do pokladny 300,- Kčs, aby se akce vůbec mohla uskutečnit.

 

Prvně bylo třeba zařídit zapůjčení areálu od požárníků v Savíně, kterým tehdy velel br.  Vladimír Němec st. Jednáním o zapůjčení areálu byl u nás pověřen br. Ladislav Havlíček, který dne 21.7.1980 navštívil br. Vladimíra Němce, aby se dohodli na podmínkách. Domluva probíhala bez problémů až do té doby, než došlo na hudbu, protože hradečáci chtěli pozvat kapelu, za kterou se stahovaly spousty mladých, aby byl velký výdělek, avšak bylo známo, že  na vystoupeních této kapely docházelo k různým problémům. Tato kapela dotehdy ještě na Pindě nehrála, proto se toho savínští obávali a vznikl problém. Areál byl našim slíben, ale pod podmínkou, že zde bude hrát jiná kapela. Trvalo to dosti dlouho, ale podařilo se br. Vladimíra Němce přesvědčit a zaručit se, že se opravdu nic nestane. Bylo dohodnuto, že v případě nějakých výtržností či větších problémů, přítomný br. Vladimír Němec okamžitě karneval ukončí a veškeré vzniklé škody zaplatí pořadatel, tedy náš sbor, k čemuž jsme se museli písemně zavázat. Průběžně byly konány organizační schůze 8.8.1980 a 15.8.1980, na kterých bylo vše potřebné dohodnuto a rozdaly se úkony jednotlivým členům sboru. Dne 21.8.1980 se kuchaly a nakládaly makrely a dalšího dne 22.8.1980 se již konal samotný karneval. Do této akce se zapojila celá vesnice a výsledek byl skvělý. Pořádek na karnevale byl hlídán mnoha našimi požárníky - pořadateli, proto nedošlo k žádným výtržnostem. 

Snad lze jen připomenout, že den po karnevale se nalezla socha Panny Marie dříve stojící u cesty mezi Pindou a Měrotínem, povalená na zemi v poli. Všichni si mysleli, že ji poškodili výtržníci kvůli našemu karnevalu, avšak díky svědkům se podařilo zjistit, že byla poškozena ještě před konáním samotného karnevalu, patrně když den předtím vál silný vítr. Bylo štěstí, že se tehdy svědek našel. Po akci při předávání areálu zpátky br. Němcovi ze Savína naši požárníci od něj obdrželi pochvalu za vzorné zajištění pořádku. Následně se 27.8.1980 konala schůze, kde se celá akce vyhodnotila a dopilo se to, co zbylo. Za pomoc při zajišťování tohoto karnevalu patřil dík snad všem hradečákům. Čistý zisk z této akce na Pindě tehdy činil 2.017,- Kčs.

 

V říjnu (8.10.) 1980 požárníci uspořádali v obci mezi občany sběr starého železa, za které ve výkupu do pokladny vydělali 2.723,- Kč. Tehdy též sbor zřídil bankovní účet u České spořitelny v Litovli a právě výdělek za staré železo byly první peníze, které na tento účet putovaly.

Dne 17.10.1980 se konala výroční členská schůze, na které bylo co hodnotit. V tomto roce  požárníci v Hradečné dokázali vytvořit vzorný kolektiv a udělat mnoho dobré práce. Ze schůze vyplynula různá opatření, jako kontrola inventáře sboru, jeho údržba a uskladnění, vedení provozního deníku auta a další. I schůze požárního sboru se nesly v duchu tehdejší doby. Svoje vystoupení zde měl politicko-výchovný referent br. Milan Hapl a sbor schvaloval socialistické závazky.

Jako perličku na závěr roku ještě v prosinci (10.12.) uspořádali mikulášskou zábavu v Bílé Lhotě, kde vydělali 590,- Kčs, které poté byly předány žákům.

Ke konci roku k 31.12.1980 požární sbor měl k dispozici pokladní hotovost 1.609,- Kčs, vklad na vkladní knížce 5.566,- Kčs a na nově založeném bankovním účtu v České spořitelně dále 7.170,- Kčs.

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

 

 

 

zdroj :
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná

 

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :