Společenské akce na uhrazení dluhu na pořízené vozidlo

23.09.2018 06:59

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 
 

Jelikož bylo nutné splatit do roka věřiteli panu Beranovi z Bílé Lhoty zapůjčený obnos, musel se celý požární sbor začít pěkně „ohánět“, aby tyto peníze získal. Na úhradu dluhu bylo provedeno několik společenských akcí, které přinesly potřebný finanční efekt. V květnu (18.5.) 1963 bylo pořádáno slavnostní odpoledne s hudbou u Robinsona, kde činil čistý zisk 482,- Kčs, v červenci (27.8. - 28.8.) téhož roku uspořádali hasiči velký karneval s hasičským výletem s čistým ziskem 2.839,- Kčs a dále se v září (1.9.) konala dožínková slavnost, která do pokladny sboru přinesla čistého 1.122,- Kč. Sbor se též v říjnu (5.10.) podílel na kulturní akci vinobraní v Bílé Lhotě, což mu do pokladny přineslo čistého zisku 945,- Kčs. Mimo to konala se v listopadu (17.11.) v obci tradiční hodová zábava.

V souvislosti s prvním karnevalem a výletem konaným v roce 1963 v areálu u Robinsona je nutno zmínit, že této akci předcházela generálka pečení ryb již rok předtím. Krom plesů a zábav dosud hasiči zkušeností s výletem, na kterém zamýšleli péct ryby ve velkém množství, neměli. A tak právě v roce 1962 proběhly první dohady jak akci uspořádat. Zakoupil se karton makrel, tehdy asi 40 kilogramů, kdy jedna makrela přišla zhruba na tehdejší 4,- Kčs. ryby se potom kuchaly a nakládaly na dvoře u velitele br. Ladislava Dostála na čp. 32 a následně se pekly před místní prodejnou na travnatém plácku, kde je dnes autobusová točna. Účastnilo se mnoho hasičů a velký podíl na organizaci akce měl s velitelem i br. Jaromír Kratochvíl. Vše probíhalo v období letních prázdnin a jen zkušebně pro místní občany, ovšem vše se rozkřiklo a do Hradečné na ryby tehdy přišli měrotínští i lidé z okolních vesnic, takže se prodej musel omezit, aby na naše vůbec zbylo. Vše se podařilo, byl to tehdy pro hasiče úspěch a jejich prvotní obavy tím opadly.

Hned dalšího roku v červenci (13.7.) 1964 opět byl pořádán velký karneval s výletem s čistým ziskem  2.161,- Kčs. Během této doby za účelem výdělku na uhrazení dluhu se v průběhu obou let nejméně 5x pekly ryby. Dluh panu Beranovi na vozidlo byl samozřejmě splacen v termínu, postupně byla splaceny dne 13.4.1963 částka 1.800,- Kčs, dne 2.9.1963 částka 3.500,- Kčs, dne 7.10.1963 částka 1.800,- Kčs a 13.7.1964 po konání posledního karnevalu splátka poslední ve výši 1.700,- Kčs. Celkem tedy náš požární sbor na pořízení vozidla uhradil částku 8.800,- Kčs, zbytek zaplatil místní národní výbor v Bílé Lhotě.

V únoru (2.2.) 1963 zúčastnilo se 10 našich požárníků v Pateříně požárního plesu a v červenci (14.7.) téhož roku se požárníci zúčastnili výletu v Bílé Lhotě.

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

 

 

zdroj :
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :