Účast mužů na soutěžích

12.02.2020 19:02

 

.. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

Však také muži obsazovali v okrskových soutěžích kolem osmdesátých let i později čelní místa, několikráte zvítězili a postoupili tak do okresního kola. Takto se zúčastnili okresní soutěže v Příkazích, dále v Troubelicích kde získali 10. místo, v Července kde se umístili na místě 11.tém a rovněž v Náměšti na Hané. Okresní kolo v Náměšti na Hané se konalo 31.5.1981 a zúčastnilo se zde i naše družstvo mladých požárníků. Naši muži zde z celkových 28mi sborů vybojovali 7. místo, avšak umístění mohlo být mnohem lepší, nebýt přešlapu čáry na štafetě. Tehdy v osmdesátých letech se dvakráte konalo 1. kolo soutěže ve spojení s bouzovským okrskem a soutěžilo se v Jeřmani. Složení soutěžního družstva se měnilo. Jako četaři, tedy velitelé družstva jezdili br. Stanislav Svozil, br. Vladimír Paták i br. Zdeněk Rosenberg. Ve družstvu bývali bři. Jaroslav Paták, Miroslav Smékal, Pavel Vogel st., Jiří Gottvald st. a další. Kromě společného požárního útoku a štafety se třeba br. Jaroslav Paták a br. Jiří Gottvald st. na soutěžích zúčastňovali i jako jednotlivci. Starosta br. Jaroslav Paták jednou zvítězil na okresní soutěži v běhu jednotlivců, kde součástí byl přeskok bariéry, uchopení 2 hadic „C“ s proudnicí, běh přes kladinu, rozvinutí hadic, spojení a zapojení dopravního vedení o délce 100 metrů. Br. Jiří Gottvald st. se rovněž umístil mezi prvními v okresním kole na Července v disciplíně požárního šplhu s žebříkem.

Ti cvičívali a soutěžili zhruba do svých 30 - 35 let, poté s další generací to bylo horší, zájem byl malý a úspěchy na soutěžích nebyly. Vše se opět v dobré otočilo až poté co dospěla generace našich mladých požárníků. Obecně lze říci, že dříve se soutěže braly o dost více vážně, bývala to euforie, veliká rivalita a požárníky to bavilo. Postupně časem se z toho stala záležitost jen pro účast.

Tehdy v osmdesátých letech jak vidno sbor fungoval, bylo pořádáno několik kulturních akcí, pravidelně bývaly schůze výboru, mladí požárníci fungovali. Dokonce si vedení pohrávalo s myšlenkou a plánovalo založit i družstvo žen, kterých bylo v obci dost. Místopředseda sboru br. Ladislav Havlíček pro ně již domluveno zajištění uniforem, opět přes požárníky z podniku Papcel Litovel. Nakonec se jich nesehnalo dost ochotných do sboru vstoupit, proto se nápad neuskutečnil.

.. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

 

zdroj :
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná