Vítězství v okrskové soutěži a postup do okresní soutěže v Ludmírově

14.05.2018 05:40

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 
 

Okrsková soutěž se konala v červnu v neděli 7.6.1959 a to právě v naší obci na louce za restaurací Robinson, kudy protéká potok, jenž byl potřebný k čerpání vody. Za pomoci téměř všech členů sboru byla soutěž dokonale připravena. V sobotu před soutěží se konala na louce generální zkouška našeho družstva, což neušlo pozornosti našemu největšímu rivalovi Měrotínu. Dva zástupci jejich požárního sboru velitel br. Pospíšil a člen výboru br. Satora, přijeli na cvičiště zjistit, jakou budou mít v nedělní soutěži v našem družstvu konkurenci. Když naši hasiči zpozorovali jak přijíždějí na motocyklu, navrhl br. Stanislav Šmoldas, že budeme před nimi všechno co nejvíce kazit, čímž je utvrdíme, že pro ně žádnou konkurencí nebudeme. Měrotínští průzkumníci nás tedy chvíli pozorovali a když viděli jaká je situace, vnitřně uspokojený velitel br. Pospíšil nám doporučil, ať si vše ještě procvičíme, jinak si utrhnem před našimi občany pořádnou ostudu. Po této obhlídce se vrátili do hospody v Měrotíně, kde sdělili početným členům sboru svůj poznatek. Bylo z toho údajně hodně radosti a přesvědčení, že nedělní vítězství mají měrotínští v kapse. V neděli dopoledne družstvo z Měrotína přijelo na soutěž s velkou slávou, neboť si byli předem jisti svým vítězstvím. Po slavnostním nástupu začala vlastní soutěž. Naše družstvo nastupovalo po vylosování na první disciplínu - pořadovou přípravu. Hned po vydání základního povelu velitelem a provedení několika cviků, naši konkurenti z Měrotína zpozorovali, že zde něco nehraje. To co viděli vůbec neodpovídali sobotnímu zjištění. Před požárním útoky, které prováděla všechna družstva až na závěr soutěže bylo jasné, že vítězství Měrotína tak jednoduché nebude. Požární útok byla naše parádní disciplina a jeho provedení vyvolalo potlesk přítomných diváků. Tato skutečnost našeho soupeře tak znervóznila, že na konec zkazil co se dalo a zůstal na hlavu poražen. Celkové vítězství našich požárníků bylo jednoznačné a tak br. Josefu Pospíšilovi z Měrotína, který byl současně okrskovým velitelem předávajícím ocenění, nezbylo nic jiného než první cenu předat slavnostně právě našim hasičům. Krom toho že naši požárníci zvítězili, pořádáním soutěže spojené se zahradním výletem, který se konal odpoledne po soutěži, vydělali do pokladny čistého zisku 2.498,- Kčs. Současně s naším okrskem se tehdy soutěže účastnil i sousední okrsek Bílá Lhota, za nějž vyhrálo požární družstvo Pateřina a které společně s naším postoupilo do okresního kola soutěže.

 

Po vítězství v okrskové soutěži tak nebylo možné složit ruce v klín, proto se ihned začalo s nácvikem a přípravou na okresní soutěž, která se měla konat za dva týdny v neděli 21.6.1959  v Ludmírově na Konicku. Onoho dne v neděli ráno tak odjelo naše družstvo změřit své síly s dalšími požárníky, kteří taktéž postoupili z okrskových soutěží. Soutěže se účastnilo celkem 18 družstev. Přepravu požárního družstva do Ludmírova zajistil tehdejší starosta Místního národního výboru Hradečná Vladimír Soppe st. z čp. 41 nákladním vozidlem Tatra 111 z vápenky Měrotín, kde pracoval. Auto bylo slavnostně vyzdobeno a soutěžící družstvo doprovázeli další naši diváci. Po příjezdu do Ludmírova nastal první problém, když člen družstva br. Jaroslav Lexmaul st. měl žaludeční potíže a musel být nahrazen br. Janem Procházkou. Indispozice byla zapříčiněna účastí na sobotní svatbě svého bratra Aloise Lexmaula, pozdějšího úspěšného strojníka družstva. Třeba připomenout, že změna neměla na celkový výsledek v soutěži žádný vliv, neboť br. Jan Procházka se svého úkolu zhostil příkladným způsobem. Vlastní soutěž začínala pro naše družstvo opět pořadovou přípravou. Po jejím provedení nám osobně blahopřál předseda zkušební komise s tím, že velice lituje, že nemůže družstvu udělit víc bodů, než umožňují směrnice. Bez problémů jsme prošli také teoretickou přípravou a ve štafetovém běhu jsme dokonce získali víc bodů než byl náš původní předpoklad. Hlavní a poslední disciplína - požární útok byl dobře připraven na vhodném místě, naše družstvo však nastupovalo losem jako poslední a i přes protest našeho velitele bylo nařízeno zahájit útok ze základny, která byla již zcela rozbahněna. Konečný výsledek v této disciplině tak byl pouze průměrný a celkově jsme na této soutěži získali 5. místo. Proč nepřiznat, že se očekávalo lepší umístění, avšak chyběly především zkušenosti a zejména „široké lokty“. Na základě informací, které o soutěžním družstvu z Hradečné mělo ředitelství soutěže, bylo potřeba nadšení našich požárníků krapet zchladit. I přes tento neúspěch však odjížděli naši požárníci z okresní soutěže z Ludmírova se zpěvem a hlavně s nadějí, že příště to bude lepší. K této soutěži je vhodné doplnit, že vítězství si odneslo družstvo Haňovic, jehož členové byli výlučně aktivní fotbalisté. Největším překvapením soutěže bylo družstvo Pateřína, jakožto vítěze okrsku Bílá Lhota, které si z této okresní soutěže odneslo 2. místo.  Za zmínku v tomto družstvu též stojí skutečnost, že zde soutěžily 3 ženy, které ovšem byly bodově zvýhodněny. Na místě třetím skončili požárníci z Litovle. Jako zajímavost po finanční stránce uvádím, že za vstupné a občerstvení pro naše požárníky na této okresní soutěži sbor uhradil 195,- Kčs. 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

 

 

zdroj :
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná