z bělolhotských kronik - rok 1972

25.06.2017 12:37

 

Vybrané informace za rok 1972 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :

 

 

Obec Hradečná domáhá se svého osamostatnění a nebo připojení k obci Mladeč - Měrotín. Žádost tato byla zamítnuta a to z toho důvodu, že v budoucnu počítá se s většími samosprávnými celky. U nás má dojít ku sloučení obcí Bílá Lhota, Řimice a Mladeč. 

J.Z.D. Hradečná se však od 1. ledna 1972 spojila s Mladčí.

 

V roce 1972 zemřeli :

Krčková Filoména čp. 38 zemřela 26.1. ve věku 78 roků
Havlíček Ladislav z čp. 16 zemřel 24.2. ve věku 84 roků

Vybrané informace za rok 1971 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :

 

 

D

 

 

zdroj :

kronika obce Bílá Lhota
Okresní archiv v Olomouci, fond Místní národní výbor Bílá Lhota
inventární číslo č. 62, datováno 1960 - 1976

 

digitální kopie kroniky uložená na Obecním úřadu obce Bílá Lhota