z bělolhotských kronik - rok 1974

26.06.2017 03:46

 

Vybrané informace za rok 1974 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :

 

 

poznámka - kronikář v úvodním listu tohoto roku vepisuje pamětní spis, jenž sepsal v rámci soutěže kronikářů, které se účastnil. V rámci tohoto popisuje následující vzpomínky  …

 

V Bílé Lhotě zemědělci byli mezi prvními, kteří J.Z.D. utvořili, přispěla k tomu událost, o níž mi vyprávěla členka J.Z.D. Květa Bendová, která se stala účetní nově založeného družstva. Je to už čtvrt století, bylo to začátkem roku 1950, dne 9. ledna, když v zájezdním hostinci U Robinsona patřící do katastru obce Hradečná, sešla se neobvyklá společnost. Obyčejně jsou tu hosty sousedé z Hradečné a blízké vápenky. Tentokrát dostavili se zemědělci z okolních vesnic - Hradečné, Měrotína, Mladče, Pateřína, Slavětína, Kovářova a Bílé Lhoty. Tato společnost byla rozšířena o hosty z Litovle - pracovníky výkupu a O.N.V., kteří se dostavili k sepisování smluv o plnění státních dodávek zemědělských výrobků na rok 1950. Zemědělci z jednotlivých vesnic se v upisování závazků mezi sebou navzájem předstihovali a protože byli přítomní i zástupci tisku, dostalo se zemědělcům pochvalného uznání.

 

Rok 1974 vešel do dějin naší obce, od 1.7. byly spojeny obce Bílá Lhota a Řimice pod společný Místní národní výbor v Bílé Lhotě. Pro společný M.N.V. Bílá Lhota byl zvolen Květoslav Blechta předsedou a tajemníkem Luboš Helekal. Rada M.N.V. měla 9 členů a za Hradečnou v ní byl pouze Dostál Ladislav. Dalšími členy M.N.V. za Hradečnou byli Grézl Alois, Podivinský Zdeněk, Seifert Antonín a to z celkových 32 poslanců. Tento společný M.N.V. sloučením 7 obcí tvoří celek, který má 1.399 obyvatel (podle stavu k 25.11.1974). 

 

sken tabulky s počty obyvatel z kroniky

 

Při tomto společném M.N.V. bylo ustaveno 6 komisí v nichž je zapojeno 54 občanů, kromě toho dále v každé obci zvoleny občanské výbory.

Vybrané informace za rok 1973 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :

 

 

S

 

 

zdroj :

kronika obce Bílá Lhota
Okresní archiv v Olomouci, fond Místní národní výbor Bílá Lhota
inventární číslo č. 62, datováno 1960 - 1976

 

digitální kopie kroniky uložená na Obecním úřadu obce Bílá Lhota