z bělolhotských kronik - rok 1976

26.06.2017 04:00

 

Vybrané informace za rok 1976 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :

 

 

Od té doby, kdy byla ukončena socializace společnosti na úseku zemědělském, a po soustředění politickém, vyvíjí se všechen hospodářský i kulturní život v naší obci kolem správy obce a též J.Z.D. Zatímco u různých živností, obchodů a pohostinství byl tento proces uskutečněn brzy po revolučním roce 1948, trvalo to v zemědělství poněkud déle. Setkávalo se to s nepochopením založeném na tradici sahající několik století zpět …

Život v obci na počátku pětiletky byl ve znamení příprav na volby do všech stupňů státního zřízení. Volby v naší obci byly provedeny za naprosté jednoty všech občanů ...

Podle kandidátní listiny Národní fronty, pro kterou hlasovali všichni občané, byli zvolení tito poslanci - za osadu Hradečná 5 poslanců z celkového počtu 41 :
Dostál Ladislav, úředník Jednoty
Galas Jiří, člen J.Z.D.
Grézl Alois, člen J.Z.D. a vedoucí pracovník velkovepřína
Podivinský Zdeněk, člen J.Z.D.
Svozil Stanislav, řidič Svazarmu

Předsedou M.N.V. zvolen Květoslav Blechta, místopředsedou Maitner Milan.

Komise při M.N.V. s obsazením za osadu Hradečná :
komise finanční - celkem 9 členů - Podivinský Zdeněk
komise sociální a zdravotní - celkem 16 členů - Grézl Alois, Bendová Květa
komise školská a kulturní - celkem 13 členů - Galas Jiří
komise výstavby - celkem 15 členů - Vogel Pavel
komise pro obchod - celkem 11 členů - Dostál Ladislav, Svozil Stanislav
komise ochrany veřejného pořádku - celkem 13 členů - obec Hradečná nezastoupena
sbor pro občanské záležitosti - celkem 16 členů - Sovová Božena, Bendová Květa

Občanský výbor Hradečná zvolen ve složení - Podivinský Zdeněk, Hapl Miloslav, Kratochvíl Bohumír, Vogel Pavel, Gallas Jiří, Gottvald Jiří, Smékal Miroslav, Sovová Božena, Grézl Alois, Svozil Stanislav, Dostál Ladislav, Paták Jaroslav, Procházková Vlasta.

Rada M.N.V. celkem devítičlenná - za osadu Hradečná jen Dostál Ladislav.

 

V obvodu působnosti M.N.V. Bílá Lhota žilo k 25.11.1974 celkem 1.399 obyvatel, koncem roku 1975 již to bylo 1.420 obyvatel - z toho v Bílé Lhotě 220 obyvatel, v Červené Lhotě 199 obyvatel, v Hrabí 164 obyvatel, v Hradečné 176 obyvatel, v Měníku 148 obyvatel, v Pateříně 118 obyvatel a v Řimicích 375 obyvatel.

Obec Bílá Lhota s částmi Řimice, Červená Lhota, Měník, Hrabí, Hradečná, Pateřín a osadami Trpín a Nové Mlýny procházely dvojím slučováním. V roce 1961 byly sloučeny Bílá Lhota, Hrabí, Hradečná a Pateřín, dále pak Řimice, Měník a Červená Lhota a byly vytvořeny dva samostatné správní obvody. K dalšímu sloučení došlo 1.7.1974, takže dnes máme jeden správní celek se 1.420 obyvateli.

 

Zdravotnictví - v dosavadním zařízení ordinuje dvakrát v týdnu MUDr. František Neradil, obvodní lékař z Měrotína, dětská lékařka MUDr. Jelena Konečná z Litovle a v zubním ambulatoriu zubní lékařka Dr. Krista Čepová. Ve zdravotním obvodu Měrotín, kam patří i Bílé Lhota žije 2.851 obyvatel. Podle věkového rozvrstvení je to :
do 15 roků věku - 661 obyvatel, tj. 23 %
od 15 do 18 let věku - 115 obyvatel, tj. 5 %
od 18 do 60 let věku - 1.386 obyvatel, tj. 49 %
nad 60 let věku - 649 obyvatel, tj. 23%

roce 1976 průměrný věk zemřelých byl 72 roků, číslo ukazuje, jak lidský věk se prodlužuje a jak dřívější vysoká kojenecká úmrtnost skoro vymizela ..

 

poznámka - kronikář opět jako každým rokem bilancuje ohledně hospodaření J.Z.D. Bílá Lhota avšak na naše J.Z.D. Hradečná opomíná. Popisuje slučování J.Z.D. Bílá Lhota s J.Z.D. Haňovice, ovšem na to, že se již předtím J.Z.D. Hradečná sloučilo nejprve s J.Z.D. Mladeč a později i s J.Z.D. Haňovice, jaksi opět pozapomíná … ovšem v předešlých letech zaznamenat, že „vzpurné“ J.Z.D. Hradečná odmítající slučování mělo nižší výnosy se neopomnělo …

Naše družstvo v posledních letech prošlo dvojím slučováním. J.Z.D. Bílá Lhota, kde byl předsedou Lubomír Navrátil, bylo v roce 1975 sloučeno s Řimicemi, kde byl předsedou Blahoslav Melhuba. Od roku 1976 došlo ke sloučení těchto družstev s J.Z.D. Haňovice. Je to velký objekt, který má 2.686 ha zemědělské půdy, z toho je 2.305 ha orné.

 

Životní úroveň jest na výši vlivem příznivých pracovních podmínek ve všech odvětvích hospodářského podnikání. Ceny základních potřeb pro domácnost :
mouka hrubá - 3,80 Kčs
mouka hladká - 3,20 Kčs
mouka výběrová - 4,90 Kčs
cukr - 7,30 Kčs
mléko - 1,90 Kčs
mléko plnotučné - 3,- Kčs
čokoláda - 110 - 150,- Kčs
kakao - 40,- Kčs
máslo - 40,- Kčs
jedlý olej - 30,- Kčs
elektrický sporák - 3.500 - 4.000,- Kčs
lednička - 1.700 - 3.400,- Kčs
televizor - 4.700 - 5.000,- Kčs
elektrická žehlička - 145,- Kčs
automobil Trabant - 40.000,- Kčs
Škoda MB1000 - 47.000,- Kčs
košile pánská - 85 - 190,- Kčs
uhlí hnědé za 1q - 17,- Kčs bez dovozu
brikety za 1 q - 22,- Kčs bez dovozu
maso vepřové - 26 - 32,- Kčs
hovězí - 28,- Kčs
párky - 30,- Kčs
salámy - 28, 36, 40 a 50,- Kčs

 

Škoda devítiletá v Bílé Lhotě má stále kolem 200 žáků. Ve školním roce 1976 vychodilo 9. ročník celkem 29 žáků - z nich šlo 8 na další studie. Mateřská škola v Bílé Lhotě má průměrně 29 dětí, v Řimicích kolem 20 dětí. Školní kuchyně v Bílé Lhotě vaří obědy pro všechny děti jak ZDŠ, tak i mateřských škol. Celkem 200 obědů denně.

 

Letošní ho roku v naší obci vyrovnává se počet narozených s počtem zemřelých. Narozených bylo 18 z toho 13 děvčat, zemřelých bylo 19 z toho 11 žen. Při porovnání s předcházejícími lety zjišťujeme, že letošní rok je proti roku loňskému málo příznivý, zatím co v roce 1975 narodilo se 28 dětí, zemřelo jen 12 osob.


zde zápisy kronikáře Josefa Broučka končí ….

Vybrané informace za rok 1975 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :

 

 

C

 

 

zdroj :

kronika obce Bílá Lhota
Okresní archiv v Olomouci, fond Místní národní výbor Bílá Lhota
inventární číslo č. 62, datováno 1960 - 1976

 

digitální kopie kroniky uložená na Obecním úřadu obce Bílá Lhota