z pionýrské kroniky - pionýrský rok 1985/86

11.01.2019 06:18

Seznam členů oddílu :
Milan Gallas
Milan Kanasz
Martin Lexmaul
Michal Svozil
Stanislav Svozil
Petr Zemánek
Marek Zemánek
Radek Vaňák

Jiřina Gallasová
Marcela Gallasová
Jarmila Havlíčková
Petra Havlíčková
Vladimíra Soppeová
Irena Soppeová
Daniela Seifertová
Markéta Seifertová

 

Oddílová samospráva :
Předseda – Irena Soppeová
Místopředseda – Jiřina Gallasová
Kronikář – Marcela Gallasová, Jarmila Havlíčková
Nástěnkář – Michal Svozil, Martin Lexmaul
Praporečník – Radek Vaňák

 

 

Zahájení - 24.9.1985
Po krásně prožitých prázdninách jsme se opět sešli k celoroční práci v našem oddíle mladých požárníků. Soudružka vedoucí nás seznámila s plánem práce na celý rok, zvolili jsme si oddílovou radu a také se domluvili na termínu, kdy schůzky budeme mívat. Před závěrem schůzky nám zbyl ještě nějaký čas, proto nás soudružka vedoucí rozdělila do dvou družstev a hráli jsme vybíjenou. První schůzka se všem velice líbila.

 


Sbírání šišek - 1.10.1985
Krásného slunečného odpoledne jsme se domluvili, že půjdeme do lesa nasbírat šišky a chrastí, abychom měli v zimě na schůzkách čím topit v klubovně. Každý pionýr nasbíral pytel šišek. Při sběru nám také vypomohli svazáci zejména při odvozu domů. Nadýchaní čerstvého vzduchu a znavení jsme se vraceli domů s pocitem, že jsme udělali něco pro národní hospodářství.

 


Den ČSLA - 6.10.1985
Stejně jako každým rokem si připomínáme 6.10. významné výročí Dne Československé lidové armády, tak i letos jsme na tento den nezapomněli. Výročí jsme si připomněli besedou o vojácích.

 

Šipkovaná - 9.10.1985
Na schůzku jsme se sešli v plném počtu. Byli jsme rozděleni na dvě stejné skupiny. První skupina vyrazila směrem k lesu vyznačit trasu šipkami a zároveň schovat nějaké dopisy. Asi za deset minut vyrazila druhá skupina hledat podle šipek skupinu předchozí. Jakmile druhá skupina prví nalezla, dostali jsme všichni sladkou odměnu – lízátko.

 


Výroba draků - 11.10.1985
Sešli jsme se v klubovně a každý pionýr si donesl materiál potřebný k výrobě draka. Při výzdobě draků jsme postupovali všichni naráz podle pokynů soudružky vedoucí. A protože nefoukal vítr, nemohli jsme draky vyzkoušet, jak létají, proto si každá vzal draka domů a při prvním větru ho vypustil do modrých výšin.

 

Pionýrské shromáždění - 17.10.1985
Jak bývá každý rok zvykem i letos jsme se sešli ke slavnostnímu pionýrskému shromáždění. Zahájil jej praporečník, kterého jsme pozdravili. Potom následovalo seznámení s plánem práce, vyhodnocení nejlepších pionýrů, projev soudruha ředitele, zhodnocení celoroční práce jednotlivých oddílů a nakonec někteří pionýři předvedli kulturní vložku.


Návštěva plaveckého bazénu v Mohelnici - 31.10.1985
Jednu pionýrskou schůzku jsme strávili na krytém bazéně v Mohelnici. Jeli jsme linkovým autobusem. Koupání se všem velice líbilo a těšíme se, že taková schůzka bude častěji. Večer jsme se šťastně vrátili domů.

Pohádky našich přátel - 27.11.1985
Schůzku pro nás připravila ZO SSM. Byla to beseda s názvem „Pohádky našich přátel“. Byly nám na magnetofonovém pásku puštěny tři sovětské pohádky. Schůzka se všem velice líbila.


Hry, soutěže - 4.12.1985
Rozdělili jsme se na dvě družstva a soutěžili jsme ve svých znalostech i v obratnosti. Vítězné družstvo dostalo sladkou odměnu. Potom jsme hráli hry – na filmy a na mrkanou.

 


Výroba vánočních ozdob - 11.12.1985
Blíží se konec roku a s ním vánoční svátky a proto jsme na schůzce vyráběli vánoční ozdoby, kterými si ozdobíme stromeček na naší vánoční besídce. Ozdoby jsme vyráběli z barevných papírů, ze staniolu a ze semínek. Nakonec jsme se domluvili na termínu vánoční besídky.

 

Vánoční besídka - 19.12.1985
Jako každým rokem si náš oddíl i letos uspořádal vánoční besídku. Odpoledne jsme si nastrojili stromeček a v 16 hodin jsme se všichni sešli v klubovně. Měli jsme přichystané občerstvení a někteří z nás připravili scénky, básničky a vtipy. Rozdali jsme si dárečky a pak už se věnovali tancování při gramofonu a různým hrám.


Hry na ledě - 23.1.1986
Sešli jsme se na zamrzlém rybníce. Abychom se zahřáli, hráli jsme na honěnou. Když jsme se dost vyběhali, zvolili jsme si rybáře a hráli jsme na rybičky. Domů jsme se vraceli s červenými tvářemi a nosy, unavení, ale spokojení.

 

 

Bazén - 31.1.1986
V 15 hodin jsme se sešli na autobusové zastávce. Jeli jsme na bazén do Mohelnice. Ve vodě jsme hráli na honěnou, plavali, potápěli se, ti menší se plavat teprve učili. Před odchodem na autobus jsme se zastavili v bufetu, kde si každý koupil něco dobrého. Všem se nám to líbilo a už se těšíme na příští návštěvu bazénu.

 

Příprava na maškarní ples - 6.2.1986
Už v minulém pionýře jsme dostali za úkol, aby si každý z nás připravil nějakou básničku nebo písničku. Teď jsme je museli přednést a sestavili jsme z nich program na maškarní ples. Potom jsme si rozdělili úkoly, které budem plnit při přípravě maškarního plesu.


Maškarní ples - 16.2.1986
Jako každým rokem i letos jsme se v klubovně sešli v maskách – na dětském maškarním plese. V baru jsme měli připraveno bohaté občerstvení včetně bufetu. Byly připraveny také losy a téměř každý něco vyhrál. Maškarní ples jsme zahájili připraveným programem – básničkami a písničkami. Potom následovala volná zábava.

 


Vycházka do přírody - 27.2.1986
Venku byla pořádná zima, ale to nám nevadilo. Šli jsme cestou na Pateřín, potom jsme odbočili do lesa. Šli jsme se podívat na velká mraveniště. Byla celá zapadaná sněhem. Nazpět jsme šli přes Vlčí doly, kde si každý mohl vylézt na posed a rozhlídnout se po okolí. Pak jsme se zašli podívat do malého dřevěného srubu, nedaleko kterého je krmítko pro zvěř. A protože se už stmívalo, vrátili jsme se domů.


Výroba dárků k MDŽ - 6.3.1986
Přinesli jsme si odstřižky látek, jehlu, nitě a jiné pomůcky. Vyráběli jsme jehelníčky. Mohli jsme si vybrat ze tří možností : pantoflíček, kočičku nebo oříšky. Základní tvar jsme si obkreslili podle šablony a pak už to záleželo jen na naší dovednosti. Většině z nás se dárek povedl a všechny maminky z něho měly radost.
 

Vycházka do přírody - 13.3.1986
Venku bylo pěkně a tak jsme se vydali na vycházku. Šli jsme se podívat do Rokytí. Cestou jsme si zahráli na honěnou. V Rokytí jsme vylezli na skalku a zkoušeli, kdo dohodí dál sněhovou koulí. Potom jsme se snažili strefovat do cíle. Dívali jsme se také na stopy zvířat a ptáků kolem krmelce. Na zpáteční cestě jsme viděli zajíce.
 

Kino Litovel - 23.3.1986
V neděli odpoledne jsme se sešli u klubovny. Když jsme byli všichni, šli jsme pod vesnici na autobus. Jeli jsme do litovelského kina. Film se nám moc líbil. Na zpáteční cestě jsme pořádně zmokli, ale už se těšíme na další návštěvu kina.
 

Výroba velikonočních kraslic - 27.3.1986
Protože se blíží velikonoce, přinesli jsme si na schůzku vyfouklá vajíčka a fixy. Protože bylo teplo a sluníčko pěkně svítilo, sedli jsme si na lavičky na hřiště. Každý si podle svého vkusu kraslice nazdobil. Potom jsme jimi provlékli mašličku a připevnili je na proutek, abychom si je doma mohli dát do květináče.
 

Návštěva Bočkových děr - 1.4.1986
Udělalo se pěkné počasí a tak jsme si vyšli do přírody. Tentokrát jsme zamířili do Bočkových děr. Cestou jsme se podívali do Rytířské síně a na Čertův most. Potom jsme všichni prolezli Bočkovými děrami. Škoda, že jsme neměli baterku. Všichni jsme měli velkou radost, že se nám touto chodbou podařilo projít i bez světla. Unavení, ale rozesmátí jsme se vrátili domů.
 

 

Hry na hřišti a v klubovně - 10.4.1986
Dali jsme si schůzku na hřišti. Začali jsme hrát vybíjenou - kluci proti holkám. Když jsme byli asi v polovině hry, začalo pršet. Rychle jsme se přesunuli do klubovny, kde jsme hráli na rozesmívanou.
 

Prohlídka jeskyní - 17.4.1986
Pod naší vesnicí byly objeveny jeskyně, ve kterých se budou léčit plicní choroby. Budou sem jezdit postižené děti z Karviné a okolí. O tyto jeskyně se stará skupina speleologů. Jeskyně ještě nejsou otevřeny pro veřejnost, ale nám bylo umožněno si je prohlédnout. Vevnitř je mazlavá hlína, ze které děti, které tam byly před námi, dělali různé sošky a nápisy. Společně jsme tam na stěnu vytvořili nápis PO Hradečná. Prohlídka jeskyní se nám velmi líbila.
 

Brigáda - 26.4.1986
S vedoucím speleologů jsme domluvili, že jim za umožnění prohlídky jeskyní podle svých sil pomůžeme. Jeli jsme na kole. Byli jsme rozděleni na dvě části. První část, která ještě nebyla v jeskyních, se tam šla podívat, zbytek rovnal dřevo do hranice. Po návratu první skupiny jsme všichni dohromady vysbírali papíry a odpadky v okolí základny.
 

 

Javoříčko - 2.5.1986
Jako každým rokem, tak i letos jsme se vydali na mírový pochod do Javoříčka. K památníku jsme položili kytku. Potom jsme šli do Javoříčských jeskyní. Prohlídka se nám líbila. Pak jsme si odpočinuli a koupili si něco dobrého v kiosku. Na zpáteční cestě jsme si opekli kabanos.
 

Honba za pokladem - 8.5.1986
Vedoucí schovaly hodinu před schůzkou dopisy. Sešli jsme se na hřišti, kde nás rozdělily na červené a modré. Dostali jsme první dopis psaný morseovkou a po jeho rozluštění jsme vyběhli na trať. Každý dopis skrýval nějaký úkol, který jsme museli splnit. Obě družstva čekala v cíli sladká odměna – poklad.
 

 

Vybíjená - 22.5.1986
Venku bylo hezky a dostali jsme chuť pořádně se vyběhat. Proto jsme se sešli na hřišti, abychom uspořádali malý turnaj ve vybíjené. Obě družstva byla přibližně stejně silná a tak byla hra napínavá a bavila nás. Družstvo vedené Jiřkou zvítězilo jen o jeden život.
 

Hry v klubovně - 29.5.1986
Venku pršelo a tak jsme se sešli v klubovně. Hráli jsme různé hry, například ovoce, na filmy, na mrkanou. Také jsme se už předem museli domluvit na táborový oheň, kterým chceme ukončit letošní školní rok. Dostali jsme za úkol nacvičit si k němu program.
 

Hry a soutěže v přírodě - 19.6.1986
Tuto předposlední pionýrskou schůzku v letošním roce jsme strávili na hřišti. Rozdělili jsme se do dvou družstev a soutěžili v rychlosti, bystrosti a dovednosti.
 

Táborák na rozloučenou - 26.6.1986
Konec školního roku je za dveřmi a tak jsme si připravili malý táborák, u kterého jsme se na dva měsíce rozloučili. Zazpívali jsme si při kytaře a opekli kabanos. Potom byli vyhodnoceni nejlepší z nás a ti dostali sladké odměny. Rozcházeli jsme se až za soumraku a všichni jsme se těšili na prázdniny, ale taky na pionýrské schůzky v příštím školním roce.

 

 

 

zdroj :

Kronika pionýrského oddílu Hradečná

 

 

zdroj :

Kronika pionýrského oddílu Hradečná