z pionýrské kroniky - pionýrský rok 1987/88

11.01.2019 06:19


Seznam členů oddílu : 

Jiřina Gallasová
Marcela Gallasová
Jarmila Havlíčková
Petra Havlíčková
Vladimíra Soppeová
Pavel Vogel
Zdeněk Havlíček
Milan Gallas
Kamil Smékal
Alena Smékalová
Stanislav Svozil
David Svozil
Jiří Weber
Marie Weberová
Jana Patáková
Zdena Vogelová

 

Oddílová samospráva :
Předseda – Marcela Gallasová
Místopředseda – Jarmila Havlíčková
Kronikář – Petra Havlíčková, Vladimíra Soppeová
Pokladník – Stanislav Svozil

 


Zahájení - 24.10.1987
Po krásně prožitých prázdninách jsem se opět sešli k celovečerní práci v našem oddíle. Soudružka vedoucí nás seznámila s plánem práce na celý rok. Potom jsme si zvolili oddílovou radu a domluvili se na termínu, kdy budeme mívat schůzky. V další části schůzky jsme hráli v klubovně zábavné hry. Schůzku jsme zakončili na hřišti, kde jsme hráli vybíjenou a různé jiné hry.

 


Stezka odvahy - 1.10.1987
V naší druhé schůzce jsme po nástupu, který měl Standa Svozil, hráli různé hry v klubovně. Potom jsme všichni zašli k lesíku zvanému „Rokytí“, kde jsme plnili podmínky stezky odvahy - museli jsme plnit úkoly, které nám dávala soudružka vedoucí. I když se nejmladší pionýři trošičku báli, přesto se nám vycházka do přírody všem líbila.


Šipkovaná - 8.10.1987
V naší třetí schůzce jsme po nástupu, který měla Vlaďka Soppeová, šli do okolí naší obce hrát šipkovanou. Soudružka vedoucí nás rozdělila do dvou družstev. První skupina dělala šipky a schovala několik dopisů. Druhá skupina šla podle šipek, hledala dopisy a plnila úkoly, které byly v dopisech zadány.

 

 

Výroba draků - 15.10.1987
Začali jsme tím, že nám soudružka vedoucí řekla postup a to takový : Jak jsme měli udělanou hvězdici ze tří špejlí, obkreslili jsme ji na papír a vystřihli. Potom následovalo přilepení i malování, ale taky provaz a ocas. Jak jsme draka ukončili tak jsme stihli ještě jednu hru. Jak jsme šli domů tak jsme si popřáli hezkou zábavu i hezký vítr.

 


Brigáda - 22.10.1987
Nejprve jsme udělali nástup. Potom jsme začali shrabovat a odvážet listí. Začínali jsme u pomníka, jelikož stará lípa měla pod sebou dost listů. Až jsme byli hotovi, tak jsme se přemístili dolů ke klubovně. A tam následovala práce stejná. Hrabání listů. Pak jsme šli do klubovny a tak jsme poslouchali co nám soudružka vedoucí vykládá. Taky nám řekla, že do příštího pionýra se musíme naučit písničku nebo básničku na lampionový průvod. Potom jsme se rozešli.

 

 

Lampionový průvod - 29.10.1987
Sešli jsme se v klubovně, aby mohla soudružka vedoucí znovu zopakovat pořadí. Potom jsme šli nahoru až k pomníku. Tam byl sraz. Pak jsme šli dolů až ke hřišti, kde byl velikánský táborový oheň. Až vyhasl, tak jsme se přemístili do klubovny, kde na nás čekala naše besídka. Jak jsme to odzpívali a odříkali, tak jsme šli do předsíně, kde jsme se měli podepsat. Potom jsme dostali malou čokoládku. Pak byl projev, ale malé děti musely jít domů. Tím jsme pionýr zakončili.

 

 

Bazén - 19.10.1987
Jednu pionýrskou schůzku jsme strávili na krytém bazéně v Mohelnici. Jeli jsme linkovým autobusem. Koupání se všem velice líbilo a těšíme se, že taková schůzka bude častěji. Večer jsme se šťastně vrátili domů.

 

Podzimní brigáda - 29.10.1987
Tento týden jsme měli brigádu v klubovně a jejím okolí. Děvčata uklízela v klubovně – čistily jsme stoly, židle, okna, všude kde to bylo potřeba,a by byla klubovna co nejhezčí. Potom jsme pomáhaly klukům uklidit okolí klubovny . Vyhrabali jsme společně všechnu starou uschlou trávu a odpadky a smetí co se za celý rok nashromáždilo kolem naší klubovny. Soudružka vedoucí byla s naší prací spokojena.

Malování podzimního listí - 12.11.1987
Na schůzku jsme si všichni donesli barevné listí ze stromů, které jsme potom překreslovali na výkresy a barevně malovali. Byla to pěkná zábava – některé děti kreslily i jiné obrázky – co kdo uměl a co se mu líbí.


Bazén Mohelnice - 20.11.1987
Naše pionýrská skupina navštívila krytý bazén v Mohelnici. Jeli jsme autobusem z Hradečné. Na bazéně bylo plno dětí, ale to nám nebránilo v tom, abychom si dobře nezaplavali a vydováděli se v teplé vodě. Dvě hodiny utekly jako voda a my se museli převléct do suchého oblečení a s lítostí opustit bazén a opět se těšit na jeho návštěvu.

 

 

Piškvorky - 26.11.1987
Protože bylo venku škaredě a nedalo se jít ani na procházku ani ven, rozhodla soudružka vedoucí, že si uděláme turnaj jednotlivců v piškvorkách. Sehráli jsme moc utkání, ze kterých vzešel vítěz. První tři místa s. vedoucí odměnila drobnými cenami. Turnaj se nám velice líbil.

 

Beseda „100 let J. Lada“ - 3.12.1987
Na tuto schůzku mezi nás přišel knihovník z naší knihovny v Hradečné s. Soppe Vladimír. Měl pro nás připravenou besedu o životě Josefa Lady, který se narodil v roce 1887 – tedy před 100 lety. Po besedě jsme všichni kreslili Ladovy obrázky – buď z obrazů nebo z knížek, které nám s. knihovník donesl a nebo z pohlednic. Na závěr této výtvarné soutěže jsme dostali od s. knihovníka všichni diplomy a drobné ceny. Všechny výkresy s našimi kresbami jsme si vystavili na nástěnku, která nám tak zkrášlila naši klubovnu.


Výroba vizovického pečiva - 10.12.1987
Tentokrát jsme vyráběli podle časopisu Kouzlo lidové tradice – vizovické pečivo, které sice není jedlé, ale působí velice dekorativně. V časopise byly různé vzory – maminka, zvířátka, ptáčci atd. Podle kterých jsme modelovali. S. vedoucí nám připravila těsto, které se musí 30 minut neustále rozpracovávat, aby se z něho později mohly dělat figurky. Po zhotovení se figurky musí potřít žloutkem, aby byly pěkně jako by zlaté a potom péct asi hodinu na vařiči. Těsto potom ztvrdne a zůstane požadovaný tvar figurky.


Vánoční besídka - 21.12.1987
Jako každý rok, tak i letos jsme se rozhodli uspořádat vánoční besídku s nadílkou. Soudružka vedoucí nám sehnala stromeček, který jsme ozdobili všichni společně.  Každý donesl z domu nějaké pěkné ozdoby, aby byl stromeček co nejhezčí. Několik dnů před vánocemi jsme se ještě jednou sešli, abychom nacvičili pásmo básniček a písniček a scének. Potom už přišel ten velký den na který jsme se tak dlouho všichni těšili. Po programu, který jsme s úspěchem zvládli, následovalo rozdávání drobných dárků, které jsme si dávali mezi sebou. Všichni byli s dárky spokojeni a měli z nich velkou radost.

 

 

... dále listy pionýrské kroniky zejí prázdnotou ...

 

 

 

zdroj :

Kronika pionýrského oddílu Hradečná

 

 

 

zdroj :

Kronika pionýrského oddílu Hradečná

 

 

 

zdroj :

Kronika pionýrského oddílu Hradečná

 

 

 

zdroj :

Kronika pionýrského oddílu Hradečná