ze zpravodaje - Činnost ČSČK a zdravotního střediska v Bílé Lhotě

27.02.2018 01:43

 

Činnost ČSČK a zdravotního střediska v Bílé Lhotě, Josef Nevěčný
vydáno v
 Bělolhotském zpravodaji v roce 1983 č. 2

 
 
 

Československý červený kříž je jednotnou dobrovolnou společenskou organizací, působící po celém území našeho státu. Dobrovolní pracovníci ČČK se podílejí na zdravotní výchově a šíření znalostí v oblasti péče o zdraví lidu, poskytování první pomoci, v případě nehod, přírodních katastrof, při provádění hygienických opatření, při tvorbě a ochraně životního a zdravotního prostředí, poskytování zdravotních služeb při sportu, náborů dárců krve a dalších úkolech.

Základní organizace ČSČK jsou založeny v těchto šesti obcích - Hrabí, Bílá Lhota, Červená Lhota, Řimice, Měník a Pateřín. V Hradečné ZO ČSČK není. Tyto základní organizace tvoří obvodní výbor, který spadá pod zdravotní středisko Bílá Lhota. Předsedou obvodního výboru je MUDr. Neradil, který svolává schůzky předsedů ZO ČSČK, na kterých jsou projednávány úkoly, uložené OV ČSČK. Dle těchto splněných úkolů jsou potom na OV ČSČK hodnoceny jak ZO tak obvodní výbory.

Naše zdravotní středisko dosáhlo za rok 1982 velmi pěkného umístění : Hodnocení bylo provedeno na únorovém plenárním zasedání OV ČSČK, které bylo rozšířeno o předsedy ZO ČSČK a zástupce obvod. výborů.

ZO ČSČK Pateřín a Červená Lhota byla vyhodnocena mezi dvaceti nejlepšími z okresu Olomouc a získala vlaječku „Vzorná ZO ČSČK“ a čestné uznání. Za třetí místo v prodeji losů ČSČK v okrese Olomouci získala Červená Lhota věcný dar. Jako nejlepší obvodní výbor bylo v okrese Olomouc vyhlášeno zdravotní středisko Bílá Lhota a MUDr. Neradil obdržel věcný dar.

Velmi pěkného výsledku, který má podíl na prvním místě obvodního výboru, je dárcovství krve. Vždyť v roce 1982 bylo získáno 340 odběrů za celé zdravotní středisko Bílá Lhota - Měrotín, což bylo oceněno docentem Malátem na setkání dárců krve nositelů Janského plaket v Olomouci. Ve zdravotním středisku Bílá Lhota vlastníme : 105 bronzových, 31 stříbrných a 2 zlaté Janského plakety. Nejlepšího výsledku v dárcovství krve dosahuje : v pořadí za rok 1982 - Měník, Pateřín, Řimice, Hrabí, Červená Lhota, Hradečná, Bílá Lhota.

Jak vznikla jména našich vesnic, Bohumil Vavrda
vydáno v 
Bělolhotském zpravodaji v roce 1977 č. 2

 

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota