ze zpravodaje - Investiční akce „Z“ zahájena

30.04.2019 08:09

 

Investiční akce "Z" zahájena - Josef Vlček

vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1984 č. 1

 

 

Poslední březnovou sobotu byla v naší obci zahájena snad největší investiční akce v historii, výstavba tělocvičny a příslušenství ZŠ. To proto, že obestavěný prostor představuje plochu téměř 5000 m čtverečných a náklady zhruba 3 miliony 800 tisíc Kč. Výstavba tělocvičny má trvat od zahájení v r. 1984 do konce roku 1986, stavbu projektoval Sportprojekt Ostrava a vlastní dodávku a montáž mají provádět Rudné doly Jeseník.

Objekt  tělocvičny bude napojen na novou přístavbu učeben, odkud bude přístup chodbou do prostorů, které mají sloužit jako školní jídelna, školní družina a přípravna - výdejna jídla. Vše pochopitelně vybaveno sociálním zařízením. Vlastní tělocvična bude mít rozměry 12 x 24 m, což umožňuje nácvik odbíjené a eventuelně košíkové. Počítá se s vybavením obvyklým gymnastickým nářadím - hrazda, kruhy, kladina, ribstoly, žebříky apod. K tělocvičně přiléhá nářaďovna, kterou lze využívat i jako posilovnu. Konstrukce objektu umožnuje i přístup veřejnosti z vlastního vchodu i v případě, kdy bude škola uzavřena.

Položme si otázku, zda je to akce nutná a potřebná ?

Nový projekt čs. výchovně vzdělávací soustavy přikládá velký význam nejen vzdělávání, ale i výchově žáků. Jednou ze složek výchovy mladého člověka je i výchova tělesná, která má mimořádný význam i pro upevňování zdraví a tělesnou kondici vůbec. Zajištění tělesné výchovy v podmínkách naší školy bylo a dosud je dlouhodobým problémem a to hlavně z důvodů prostorových, kde ke cvičení žáků v povinné, ale i mimoškolní výchově, byla vyhrazena jedna místnost - bývalá třída. V ní je uloženo i tělocvičné nářadí, takže pro vlastní cvičení zbývá jen málo místa. Tyto prostory využívá ke cvičení i TJ Sokol Bílá Lhota.

Dobře víte, že ani ve školním stravování nejsou současné prostory vyhovující a jsou vlastně roky trvajícím provizoriem se 30 místy, kde se musí naobědvat zhruba 200 žáků ve třech směnách. Je proto plánovaná akce řešením všeho nutného a potřebného a věříme, že občané pochopí tuto nutnost.

Než přistoupíme k volebním urnám - Miroslav Beran

vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1976 č. 2

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota