ze zpravodaje - Než přistoupíme k volebním urnám

25.03.2019 05:34

 

Než přistoupíme k volebním urnám - Miroslav Beran

vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1976 č. 2

 

 

Upozorňuji, že se nejedná o kompletní přepis článku, ale o výpis podstatných informací k nástinu tehdejšího fungování obce za zásady zachování věcnosti. Doslovné znění, postavení a úprava původního článku je agitací tehdejší moci a aparátu - to my zde dělat nebudeme. 

 
 
 

Ve volbách dáme svůj hlas kandidátům Národní fronty a vyjádříme tak svůj souhlas s politikou Komunistické strany Československa. Svou podporu dáme zvoleným poslancům i po volbách při uskutečňování volebního programu Národní fronty, při realizaci závěrů XV. sjezdu KSČ, při zajišťování dalšího růstu životní úrovně občanů, jejich spokojenosti a šťastného života v míru.

Volební místnosti v jednotlivých okrscích budou otevřeny již ve 12.00 hodin v pátek 22. října 1976. Splňte svoji občanskou povinnost.

 


Volby 1976 - Květoslav Blechta, předseda MNV

 

Dne 22. a 23. října 1976, kdy přikročíte k volebním urnám dáte důvěru těmto poslancům zastupitelských orgánů :

Česká národní rada : Svoboda Karel, Šternberk
Sněmovna lidu : Skácelová Anna, Rozvadovice
Sněmovna národů : Kopřiva Ladislav, Chořelice
Sm národní výbor : Helekal František, Měník
Okresní národní výbor : Bálek Alois, Červená Lhota

 

Místní národní výbor :
Axman Miroslav, Řimice
Beran Miroslav, Bílá Lhota,
Bálek Alois, Červená Lhota
Balcárek Josef, Hrabí
Blechta Květoslav, Bílá Lhota
Dostál Ladislav, Hradečná
Dostálová Eliška, Řimice
Frezlová Anna, Řimice
Gallas Jiří, Hradečná
Grézl Alois, Hradečná
Helekal František, Měník
Helekal Lubomír, Řimice
Hošek Jan, Hrabí
Hrubý Václav, Řimice
Hufová Hana, Bílá Lhota
Kolavíková Božena, Řimice
Kneiflová Dagmar, Bílá Lhota
Kopřivová Jarmila, Červená Lhota
Kratochvíl Lumír, Řimice
Kučmín Josef, Měník
Linet Josef, Pateřín
Maitner Milan, Červená Lhota
Maksantová Marie, Pateřín
Melhubová Zdeňka, Hrabí
Navara Miroslav, Řimice
Navrátil Lubomír, Hrabí
Pechr Vítězslav, Bílá Lhota,
Podivinský Zdeněk, Hradečná
Sedláček Jaroslav, Řimice
Sedlářová Milada, Řimice
Seifert Antonín, Červená Lhota
Skyva Josef, Měník
Smrčková Zdeňka, Bílá Lhota
Svozil Stanislav, Hradečná
Šimčík Jaroslav, Řimice
Ulrich Jiří, Bílá Lhota
Valouchová Květoslava, Pateřín
Vařeka Miroslav, Hradečná
Vlček Josef, Řimice
Vodičková Vlastimila, Červená Lhota
Voráč Richard, Červená Lhota
Weinholdová Marie, Měník

Všichni navrhovaní kandidáti na poslance však očekávají vaši plnou podporu při plnění náročných úkolů naší šesté pětiletky a volebního programu Národní fronty.

Zabezpečení národních směn - Květoslav Blechta

vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1975 č. 2

 

 

Upozorňuji, že se nejedná o kompletní přepis článku, ale o výpis podstatných informací k nástinu tehdejšího fungování obce za zásady zachování věcnosti. Doslovné znění, postavení a úprava původního článku je agitací tehdejší moci a aparátu - to my zde dělat nebudeme. 

 

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota